• Krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj

      24. 10. 2023

      V piatok 20.10.2023 sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach krajské kolo AMAVET  Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj. Celkový počet prezentovaných projektov bol 63 (z mnohých stredných škôl oboch krajov),  z čoho našu školu reprezentovalo rekordných 15 projektov (z iných škôl to boli 1-2 projekty). Z nich až 10 projektov postúpilo na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční 8.11.-10.11.2023 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky. Sme veľmi vďační všetkým žiakom za účasťa reprezentáciu školy. A taktiež našej pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za jej úsilie a trpezlivosť pri príprave toľkého počtu projektov (11), Mgr. J. Tkáčovej (1) a Mgr. J. Bujdoósovej (3). Na celoštátnom finále FVAT, ktoré sa uskutoční od 8.11.-10.11.2023 v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave nás budú reprezentovať títo žiaci: O1A - Z. Feretová, T. Molnárová, O2A- J. Lichvárová, V. Onuferová, L. Jurušová, K. Krištofová, M. Balčák, F. Franko, V. Hasarová, K. Bauerová, O4A - N. Mišenková, E. Polčová, T. Kucko, J. Berko, O6A - M. Babinčák, S. Moravčík, O7A - R. Barilla, S. Kucková, Š. Hudačko, J. Jabczun, A. Pekľanská, D.Reguliová, A. Pénzešová. Alex Kanderka a Jozef Jabczun získali hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty. Dojmy súťažiacich, ktorí sa zúčastnili súťaže prvýkrát:

      „Pred obhajobou som mala trému, ale vďaka tejto skúsenosti som ju prekonala. Prekvapil ma aj celkový záujem ostatných súťažiacich, ktorí sa pri mojom posteri zastavili. Bolo super spoznať mladých ľudí s podobnými záujmami a vypočuť si aj ich prezentácie.“ D. Reguliová

      „Bola som trochu v strese, keďže išlo o moju prvú väčšiu súťaž. Bála som sa toho ako to bude prebiehať, akí tam budú ľudia,… no naozaj zbytočne. Všetci tam boli veľmi milí, mali pochopenie a bolo to naozaj super. Viacerí mi môj projekt pochválili a zaujalo ich to, na čom som pracovala. Modlila som sa o to, aby som mohla postúpiť,a keď vyhlásili moje meno, tak to bol úžasný pocit.“ A. Pekľanská

      „Teším sa, že z našej školy išlo toľko projektov. Úroveň súťaže sa neustále zvyšuje. A som hrdý na našich najmenších, ktorým sa podarilo postúpiť na celoštátne kolo.Vidím v nich veľký potenciál.“ Š. Hudačko

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj.

     • Na „návšteve“ v Poľsku

      20. 10. 2023

      Asi všetci poznáme legendárny príbeh o meste Trója a jeho dobytí. Podobne opevnené mestá  sa však stavali aj v severnej časti Karpatskej kotliny na území Slovenska, Maďarska aj Poľska. My sme sa na jedno z takýchto stredísk, praveké a zároveň aj včasnostredoveké, rozhodli navštíviť a neľutujeme. Skoršie vstávanie ráno v deň exkurzie sa ako problém  prestalo javiť už v autobuse, kde sme sa zišli skupina super ľudí z viacerých tried nášho gymnázia, aj keď cesta k cieľu bola viachodinová, prebiehala v radosti a bezprostredne.

      „Karpatská Trója“, účel našej cesty, bola k nám štedrá. Do témy nás voviedol  videodokument. Po ňom sme sa rozdelili do dvoch skupín a nasledovalo viac ako hodinové vdychovanie atmosféry osady z doby bronzovej a slovanského hradiska, priamo v autentických uličkách archeoparku. Exteriéry aj interiéry nám hodnoverne priblížili spôsob života našich predkov, aj vďaka lektorovi to bol audiovizuálny i mentálny návrat v čase do minulosti. Rovnako nás obohatili aj pôvodné artefakty z miestnej archeologickej lokality či verné repliky nachádzajúce sa vo vnútornej muzeálnej expozícii, ktoré nám boli odprezentované na záver exkurzie.

      Piatkový deň v Archeologickom parku v Trzcinici sme obohatili o návštevu mesta Krosno a cestou domov sme navštívili i národnú kultúrnu pamiatku na slovensko-poľskom pohraničí - pamätník na Dukle. Študentom sme teda urobili exkurz aj do novodobých dejín. Vskutku vydarený deň...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na „návšteve“ v Poľsku.

     • Stromy európskeho priateľstva „The trees of European friendship“

      19. 10. 2023

      Spolupráca 3 európskych škôl: Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove (SLOVENSKO),  IC Piero Gobetti v Caltagirone (TALIANSKO) a Ceip Sebastian de Cordoba v Ubede (ŠPANIELSKO) sa tvorivo premietla do zrealizovaného projektu. Prezentoval sa strom typický pre danú krajinu a jeho využitie pre spoločnosť. Lipa malolistá za Slovensko, „Karob“ svätojánsky chlieb za Taliansko a olivovník za Španielsko.

      „V našej triede 5. A sme robili super projekt. Volal sa „Stromy európskeho priateľstva“. Na tento projekt sme sa pripravovali spolu s p. učiteľkou Zlackou a p. učiteľkou Čičvákovou. Zúčastnili sa na ňom  talianski, španielski žiaci a my zo školy sv. Mikuláša v Prešove. V stredu 11.10. 2023 sme sa všetky tri krajiny pripojili cez internet a rozprávali sa spolu po anglicky. Striedali sme sa pri počítači. Navzájom sme sa predstavovali, rozprávali o lipe a púšťali sme zaujímavé video, ktoré sme pripravili. Video si môžete pozrieť TU. Komunikácia s Talianmi a Španielmi sa nám veľmi páčila. Zaspievali nám aj piesne vo svojom jazyku, ktoré boli veľmi zaujímavé. Na konci nášho spojenia sme so spolužiakmi išli pred školu a symbolicky sme zasadili malý strom lipy. Bol to pekný zážitok vidieť žiakov z iných krajín a rozprávať sa s nimi po anglicky. Vyrábať projekt a všetky prípravy boli zábavné.“  (Zuzka Krajčiová a Zojka Sedláková , 5.A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stromy európskeho priateľstva „The trees of European friendship“.

       

     • Pasovanie prvákov – klubkáčikov.

      18. 10. 2023

      V piatok  13.10.2023 boli prváci pasovaní za naozajstných klubkáčikov. Ich prvou úlohou bolo naučiť sa hymnu ŠKD pod vedením tretiakov. Následne sa deti zabavili pri pohybových aktivitách a názornej ukážke ako kultúrne stolovať. Deti si vzájomne pomáhali a podporovali sa. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh zložili sľub a veľkou ceruzou boli pasovaní za klubkáčikov. Odmenou za usilovnosť  im bol malý darček - čelenka, ktorú pre nich vyrobili deti z 3.A, 3B a 3.C. Tí sa zhostili úlohy organizátora akcie naozaj výborne a aj vďaka nim mali prváci peknú a veselú pasovačku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie prvákov –klubkáčikov..

     • Milión detí sa modlí ruženec.

      18. 10. 2023

      Dnešný deň okrem nosenia oblečenia v žltej farbe (prežívame misijný týždeň a v dnešný deň sme modlitby obetovali za obyvateľov Ázie) priniesol aj spoločnú modlitbu sv. ruženca v priestoroch našej školy v rámci celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. K tejto iniciatíve sa pridávame každý rok, no tento rok bol špecifický v tom, že z celej akcie pripravila TV LUX krátku reportáž, ktorá bude odvysielaná vo večernom spravodajstve tejto televízie vo štvrtok 19.10. od 20,00 hod

     • Múzeum židovskej kultúry

      12. 10. 2023

      V utorok sme s triedou sexta A navštívili priestory Slovenského národného múzea, konkrétne stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry v Prešove. Pani Mihoková, lektorka múzea, nás voviedla do sveta, ktorý funguje tak blízko nás,  no predsa je odľahlý. Život zo  „susednej ulice“, avšak vzdialený od našich tradícií či kultúry.

      V prvej časti našej návštevy nám bola predstavená zaujímavou formou minulosť Prešovskej židovskej náboženskej obce, participácia občanov tejto komunity na fungovaní spoločnosti ako v Rakúsko-Uhorskej monarchii, tak v Československej republike. Ako intro k výstave predmetov každodenného života, dokumentov i artefaktov výtvarného umenia to zapôsobilo motivujúco. Samotná výstava nám o to viac ukázala, že čas strávený v priestoroch ortodoxnej synagógy bol veľmi dobre využitý. S radosťou som to vybadal na tvárach žiakov našej školy. Že sa tejto dimenzii otvárali, lebo nás nové poznanie obohacuje. Aktuálnejšie v časoch, keď je Izrael vo vojenskom konflikte.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum židovskej kultúry.

     • Európsky deň jazykov

      3. 10. 2023

      „26.9. 2023 sme sa ako škola pridali k oslave Európskeho dňa jazykov. Deň sme začali svätou omšou a pokračovali aktivitami na vyučovacích hodinách. Celá svätá omša prebiehala v rôznych cudzích jazykoch – angličtina, nemčina, taliančina, francúzština a ruština. Po omši sme ochutnali turecký chlieb a tradičné čokoládové muffiny, ktoré sme priniesli ako obetné dary. Mali sme možnosť vziať si aj záložky s vlajkami rôznych krajín a s citátmi. Na vyučovacích hodinách sme mali rôzne aktivity: hľadali sme slová v troch cudzích jazykoch, priraďovali sme pozdravy ku krajinám, robili cudzojazyčný kvíz, zisťovali sme význam učenia sa cudzích jazykov, spoznávali sme základné frázy v cudzích jazykoch susedných štátoch a tiež pátrali, koľkými jazykmi hovoria niektorí slávni herci, športovci, či speváci. Európsky deň jazykov sa nám veľmi páčil. Radi si ho zopakujeme. „ (Noemi Čižmáriková, Miriam Goboňová a Chiara Kehl, 5.B) 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

     • AMORIS program pre manželov

      2. 10. 2023

      V sobotu a nedeľu 14. a 15. októbra sa v priestoroch našej školy uskutoční skvelý program (seminár) AMORIS určený pre manželov. Viac o obsahu a témach seminára nájdete na priloženom plagáte. Celým programom vás prevedie uznávaný odborník a manželský poradca Ján Zajíček z Česka. Počas trvania programu je zabezpečený animačný program pre deti. Nezabudnite sa registrovať na www.amoris.sk do nedele 8.10.2023.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje