• STRAVA od 1.1.2023

      29. 11. 2022

      Dôležité!!!

      Po niekoľkomesačnom volaní po úprave finančných pásem pre nákup potravín pre jedno jedlo v školskom stravovaní zverejnilo Ministerstvo školstva nové finannčné pásma (dostupné TU). Zvyšujúce sa ceny základných potravín a energií priviedlo mnohé zariadenia školského stravovania do dlhov a existenčných problémov. Aby sa do týchto problémov nedostala aj naša školská jedáleň a aby sme zachovali a zlepšovali kvalitu obedov v našej školskej jedálni, bolo potrebné upraviť finančné pásma pre všetkých stravníkov našej školy. Po dohode vedenia školskej jedálne a vedenia školy s platnosťou od 1.1.2023 budú všetci žiaci Základnej školy sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša zaradení do 3. finančného pásma, čím sa upravuje aj výška mesačných poplatkov za obedy. Nové ceny obedov na celý mesiac si môžete pozrieť v priloženej tabuľke TU a nastaviť trvalé príkazy v banke na novú sumu už od 15.12.2022, aby v nasledujúcom mesiaci január 2023 malo Vaše dieťa dostačujúci finančný kredit na celý mesiac. Rovnaký pokyn platí aj pre zamestnancov školy. V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedále Ľudmilu Macejkovú.  

     • ADVENT 2022

      28. 11. 2022

      Čo nás čaká v decembri

      Čakanie nemusí byť iba o nepokoji, nervozite a strese... V pokoji a s túžbou pomáhať a slúžiť vstupujeme do tohtoročného Adventu - do času radostného očakávania a nádeje. Vopred ďakujeme za každú podporu a pomoc pri našich aktivitách. Vyprosujemem všetkým pokojný a požehnaný advetný čas. 

    • Dejepisná súťaž - Cheb
     • Dejepisná súťaž - Cheb

      28. 11. 2022

      24. 11. 2022  sa v Chebe (Česká republika) konalo medzinárodné finále  z Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Našu  školu pod vedením p. uč. Miriam Kohutovej  reprezentoval 3-členný tím, ktorý si postup vybojoval víťazstvom v aprílovom krajskom kole  v zložení Michal Vrábel (O7B),   Martin Moravčík (O7B) a Matej  Kmec (O6A).  

      Nakoniec 40. miesto (z celkovej konkurencie 360 gymnázií SR a ČR) nie je najhoršie, aj vzhľadom na to, že dvaja z nášho 3-členného družstva neplánujú z dejepisu ani maturovať a chcú ísť na medicínu. 

      Výsledok je skvelý aj preto, že v 4-kolovej  a viac ako trojhodinovej vedomostne veľmi náročnej súťaži získali chlapci z 280 možných bodov (víťazný tím dosiahol 263 bodov) 224 bodov. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepisná súťaž - Cheb.

    • DO SVETA FANTáZIE...
     • DO SVETA FANTáZIE...

      25. 11. 2022

      Do sveta fantázie. Práve doňho sme sa vydali a ponorili s triedami septima A aj B po prekročení prahu výstavných sieni Múzea rusínskej kultúry. Príbehy, ktoré nám ponúkli vystavené diela Borisa Sirku a Hansa Christiana Andersena cez ilustrácie Jána Kurinca v sebe niesli dramatičnosť, emóciu a mnoho farieb. Výsady „princiatok“ dánskeho kráľa, ktorým v 19. storočí rozprávkar H. CH. Andersen pravidelne večer čítaval Snehovú kráľovnú či Malú morskú vílu, sme v tejto chvíli chceli mať aj my. Ilustrácie J. Kurinca majstrovsky zvládnuté digitálnou technikou pred našimi očami doslova ožívali. Rovnako pútavo nás pohltil aj svet Borisa Sirku, jeho bytostná tvorivosť prepojená s vysokým umením. Jeho myšlienky, vyjadrovaciu schopnosť aj témy premietané do tvorby, ktorú sme mali možnosť v múzeu „dýchať“, v sprievodnom slove v plnej kráse odhalili lektori múzea.

      Ďakujeme im a Múzeu rusínskej kultúry za príležitosť umelecky pookriať. Využili sme ju.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DO SVETA FANTáZIE....

    • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom
     • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

      23. 11. 2022

      Celoštátne kolo študentskej konferencie sa  konalo tak, ako je už zvykom, v deň pred Dňom boja proti totalite, teda 16. novembra 2022 v Bratislave. Tohtoročný 16. ročník sa konal v Primaciálnom paláci a ko je už zvykom aj za prítomnosti 11 študentov našej školy. 

      Ako vždy ste ju mohli  sledovať v priamom online prenose a kto ho nestihol, tak má možnosť pozrieť sa na záznam (TU https://www.youtube.com/watch?v=vxL7kC4Lj_E ). 5 tímov sa umiestnilo rovnomerne aj vo všetkých troch ocenených pásmach (v zlatom, striebornom a bronzovom). 

      Okrem samotnej konferencie študenti zažili nielen individuálny program s pani učiteľkou PaedDr. Miriam Kohutovou, ale aj  bohatý sprievodný podporný program. Okrem prehliadky Národnej rady SR a besedy o zmysle a význame vzdelania s poslancom P. Osuským, okrem  návštevy  rádia Lumen a stretntutia s otcom biskupom Haľkom (od ktorého sme dostali aj čokoládkovú pozornosť) , to bolo aj  literárne pásmo - predstavenie v Astorke s básnikom Ľubomírom Feldekom, stretnutie s bratom blahoslaveného Titusa Zemana ale aj osobné stretnutie a rozhovor s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

      Prečo sa naši študenti zapojili? Niekoľko ich odpovedí: 

      Emma a Milka (O7B)- Konferencia nenápadní hrdinovia mi dala neuveriteľné skúsenosti ...Vďaka našej pani učiteľke Kohutovej som mala možnosť vycestovať do Bratislavy, stretnúť sa s rôznymi významnými osobnosťami... a hlavne spoznala som pravú tvar slovenských dejín obdobia komunizmu.

      Diana, Šimon a Timea (O6A) - Projekt Nenápadní hrdinovia je skvelým príkladom toho, aký krutý bol komunizmus. Mladých naučí pokore a vďačnosti. Rovnako aj ja som si prostredníctvom tohto projektu oveľa viac uvedomila, aké máme šťastie, že žijeme v tejto slobodnej a demokratickej dobe. Pamätníkom, ktorí sa o našu slobodu zaslúžili, patrí jedno obrovské ďakujem. Okrem toho mám samozrejme aj kopec nových kamarátov a skvelých zážitkov, bola to veľmi príjemná, no zároveň aj poučná skúsenosť. Ďakujem našej pani učiteľke Kohutovej, že nám umožnila zúčastniť sa tejto konferencie, venovala nám veľa svojho osobného času.

      Ema (O7A) - 17. novembra sme sa zúčastnili kladenia vencov obetiam komunizmu pri Bráne slobody na Devíne. Pri pamätníku sedeli politickí väzni a jeden z nich spomínal na časy, kedy ich tu sedelo oveľa viac. V tom som to pochopila. Pochopila som, prečo je také dôležité objavovať životné príbehy, ktoré v sebe skrývajú títo skromní a pokorní ľudia. Pretože nám odchádzajú.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom .

     • Reportáž zo školskej akcie

      16. 11. 2022

      Počas Týždňa vedy a techniky sa na interaktívnej výstave s názvom Technika - Vedecká hračka v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove zúčastnili žiaci O5A a O5B a VIII.A triedy.  Prezentácia predsedníčky občianskeho združenia  Vedecká hračka Beáty Puobišovej bola  podnetná a prínosná. Hračky, ktoré máme aj doma, výborne poslúžia ako pomôcka pri objasňovaní fyzikálnych javov ako napr.  zmena ťažiska, magnetizmus,  rozkladu svetelných lúčov... Zistili sme teda,  že s fyzikou   sa  stretávame v každodennom živote už od detstva. Bola to pre nás veľká zábava,  a preto odporúčame aj ostatným žiakom podobný druh aktivít.  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/367358#490

     • Interaktívna prednáška o potrebe šetrenia elektrickou energiou

      15. 11. 2022

      Dňa 11.11.2022 sa triedy 5.A, príma A a sekunda A zúčastnili interaktívnej prednášky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA: „Spoznajte najväčších žrútov energie“ a disciplíny „Teplo, teplejšie, horúco“- experimenty s termokamerou. Ďakujeme milým prednášajúcim pracovníčkam SIEA, ktoré nám sprostredkovali množstvo rád a praktických informácií ako v škole či doma sa správať energeticky úspornejšie a začať šetriť elektrickou energiou. Ďakujeme aj za milé darčeky (energentické pexesá a kvartetá, či zakladače Rady tety Ety). 

      Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU môžu využiť  všetky školy na Slovensku bezplatne. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, v rámci národného projektu financovaného z európskych a štátnych zdrojov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

      RNDr. M. Feretová (Amavet klub 957)

     • Exkurzia Združená tkanivová banka

      14. 11. 2022

      Dňa 9.11.2022 sa vybraní žiaci septím v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku: Michaela Balčáková, Terézia Husovská, Zuzana Šibová, Martin Moravčík, Tadeáš Bujdosó a Michal Vrábel v doprovode pani učiteľky Mgr. Jany Tkáčovej, zúčastnili na prehliadke Združenej tkanivovej banky pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. V rámci prehliadky sme sa oboznámili s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickým využitím buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach.   Po nasadení ochranných pomôcok, sme začali našu prehliadku. Bol to neskutočný zážitok, zažiť si reálnu prácu vedca na špičkovom pracovisku. Dostať sa do laboratória, kde sa môžeme zoznámiť s výskumom kmeňových buniek nemôže väčšina z nás.  Na začiatku nás hneď okúzlili moderné priestory a milí personál, ktorý nás prívetivo privítal a podal bližšie inštrukcie o ďalších krokoch prehliadky. Náš čas prehliadky zbehol veľmi rýchlo, niet sa čomu diviť, pretože program bol veľmi zaujímavý a pútavý, obohatený o možnosť si vyskúšať pipetovanie, pozorovanie tkanív pod mikroskopom ... Ďakujeme za príležitosť si to vyskúšať. Bol to zaujímavý a podnetný deň.  Ďakujeme pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za sprostredkovanie a  možnosť zúčastniť sa tohto podujatia a RNDr. Lucii Slovinskej za sprievod pri prehliadke. (M. Vrábel a Z. Šibová 07.B)

     • Riaditeľské voľno

      11. 11. 2022

      Riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč vyhlasuje na piatok 18.11.2022 riaditeľské voľno pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša a rovnako aj pre žiakov Základnej školy sv. Mikuláša a to z organizačných dôvodov. Na tento deň pripravil zriaďovateľ školy Metodický deň pre pedagogických zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy. V tento deň budú na parcovisku iba nepedagogickí zamestnanci. Ďakujeme za pochopenie.

    • DOTYKY s poéziou
     • DOTYKY s poéziou

      11. 11. 2022

      DOTYKY s poéziou pokračujú vďaka dlhoročnej spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava aj v tomto školskom roku. 

      Sextáni sa tak dnes, 10. 11. 2022, zoznámili s aforizmami a básňami Erika Ondrejičku, tvorbou poetky Oľgy Glušíkovej a to všetko sprevádzané hudobou a spevom Juraja Turteva. Aj takéto bývajú hodiny slovenčiny na našej škole. PaedDr. Miriam Kohutová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOTYKY s poéziou.

    • Šarkaniáda ŠKD
     • Šarkaniáda ŠKD

      10. 11. 2022

      K ročnému obdobiu jesene už tradične patrí Šarkaniáda.  Nechýbala ani v našom ŠKD. Na úvod sme si zaspievali Hymnu ŠKD, potom nasledovalo púšťanie šarkanov po oddeleniach, neskôr voľná šarkaniáda.  Deti mali veľkú radosť, na ihrisku poletovali šarkany rôznych farieb a tvarov. Akcia sa nám vydarila aj vďaka priaznivému počasiu, silnému vetru a dobrej nálade.

      V neposlednom rade ďakujeme aj za pomoc rodičov a starších súrodencov, ktorí sa taktiež na Šarkaniáde zúčastnili.

      Veríme, že sa o rok takto stretneme zas v hojnom počte

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda ŠKD.

     • FESTIVAL vedy a techniky 2022 - Bratislava

      9. 11. 2022

      7 projektov, 6 ocenení (cena dekana PF UK Bratislava, špeciálne ceny poroty...), 3 postupy na medzinárodné súťažné prehliadky....úžasná bilancia na tohtoročnom celoslovenskom finále súťažnej prehliadky študentských vedeckých prác v rámci Festivalu vedy a techniky v Bratislave. Špeciálne blahoželáme postupujúcim - Matej Kmec (sexta A) na prehliadku MILSET Expo- Sciences v Mexiku, Jozef Jabczun (sexta A) na prestížnú prehliadku študentskej vedeckej činnosti EÚ EUCYS v Belgicku a Krištof Franko a Marko Balčák (prima A) na prehliadku Festival vedy a techniky v Pardubiciach (ČR). Srdečne blahoželáme aj ďalším oceneným a účastnikom tohtoročného celoslovenského finále v Bratislave - Anna Pénzešová (sexta A), Klára Bauerová a Viktória Hasarová (prima A), Juliana Lichvárová a Viktória Onuferová (prima A), Noemi Uličná a Lívia Šmalecová (oktáva). Veľké poďakovanie a gratulácia patrí aj hlavnej koordinátorke a motivátorke p.u. Mirke Feretovej a rovnako aj všetkým kolegom, ktorí pomáhali deťom pri príprave projektov. Ceremoniál odovzdávania cien si môžete pozrieť zo záznamu TU, fotografie našich úspešných žiakov TU. Informácie o jednotlivých projektoch a odboroch, v ktorých sa súťažilo nájdete v priloženom dokumnte TU.

     • Misijný týždeň 2022 - ďakujeme!

      9. 11. 2022

      "Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium“. V duchu myšlienky ohlasovať evanjelium svojím životom, postojom, modlitbou, skutkom lásky či konkrétnou pomocou sme sa na škole spoločne počas misijného týždňa zjednotili, aby sme mysleli na druhých. Každý deň sme úmysel desiatku sv. ruženca a spoločnej sv. omše venovali inému svetadielu a jeho obyvateľom. Skutok lásky – pečenie koláčikov zjednotil žiakov, ich rodičov a aj učiteľov. Za ponúknuté koláčiky sa vyzbierala krásna suma 1700€Tieto peniaze priamo pomôžpráci Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará o ľudí zmrzačených nášľapnými mínami a o ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Chutné koláčiky tento rok v rodinách pripravili žiaci tried 6.A, 8.A, 9.A, 04A, 05A, 05B, 06A. Veľká vďaka za túto službu a nadšenie žiakov pri ponúkaní koláčikov. Misijný týždeň bol na škole podporený aj návštevou misijného Brata Eliáša, vlastnými aktivitami učiteľov v jednotlivých triedach a využitím talentov žiakov, ktorí sa zapojili do pomoci s propagáciou a fotodokumentáciou misijného týždňa.

      VIAC o misijnom týždni vo filme  TU a na fotografiách vo fotoalbume TU.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje