• Field training v 3. ročníku

      30. 1. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Field training v 3. ročníku.

      V mesiacoch september až december v triede 3.A prebiehalo unikátne vyučovanie každý pondelok. Žiaci pracovali v skupinách, v ktorej s nimi pracovala asistentka: budúca učiteľka anglického jazyka z Prešovskej univerzity. Na týchto hodinách bolo mimoriadne posilnené rozprávanie v anglickom jazyku. Žiaci si prostredníctvom didaktických hier precvičovali učivo a zábavnou formou sa zúčastňovali na pripravených aktivitách pod vedením pani učiteliek Lýdie Zlackej a Martiny Bartkovej.

      Sme hrdí, že na našej škole prebieha Field training. Študentky Prešovskej univerzity sú plné entuziazmu a neváhajú investovať svoj čas do prípravy a prezentácie aktivít na našich hodinách ANJ.

     • Púť do BARI 2024

      19. 1. 2024

      Mikuláš za Mikulášom

      Na začiatku týždňa sme zverejnili informáciu o pripravovanom pútnickom zájazde do talianského BARI k hrobu sv. Mikuláša. Zatiaľ sa nám za 4 dni podarilo naplniť miesta v autobuse na cca 80%, takže ešte pár voľných miest zostáva. Medzi prihlásenými sú učitelia a ostatní zamestnanci školy, rodičia a starí rodičia našich žiakov a nechýbajú ani žiaci z viacerých tried. Využite možnosť zúčastniť sa spoločnej ďakovnej púte za 33 rokov putovania našej školy sv. Mikuláša (1991 - 2024).

      Termín zájazdu: 25.2.2024 - 2.3.2024 v čase jarných prázdnin.

      Cena: 390€.

      Program: na priloženom plagáte.

      Info pre záujemcov: prihláste sa emailom na riaditel@zsgmik.sk alebo prostredníctvom správy do Edupage alebo prostredníctvom SMS na 0918732441. Zálohu 200€ na osobu je potrebné uhradiť v pondelok 22.1.2024. Kto skôr príde, ten skôr....

      Požehnaný víkend.

     • MAGIS, o.z. ďakuje

      17. 1. 2024

      MAGIS o.z. úprimne ďakuje žiakom a študentom, ktorí prejavili záujem a svojou iniciatívou prispeli do vianočnej zbierky pre rodiny v núdzi.  

      Poďakovanie patrí i pedagógom, ktorí podporili iniciatívu svojich žiakov a študentov a samozrejme aj rodičom detí, ktorí finančne prispeli k tomu, aby aj tie rodiny ktoré žijú v skromných pomeroch boli obohatené o radosť a štedrosť počas vianočných sviatkov.

      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme požehnaný nový rok 2024 a veľa dobrých študijných výsledkov.

     • TRIEDNE aktívy ZRPŠ

      10. 1. 2024

      Blíži sa záver 1. polroka školského roka 2023/2024 a s ním aj tradičná udalosť - triedny aktív ZRPŠ. Uskutoční sa v pondelok 15.1.2024 v triedach ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša so začiatkom o 15,30 hod. Srdečne pozývame. V novom roku 2024 vyprosujeme všetkým hojné zdravie a milosť objavovať dobro v sebe a blížnych.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje