• „Field training“ = výhra pre obe strany

      29. 1. 2023

      Plný nápadov a dobre pripravený učiteľ spolu so žiakmi, ktorí majú veľa možností aktívne pracovať, sú predpokladom k tomu, že vyučovacia hodina dopadne dobre. A presne preto, aby to bola výhra aj pre našu školu, sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli pre „Field training“. Ide o spoluprácu s Prešovskou univerzitou (PU) – o kontinuálnu prax budúcich učiteľov anglického jazyka, kde je žiak počas vyučovacej hodiny formou skupinovej práce čo najviac aktívny. V praxi to znamená, že skupina 4 rovnakých študentov PU prichádza každý týždeň počas školského roka na našu školu k tej istej triede (*v školskom roku 2022/23 k triede 4.A). Študenti PU vedení učiteľmi našej školy pripravia plán pre vyučovaciu hodinu a prinesú so sebou na hodinu aj pomôcky, pracovné listy, či obrazový materiál.  Vďaka „Field training“ je v triede 5 učiteľov anglického jazyka naraz. Žiaci takto môžu pracovať v malých skupinkách s vlastným učiteľom a efektívne komunikovať v cudzom jazyku.„Hodiny sú zábavné. Žiaci sú oveľa viac motivovaní rozprávať v situáciách, ktoré vychádzajú z reálneho života.“ (p.uč. Bartková) „Žiaci sa na hodiny tešia. Hodina má dobrú dynamiku, zahŕňa veľa komunikačných aktivít“ (p.uč. Zlacká)            Za študentov PU a odborné vedenie ďakujeme p. prof. Zuzane Strakovej, PhD., ktorá je expertkou na oblasť didaktiky anglického jazyka a uplatňovanie najnovších prístupov k vyučovaniu AJ zameraného na žiaka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album „Field training“ = výhra pre obe strany.

    • Na angličtine s talianskou školou
     • Na angličtine s talianskou školou

      19. 1. 2023

      Boli sme oslovení talianskou školou „Istituto comprensivo Piero Gobetti“ v meste Caltagirone na Sicílii, aby sme spoločne motivovali našich žiakov rozprávať po anglicky. Reprezentovali nás dve skupiny z tried 4.B a 6.B na základnej škole, ktoré sa s ich rovesníkmi v Taliansku stretli cez videohovor. Žiaci 4.B rozprávali formou moderovaného rozhovoru o Vianociach, priniesli ukázať predmety súvisiace s Vianocami, perníky a zjednodušene predviedli, ako sa pripraví zemiakový šalát. Žiakom 6.B bola navrhnutá komunikačná hodina na spoznanie sa. Otázky, ktoré žiakov zaujímali, sa vopred pripravili, poslali a na stretnutí zodpovedali. Hodiny sa vydarili! Radi budeme pokračovať v ďalších aktivitách, ktoré žiakom ukážu, kde všade môžu anglický jazyk využiť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na angličtine s talianskou školou.

     • POMOC

      18. 1. 2023

      POMOC je potrebná vždy... S pokorou sa pridávame k zbierke sviečok pre ľudí na Ukrajine, ktorí sú tak ťažko stíhaní vojnou. Zbierku organizujú a zabezpečujú dobrovoľní hasiči z Prešova. Využite prosím aj túto možnosť pomoci v priestoroch našej školy. Vašu pomoc môžete odovzdať do pripravených krabíc na prízemí a na 1. psochodí od pondelka 23.1.2023. ĎAKUJEME.

    • Zimná výzva 3
     • Zimná výzva 3

      18. 1. 2023

      Skvelé tipy na zimnú turistiku s novými lokalitami, o ktorých ste možno ani nepočulipriestor pre rodinu, aby spolu aktívne trávila voľný čas v peknej prírode.

      „Zimná výzva“ je myšlienkou a realizáciou Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) „Severovýchod Slovenska“. Jej cieľom je ukázať potenciál Prešovského kraja svojím návštevníkom. Turistické trasy sú rozdelené podľa stupňa náročnosti (easy, medium, hard). Do Zimnej výzvy sú tento rok zapojené aj všetky lyžiarske  strediská v Prešovskom kraji a vybrané podujatia.

      KOCR Severovýchod Slovenska venuje každému, kto prejde minimálne päť miest, milý darček v podobe rukavíc, v prípade desiatich lokalít to budú podložky na sedenie a za všetkých pätnásť multifunkčná turistická sada.

      Kampaň Zimná výzva bude prebiehať od 17. decembra 2022 do 19. marca 2023. 

      Viac informácií na stránke https://www.severovychod.sk/clanok/zimna-vyzva

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje