• Exkurzia Poliankovo

      29. 9. 2023

      Dňa 14.9.2023 žiaci 7.A spolu s p. učiteľkami Martinou Bartkovou a Annou Piskurovou navštívili Digitálnu galériu Poliankovo, kde sa spája umenie s modernými technológiami ako je virtuálna realita, 3D projekcie, tieňohra a podobne. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa dvoch výstav. Jedna z nich bola inšpirovaná literárnou klasikou Antoina de Saint-Exupéryho. Dielo Malý princ si mohli vychutnať v novom, originálnom spracovaní českej ilustrátorky Elišky Podzimkovej. Druhá výstava s názvom Dialóg s Planétou bola vytvorená v spolupráci so slovenským dokumentaristom Pavlom Barabášom. Vďaka technológiám sa žiaci mohli preniesť na najvyšší vodopád sveta či skúmať krásy slovenskej jaskyne Domica. Mohli sa dotknúť slovenských hôr netradičným spôsobom a vnímať krásu našej Zeme z inej perspektívy.

     • CESTA k sebe

      27. 9. 2023

      Ak ste rodič a hľadáte cestu k svojmu dieťaťu v tínedžerskom veku neváhajte a využite skvelú ponuku. Už teraz v októbri v Prešove. Nezabudnite na prihlásenie.Bližšie info na plagáte a prihlasovanie TU.

     • Európsky deň jazykov

      25. 9. 2023

      Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si vás dovoľujeme pozvať na rannú sv. omšu so začiatkom o 7,30 hod. v kaplnke školy. Liturgické texty v cudzích jazykoch budú pripravené pre každého účastnika. Hosťom bude o. František Telvák. Srdečne pozývame. 

     • Simulované študentské parlamentné voľby

      22. 9. 2023

      Vo štvrtok 21.septembra mali možnosť študenti nášho gymnázia hlasovať v simulovaných parlamentných voľbách, ktorých garantom je Rada mládeže Slovenska. Prvovoliči ale aj mladší študenti, ktorí dovŕšili vek 15. rokov si vyberali politické strany a ich kandidátov. Voľbám predchádzali diskusie a prednášky s tematikou typológie slovenských politických strán.

      Volebnú komisiu tvorili študenti septimy a oktávy, výsledky volieb boli spracované a odoslané do volebného centra, ktoré ich spracuje a celoslovenské výsledky oficiálne oznámi v sobotu 23.septembra o 9:00 hod. na stránke www.studentskevolby.sk.

      Výsledky študentských parlamentných volieb na našej škole si možete pozrieť TU.

      Svojou volebnou účasťou študenti vyjadrili, že im záleží na budúcnosti našej krajiny a jej smerovanie im nie je ľahostajné.

      Prvovoličom želáme šťastnú ruku a rozumné rozhodovanie aj v reálnych voľbách 30. septembra.

    • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste
     • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste

      21. 9. 2023

      (tlačová informácia, Bratislava, 20.09.2023)

      Najvyššie ceny Európskej únie pre mladých vedcov boli vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien EUCYS v Bruseli. Po päťdňovej súťaži 136-tich mladých vedcov z 36 krajín na stupňoch víťazov aj slovenskí mladí vedátori. Alex Kanderka a Jozef Jabczun (s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín) získali krásne tretie miesto! Na súťaž EUCYS postúpili z celoslovenského finále 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT).

      Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS - EU Contest for Young Scientists) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi.

      Marc Lemaître, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie, uviedol: „EUCYS je o oceňovaní nadšenia, vášne a zvedavosti budúcej generácie jasných myslí v Európe, ktorá hľadá nové riešenia našich najnaliehavejších výziev. Podpora vedeckých talentov znamená silné vedúce postavenie Európy vo výskume a inovácii. Gratulujeme všetkým víťazom a súťažiacim a veľa šťastia na vašej ceste k objavovaniu.

      Študenti prezentovali 85 rôznych projektov medzinárodnej porote, ktorá bola zložená z 22 vysokokvalifikovaných vedcov a inžinierov s celosvetovou reputáciou vo vybraných odboroch. Porote predsedala Dr. Mariya Lyubenova z Európskeho južného observatória. Víťazné projekty získali odmenu v celkovej výške 62 tisíc EUR, vrátane štyroch prvých cien vo výške 7 000 EUR, štyroch druhých cien vo výške 5 000 EUR, štyroch tretích cien vo výške 3 500 EUR a prestížneho štipendia a návštev EIROforum, CERN, ESA atď.

      Vedúcou delegátkou našich reprezentantov z AMAVET-u bola Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.: „Z hlavného mesta Európskej únie sa na pár dní stal Brusel hlavným mestom mladých vedcov. EUCYS je súťažou, kde sa vášeň mladých ľudí pre vedu spája bez ohľadu na ich rozdiely, pôvod a možnosti. Táto súťaž ukazuje mladým, že tvrdá práca a námaha má zmysel a že pracovať na sebe stojí za to. Byť minulý týždeň v kolektíve mladých mi bolo znova cťou a verím, že takto o rok v Katowiciach, budeme znova s hrdosťou reprezentovať Slovensko a AMAVET.“

      Finalisti a víťazí celoslovenského finále festivalu AMAVET, ktorí pokračujú so svojimi vedátorskými projektami na súťažiach vo svete, prichádzajú každoročne s hlbokými dojmami. Veď o tom svedčia aj teraz pocity oboch našich reprezentantov.

      Najskôr Alex Kanderka: „Každý deň sme strávili 6 hodinami prezentovaním našich projektov pred odbornou porotou, ktorú tvorilo 22 vedcov s celosvetovým renomé. Prvotný stres však rýchlo vystriedali príjemné diskusie a konštruktívna kritika sa prejavila vo forme rád a tipov do budúcich výskumov. Nikdy predtým som nemal príležitosť tak podrobne diskutovať o fotosyntéze, a od chlorofylu, fotosystému II a biofyzikálnych parametrov sa dostať až po biochémiu a neurovedy.

      EUCYS však znamenal omnoho viac ako len vedecká súťaž. Bol to úžasný spôsob, ako spoznať rovnako nadšených rovesníkov, ktorých by som inak nikdy nepoznal. Teraz mám "science buddies" vo všetkých kútoch sveta - od ďalekej Južnej Kórey a Číny cez rôzne európske krajiny, ako Poľsko, Holandsko, Francúzsko a Portugalsko, až po Veľkú mláku v USA a Kanade.  Počas celého podujatia sme navštevovali stánky, vymieňali sme si nálepky s našimi tvárami, vzájomne sme prezentovali naše výskumy, a tak sme si budovali sieť európskych vedcov. Pri našom stánku sa zastavilo veľa ľudí. Najviac sa im páčili ukážky sorpčných materiálov, hlavne naša vlastná organická zmes, ale aj ukážka agarových platní. Okrem našich bioremediačných metód ich zaujal aj náš goralský kroj, ktorý sme si na posledný deň obliekli. "Highlightom" pobytu bolo určite ranné fotenie na Grand Place a pred sochou Manneken Pis v tradičných "kalapoch" a "krpcoch". Spoločné aktivity s ostatnými účastníkmi, ako návšteva centra mesta, belgická večera, rozlúčková party a karaoke, mi len potvrdili, že vedci nie sú len zavretí v laboratóriách, ale vedia si aj užívať svoj úspech. 3. miesto je pre nás obrovskou motiváciou pokračovať v našom výskume a veriť, že naša budúcnosť má ešte veľa perspektív.“

      Aké sú pocity Jozefa Jabczuna: „Bol som veľmi prekvapený všetkými ostatnými súťažiacimi, ktorí boli nielen veľmi milí, ale aj ich projekty boli na vysokej úrovni. Medzi nimi som si našiel veľa nových priateľov pochádzajúcich či už z Česka, Holandska alebo Írska. Na súťaži ma milo prekvapili porotcovia, ktorí boli profesionálni a bolo vidieť, že sú odborníci v oblasti nášho projektu. Zároveň sa mi páčilo aj mesto, kde sa súťaž konala, Brusel. Je veľmi pekné, a hlavne obrovské, museli sme dávať pozor, aby sme sa nestratili. Celkovo hodnotím moju skúsenosť veľmi pozitívne a rád by som sa tam vrátil aj nabudúce.“

      Treba zdôrazniť, že na výsledkoch našich mladých vedcov sa podieľajú ich učitelia a slovenskí odborníci, ktorí doslova dobrovoľnícky odovzdávajú svoje skúsenosti ich budúcim nasledovníkom. Nakoniec tu sú ich slová vďaky: „Radi by sme sa poďakovali pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove za koordináciu projektu a organizácii AMAVET za mentoring a komplexnú prípravu na súťaž. Vďaka patrí aj celej Katedre mikrobiológie na UPJŠ v Košiciach, menovite doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc., RNDr. Ley Nosáľovej, PhD. a Mgr. Soni Brestovičovej za umožnenie výskumu na pôde univerzity a odbornú pomoc, ako aj OEI FCHPT STU a ÚREV FAPZ SPU. V neposlednom rade ďakujeme aj Mgr. Jánovi Sarvašovi za odborné rady a odovzdanie skúseností. Náš výskum bolo možné uskutočniť vďaka grantovému programu Za zdravý a čistý kraj Nadácie VSE.“

      Významnými Partnermi FVAT okrem slovenských univerzít a SAV sú SEPS a Nadácia Allianz.

      Ján Nemec

      __________________________________________________________________________________

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 32 rokov! Združuje 4.000 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

      Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 32-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

      V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

      AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

      Viac na www.amavet.sk.

     • Rodičovské združenie

      20. 9. 2023

      Srdečne pozývame všetkých rodičov na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša (RZ), ktorá sa uskutoční v pondelok 25.9.2023 v jedálni školy so začiatkom o 16,00 hod.

      Program plenárnej schôdze je následovný.

      1.     Otvorenie členskej schôdze RZ

      2.     Úvodná modlitba (duchovný správca školy o.Peter Štieber)

      3.     Príhovor riaditeľa školy (RNDr. Marcel Tkáč).

      4.     Schválenie Výročnej správy RZ za školský rok 2022/2023

      5.   Schválenie členov Výkonného výboru RZ na šk. rok 2023/2024 (predseda, podpredseda, hospodár + 4 členovia)

      6.     Schválenie členského príspevku RZ na školský rok 2023/2024 - navrhovaná výška príspevku je 20€ .

      7.     Schválenie rozpočtu RZ na školský rok 2023/2024.

      8.     Rôzne.

      K dispozícii na preštudovanie je vypracovaná  Výročná správa RZ za školský rok 2022/2023 ako aj Návrh rozpočtu RZ na školský rok 2023/2024

      Po skončení plenárnej schôdze RZ cca o 16,45 sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne aktívy.

      Srdečne pozývame. 

     • Ponuka krúžkov 2023/2024

      12. 9. 2023

      Rovanko ako v každom školskom roku ponúkame viacero možností realizácie sa Vašich detí v popoludňajších hodinách. Prinášame ich prehľad:

      1. Prihlásiť dieťa na CZUŠ sv. Mikuláša na odbor, ktorý nájdete v ponuke na ich webovej stránke https://www.czus-mikulas.sk/.

      2. Prihlásiť dieťa do florbalovej akadémie FLOORBALL  ACADEMY alebo do atletickej akadémie RUN IS FUN, ktoré realizujú svoju činnosť aj v priestoroch našej školy.

      3. Prihlásiť svoje dieťa prostredníctvom vzdelávacieho poukazu (UŽ TERAZ ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ ODOVZDANÝ POUKAZ - pomáhajú nám zlepšovať materiálno technické vybavenie školy) na niektorý z krúžkov. Ich zoznam nájdete TU. Sme pripravení prijať všetky nami vydané vzdelávacie poukazy. Poukazy možno dovzdať do stredy 20.9.2023.

      4. Prihlásiť svoje dieťa cez www.veselaveda.sk na vedecký krúžok. Krúžok zábavných a skorovedeckých pokusov z chémie, fyziky a biológie pre deti z 1. stupňa ZŠ a 5. ročníka ZŠ. Prihlášky a viac informácií nájdete na www.veselaveda.sk. Pre školský rok 2023/24 sú  pripravené nové pokusy a nové pomôcky. Tento rok od 30. septembra, 1x týždenne, 1 lekcia = 60 minút, 14 lekcií za polrok, 65€ / polrok. Krúžky sa pre prípadných záujemcov uskutočnia v priestoroch školy.

     • Odpočinutie večné...

      4. 9. 2023

      Dnes, v skorých ranných hodinách a v kruhu svojich najbližších, opustil tento svet bývalý riaditeľ našej školy PaedDr. Jozef Berta. Po ťažkej a dlhej chorobe, ktorá mu pred viac ako ôsmimi rokmi zabránila naďalej pokračovať na rozvoji našej školy, odišiel do večnosti k Otcovi. Nech mu Nebeský Otec skrz svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo udelí večný pokoj a radosť vo svojom kráľovstve. Pohrebná svätá omša sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brestove vo štvrtok 7.9.2023 o 14,00 hod. Za dušu nebohého Jozefa sa chceme modliť aj pri zádušnej svätej omši v našej škole v stredu 6.9. so začiatkom o 8,00 hod. Na celoškolskej svätej omši v stredu sa môžu zúčastniť aj bývalí zamestnanci, študenti a rodičia. Pozývame hlavne tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na pohrebnej svätej omši vo štvrtok v Brestove.

      Odpočinutie večné daj mu ó Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

    • Informácia ATLETIKA
     • Informácia ATLETIKA

      4. 9. 2023

      Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie: TU

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje