• Regionálne semifinále IQ olympiády
     • Regionálne semifinále IQ olympiády

      16. 5. 2022

      Dňa 13.5.2022 sa naši dvaja žiaci zúčastnili semifinále IQ olympiády, ktoré sa konalo v Košiciach. Marek Bombara z O4A skončil na výbornom 6. mieste a postupuje do celoslovenského finále na Trenčianskom hrade. Jakub Verčimák z O3A skončil na peknom 32. mieste. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a vynaloženú snahu. Marekovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom finále.

    • Matematická súťaž MATBOJ
     • Matematická súťaž MATBOJ

      16. 5. 2022

      Dňa 6.5.2022 sa ja naši starší študenti zúčastnili matematickej súťaže MATBOJ v Košiciach, ktorá je určená pre študentov 1. - 4. ročníka stredných škôl a príslušných tried OG. Najlepším tímom bol tím zo sexty A , Ján Maník, Jozef Sebastián Kišš, Kristína Požonská a Denis Tomaš, ktorý sa umiestnil na 26. mieste zo 45 družstiev (východ + stred). 

      Ostatným dvom tímom v zložení Adam Klimovič, Dávid Kmec, Samuel Oros, Šimon Šafranko a Lívia Bačová, Marianna Mikolajová, Patrik Novák, Michal Senderák sa nedarilo tak dobre.

      Všetkým však ďakujeme za snahu a prajeme úspechy do ďalších rokov.

     • Matematická súťaž LOMIHLAV

      16. 5. 2022

      29.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže LOMIHLAV v Košiciach, ktorá je určená pre bystré hlavy 7. - 9. ročníka ZŠ a príslušných tried gymnázia (príma až kvarta). Z celkového počtu 49 družstiev sa náš tím v zložení Jozef Jurko (O4B), Samuel Moravčík (O4A), Ema Szantová (O4A) a Jakub Verčimák (O3A) umiestnili na krásnom 9. mieste.

      Druhý tím v zložení Jakub Balčák (O4B), Marek Bombara (O4A), Marek Kavalec (O4B) a Marianna Svocáková (O4A) na 19. mieste.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Beseda so spisovateľmi

      13. 5. 2022

      Dvaja autori - Valentín Šefčík a Dávid Dziak.

      Dve triedy - prima a kvinta.

      Dve hodiny literatúry inak, ale o jednej téme: POÉZIA.

      Kopa otázok - ako čítať poéziu a prečo ju vlastne čítať, ako jej rozumieť, ako ju písať, ako ju vydávať ... ale aj o čítaní všeobecne. Skvelý bol autorský prednes oboch básnikov. 

      A to všetko vďaka Knižnici P. O. Hviezdoslava a jej Dotykom. 

      PaedDr. Miriam Kohutová

    • História nie je otrava
     • História nie je otrava

      12. 5. 2022

      Vďaka vzdelávacím aktivitám Nadácie Konrada Adenauera (KAS) desiatka našich študentov z kvinty, sexty A, sexty B a maturantov  mala možnosť zúčastniť sa spolu so mnou vzdelávacích študentských workshopov a prednášok s politológom Grigorijom Mesežnikovom a p. Kamilom Sládkom z Centra pre európsku politiku, ktoré prebiehali v Bratislave 7. mája 2022. Nosnou témou podujatia bola reťaz zla - ako vzniká vojna a genocída, vo  pracovných skupinách porovnávali vojnu v Srbsku (na Balkáne) a na Ukrajine. 

      Vďaka finančnému sponzoringu KAS sme si my - "východniari" - stihli prezrieť a absolvovať dejepisnú exkurziu po Bratislave už v piatok a ešte aj v nedeľu. 

      A bolo toho neúrekom: výstava História nie je otrava, hrad Devín, interaktívne prehliadky Bratislavy, Slavín, iwalking po stopách tragédie bratislavských židov, desiatky pamätníkov a pamätných miest.

      Ako jedni z prvých sme mohli vidieť film Sláva Zrebného nielen o sviečkovej manifestácii, ale aj o Vladimírovi Juklovi a Silvovi Krčmérym a o živote podzemnej cirkvi v komunistickom Československu.

      A keďže patrónom mojej kvinty A je sv. Reparatus, ktorého pozostatky sú uložené v františkánskom kostole v Bratislave, zastavili sme sa aj pri ňom. PaedDr. Miriam Kohutová

      Fotografie z podujatia sú v ARCHÍVE.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album História nie je otrava.

    • ISEF 2022
     • ISEF 2022

      10. 5. 2022

      ...tentoraz v americkej Atlante.

      INTEL ISEF 2022, tentoraz v americkej Atlante, je znovu spojený aj s našou školou. Laura Ivančová a Katka Fabuľová zo sexty B reprezentujú Slovensko a samozrejme našu školu na najvýznamnejšej celosvetovej vedeckej prehliadke študentských projektov INTEL ISEF. Ich účasť v tejto súťaži pozorne sledujeme a čoskoro vás budeme informovať o ich účinkovaní. Katka a Laura myslíme na vás a prajeme vám veľa nezabudnuteľných zážitkov.

     • Študentská vedecká konferencia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

      5. 5. 2022

      Fakultné kolo Prírodovedeckej fakulty UPJŠ súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v rámci vysokoškolských ŠVOČ v akademickom roku 2021/2022 sa uskutočnilo formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022) v rámci Prírodovedeckých dní v stredu, 27. apríla 2022 na pôde PrF UPJŠ v Košiciach. Naša škola sa zapojila do prezentácie vedeckých prác v 3 sekciách: MIKROBIOLÓGIA, BIOLÓGIA ČLOVEKA A CYTOLÓGIA, ANORGANICKÁ CHÉMIA.  Prácu na ŠVK môže prihlásiť študent alebo študentský riešiteľský kolektív zo všetkých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia PrF UPJŠ.

      Ako čestní hostia sa tejto vysokoškolskej súťaže  zúčastnili so svojimi 3 projektmi títo naši študenti:

      1. Laura Ivančová a Katarína Fabuľová  - s prácou Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy zároveň budú reprezentovať našu školu aj  na ISEF  USA  v Atlante v máji 2022.
      2. Erika Halčáková - s prácou Prírodné spôsoby zlepšenia kvality vlasov bude našu školu zase reprezentovať aj  na Genius olympiad New York (jún 2022).
      3. Alex Kanderka a Jozef Jabczun – ich práca  Aplikácia aplikácii sorpčných procesov na efektívnu remediáciu polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych médiách  získala taktiež 2. miesto na celoštátnej súťaži environmentálnych projektov Zelený nadel a minulý mesiac  na medzinárodnej súťaži Istec v Indonézii zlatú medailu.

      Spolu s najlepšími vysokoškolskými študentmi Prírodovedeckej fakulty mali možnosť prezentovať výsledky svojich výskumných projektov pred odbornou hodnotiacou komisiou.

      Za svoju prezentáciu získali nielen diplomy a poukážky na nákup kníh, ale aj nové zážitky, poznatky, skúsenosti, ktoré obohatia ich študentský vedecký život.  M. Feretová

     • Naši „Amaveťáci“ v Indonézii získali zlato

      4. 5. 2022

      V dňoch 16. a 17. apríla 2022 sa Alex Kanderka a Jozef Jabczun  (členovia AMAVET klubu 957 pôsobiacom pri našej škole) zúčastnili hybridnej medzinárodnej súťaže ISTEC 2022 (International Science, Technology & Engineering Competition) organizovanej v indonézkom Bandungu. Alex a Jozef na túto súťaž postúpili z celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2021 v Bratislave.

                  Veľkonočné prázdniny priniesli medzinárodný úspech. Takmer ročná práca na vedeckom projekte venovanom aplikácii sorpčných procesov na efektívnu remediáciu polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych médiách (Application of Sorption Processes for effective remediation of Polychlorinated Biphenyls and Heavy Metals in Various Mediums) priniesla ovocie v podobe zlatej medaily.

                  Chlapcom sa rozhodne oplatilo vstávať o 2:00 ráno na otvárací  ceremoniál, ktorý sa kvôli časovému posunu uskutočnila v takýchto skorých ranných hodinách. Počas neho mali chlapci možnosť spoznať zahraničných účastníkov, ktorí sa spoločne stretli na konferenčnom  videohovore spolu s indonézskymi študentmi, pre ktorých súťaž prebiehala prezenčne. Online forma neubrala súťaži na jej kvalite, naopak - ponúkla možnosť na zaujímavé kultúrne spoznávanie bez nutnosti opustiť pohodlie domova. Prezentácie projektov v jednotlivých komisiách boli prerušované virtuálnymi vstupmi z Indonézie, na ktorých nám svoje práce predstavili súťažiaci všetkých kategórií (Science, Technology, Engineering) a všetkých ročníkov – od najmladších Elementary Students až po najstarších účastníkov kategórie College. V náročnej konkurencii až 130 projektov sa Alexovi a Jozefovi podarilo získať zlatú medailu, ktorá bola výbornou odmenou za mesiace tvrdej práce na projekte.      

                  Samotní súťažiaci sa k úspechu vyjadrili takto: „Obaja sme veľmi šťastní z našich výsledkov a tešíme sa na budúcnosť nášho projektu. Radi by sme sa poďakovali pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za jej obrovskú pomoc, ale taktiež univerzitám STU a TUKE, ktoré nám umožnili realizovať experimentálnu časť a poskytli odbornú pomoc.“ 

      Chlapcom blahoželáme a želáme veľa šťastia v budúcom pokračovaní projektu.

    • Celoštátne kolo SOČ 2022
     • Celoštátne kolo SOČ 2022

      3. 5. 2022

      V dňoch 27. až 29. apríla 2022 sa uskutočnilo  celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Konalo sa v meste Bardejov, ktoré je historicky aj kultúrne bohaté a považuje sa za jedno z najkrajších miest Slovenska. Hostiteľská škola 44. ročníka SOČ - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka - úlohu usporiadateľa zvládla skvelo. Našu školu sme reprezentovali my: Noemi Uličná a Lívia Šmalecová s  prácou na tému Fytochemická analýza druhov mäty piepornej (Mentha.spp) a hľadanie možností ich priemyselného využitia v rámci odboru biológia.

      Slávnostne zahájenie sa uskutočnilo v telocvični školy a my sme si mali možnosť vypočuť veľa inšpiratívnych a povzbudivých slov od zástupcov mesta Bardejov, ŠIOV-u, PSK i hodnotiacej komisie. Veľmi sa nám páčili hudobné a tanečné čísla študentov, ktoré si pre nás pripravili.

      Vo štvrtok sa konala najdôležitejšia časť súťaže - prezentácia, obhajoba prác a vyhlásenie víťazov. Počuť a vidieť toľko zaujímavých prác a nápadov mladých ľudí bola úžasná skúsenosť a naplnila nás nádejou pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Veľmi veľkým pozitívom bolo hlavne to, že sa po dvoch rokoch súťaž konala prezenčne a my sme si mohli súťažnú atmosféru vychutnať naživo. Poobede sme navštívili historické centrum Bardejova, ktoré spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia patrí do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

      V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na piatom mieste. Veľmi pekne ďakujeme našim školiteľom prof. RNDr. Ivanovi Šalamonovi, CSc., MBA, RNDr. Miriam Feretovej za ich ochotu, pomoc a cenné rady, ktoré nám poskytli pri vypracovaní tejto práce a našej triednej pani učiteľke Mgr. Jane Mašlejovej, ktorá nám pomohla s grafickou stránkou práce.

      N. Uličná a L. Šmalecová (septimaB)

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje