• Medaila sv. ONDREJA
     • Medaila sv. ONDREJA

      29. 4. 2022

      Po dvojročnej prestávke sa Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ cirkevných škôl a školských zariadení vrátil k tradícii oceňovania zamestnancov, ktorí svojim osobným vkladom prispeli k rozvoju cirkevného školstva na Slovensku. Medzi tohtoročnými ocenenými boli aj naše 2 zamestnankyne, ktoré pracujú na našej škole už viac ako 25 rokov. Sú to RNDr. Valéria Jacková (zástupkyňa riaditeľa školy) a Gabriela Onofrejová (personálna a mzdová referentka). Obidvom oceneným blahoželáme a vyprosujeme ešte dostatok síl a požehnania v ich náročnej práci.

    • Krajské kolo CHO v kategórii D
     • Krajské kolo CHO v kategórii D

      28. 4. 2022

      Apríl je tradične mesiacom, v ktorom na našej škole prebieha krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D (pre žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty 8rG). Chemická olympiáda na Slovensku funguje už 58 rokov a tohtoročné krajské kolo je aj s účasťou nášho študenta z kvarty Jozefa Jurka. Veríme, že sa nielen jemu ale aj ostaným súťažiacim z celého Prešovského kraja, podarí čo najlepšie pretaviť svoje vedomosti a praktické skúsenosti do očakávaneho výsledku. Pozrite si aj našu fotogalériu TU.

    • Knižný dar od Slovartu
     • Knižný dar od Slovartu

      27. 4. 2022

      Na našej škole už niekoľko rokov funguje školská knižnica aj ako minikníhkupectvo - prostredníctvom  knižných katalógov si môžu knihožrúti a knihožrútky, ale aj nadšenci čítania objednať u p. uč. Kohutovej knižky za zvýhodnené ceny. Dnes nás  prekvapilo - a veľmi milo - práve vydavateľstvo SLOVART, ktoré nám bezplatne, ako darček za spoluprácu poslalo aj plnú krabicu kníh. Knihy v priebehu tohto týždňa zaevidujeme a žiaci si ich môžu prísť vypožičať a čítať.  Ďakujeme!

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

      25. 4. 2022

      Do tohtoročného kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa zapojili žiaci so 4 projektami z našej školy:

      1. Alex Kanderka a Jozef Jabczun- školské kolo a postup na súťaž Zelený andel- 2.miesto

      2. Sára Kucková a Petra Peregrinová- krajské kolo, úspešné riešiteľky v odbore zdravotníctvo a farmakológia

      3. Matej Kmec- krajské kolo, 3.miesto v kategórii chémia a potravinárstvo

      4. Noemi Uličná a Lívia Šmalecová- krajské kolo, 2.miesto a postup na celoštátne kolo v kategórii biológia

      Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo 1.4.2022. Na celoštátnom kole SOČ 26.4.-29.4.2022 v Bardejove nás budú reprrezentovať študentky 07B.. 

      Študentov na súťaž pripravila RNDr. M. Feretová. Srdečne blahoželáme. 

    • Úspech na celoslovenskej súťaži Zelený andel 2022
     • Úspech na celoslovenskej súťaži Zelený andel 2022

      25. 4. 2022

      Pod záštitou katedry ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave prebehol 5. ročník celoslovenskej súťaže o udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Súťaž  je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 34 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých ocenila odborná komisia 3 najlepšie práce . Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 2 mimoriadne ocenenia.Študenti Alex Kanderka a Jozef Jabczun (05A), ktorí sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole so svojím vedeckým projektom Aplikácia sorpčných procesov na efektívnu remediáciu PCB a ťažkých kovov v rôznych médiách získali krásne 2. miesto. Chlapci získali čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky. Blahoželáme :-)

    • Biologická olympiáda a postup na medzinárodnú súťaž do USA
     • Biologická olympiáda a postup na medzinárodnú súťaž do USA

      25. 4. 2022

      23. marca 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategóriách A a B (stredné školy). Našu školu v kategórii B úspešne reprezentovala študentka kvinty A Anna Penzéšová, ktorá obsadila 1.miesto a zároveň postúpila na celoštátne kolo. 20. apríla 2022 získala Anna na celoštátnom kole BO 3. miesto vo svojej kategórii a postup na Medzinárodnú súťaž Genius olympiad 2023 do USA, kde bude so svojím projektom reprezentovať Slovensko. Blahoželáme.

      A aké boli Aničkine pocity?

      „Tešila som sa, že mi komisia nevyčítala nič, čo sa týka práce a celkovo môj projekt hodnotila vysoko pozitívne. Výsledky sme sa dozvedeli 21. apríla. Bola som napätá, ale to zrejme každý. Umiestnila som sa na 3. mieste. Bola som šťastná. Potom vyhlásili súťažiacich, ktorých vybrali na Genius olympiad do USA. Tešila som sa zo svojho umiestnenia, ale keď povedali, že z kategórie vyberú 2 súťažiacich a následne prečítali moje meno, zostala som v šoku. Toto som skutočne nečakala, ale samozrejme som sa veľmi tešila, aj keď som tomu nemohla uveriť. Veľmi pekne chcem poďakovať pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej a Branislavovi Peťkovi, doc. MVDr., DrSc. za pomoc a odborné vedenie pri realizácii projektu, lebo bez nich by som to nikdy nedokázala. 😊"

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

      21. 4. 2022

      Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Štvrtok 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si opäť malý kvietok na podporu onkologických pacientov aj v našej škole. Prispieť môžete počas celého dňa aj v priestoroch školy, kde sa uskutoční zbierka. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej tak pandémiou ako i aktuálnou situáciou, máme za to, že vzájomná pomoc, prejav spolupatričnosti a podpory sú potrebné dnes viac, ako kedykoľvek predtým. Denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Ďakujeme, že im v rámci svojich možností pomôžete.Viac o tom, ako pomáha Liga proti rakovine zo zbierky DEŇ NARCISOV nájdete na https://www.dennarcisov.sk/ako-pomahame.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

      20. 4. 2022

      Odváž sa používať vlastný rozum. (Immanuel Kant)

      Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

      V kategórii Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9585 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 1220 a aj niekoľko študentov z našej školy.

      Dvaja z nich Jakub Verčimák z O3A a Marek Bombara z O4A sa stali regionálnymi finalistami. Gratulujeme.

    • On-line kvíz Odhaľ nácka má svojich vyžrebovaných ocenených
     • On-line kvíz Odhaľ nácka má svojich vyžrebovaných ocenených

      20. 4. 2022

      Ešte v septembri 47 študentov PaedDr. Miriam Kohutovej  absolvovalo  internetový kvíz Odhaľ nácka - ten sa  jednoduchou a atraktívnou on-line formou snažil "pomôcť stredoškolákom zorientovať sa v spleti neznášanlivých výrokov politikov a odhaliť v ich myslení a konaní extrémistické motívy. Kvíz spustil Friedrich Ebert Stiftung (www.fes.sk) na Slovensku a dvojtýždenník antifašistov Bojovník pri príležitosti 80. výročia vydania tzv. Židovského kódexu." (zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/kviz-odhal-nacka-umoznuje-stredosk/575701-clanok.html)

      Kvíz obsahoval 18 výrokov, ku každému sú štyri možnosti. Po označení autora výroku sa objaví informácia o správnej odpovedi a krátky text s fotkou, ktorý súťažiacich oboznámi s dobovým kontextom výroku a jeho obsahu. Študenti sa mohli  otestovať do 9. októbra. Po jeho absolvovaní boli zaradení do žrebovania o možnosť účasti na exkurzii do bývalého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau, v ktorom Múzeum SNP prevádzkuje slovenskú národnú expozíciu. Každý z vyžrebovaných si na exkurziu môže zobrať ešte dve kamarátky alebo kamarátov.  

      Sme veľmi radi, že z 10. vyžrebovaných zúčastnených študentov bol vyžrebovaný aj náš Martin Moravčík zo sexty B. 

      Kto by si chcel kvíz vyskúšať - adresa kvízu je https://odhal-nacka.sk

    • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
     • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

      20. 4. 2022

      Po prvýkrát sa 3O odvážlivcov z kvinty A, sexty A a B pod vedením PaedDr. Miriam Kohutovej rozhodlo zistiť, do akej miery podliehajú hoaxom a dezinformáciám. Do krajského kola sa zapojilo v našej 1. kategórii až 161 súťažiacich. Najlepší náš študent Michal Vrábel obsadil 5. miesto - na celoštátne kolo postúpili prví štyria, získal teda povestnú „zemiakovú“ nepostupovú medailu. Napriek tomu nás teší, že v prvej polovici skončilo až 21 našich študentov.

    • Veľká Noc 2022
     • Veľká Noc 2022

      13. 4. 2022

      Napriek bolesti a utrpeniu v týchto ťažkých časoch, napriek pochybnostiam a často aj beznádeji, napriek neúcte a pohrdaniu prichádza Večný Víťaz Ježiš Kristus! Prináša nádej a povzbudenie, prináša pokoj na rozbúrenom mori, prináša život v plnosti. Celému nášmu školskému spoločenstvu žičíme plné a milostivé prežívanie tohto tajomstva počas nasledujúcich dní....

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Mikulášsky POLLITER 2022
     • Mikulášsky POLLITER 2022

      12. 4. 2022

      V piatok 25.3.2022 sa v priestoroch školy v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou uskutočnilo podujatie venované podpore dobrovoľného darcovstva krvi- Mikulášsky polliter. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky tentokrát spojené s pomocou Ukrajine postihnutej vojnovým konfliktom. Odobratá krv ( 30 platných odberov spomedzi 50 prihlásených účastníkov) pomôže  všetkým pacientom nemocníc bez rozdielu, aj tým, ktorí prídu zo zasiahnutej Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci alebo nedostupnosti zdravotnej starostlivosti pre vojnový konflikt. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Ďakujeme našim študentom, učiteľom, rodičom a priateľom školy, ktorí nás podporili. Pocity jedného zo študentov- Matúša Malatinca (oktáva A) krátko po odbere: „Daroval som krv už 5-krát vo svojom krátkom živote a zakaždým, keď darujem krv, cítim sa súčasťou niečoho veľkého. Záchrana ľudského života je veľký skutok a vždy na to myslím pri darovaní krvi. Áno, možno pre niekoho je to nepríjemné mať veľkú ihlu vo svojej žile, ale nestojí to za to ? Ľudstvo si príliš zvyklo na pohodlie, tak to vnímam ja ako 19 ročný chlapec, ktorý si uvedomuje, že žiť v komfortnej zóne je sebadeštruktívne. Nestojí za to opustiť ju a pomôcť k záchrane ľudského života ? Som veľmi vďačný za to, že som zdravý mladý muž a uvedomujem si, že nie každý má také šťastie ako ja. Preto chodím darovať krv najčastejšie ako môžem, aby som pomohol. Chcel by som pozvať každého jedného človeka, ktorému to dovoľuje zdravotný stav, k tejto vznešenej službe. Môžete to realizovať takým spôsobom, akým to učinila naša škola. Som veľmi vďačný za organizáciu akcie “Kvapka krvi”. Pravdupovediac, cítil som sa veľmi dobre pri darovaní krvi. Jednak kvôli dôverne známemu prostrediu našej školy a taktiež kvôli príjemným ľuďom na podujatí.“

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášsky POLLITER 2022.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      7. 4. 2022

      Trošku oneskorene ďakujeme všetkým  žiakom, ktorí sa zapojili do prvého tohtoročného zberu papiera v marci. Kontajner sme úspešne naplnili a školská knižnica už netrpezlivo očakáva nové knižné prírastky. 

      Knihu za najviac donesených kilogramov starého papiera získava primán Gregor Sedlák (239 kg). Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Hasarová z 5.B (171 kg) a na treťom mieste Anna Pénzešová z  kvinty A (157 kg).

      Keďže sa mnohí pýtate, či bude zber papiera aj naďalej, prinášame odpoveď priamo zo školskej knižnice: "Áno, kníh nikdy nie je dosť! Preto starý papier nevyhadzujte, ale  odkladajte a posledný aprílový týždeň doneste."

      O presnom termíne druhého kola budeme informovať. PaedDr. Miriam Kohutová 

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

      6. 4. 2022

      Na počesť slávneho dánskeho rozprávkara Hansa Christiána Andersena oslavujeme každoročne 2. apríla Medzinárodný deň detskej knihy. Našou snahou bolo upriamiť pozornosť na detské knihy a podnietiť lásku detí k čítaniu.

      Na tento výnimočný deň sa žiaci 3. B už týždeň vopred pripravovali čítaním Andersenových rozprávok. 1. apríla si nachystali spacáky, plyšáky, knižky a baterky, aby sa stali nocľažníkmi školy. Deti zažili túžobne očakávanú rozprávkovú noc plnú dobrodružstiev, tvorivosti, riešení rozprávkových úloh. Zavítal k nim aj „Andersen“ oblečený v dobovom kostýme a prerozprával deťom svoj životný osud. Po čítaní v knihobúdkach, hľadaní stratených kuriatok a pokladu naplnení zážitkami, zaspávali deti pri rozprávke Cisárove nové šaty.

      Stretnutie s Andersenom sa ešte neskončilo, tešíme sa ešte na vysadenie pripraveného stromu Rozprávkovníka, ktorý bude zdobiť nielen priestor pred vstupom do našej školy, ale bude im tiež pripomínať, že čítanie je veľké dobrodružstvo.

      Ďakujeme dobrovoľníkom z triedy O6B a O7A za pomoc pri organizácii podujatia a p. uč. Dzugasovej a Kohutovej za starostlivosť a opateru detí.

                                                                                                          Zita Sedláková, triedna učiteľka 3. B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

     • Krajské kolo olympiády z ruského jazyka

      6. 4. 2022

      Na krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku, ktorá sa uskutočnila 21.marca 2022, našu školu reprezentovali dve žiačky - Petra Tomaščínová (Septima A) v kategórii B2 a Anna Pénzešová (Kvinta A) v kategórii B1. Po písomnej časti, ktorá obsahovala počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test z kulturológie, obe postúpili na ústnu časť, kde absolvovali voľný rozhovor na vybranú tému, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu a dialóg z kulturológie. Dievčatá preukázali veľmi pekné vedomosti, za ktoré obidve získali 3. miesta vo svojich kategóriách. Srdečne blahoželáme. 

    • Významné ocenenie
     • Významné ocenenie

      2. 4. 2022

      Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) je prestížne ocenenie pedagógov prírodovedných predmetov za ich prácu s talentovanou mládežou. Tohtoročné oceňovanie na Ministerstve školstva SR v Bratislave prinieslo veľkú radosť aj do našej školy. Medzi tromi finalistami bola aj naša dlhoročná kolegyňa, biologička RNDr. Miriam Feretová (jej krátky videoprofil TU). Významné ocenenie si Mirka Feretová prevzala z rúk mistra školstva SR B. Gröhlinga.Tohtoročné finále CDI sa uskutočnilo po piatykrát, no prvýkrát boli oceňovaní aj učitelia biológie. Viac o oceňovaní si prečítate TU, prípadne TU. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cena Dionýza Ilkoviča (CDI).

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje