• Mikulášsky POLLITER 2022
     • Mikulášsky POLLITER 2022

      12. 4. 2022

      V piatok 25.3.2022 sa v priestoroch školy v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou uskutočnilo podujatie venované podpore dobrovoľného darcovstva krvi- Mikulášsky polliter. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky tentokrát spojené s pomocou Ukrajine postihnutej vojnovým konfliktom. Odobratá krv ( 30 platných odberov spomedzi 50 prihlásených účastníkov) pomôže  všetkým pacientom nemocníc bez rozdielu, aj tým, ktorí prídu zo zasiahnutej Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci alebo nedostupnosti zdravotnej starostlivosti pre vojnový konflikt. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Ďakujeme našim študentom, učiteľom, rodičom a priateľom školy, ktorí nás podporili. Pocity jedného zo študentov- Matúša Malatinca (oktáva A) krátko po odbere: „Daroval som krv už 5-krát vo svojom krátkom živote a zakaždým, keď darujem krv, cítim sa súčasťou niečoho veľkého. Záchrana ľudského života je veľký skutok a vždy na to myslím pri darovaní krvi. Áno, možno pre niekoho je to nepríjemné mať veľkú ihlu vo svojej žile, ale nestojí to za to ? Ľudstvo si príliš zvyklo na pohodlie, tak to vnímam ja ako 19 ročný chlapec, ktorý si uvedomuje, že žiť v komfortnej zóne je sebadeštruktívne. Nestojí za to opustiť ju a pomôcť k záchrane ľudského života ? Som veľmi vďačný za to, že som zdravý mladý muž a uvedomujem si, že nie každý má také šťastie ako ja. Preto chodím darovať krv najčastejšie ako môžem, aby som pomohol. Chcel by som pozvať každého jedného človeka, ktorému to dovoľuje zdravotný stav, k tejto vznešenej službe. Môžete to realizovať takým spôsobom, akým to učinila naša škola. Som veľmi vďačný za organizáciu akcie “Kvapka krvi”. Pravdupovediac, cítil som sa veľmi dobre pri darovaní krvi. Jednak kvôli dôverne známemu prostrediu našej školy a taktiež kvôli príjemným ľuďom na podujatí.“

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášsky POLLITER 2022.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      7. 4. 2022

      Trošku oneskorene ďakujeme všetkým  žiakom, ktorí sa zapojili do prvého tohtoročného zberu papiera v marci. Kontajner sme úspešne naplnili a školská knižnica už netrpezlivo očakáva nové knižné prírastky. 

      Knihu za najviac donesených kilogramov starého papiera získava primán Gregor Sedlák (239 kg). Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Hasarová z 5.B (171 kg) a na treťom mieste Anna Pénzešová z  kvinty A (157 kg).

      Keďže sa mnohí pýtate, či bude zber papiera aj naďalej, prinášame odpoveď priamo zo školskej knižnice: "Áno, kníh nikdy nie je dosť! Preto starý papier nevyhadzujte, ale  odkladajte a posledný aprílový týždeň doneste."

      O presnom termíne druhého kola budeme informovať. PaedDr. Miriam Kohutová 

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

      6. 4. 2022

      Na počesť slávneho dánskeho rozprávkara Hansa Christiána Andersena oslavujeme každoročne 2. apríla Medzinárodný deň detskej knihy. Našou snahou bolo upriamiť pozornosť na detské knihy a podnietiť lásku detí k čítaniu.

      Na tento výnimočný deň sa žiaci 3. B už týždeň vopred pripravovali čítaním Andersenových rozprávok. 1. apríla si nachystali spacáky, plyšáky, knižky a baterky, aby sa stali nocľažníkmi školy. Deti zažili túžobne očakávanú rozprávkovú noc plnú dobrodružstiev, tvorivosti, riešení rozprávkových úloh. Zavítal k nim aj „Andersen“ oblečený v dobovom kostýme a prerozprával deťom svoj životný osud. Po čítaní v knihobúdkach, hľadaní stratených kuriatok a pokladu naplnení zážitkami, zaspávali deti pri rozprávke Cisárove nové šaty.

      Stretnutie s Andersenom sa ešte neskončilo, tešíme sa ešte na vysadenie pripraveného stromu Rozprávkovníka, ktorý bude zdobiť nielen priestor pred vstupom do našej školy, ale bude im tiež pripomínať, že čítanie je veľké dobrodružstvo.

      Ďakujeme dobrovoľníkom z triedy O6B a O7A za pomoc pri organizácii podujatia a p. uč. Dzugasovej a Kohutovej za starostlivosť a opateru detí.

                                                                                                          Zita Sedláková, triedna učiteľka 3. B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

     • Krajské kolo olympiády z ruského jazyka

      6. 4. 2022

      Na krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku, ktorá sa uskutočnila 21.marca 2022, našu školu reprezentovali dve žiačky - Petra Tomaščínová (Septima A) v kategórii B2 a Anna Pénzešová (Kvinta A) v kategórii B1. Po písomnej časti, ktorá obsahovala počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test z kulturológie, obe postúpili na ústnu časť, kde absolvovali voľný rozhovor na vybranú tému, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu a dialóg z kulturológie. Dievčatá preukázali veľmi pekné vedomosti, za ktoré obidve získali 3. miesta vo svojich kategóriách. Srdečne blahoželáme. 

    • Významné ocenenie
     • Významné ocenenie

      2. 4. 2022

      Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) je prestížne ocenenie pedagógov prírodovedných predmetov za ich prácu s talentovanou mládežou. Tohtoročné oceňovanie na Ministerstve školstva SR v Bratislave prinieslo veľkú radosť aj do našej školy. Medzi tromi finalistami bola aj naša dlhoročná kolegyňa, biologička RNDr. Miriam Feretová (jej krátky videoprofil TU). Významné ocenenie si Mirka Feretová prevzala z rúk mistra školstva SR B. Gröhlinga.Tohtoročné finále CDI sa uskutočnilo po piatykrát, no prvýkrát boli oceňovaní aj učitelia biológie. Viac o oceňovaní si prečítate TU, prípadne TU. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cena Dionýza Ilkoviča (CDI).

     • OKRESNÉ KOLO – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      31. 3. 2022

      Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín ozdobili na stupienkoch víťazov aj mená našich žiakov . V kategórii próza sa umiestnila na úžasnom 2. mieste žiačka 5. B triedy -  Ela Slámová. V poézii obsadil krásne 3. miesto žiak 5. A triedy – Tristan Eli Mihok.  Úspešným recitátorom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

      29. 3. 2022

      „Život je dar“ - pod týmto sloganom sa naša škola aj tento rok zapojila do osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa. Cieľom kampane je prejaviť a šíriť úctu k životu každého človeka od počatia. Ľudský život je vzácny! Nenarodené dieťa je krehké Božie stvorenie! V súvislosti s ťažkými udalosťami na Ukrajine si uvedomujeme, že život potrebuje nádej. Svätá Matka Tereza, ktorá získala Nobelovu cenu za mier vyriekla tieto slová: „Dnes je najväčším ničiteľom mieru výkrik nevinného nenarodeného dieťaťa. Ak tí čo spôsobujú vojny, neuvidia že chránime každý život, o čo skôr nebudú mať problém vyhladzovať tie životy, ktoré im zrovna stoja v ceste.“ Matka Tereza túžila po mieri, preto zachraňovala nenarodené deti. Na podporu ochrany života od počatia sa učitelia, žiaci I. a II. stupňa ZŠ i gymnázia zapojili pro-life aktivitami v triedach. Krížovou cestou za záchranu počatých detí vyjadrili túžbu chrániť tých najzraniteľnejších. Pripnutím si bielej stužky tak spoločne podporili a pomohli šíriť myšlienku, že život je Boží dar!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň počatého dieťaťa.

    • Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ
     • Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ

      29. 3. 2022

      V priebehu dvoch týždňov sa deti zo školského klubu Mikuláško venovali práci s knihou. Starší čítali Rozprávky starej matere od Márie Jančovej, z ktorých sa dozvedeli, ako sa žilo po 1. svetovej vojne a mladší počúvali veselé a poučné príbehy z knihy Trio Kotkodák od Prešovčanky  Alžbety Verešpejovej a pokračovali v počúvaní dobrodružstiev Macka Pu od Alana Alexandra Milne. Nebolo to však len o počúvaní, ale aj o spoločnom prežívaní s hlavnými hrdinami. Deti si priebežne zakresľovali zážitky troch sliepočiek, macka Pu a starej matere a starého otca Haničky na plagáty, ktoré môžete vidieť pri vstupe do školy a popritom plnili úlohy súvisiace s textom. Skladali porekadlá, tvorili akronymy, cinquainy, poznávali vtáčiky sťahovavé aj zimujúce, siali semienka byliniek, určovali jarné kvietky, hľadali význam slov, ktoré sa už nepoužívajú (dbanka, griflík, tenula,...)

      Ako pozorne tretiaci a štvrtáci čítali, sme sa mohli presvedčiť z čitateľského kvízu, kde súťažili deti z V., VI. a VII. oddelenia.

      Výsledky kvízu:

      1. miesto             VII. oddelenie-  Viktória Balajtyová, Ondrej Iskra, Barbora Novotná, Nina Vašková

      2. miesto             VI. Oddelenie – Matej Hasara, Adam Jarkovský, Viliam Krempaský, Marek Šiba

      3. miesto             V. oddelenie – Tomáš Gajdoš, Veronika Kulachová, Matúš Sarvaš, Dorota Verbovská    

      Deti z I., II., III. a IV. oddelenia si skúsili zažiť na vlastnej koži to, čo ich hrdinovia a overili si svoje vedomosti, ale aj šikovnosť. V piatok ich čakali skúšky pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach, ktoré hravo zvládli. Našli tri rozprávky, poskladali vtáčiky a nalepili ich do leteckej mapy, nakreslili jarné kvety, prešli po púšti ako karavána, skákali ako kengury. Všade získali písmenká, z ktorých poskladali hľadané heslo –MALÝ POSLUCHÁČ.

      Všetkým deťom želám, aby nikdy nestratili chuť začítať sa do dobrej knihy :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ.

    • Návšteva z Islandu
     • Návšteva z Islandu

      28. 3. 2022

      V minulom týždni sme na našej škole privítali vzácnych hostí z partnerskej školy z Islandu v rámci projektu Erasmus. Štyroch pedagógov sprevádzala počas celého pobytu koordinátorka projektu Janka Sukovská. V škole sa zúčastnili pripravených prezentácii a workshopov, následne sme ich privítali na spoločnej večeri a potom nasledoval výlet do Tatier. Slovensko a rovnako ako aj naša škola sa im veľmi páčila a domov si odnášajú viacero podnetov pre prípravu návštevy z našej školy, na ktorú sa už teraz chystá 14 študentov a 3 učitelia. O našej návšteve na Islande vás budeme čoskoro informovať.

    • MAGIS zbierka
     • MAGIS zbierka

      28. 3. 2022

      Verne a vytrvalo...každoročná zbierka trvanlivých potravín pred Veľkou Nocou pre o.z. MAGIS (sestra Maristella , Congregatio Jesu) bude tento rok trochu iná. Po usmerneniach od sestry Maristelly by potrebovali pre rodiny v núdzi (tento rok pribudli aj rodiny z Ukrajiny) okrem trvanlivých potravín aj základné oblečenie pre deti a mamičky - hlavne spodné prádlo a ponožky. Týmto Vás chceme všetkých poprosiť o podporu pre našu tradičnú zbierku, ktorá za viac ako 10 rokov pomohla už stovkám rodín. Tento rok teda môžete do priestorov vstupnej haly v našej škole prinášať:

      • trvanlvé potraviny - olej, cukor, cestoviny, konzervy, sladkosti...
      • oblečenie - ideálne málo, resp. vôbec nepoužívané - hlavne ponožky, tričká, spodné prádlo.

      Zbierka bude prebiehať do pondelka 11.4. do poludnia, kedy odvezieme všetky veci k sestričkám Congregatio Jesu, kde sídli aj občianske združenie MAGIS.

      Vopred ďakujeme za každý dar, za každé otvorené srdce.

      Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša.

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice

      22. 3. 2022

      Po dlhej pandemickej prestávke sa v piatok 18.3.2022 v Prešove uskutočnilo okresné kolo dlhoročnej súťaže Slávici z lavice. Najmladšou účastníčkou súťaže bola prváčka z našej školy Kiarka Mikitová z 1.A, ktorá sa vo svojej kategórii 1.-4. stupeň, umiestnila na peknom druhom mieste. Blahoželáme jej a prajeme veľa ďalších úspechov. Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávici z lavice.

    • Online beseda
     • Online beseda

      22. 3. 2022

      O pár dní si 25. marca pripomenieme 80. výročie odchodu prvého transportu slovenských židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Osvienčim, v ktorom sa nachádzalo aj veľké množstvo dievčat a žien práve od nás - z Prešova. Na našej škole sme si túto udalosť pripomenuli v predstihu online besedou s Veronikou Tóthovou, novinárkou a spisovateľkou, autorkou knihy Mengeleho dievča. 

      Vďaka p. uč. Kohutovej mali príležitosť stráviť dejepisnú hodinu trochu inak triedy kvarta A, sexta A, sexta B a septima A. Pani Veronike ďakujeme za jej ochotu a čas, ktorý s nami strávila.

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

      18. 3. 2022

      Naložené...smer PODHOROĎ (okr. Sobrance). Malá, no potrebná kvapka v mori pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú. 

      „V mene Boha vás žiadam, zastavte tento masaker!“...Sv.Otec František.

    • POMOC ľuďom z Ukrajiny
     • POMOC ľuďom z Ukrajiny

      14. 3. 2022

      Situácia na Ukrajine spojená s prílevom utečencov si žiada pomoc každého z nás. Napriek tomu, že sa táto pomoc rozbehla a vzniklo mnoho zbierok a charitatívnych podporných podujatí, dostali sme na školu konkrétnu prosbu o pomoc. 

      Gréckokatolícka farnosť Podhoroď (p. farár Mgr. Stanislav Činčár) nás prostredníctvom Cudzineckej polície SR oslovila s prosbou o pomoc pre utečencov ubytovaných v ich obci a to prostredníctvom materiálnej zbierky.

      Čo potrebujú? 

      • hračky, lopty, hry
      • maľovanky, farbičky
      • detské oblečenie, detské ponožky
      • potraviny - ryža, strúhanka, rezance, ryby v konzerve, olej, horčica, paradajkový pretlak, nátierkové maslo, džúsiky a sladkosti pre deti.

      Zbierka bude trvať do piatku 18.3.2022 do 12,00 hod. Podporný materiál môžete odovzdať na vrátnici školy do pripravených krabíc.

      Za každú podporu vyjadrujeme úctivé poďakovanie a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

    • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ
     • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ

      9. 3. 2022

      4. marca 2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 23 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ. Recitátori opäť príjemne prekvapili výberom textov a svojím pôsobivým podaním. Porota v zložení – Alena Verčimáková, Martina Dzugasová a Zita Sedláková – dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória prednesu prózy                                                                                                        

      1. miesto – Jonáš Mašlej /4. A/

      2. miesto – Andrej Piskura /4. B/

      3. miesto – Kristián Palenčar /3. A/

      3. miesto – Tomáš Gajdoš /3. A/

      I. kategória prednesu poézie

      1. miesto – Noemi Čižmáriková /3. B/

      2. miesto – Miriam Goboňová /3. B/

      3. miesto – Chiara Liptáková /4. B/

      3. miesto – Ondrej Vlkovič /4. A/

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

      8. 3. 2022

      Úspešnou riešiteľkou olympiády z nemeckého jazyka na školskom kole bola žiačka Margita Pribulová z triedy sekunda A. Následne na okresnom kole obsadila 2. miesto. 

      16. 2. 2022 prebiehala online olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo. M. Pribulová získala krásne 2. miesto v kategórii 1A. 

      Blahoželáme !

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – II. STUPEŇ
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – II. STUPEŇ

      8. 3. 2022

      „Poézia je rosa blýskajúca sa na slnku. Próza života začne, keď nás rosa zmáča.“

      / Valeriu Butulescu - rumunský básnik a románopisec/
      Dňa 4. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Na prvých miestach sa umiestnili:

      Kategória 2

      Poézia

      1. miesto:  Mihok Tristan Eli /5. A/

      2. miesto:  Pastirčáková Kate Alexandra / Príma A/

      3. miesto:  Plocarová Klára / Príma A/

      Próza

      1. miesto:  Slámová Ela / 5. B/

      2. miesto:  Hudáková Nikola / 5. C/

      3. miesto:  Balčák Marko / 5. A/

      Kategória 3

      Próza

      1. miesto: Polčová Ema /Sekunda A/

      2. miesto: Vajda Šimon /Sekunda A/

      Blahoželáme!

    • 2% DANE - prosba o podporu
     • 2% DANE - prosba o podporu

      3. 3. 2022

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195  

      Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Postup pre právnické osoby

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov:  Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma:  Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):  42027195  

      Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Prehľadný  postup taktiež nájdete na: 

      Ako poukázať 2 percentá z daní

      Potrebné informácie o našom Rodičovskom združení pre účely 2 percent nájdete na odkaze

      RZ-notársky register

      Tlačivá potvrdenie a vyhlásenie ohľadom darovania  2 percent sú v editovateľnej elektronickej podobe v prílohe.

      ĎAKUJEME za každú podporu.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje