• Matematická súťaž MATBOJ
     • Matematická súťaž MATBOJ

      16. 5. 2022

      Dňa 6.5.2022 sa ja naši starší študenti zúčastnili matematickej súťaže MATBOJ v Košiciach, ktorá je určená pre študentov 1. - 4. ročníka stredných škôl a príslušných tried OG. Najlepším tímom bol tím zo sexty A , Ján Maník, Jozef Sebastián Kišš, Kristína Požonská a Denis Tomaš, ktorý sa umiestnil na 26. mieste zo 45 družstiev (východ + stred). 

      Ostatným dvom tímom v zložení Adam Klimovič, Dávid Kmec, Samuel Oros, Šimon Šafranko a Lívia Bačová, Marianna Mikolajová, Patrik Novák, Michal Senderák sa nedarilo tak dobre.

      Všetkým však ďakujeme za snahu a prajeme úspechy do ďalších rokov.

     • Matematická súťaž LOMIHLAV

      16. 5. 2022

      29.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže LOMIHLAV v Košiciach, ktorá je určená pre bystré hlavy 7. - 9. ročníka ZŠ a príslušných tried gymnázia (príma až kvarta). Z celkového počtu 49 družstiev sa náš tím v zložení Jozef Jurko (O4B), Samuel Moravčík (O4A), Ema Szantová (O4A) a Jakub Verčimák (O3A) umiestnili na krásnom 9. mieste.

      Druhý tím v zložení Jakub Balčák (O4B), Marek Bombara (O4A), Marek Kavalec (O4B) a Marianna Svocáková (O4A) na 19. mieste.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Beseda so spisovateľmi

      13. 5. 2022

      Dvaja autori - Valentín Šefčík a Dávid Dziak.

      Dve triedy - prima a kvinta.

      Dve hodiny literatúry inak, ale o jednej téme: POÉZIA.

      Kopa otázok - ako čítať poéziu a prečo ju vlastne čítať, ako jej rozumieť, ako ju písať, ako ju vydávať ... ale aj o čítaní všeobecne. Skvelý bol autorský prednes oboch básnikov. 

      A to všetko vďaka Knižnici P. O. Hviezdoslava a jej Dotykom. 

      PaedDr. Miriam Kohutová

    • História nie je otrava
     • História nie je otrava

      12. 5. 2022

      Vďaka vzdelávacím aktivitám Nadácie Konrada Adenauera (KAS) desiatka našich študentov z kvinty, sexty A, sexty B a maturantov  mala možnosť zúčastniť sa spolu so mnou vzdelávacích študentských workshopov a prednášok s politológom Grigorijom Mesežnikovom a p. Kamilom Sládkom z Centra pre európsku politiku, ktoré prebiehali v Bratislave 7. mája 2022. Nosnou témou podujatia bola reťaz zla - ako vzniká vojna a genocída, vo  pracovných skupinách porovnávali vojnu v Srbsku (na Balkáne) a na Ukrajine. 

      Vďaka finančnému sponzoringu KAS sme si my - "východniari" - stihli prezrieť a absolvovať dejepisnú exkurziu po Bratislave už v piatok a ešte aj v nedeľu. 

      A bolo toho neúrekom: výstava História nie je otrava, hrad Devín, interaktívne prehliadky Bratislavy, Slavín, iwalking po stopách tragédie bratislavských židov, desiatky pamätníkov a pamätných miest.

      Ako jedni z prvých sme mohli vidieť film Sláva Zrebného nielen o sviečkovej manifestácii, ale aj o Vladimírovi Juklovi a Silvovi Krčmérym a o živote podzemnej cirkvi v komunistickom Československu.

      A keďže patrónom mojej kvinty A je sv. Reparatus, ktorého pozostatky sú uložené v františkánskom kostole v Bratislave, zastavili sme sa aj pri ňom. PaedDr. Miriam Kohutová

      Fotografie z podujatia sú v ARCHÍVE.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album História nie je otrava.

    • ISEF 2022
     • ISEF 2022

      10. 5. 2022

      ...tentoraz v americkej Atlante.

      INTEL ISEF 2022, tentoraz v americkej Atlante, je znovu spojený aj s našou školou. Laura Ivančová a Katka Fabuľová zo sexty B reprezentujú Slovensko a samozrejme našu školu na najvýznamnejšej celosvetovej vedeckej prehliadke študentských projektov INTEL ISEF. Ich účasť v tejto súťaži pozorne sledujeme a čoskoro vás budeme informovať o ich účinkovaní. Katka a Laura myslíme na vás a prajeme vám veľa nezabudnuteľných zážitkov.

     • Študentská vedecká konferencia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

      5. 5. 2022

      Fakultné kolo Prírodovedeckej fakulty UPJŠ súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v rámci vysokoškolských ŠVOČ v akademickom roku 2021/2022 sa uskutočnilo formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022) v rámci Prírodovedeckých dní v stredu, 27. apríla 2022 na pôde PrF UPJŠ v Košiciach. Naša škola sa zapojila do prezentácie vedeckých prác v 3 sekciách: MIKROBIOLÓGIA, BIOLÓGIA ČLOVEKA A CYTOLÓGIA, ANORGANICKÁ CHÉMIA.  Prácu na ŠVK môže prihlásiť študent alebo študentský riešiteľský kolektív zo všetkých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia PrF UPJŠ.

      Ako čestní hostia sa tejto vysokoškolskej súťaže  zúčastnili so svojimi 3 projektmi títo naši študenti:

      1. Laura Ivančová a Katarína Fabuľová  - s prácou Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy zároveň budú reprezentovať našu školu aj  na ISEF  USA  v Atlante v máji 2022.
      2. Erika Halčáková - s prácou Prírodné spôsoby zlepšenia kvality vlasov bude našu školu zase reprezentovať aj  na Genius olympiad New York (jún 2022).
      3. Alex Kanderka a Jozef Jabczun – ich práca  Aplikácia aplikácii sorpčných procesov na efektívnu remediáciu polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych médiách  získala taktiež 2. miesto na celoštátnej súťaži environmentálnych projektov Zelený nadel a minulý mesiac  na medzinárodnej súťaži Istec v Indonézii zlatú medailu.

      Spolu s najlepšími vysokoškolskými študentmi Prírodovedeckej fakulty mali možnosť prezentovať výsledky svojich výskumných projektov pred odbornou hodnotiacou komisiou.

      Za svoju prezentáciu získali nielen diplomy a poukážky na nákup kníh, ale aj nové zážitky, poznatky, skúsenosti, ktoré obohatia ich študentský vedecký život.  M. Feretová

     • Naši „Amaveťáci“ v Indonézii získali zlato

      4. 5. 2022

      V dňoch 16. a 17. apríla 2022 sa Alex Kanderka a Jozef Jabczun  (členovia AMAVET klubu 957 pôsobiacom pri našej škole) zúčastnili hybridnej medzinárodnej súťaže ISTEC 2022 (International Science, Technology & Engineering Competition) organizovanej v indonézkom Bandungu. Alex a Jozef na túto súťaž postúpili z celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2021 v Bratislave.

                  Veľkonočné prázdniny priniesli medzinárodný úspech. Takmer ročná práca na vedeckom projekte venovanom aplikácii sorpčných procesov na efektívnu remediáciu polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych médiách (Application of Sorption Processes for effective remediation of Polychlorinated Biphenyls and Heavy Metals in Various Mediums) priniesla ovocie v podobe zlatej medaily.

                  Chlapcom sa rozhodne oplatilo vstávať o 2:00 ráno na otvárací  ceremoniál, ktorý sa kvôli časovému posunu uskutočnila v takýchto skorých ranných hodinách. Počas neho mali chlapci možnosť spoznať zahraničných účastníkov, ktorí sa spoločne stretli na konferenčnom  videohovore spolu s indonézskymi študentmi, pre ktorých súťaž prebiehala prezenčne. Online forma neubrala súťaži na jej kvalite, naopak - ponúkla možnosť na zaujímavé kultúrne spoznávanie bez nutnosti opustiť pohodlie domova. Prezentácie projektov v jednotlivých komisiách boli prerušované virtuálnymi vstupmi z Indonézie, na ktorých nám svoje práce predstavili súťažiaci všetkých kategórií (Science, Technology, Engineering) a všetkých ročníkov – od najmladších Elementary Students až po najstarších účastníkov kategórie College. V náročnej konkurencii až 130 projektov sa Alexovi a Jozefovi podarilo získať zlatú medailu, ktorá bola výbornou odmenou za mesiace tvrdej práce na projekte.      

                  Samotní súťažiaci sa k úspechu vyjadrili takto: „Obaja sme veľmi šťastní z našich výsledkov a tešíme sa na budúcnosť nášho projektu. Radi by sme sa poďakovali pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za jej obrovskú pomoc, ale taktiež univerzitám STU a TUKE, ktoré nám umožnili realizovať experimentálnu časť a poskytli odbornú pomoc.“ 

      Chlapcom blahoželáme a želáme veľa šťastia v budúcom pokračovaní projektu.

    • Celoštátne kolo SOČ 2022
     • Celoštátne kolo SOČ 2022

      3. 5. 2022

      V dňoch 27. až 29. apríla 2022 sa uskutočnilo  celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Konalo sa v meste Bardejov, ktoré je historicky aj kultúrne bohaté a považuje sa za jedno z najkrajších miest Slovenska. Hostiteľská škola 44. ročníka SOČ - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka - úlohu usporiadateľa zvládla skvelo. Našu školu sme reprezentovali my: Noemi Uličná a Lívia Šmalecová s  prácou na tému Fytochemická analýza druhov mäty piepornej (Mentha.spp) a hľadanie možností ich priemyselného využitia v rámci odboru biológia.

      Slávnostne zahájenie sa uskutočnilo v telocvični školy a my sme si mali možnosť vypočuť veľa inšpiratívnych a povzbudivých slov od zástupcov mesta Bardejov, ŠIOV-u, PSK i hodnotiacej komisie. Veľmi sa nám páčili hudobné a tanečné čísla študentov, ktoré si pre nás pripravili.

      Vo štvrtok sa konala najdôležitejšia časť súťaže - prezentácia, obhajoba prác a vyhlásenie víťazov. Počuť a vidieť toľko zaujímavých prác a nápadov mladých ľudí bola úžasná skúsenosť a naplnila nás nádejou pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Veľmi veľkým pozitívom bolo hlavne to, že sa po dvoch rokoch súťaž konala prezenčne a my sme si mohli súťažnú atmosféru vychutnať naživo. Poobede sme navštívili historické centrum Bardejova, ktoré spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia patrí do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

      V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na piatom mieste. Veľmi pekne ďakujeme našim školiteľom prof. RNDr. Ivanovi Šalamonovi, CSc., MBA, RNDr. Miriam Feretovej za ich ochotu, pomoc a cenné rady, ktoré nám poskytli pri vypracovaní tejto práce a našej triednej pani učiteľke Mgr. Jane Mašlejovej, ktorá nám pomohla s grafickou stránkou práce.

      N. Uličná a L. Šmalecová (septimaB)

    • Medaila sv. ONDREJA
     • Medaila sv. ONDREJA

      29. 4. 2022

      Po dvojročnej prestávke sa Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ cirkevných škôl a školských zariadení vrátil k tradícii oceňovania zamestnancov, ktorí svojim osobným vkladom prispeli k rozvoju cirkevného školstva na Slovensku. Medzi tohtoročnými ocenenými boli aj naše 2 zamestnankyne, ktoré pracujú na našej škole už viac ako 25 rokov. Sú to RNDr. Valéria Jacková (zástupkyňa riaditeľa školy) a Gabriela Onofrejová (personálna a mzdová referentka). Obidvom oceneným blahoželáme a vyprosujeme ešte dostatok síl a požehnania v ich náročnej práci.

    • Krajské kolo CHO v kategórii D
     • Krajské kolo CHO v kategórii D

      28. 4. 2022

      Apríl je tradične mesiacom, v ktorom na našej škole prebieha krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D (pre žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty 8rG). Chemická olympiáda na Slovensku funguje už 58 rokov a tohtoročné krajské kolo je aj s účasťou nášho študenta z kvarty Jozefa Jurka. Veríme, že sa nielen jemu ale aj ostaným súťažiacim z celého Prešovského kraja, podarí čo najlepšie pretaviť svoje vedomosti a praktické skúsenosti do očakávaneho výsledku. Pozrite si aj našu fotogalériu TU.

    • Knižný dar od Slovartu
     • Knižný dar od Slovartu

      27. 4. 2022

      Na našej škole už niekoľko rokov funguje školská knižnica aj ako minikníhkupectvo - prostredníctvom  knižných katalógov si môžu knihožrúti a knihožrútky, ale aj nadšenci čítania objednať u p. uč. Kohutovej knižky za zvýhodnené ceny. Dnes nás  prekvapilo - a veľmi milo - práve vydavateľstvo SLOVART, ktoré nám bezplatne, ako darček za spoluprácu poslalo aj plnú krabicu kníh. Knihy v priebehu tohto týždňa zaevidujeme a žiaci si ich môžu prísť vypožičať a čítať.  Ďakujeme!

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

      25. 4. 2022

      Do tohtoročného kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa zapojili žiaci so 4 projektami z našej školy:

      1. Alex Kanderka a Jozef Jabczun- školské kolo a postup na súťaž Zelený andel- 2.miesto

      2. Sára Kucková a Petra Peregrinová- krajské kolo, úspešné riešiteľky v odbore zdravotníctvo a farmakológia

      3. Matej Kmec- krajské kolo, 3.miesto v kategórii chémia a potravinárstvo

      4. Noemi Uličná a Lívia Šmalecová- krajské kolo, 2.miesto a postup na celoštátne kolo v kategórii biológia

      Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo 1.4.2022. Na celoštátnom kole SOČ 26.4.-29.4.2022 v Bardejove nás budú reprrezentovať študentky 07B.. 

      Študentov na súťaž pripravila RNDr. M. Feretová. Srdečne blahoželáme. 

    • Úspech na celoslovenskej súťaži Zelený andel 2022
     • Úspech na celoslovenskej súťaži Zelený andel 2022

      25. 4. 2022

      Pod záštitou katedry ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave prebehol 5. ročník celoslovenskej súťaže o udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Súťaž  je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 34 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých ocenila odborná komisia 3 najlepšie práce . Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť 2 mimoriadne ocenenia.Študenti Alex Kanderka a Jozef Jabczun (05A), ktorí sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole so svojím vedeckým projektom Aplikácia sorpčných procesov na efektívnu remediáciu PCB a ťažkých kovov v rôznych médiách získali krásne 2. miesto. Chlapci získali čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky. Blahoželáme :-)

    • Biologická olympiáda a postup na medzinárodnú súťaž do USA
     • Biologická olympiáda a postup na medzinárodnú súťaž do USA

      25. 4. 2022

      23. marca 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategóriách A a B (stredné školy). Našu školu v kategórii B úspešne reprezentovala študentka kvinty A Anna Penzéšová, ktorá obsadila 1.miesto a zároveň postúpila na celoštátne kolo. 20. apríla 2022 získala Anna na celoštátnom kole BO 3. miesto vo svojej kategórii a postup na Medzinárodnú súťaž Genius olympiad 2023 do USA, kde bude so svojím projektom reprezentovať Slovensko. Blahoželáme.

      A aké boli Aničkine pocity?

      „Tešila som sa, že mi komisia nevyčítala nič, čo sa týka práce a celkovo môj projekt hodnotila vysoko pozitívne. Výsledky sme sa dozvedeli 21. apríla. Bola som napätá, ale to zrejme každý. Umiestnila som sa na 3. mieste. Bola som šťastná. Potom vyhlásili súťažiacich, ktorých vybrali na Genius olympiad do USA. Tešila som sa zo svojho umiestnenia, ale keď povedali, že z kategórie vyberú 2 súťažiacich a následne prečítali moje meno, zostala som v šoku. Toto som skutočne nečakala, ale samozrejme som sa veľmi tešila, aj keď som tomu nemohla uveriť. Veľmi pekne chcem poďakovať pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej a Branislavovi Peťkovi, doc. MVDr., DrSc. za pomoc a odborné vedenie pri realizácii projektu, lebo bez nich by som to nikdy nedokázala. 😊"

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

      21. 4. 2022

      Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Štvrtok 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si opäť malý kvietok na podporu onkologických pacientov aj v našej škole. Prispieť môžete počas celého dňa aj v priestoroch školy, kde sa uskutoční zbierka. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej tak pandémiou ako i aktuálnou situáciou, máme za to, že vzájomná pomoc, prejav spolupatričnosti a podpory sú potrebné dnes viac, ako kedykoľvek predtým. Denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Ďakujeme, že im v rámci svojich možností pomôžete.Viac o tom, ako pomáha Liga proti rakovine zo zbierky DEŇ NARCISOV nájdete na https://www.dennarcisov.sk/ako-pomahame.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

      20. 4. 2022

      Odváž sa používať vlastný rozum. (Immanuel Kant)

      Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

      V kategórii Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9585 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 1220 a aj niekoľko študentov z našej školy.

      Dvaja z nich Jakub Verčimák z O3A a Marek Bombara z O4A sa stali regionálnymi finalistami. Gratulujeme.

    • On-line kvíz Odhaľ nácka má svojich vyžrebovaných ocenených
     • On-line kvíz Odhaľ nácka má svojich vyžrebovaných ocenených

      20. 4. 2022

      Ešte v septembri 47 študentov PaedDr. Miriam Kohutovej  absolvovalo  internetový kvíz Odhaľ nácka - ten sa  jednoduchou a atraktívnou on-line formou snažil "pomôcť stredoškolákom zorientovať sa v spleti neznášanlivých výrokov politikov a odhaliť v ich myslení a konaní extrémistické motívy. Kvíz spustil Friedrich Ebert Stiftung (www.fes.sk) na Slovensku a dvojtýždenník antifašistov Bojovník pri príležitosti 80. výročia vydania tzv. Židovského kódexu." (zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/kviz-odhal-nacka-umoznuje-stredosk/575701-clanok.html)

      Kvíz obsahoval 18 výrokov, ku každému sú štyri možnosti. Po označení autora výroku sa objaví informácia o správnej odpovedi a krátky text s fotkou, ktorý súťažiacich oboznámi s dobovým kontextom výroku a jeho obsahu. Študenti sa mohli  otestovať do 9. októbra. Po jeho absolvovaní boli zaradení do žrebovania o možnosť účasti na exkurzii do bývalého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau, v ktorom Múzeum SNP prevádzkuje slovenskú národnú expozíciu. Každý z vyžrebovaných si na exkurziu môže zobrať ešte dve kamarátky alebo kamarátov.  

      Sme veľmi radi, že z 10. vyžrebovaných zúčastnených študentov bol vyžrebovaný aj náš Martin Moravčík zo sexty B. 

      Kto by si chcel kvíz vyskúšať - adresa kvízu je https://odhal-nacka.sk

    • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
     • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

      20. 4. 2022

      Po prvýkrát sa 3O odvážlivcov z kvinty A, sexty A a B pod vedením PaedDr. Miriam Kohutovej rozhodlo zistiť, do akej miery podliehajú hoaxom a dezinformáciám. Do krajského kola sa zapojilo v našej 1. kategórii až 161 súťažiacich. Najlepší náš študent Michal Vrábel obsadil 5. miesto - na celoštátne kolo postúpili prví štyria, získal teda povestnú „zemiakovú“ nepostupovú medailu. Napriek tomu nás teší, že v prvej polovici skončilo až 21 našich študentov.

    • Veľká Noc 2022
     • Veľká Noc 2022

      13. 4. 2022

      Napriek bolesti a utrpeniu v týchto ťažkých časoch, napriek pochybnostiam a často aj beznádeji, napriek neúcte a pohrdaniu prichádza Večný Víťaz Ježiš Kristus! Prináša nádej a povzbudenie, prináša pokoj na rozbúrenom mori, prináša život v plnosti. Celému nášmu školskému spoločenstvu žičíme plné a milostivé prežívanie tohto tajomstva počas nasledujúcich dní....

      Ďakujeme, že ste s nami.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje