• Košický Matboj

      2. 11. 2023

      Aj tento rok sa naši starší študenti zúčastnili matematickej súťaže Košický Matboj.

      V konkurencii 48 družstiev z celého Slovenska sa tím v zložení J.Verčimák 05A , M. Babinčák a J. Balčák, obaja z 06A, umiestnili na 36.mieste.

      Druhý tím v zložení M.Bombara, K.Klimovičová, S.Moravčík a E.Szantová., všetci z 06A, sa umiestnili v prvej dvadsiatke, a to na peknom 19.mieste.

      Obom tímom blahoželáme a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.

     • Krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj

      24. 10. 2023

      V piatok 20.10.2023 sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach krajské kolo AMAVET  Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj. Celkový počet prezentovaných projektov bol 63 (z mnohých stredných škôl oboch krajov),  z čoho našu školu reprezentovalo rekordných 15 projektov (z iných škôl to boli 1-2 projekty). Z nich až 10 projektov postúpilo na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční 8.11.-10.11.2023 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky. Sme veľmi vďační všetkým žiakom za účasťa reprezentáciu školy. A taktiež našej pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za jej úsilie a trpezlivosť pri príprave toľkého počtu projektov (11), Mgr. J. Tkáčovej (1) a Mgr. J. Bujdoósovej (3). Na celoštátnom finále FVAT, ktoré sa uskutoční od 8.11.-10.11.2023 v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave nás budú reprezentovať títo žiaci: O1A - Z. Feretová, T. Molnárová, O2A- J. Lichvárová, V. Onuferová, L. Jurušová, K. Krištofová, M. Balčák, F. Franko, V. Hasarová, K. Bauerová, O4A - N. Mišenková, E. Polčová, T. Kucko, J. Berko, O6A - M. Babinčák, S. Moravčík, O7A - R. Barilla, S. Kucková, Š. Hudačko, J. Jabczun, A. Pekľanská, D.Reguliová, A. Pénzešová. Alex Kanderka a Jozef Jabczun získali hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty. Dojmy súťažiacich, ktorí sa zúčastnili súťaže prvýkrát:

      „Pred obhajobou som mala trému, ale vďaka tejto skúsenosti som ju prekonala. Prekvapil ma aj celkový záujem ostatných súťažiacich, ktorí sa pri mojom posteri zastavili. Bolo super spoznať mladých ľudí s podobnými záujmami a vypočuť si aj ich prezentácie.“ D. Reguliová

      „Bola som trochu v strese, keďže išlo o moju prvú väčšiu súťaž. Bála som sa toho ako to bude prebiehať, akí tam budú ľudia,… no naozaj zbytočne. Všetci tam boli veľmi milí, mali pochopenie a bolo to naozaj super. Viacerí mi môj projekt pochválili a zaujalo ich to, na čom som pracovala. Modlila som sa o to, aby som mohla postúpiť,a keď vyhlásili moje meno, tak to bol úžasný pocit.“ A. Pekľanská

      „Teším sa, že z našej školy išlo toľko projektov. Úroveň súťaže sa neustále zvyšuje. A som hrdý na našich najmenších, ktorým sa podarilo postúpiť na celoštátne kolo.Vidím v nich veľký potenciál.“ Š. Hudačko

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj.

     • Na „návšteve“ v Poľsku

      20. 10. 2023

      Asi všetci poznáme legendárny príbeh o meste Trója a jeho dobytí. Podobne opevnené mestá  sa však stavali aj v severnej časti Karpatskej kotliny na území Slovenska, Maďarska aj Poľska. My sme sa na jedno z takýchto stredísk, praveké a zároveň aj včasnostredoveké, rozhodli navštíviť a neľutujeme. Skoršie vstávanie ráno v deň exkurzie sa ako problém  prestalo javiť už v autobuse, kde sme sa zišli skupina super ľudí z viacerých tried nášho gymnázia, aj keď cesta k cieľu bola viachodinová, prebiehala v radosti a bezprostredne.

      „Karpatská Trója“, účel našej cesty, bola k nám štedrá. Do témy nás voviedol  videodokument. Po ňom sme sa rozdelili do dvoch skupín a nasledovalo viac ako hodinové vdychovanie atmosféry osady z doby bronzovej a slovanského hradiska, priamo v autentických uličkách archeoparku. Exteriéry aj interiéry nám hodnoverne priblížili spôsob života našich predkov, aj vďaka lektorovi to bol audiovizuálny i mentálny návrat v čase do minulosti. Rovnako nás obohatili aj pôvodné artefakty z miestnej archeologickej lokality či verné repliky nachádzajúce sa vo vnútornej muzeálnej expozícii, ktoré nám boli odprezentované na záver exkurzie.

      Piatkový deň v Archeologickom parku v Trzcinici sme obohatili o návštevu mesta Krosno a cestou domov sme navštívili i národnú kultúrnu pamiatku na slovensko-poľskom pohraničí - pamätník na Dukle. Študentom sme teda urobili exkurz aj do novodobých dejín. Vskutku vydarený deň...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na „návšteve“ v Poľsku.

     • Stromy európskeho priateľstva „The trees of European friendship“

      19. 10. 2023

      Spolupráca 3 európskych škôl: Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove (SLOVENSKO),  IC Piero Gobetti v Caltagirone (TALIANSKO) a Ceip Sebastian de Cordoba v Ubede (ŠPANIELSKO) sa tvorivo premietla do zrealizovaného projektu. Prezentoval sa strom typický pre danú krajinu a jeho využitie pre spoločnosť. Lipa malolistá za Slovensko, „Karob“ svätojánsky chlieb za Taliansko a olivovník za Španielsko.

      „V našej triede 5. A sme robili super projekt. Volal sa „Stromy európskeho priateľstva“. Na tento projekt sme sa pripravovali spolu s p. učiteľkou Zlackou a p. učiteľkou Čičvákovou. Zúčastnili sa na ňom  talianski, španielski žiaci a my zo školy sv. Mikuláša v Prešove. V stredu 11.10. 2023 sme sa všetky tri krajiny pripojili cez internet a rozprávali sa spolu po anglicky. Striedali sme sa pri počítači. Navzájom sme sa predstavovali, rozprávali o lipe a púšťali sme zaujímavé video, ktoré sme pripravili. Video si môžete pozrieť TU. Komunikácia s Talianmi a Španielmi sa nám veľmi páčila. Zaspievali nám aj piesne vo svojom jazyku, ktoré boli veľmi zaujímavé. Na konci nášho spojenia sme so spolužiakmi išli pred školu a symbolicky sme zasadili malý strom lipy. Bol to pekný zážitok vidieť žiakov z iných krajín a rozprávať sa s nimi po anglicky. Vyrábať projekt a všetky prípravy boli zábavné.“  (Zuzka Krajčiová a Zojka Sedláková , 5.A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stromy európskeho priateľstva „The trees of European friendship“.

       

     • Pasovanie prvákov – klubkáčikov.

      18. 10. 2023

      V piatok  13.10.2023 boli prváci pasovaní za naozajstných klubkáčikov. Ich prvou úlohou bolo naučiť sa hymnu ŠKD pod vedením tretiakov. Následne sa deti zabavili pri pohybových aktivitách a názornej ukážke ako kultúrne stolovať. Deti si vzájomne pomáhali a podporovali sa. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh zložili sľub a veľkou ceruzou boli pasovaní za klubkáčikov. Odmenou za usilovnosť  im bol malý darček - čelenka, ktorú pre nich vyrobili deti z 3.A, 3B a 3.C. Tí sa zhostili úlohy organizátora akcie naozaj výborne a aj vďaka nim mali prváci peknú a veselú pasovačku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie prvákov –klubkáčikov..

     • Milión detí sa modlí ruženec.

      18. 10. 2023

      Dnešný deň okrem nosenia oblečenia v žltej farbe (prežívame misijný týždeň a v dnešný deň sme modlitby obetovali za obyvateľov Ázie) priniesol aj spoločnú modlitbu sv. ruženca v priestoroch našej školy v rámci celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. K tejto iniciatíve sa pridávame každý rok, no tento rok bol špecifický v tom, že z celej akcie pripravila TV LUX krátku reportáž, ktorá bude odvysielaná vo večernom spravodajstve tejto televízie vo štvrtok 19.10. od 20,00 hod

     • Múzeum židovskej kultúry

      12. 10. 2023

      V utorok sme s triedou sexta A navštívili priestory Slovenského národného múzea, konkrétne stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry v Prešove. Pani Mihoková, lektorka múzea, nás voviedla do sveta, ktorý funguje tak blízko nás,  no predsa je odľahlý. Život zo  „susednej ulice“, avšak vzdialený od našich tradícií či kultúry.

      V prvej časti našej návštevy nám bola predstavená zaujímavou formou minulosť Prešovskej židovskej náboženskej obce, participácia občanov tejto komunity na fungovaní spoločnosti ako v Rakúsko-Uhorskej monarchii, tak v Československej republike. Ako intro k výstave predmetov každodenného života, dokumentov i artefaktov výtvarného umenia to zapôsobilo motivujúco. Samotná výstava nám o to viac ukázala, že čas strávený v priestoroch ortodoxnej synagógy bol veľmi dobre využitý. S radosťou som to vybadal na tvárach žiakov našej školy. Že sa tejto dimenzii otvárali, lebo nás nové poznanie obohacuje. Aktuálnejšie v časoch, keď je Izrael vo vojenskom konflikte.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum židovskej kultúry.

     • Európsky deň jazykov

      3. 10. 2023

      „26.9. 2023 sme sa ako škola pridali k oslave Európskeho dňa jazykov. Deň sme začali svätou omšou a pokračovali aktivitami na vyučovacích hodinách. Celá svätá omša prebiehala v rôznych cudzích jazykoch – angličtina, nemčina, taliančina, francúzština a ruština. Po omši sme ochutnali turecký chlieb a tradičné čokoládové muffiny, ktoré sme priniesli ako obetné dary. Mali sme možnosť vziať si aj záložky s vlajkami rôznych krajín a s citátmi. Na vyučovacích hodinách sme mali rôzne aktivity: hľadali sme slová v troch cudzích jazykoch, priraďovali sme pozdravy ku krajinám, robili cudzojazyčný kvíz, zisťovali sme význam učenia sa cudzích jazykov, spoznávali sme základné frázy v cudzích jazykoch susedných štátoch a tiež pátrali, koľkými jazykmi hovoria niektorí slávni herci, športovci, či speváci. Európsky deň jazykov sa nám veľmi páčil. Radi si ho zopakujeme. „ (Noemi Čižmáriková, Miriam Goboňová a Chiara Kehl, 5.B) 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

     • AMORIS program pre manželov

      2. 10. 2023

      V sobotu a nedeľu 14. a 15. októbra sa v priestoroch našej školy uskutoční skvelý program (seminár) AMORIS určený pre manželov. Viac o obsahu a témach seminára nájdete na priloženom plagáte. Celým programom vás prevedie uznávaný odborník a manželský poradca Ján Zajíček z Česka. Počas trvania programu je zabezpečený animačný program pre deti. Nezabudnite sa registrovať na www.amoris.sk do nedele 8.10.2023.

     • Exkurzia Poliankovo

      29. 9. 2023

      Dňa 14.9.2023 žiaci 7.A spolu s p. učiteľkami Martinou Bartkovou a Annou Piskurovou navštívili Digitálnu galériu Poliankovo, kde sa spája umenie s modernými technológiami ako je virtuálna realita, 3D projekcie, tieňohra a podobne. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa dvoch výstav. Jedna z nich bola inšpirovaná literárnou klasikou Antoina de Saint-Exupéryho. Dielo Malý princ si mohli vychutnať v novom, originálnom spracovaní českej ilustrátorky Elišky Podzimkovej. Druhá výstava s názvom Dialóg s Planétou bola vytvorená v spolupráci so slovenským dokumentaristom Pavlom Barabášom. Vďaka technológiám sa žiaci mohli preniesť na najvyšší vodopád sveta či skúmať krásy slovenskej jaskyne Domica. Mohli sa dotknúť slovenských hôr netradičným spôsobom a vnímať krásu našej Zeme z inej perspektívy.

     • CESTA k sebe

      27. 9. 2023

      Ak ste rodič a hľadáte cestu k svojmu dieťaťu v tínedžerskom veku neváhajte a využite skvelú ponuku. Už teraz v októbri v Prešove. Nezabudnite na prihlásenie.Bližšie info na plagáte a prihlasovanie TU.

     • Európsky deň jazykov

      25. 9. 2023

      Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si vás dovoľujeme pozvať na rannú sv. omšu so začiatkom o 7,30 hod. v kaplnke školy. Liturgické texty v cudzích jazykoch budú pripravené pre každého účastnika. Hosťom bude o. František Telvák. Srdečne pozývame. 

     • Simulované študentské parlamentné voľby

      22. 9. 2023

      Vo štvrtok 21.septembra mali možnosť študenti nášho gymnázia hlasovať v simulovaných parlamentných voľbách, ktorých garantom je Rada mládeže Slovenska. Prvovoliči ale aj mladší študenti, ktorí dovŕšili vek 15. rokov si vyberali politické strany a ich kandidátov. Voľbám predchádzali diskusie a prednášky s tematikou typológie slovenských politických strán.

      Volebnú komisiu tvorili študenti septimy a oktávy, výsledky volieb boli spracované a odoslané do volebného centra, ktoré ich spracuje a celoslovenské výsledky oficiálne oznámi v sobotu 23.septembra o 9:00 hod. na stránke www.studentskevolby.sk.

      Výsledky študentských parlamentných volieb na našej škole si možete pozrieť TU.

      Svojou volebnou účasťou študenti vyjadrili, že im záleží na budúcnosti našej krajiny a jej smerovanie im nie je ľahostajné.

      Prvovoličom želáme šťastnú ruku a rozumné rozhodovanie aj v reálnych voľbách 30. septembra.

    • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste
     • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste

      21. 9. 2023

      (tlačová informácia, Bratislava, 20.09.2023)

      Najvyššie ceny Európskej únie pre mladých vedcov boli vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien EUCYS v Bruseli. Po päťdňovej súťaži 136-tich mladých vedcov z 36 krajín na stupňoch víťazov aj slovenskí mladí vedátori. Alex Kanderka a Jozef Jabczun (s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín) získali krásne tretie miesto! Na súťaž EUCYS postúpili z celoslovenského finále 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT).

      Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS - EU Contest for Young Scientists) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi.

      Marc Lemaître, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie, uviedol: „EUCYS je o oceňovaní nadšenia, vášne a zvedavosti budúcej generácie jasných myslí v Európe, ktorá hľadá nové riešenia našich najnaliehavejších výziev. Podpora vedeckých talentov znamená silné vedúce postavenie Európy vo výskume a inovácii. Gratulujeme všetkým víťazom a súťažiacim a veľa šťastia na vašej ceste k objavovaniu.

      Študenti prezentovali 85 rôznych projektov medzinárodnej porote, ktorá bola zložená z 22 vysokokvalifikovaných vedcov a inžinierov s celosvetovou reputáciou vo vybraných odboroch. Porote predsedala Dr. Mariya Lyubenova z Európskeho južného observatória. Víťazné projekty získali odmenu v celkovej výške 62 tisíc EUR, vrátane štyroch prvých cien vo výške 7 000 EUR, štyroch druhých cien vo výške 5 000 EUR, štyroch tretích cien vo výške 3 500 EUR a prestížneho štipendia a návštev EIROforum, CERN, ESA atď.

      Vedúcou delegátkou našich reprezentantov z AMAVET-u bola Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.: „Z hlavného mesta Európskej únie sa na pár dní stal Brusel hlavným mestom mladých vedcov. EUCYS je súťažou, kde sa vášeň mladých ľudí pre vedu spája bez ohľadu na ich rozdiely, pôvod a možnosti. Táto súťaž ukazuje mladým, že tvrdá práca a námaha má zmysel a že pracovať na sebe stojí za to. Byť minulý týždeň v kolektíve mladých mi bolo znova cťou a verím, že takto o rok v Katowiciach, budeme znova s hrdosťou reprezentovať Slovensko a AMAVET.“

      Finalisti a víťazí celoslovenského finále festivalu AMAVET, ktorí pokračujú so svojimi vedátorskými projektami na súťažiach vo svete, prichádzajú každoročne s hlbokými dojmami. Veď o tom svedčia aj teraz pocity oboch našich reprezentantov.

      Najskôr Alex Kanderka: „Každý deň sme strávili 6 hodinami prezentovaním našich projektov pred odbornou porotou, ktorú tvorilo 22 vedcov s celosvetovým renomé. Prvotný stres však rýchlo vystriedali príjemné diskusie a konštruktívna kritika sa prejavila vo forme rád a tipov do budúcich výskumov. Nikdy predtým som nemal príležitosť tak podrobne diskutovať o fotosyntéze, a od chlorofylu, fotosystému II a biofyzikálnych parametrov sa dostať až po biochémiu a neurovedy.

      EUCYS však znamenal omnoho viac ako len vedecká súťaž. Bol to úžasný spôsob, ako spoznať rovnako nadšených rovesníkov, ktorých by som inak nikdy nepoznal. Teraz mám "science buddies" vo všetkých kútoch sveta - od ďalekej Južnej Kórey a Číny cez rôzne európske krajiny, ako Poľsko, Holandsko, Francúzsko a Portugalsko, až po Veľkú mláku v USA a Kanade.  Počas celého podujatia sme navštevovali stánky, vymieňali sme si nálepky s našimi tvárami, vzájomne sme prezentovali naše výskumy, a tak sme si budovali sieť európskych vedcov. Pri našom stánku sa zastavilo veľa ľudí. Najviac sa im páčili ukážky sorpčných materiálov, hlavne naša vlastná organická zmes, ale aj ukážka agarových platní. Okrem našich bioremediačných metód ich zaujal aj náš goralský kroj, ktorý sme si na posledný deň obliekli. "Highlightom" pobytu bolo určite ranné fotenie na Grand Place a pred sochou Manneken Pis v tradičných "kalapoch" a "krpcoch". Spoločné aktivity s ostatnými účastníkmi, ako návšteva centra mesta, belgická večera, rozlúčková party a karaoke, mi len potvrdili, že vedci nie sú len zavretí v laboratóriách, ale vedia si aj užívať svoj úspech. 3. miesto je pre nás obrovskou motiváciou pokračovať v našom výskume a veriť, že naša budúcnosť má ešte veľa perspektív.“

      Aké sú pocity Jozefa Jabczuna: „Bol som veľmi prekvapený všetkými ostatnými súťažiacimi, ktorí boli nielen veľmi milí, ale aj ich projekty boli na vysokej úrovni. Medzi nimi som si našiel veľa nových priateľov pochádzajúcich či už z Česka, Holandska alebo Írska. Na súťaži ma milo prekvapili porotcovia, ktorí boli profesionálni a bolo vidieť, že sú odborníci v oblasti nášho projektu. Zároveň sa mi páčilo aj mesto, kde sa súťaž konala, Brusel. Je veľmi pekné, a hlavne obrovské, museli sme dávať pozor, aby sme sa nestratili. Celkovo hodnotím moju skúsenosť veľmi pozitívne a rád by som sa tam vrátil aj nabudúce.“

      Treba zdôrazniť, že na výsledkoch našich mladých vedcov sa podieľajú ich učitelia a slovenskí odborníci, ktorí doslova dobrovoľnícky odovzdávajú svoje skúsenosti ich budúcim nasledovníkom. Nakoniec tu sú ich slová vďaky: „Radi by sme sa poďakovali pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove za koordináciu projektu a organizácii AMAVET za mentoring a komplexnú prípravu na súťaž. Vďaka patrí aj celej Katedre mikrobiológie na UPJŠ v Košiciach, menovite doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc., RNDr. Ley Nosáľovej, PhD. a Mgr. Soni Brestovičovej za umožnenie výskumu na pôde univerzity a odbornú pomoc, ako aj OEI FCHPT STU a ÚREV FAPZ SPU. V neposlednom rade ďakujeme aj Mgr. Jánovi Sarvašovi za odborné rady a odovzdanie skúseností. Náš výskum bolo možné uskutočniť vďaka grantovému programu Za zdravý a čistý kraj Nadácie VSE.“

      Významnými Partnermi FVAT okrem slovenských univerzít a SAV sú SEPS a Nadácia Allianz.

      Ján Nemec

      __________________________________________________________________________________

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 32 rokov! Združuje 4.000 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

      Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 32-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

      V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

      AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

      Viac na www.amavet.sk.

     • Rodičovské združenie

      20. 9. 2023

      Srdečne pozývame všetkých rodičov na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša (RZ), ktorá sa uskutoční v pondelok 25.9.2023 v jedálni školy so začiatkom o 16,00 hod.

      Program plenárnej schôdze je následovný.

      1.     Otvorenie členskej schôdze RZ

      2.     Úvodná modlitba (duchovný správca školy o.Peter Štieber)

      3.     Príhovor riaditeľa školy (RNDr. Marcel Tkáč).

      4.     Schválenie Výročnej správy RZ za školský rok 2022/2023

      5.   Schválenie členov Výkonného výboru RZ na šk. rok 2023/2024 (predseda, podpredseda, hospodár + 4 členovia)

      6.     Schválenie členského príspevku RZ na školský rok 2023/2024 - navrhovaná výška príspevku je 20€ .

      7.     Schválenie rozpočtu RZ na školský rok 2023/2024.

      8.     Rôzne.

      K dispozícii na preštudovanie je vypracovaná  Výročná správa RZ za školský rok 2022/2023 ako aj Návrh rozpočtu RZ na školský rok 2023/2024

      Po skončení plenárnej schôdze RZ cca o 16,45 sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne aktívy.

      Srdečne pozývame. 

     • Ponuka krúžkov 2023/2024

      12. 9. 2023

      Rovanko ako v každom školskom roku ponúkame viacero možností realizácie sa Vašich detí v popoludňajších hodinách. Prinášame ich prehľad:

      1. Prihlásiť dieťa na CZUŠ sv. Mikuláša na odbor, ktorý nájdete v ponuke na ich webovej stránke https://www.czus-mikulas.sk/.

      2. Prihlásiť dieťa do florbalovej akadémie FLOORBALL  ACADEMY alebo do atletickej akadémie RUN IS FUN, ktoré realizujú svoju činnosť aj v priestoroch našej školy.

      3. Prihlásiť svoje dieťa prostredníctvom vzdelávacieho poukazu (UŽ TERAZ ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ ODOVZDANÝ POUKAZ - pomáhajú nám zlepšovať materiálno technické vybavenie školy) na niektorý z krúžkov. Ich zoznam nájdete TU. Sme pripravení prijať všetky nami vydané vzdelávacie poukazy. Poukazy možno dovzdať do stredy 20.9.2023.

      4. Prihlásiť svoje dieťa cez www.veselaveda.sk na vedecký krúžok. Krúžok zábavných a skorovedeckých pokusov z chémie, fyziky a biológie pre deti z 1. stupňa ZŠ a 5. ročníka ZŠ. Prihlášky a viac informácií nájdete na www.veselaveda.sk. Pre školský rok 2023/24 sú  pripravené nové pokusy a nové pomôcky. Tento rok od 30. septembra, 1x týždenne, 1 lekcia = 60 minút, 14 lekcií za polrok, 65€ / polrok. Krúžky sa pre prípadných záujemcov uskutočnia v priestoroch školy.

     • Odpočinutie večné...

      4. 9. 2023

      Dnes, v skorých ranných hodinách a v kruhu svojich najbližších, opustil tento svet bývalý riaditeľ našej školy PaedDr. Jozef Berta. Po ťažkej a dlhej chorobe, ktorá mu pred viac ako ôsmimi rokmi zabránila naďalej pokračovať na rozvoji našej školy, odišiel do večnosti k Otcovi. Nech mu Nebeský Otec skrz svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo udelí večný pokoj a radosť vo svojom kráľovstve. Pohrebná svätá omša sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brestove vo štvrtok 7.9.2023 o 14,00 hod. Za dušu nebohého Jozefa sa chceme modliť aj pri zádušnej svätej omši v našej škole v stredu 6.9. so začiatkom o 8,00 hod. Na celoškolskej svätej omši v stredu sa môžu zúčastniť aj bývalí zamestnanci, študenti a rodičia. Pozývame hlavne tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na pohrebnej svätej omši vo štvrtok v Brestove.

      Odpočinutie večné daj mu ó Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

    • Informácia ATLETIKA
     • Informácia ATLETIKA

      4. 9. 2023

      Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie: TU

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

     • Začíname 4.9.2023

      30. 8. 2023

      Školský rok 2023/2024 začína v pondelok 4.9.2023.

      Leto pomaly končí a to je jasný signál, že sa blíži začiatok školského roka 2023/2024. My tento školský rok začíname rovnako ako roky predtým, teda sv. omšou VENI SANCTE v Konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 8:30 hod.. Program na prvé dva dni nového školského roka je nasledovný:

      1. V pondelok 4.9.2023 prídu do školy na 7:45 hod. žiaci 1. ročníka až 5. ročníka ZŠ a žiaci primy A. Po krátkom úvode odchádzajú spolu s triednymi učiteľmi do Konkatedrály sv. Mikuláša najneskôr o 8:10 hod. Žiaci 1. ročníka ZŠ spolu s rodičmi zostávajú v škole. Žiaci ostatných tried ZŠ a gymnázia sa stretnú spolu s triednymi učiteľmi pred Konkatedrálou sv. Mikuláša najneskôr o 8:20 hod.. Po skončení svätej omše, ktorú bude celebrovať otec biskup Marek Forgáč, odchádzajú všetci žiaci domov. V tento deň ŠKD ani školská jedáleň nebudú v prevádzke.

      2. V utorok 5.9.2023 prídu žiaci do školy najneskôr o 7:55 hod., vyučovanie začína o 8:00 hod. triednickou hodinou. Vyučovanie pokračuje na 2. VH ďalšou triednickou hodinou a pokračuje podľa zverejneného rozvrhu na stránke školy (bude zverejnený najneskôr 4.9.2023). V tento deň sa žiaci 1. stupňa končia vyučovanie po 4. VH, žiaci 2. stupňa ZŠ po 5. VH a žiaci Gymnázia sv. Mikuláša končia vyučovanie po 6. VH. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed a začína aj fungovanie ŠKD.

      Tešíme sa na vás.

      Vaši učitelia a vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

       

     • Duchovná obnova

      26. 8. 2023

      Obišovce 2023

      S blížiacim sa začiatkom školského roka 2023/2024 sa v škole po zaslúženom oddychu pomaly ale isto aktivizujeme. V stredu 23.8. sme nastúpili do práce (vedenie školy ešte niekoľko dní skôr) a po úvodnej sv. omši nasledovala pracovná porada, kde sme si povedali, čo nás čaká v najbližších dňoch. A hneď prvou aktivitou, na ktorú sme sa všetci tešili, bolo duchovná obnova s pátrom Františkom Štrbom, OSB. Je to benediktín z kláštora v Sampore (farnosť Sliač), ktorý nás počas 2 dní sprevádzal touto duchovnou obnovou. Okrem džemu vlastnej výroby a chleba, ktorý napiekol prior kláštora, nám priniesol hlavne dôležité posolstvá, na ktoré by mal pamätať každý učiteľ (v skutočnosti ešte priniesol a rozdal plný kufor knižiek a rôznych záložiek s modlitbami). Pre učiteľa cirkevnej školy je na prvom mieste budovanie vzťahu s Ježišom skrz modlitbu. Cez tento vzťah potom môže učiteľ tvoriť a budovať vzťah so zverenými deťmi, rodičmi ako aj kolegami na pracovisku. Ovocím pravidelnej modlitby je potom ticho, ktoré premieňa naše nepokojné vnútro na pokojné miesto, ktoré môže byť naplnené Duchom svätým a skrz neho potom aj ozajstnou múdrosťou, rozvahou, priateľstvom....

      Povzbudení spoločne stráveným časom v Obišovciach v Dome Anny Kolesárovej ako aj v diecéznej svätyni sa tešíme na príchod našich detí. Začíname 4.9. v pondelok - informácie už čoskoro.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje