• Absolventi školy medzi úspešnými fyzikmi...
     • Absolventi školy medzi úspešnými fyzikmi...

      14. 9. 2022

      snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov. V roku 2022 sa medzi víťazov zaradili dvaja naši absolventi - Anton Repko (absolvent 2005) a Andrea Džubinská (absolventka 2010). Zoznam ocenených k nahliadnutiu TU.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      14. 9. 2022

      Výbor RZ na čele s predsedom Ing. Vladislavom Plocárom pozýva všetkých rodičov na plenárne zasadnutie Rodičovského združenia pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša, ktoré sa uskutoční 19.9. (pondelok) v jedálni školy so začiatkom o 16,00 hod. Program a podklady k zasadnutiu (výročná správa, vyúčtovanie, rozpočet...) sú dostupné k nahliadnutiu TU. Po skončení plenárneho zasadnutia cca o 16,45 hod. začnú po jednotlivých triedach triedne aktívy. Srdečne pozývame všetkých rodičov našich žiakov.

    • Spomienky...MIKI tábor 2022
     • Spomienky...MIKI tábor 2022

      13. 9. 2022

      Leto 2022 pomaly končí, no spomienky zostávajú. MIKI tábor 2022 priniesol množstvo úžasných chvíľ aj čas nádherného spoločenstva detí a študentov našej školy. Stovka detí z prvého stupňa pod dohľadom našich súčasných no aj bývalých študentov celých 5 dní napĺňali program, ktorý pre nich pripravili Paula Kucháriková, Maruška Dopiráková a školský kaplán Peter Štieber. Tábor má teda za sebou svoje štvrté pokračovanie a veríme, že ešte mnoho ďalších pred sebou. Atmosféru tábora si môžete vychutnať v priloženej fotogalérii TU, prípadne detailnejšie po vyžiadaní linku na všetky fotografie (peterstieber@zsgmikpresov.sk). 

    • Atletika AC Run is Fun Prešov
     • Atletika AC Run is Fun Prešov

      6. 9. 2022

      Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie: PLAGÁT

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

    • Školský rok 2022/2023 - začíname
     • Školský rok 2022/2023 - začíname

      30. 8. 2022

      Leto finišuje a rovnako tak aj prázdninový čas. Približuje sa čas nástupu do školy a preto pripájame prvotné základné informácie o nástupe do školy.

      Nástup do školy je v pondelok 5.9.2022. Stretneme sa o 8:00 v škole a po úvodných pokynoch sa spoločne presúvame do Konkatedrály sv. Mikuláša, kde o 9:00 hod. začíname slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE. Žiaci 1. ročníka ZŠ zostávajú v škole, študenti kvinty až oktávy sa stretnú spolu s triednymi učiteľmi pred Konkatedrálou sv. Mikuláša o 8:45 hod.. Po skončení sv. omše odchádzajú žiaci domov, zamestnanci sa vracajú do školy. V pondelok 5.9.2022 nie je zabezpečená prevádzka školskej jedálne ani školského klubu deti.

      V utorok 6.9.2022 začína riadne vyučovanie a to triednickými hodinami na 1.VH a 2.VH. Pre žiakov sekundy až oktávy Gymnázia sv. Mikuláša je v rámci Prešovských misií pripravené divadelné predstavenie so začiatkom o 9:00 hod. Vyučovanie potom pokračuje ďalej podľa zverejneného rozvrhu. Týmto dňom začína riadna prevádzka školskej jedálne ako aj školského klubu detí.

      V stredu a štvrtok sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu.

      V piatok spoločne putujeme na Prešovskú kalváriu v rámci Misií 2022. V tento deň sa žiaci nevyučujú.

      Prajeme ešte požehnaný zvyšok prázdnin a tešíme sa na vás.

       

    • Literárno-dejepisná exkurzia Martin
     • Literárno-dejepisná exkurzia Martin

      27. 6. 2022

      3. jún  2022 patril literárno-dejepisnej exkurzii, ktorá bol tematicky  určená sextám a budúcim maturantom. 

      A za tých pár hodín sme stihli pomerne veľa. Martin ako centrum memorandového hnutia, Matice slovenskej a i Martinskej deklarácie nás očaril. V 1. budove MS (tzv. národnej svetlici) sme si pripomenuli dejiny slovenskej literatúry od veľkomoravských čias. Návštevou Národného cintorína sme si pripomenuli našich tu pochovaných básnikov, spisovateľov, dejateľov i maliarov. Na Hostihore nás čakala 3. budova MS - dnes budova Slovenskej národnej knižnice. 

      Odišli sme presvedčení, že sa do Martina ešte raz vrátime, možno na predstavenie Slovenského komorného divadla či na prehliadku Slovenského etnografického múzea ... a ak budete mať prázdninovú cestu okolo, isto sa zastavte aj vy, Martin za to stojí. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárno-dejepisná exkurzia Martin.

    • Dievčatko MOMO a stratený čas
     • Dievčatko MOMO a stratený čas

      22. 6. 2022

      Aj posledná hodina literatúry v prime A (p. uč. Kohutová) a v 5.C (p. uč. Lazorová) patrila zážitkovému čítaniu.

      V literárnej kaviarni Viola nám v stredu 22. 6. 2022  Soňa Pariláková priblížila nielen osudy Michaela  Endeho - autora nesmrteľného Nekonečného príbehu, ale nás zoznámila s  Momo.  A vďaka jej čítaniu sme trošku popremýšľali aj nad takými témami, akými sú čas alebo ako načúvať všetkým a všetkému... 

      Získané odpovede sú skvelým námetom nielen na to, čo čítať v lete, ale aj na to, ako prežiť prázdniny. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dievčatko MOMO a stratený čas.

     • GENIUS olympiad 2022

      20. 6. 2022

      ​​Zlatá medaila z USA​​​​

       

      V tomto ročníku medzinárodnej súťaže Genius olympiad bolo zapojených 820 vedeckých projektov 1200 stredoškolských študentov z celého sveta (boli vybrané spomedzi 1600 nominovaných projektov). Erika Halčáková na nej reprezentovala Slovensko, Amavet aj našu školu v kategórii Science ako víťazka celoštátnej súťaže Festival vedy a techniky 2021.

      Súťaž prebehla dištančnou formou. Erika súťažila s vedeckou prácou, ktorá bola súčasťou prihlásenia a videom prezentujúcim jej výskum. Erika s prácou: „The natural way to improve hair quality“ získala zlatú medailu.

      Blahoželáme.

      Za koordináciu projektu ďakujeme RNDr. Miriam Feretovej, za odbornú konzultačnú pomoc ďakujeme doc. MVDr. Branislavovi Peťkovi DrSc. z Centra aplikovaného výskumu na UVLF v Košiciach a rovnako ďakujeme Mgr. J. Sukovskej za jazykovú korekciu.

    • Pomáhame...
     • Pomáhame...

      20. 6. 2022

      V prípade, že nakupujete v Lidli a nájdete si chvíľu času na online hlasovanie na https://malovaneslovensko.lidl.sk/, podporte našich susedov a partnerov v ich snahe získať počítačovú učebňu pre školu...

      1. v kategórii 3 Spojenú školu sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach,

      2. v kategórii 4 Spojenú školu P. Sabadoša na Duklianskej ulici v Prešove.

      Hlasuje sa do konca júna a v obidvoch prípadoch sú zatiaľ na 2. mieste.

      Vopred ďakujeme za každú podporu

    • Ocenenie PSK za úspešnú reprezentáciu kraja.
     • Ocenenie PSK za úspešnú reprezentáciu kraja.

      20. 6. 2022

      Už po 12.-krát ocenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Slávnostné odovzdávanie cien Sophista pro regione a Lux mentium sa uskutočnilo 16. júna v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

      Medzi 20 ocnenými boli 4 naše študentky.

      Ema Mišenková   je zanietená pre vedeckú a bádateľskú činnosť. V rámci stredoškolskej odbornej činnosti sa venovala environmentálnemu problému. S týmto projektom vyhrala 1. miesto v celoštátnej súťaži Zelený Andel a následne získala Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne v kategórii Ochrana a obnova životného prostredia. S videom na tému „Čo dobré nám priniesla koronakríza?“  sa umiestnila na 1. mieste v celoštátnej súťaži Amavet. Okrem toho sa zúčastňovala rôznych olympiád z geografie, chémie, biológie, športových súťaží a mimoškolských aktivít.

      Viktória Barillová  počas svojho štúdia sa venovala vedeckému výskumu zameraného na environmentalizmus. Dosahovala mimoriadne úspechy  v chemických olympiádach kategórie D na okresnom kole 2. miesto a na krajskom kole 1. miesto. Okrem chémie sa Viktória venuje i biológii. Na celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti v tejto oblasti získala 1. miesto. Je spoluautorkou projektu „Hudba ako bioindikátor kvality životného prostredia“, za ktoré získala 1.miesto na celoslovenskej environmentálnej súťaži Zelený Andel.

      Katarína Fabuľová a Laura Ivančová – cieľavedomé a svedomité študentky, ktoré svoje predpoklady pre vedu a výskum úspešne zúžitkovali aj v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl v oblasti environmentálneho problému týkajúceho sa ochrany zdravia človeka  vo výskumnom  projekte na tému Prírodná dezinfekcia ako alternatíva komerčných dezinfekčných prostriedkov, s ktorým reprezentovali svoju školu, mesto a Prešovský samosprávny kraj na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021, kde získali 1. miesto a  Cenu dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského za najlepší vedecký projekt Festival vedy a techniky AMAVET 2021 a postup na medzinárodnú súťaž Regeneron International Science and Engineering Fair v Atlante.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ocenenie PSK za úspešnú reprezentáciu kraja..

     • Literárna beseda

      17. 6. 2022

      Jedna z posledných hodín literatúry v kvinte sa zase raz zmenila na literárnu besedu a bola opäť venovaná poézii  dvom regionálnym slovenským básnikom - Jánovi Gavurovi a Alene Brindovej. 

      Zaujímavé otázky a ešte zaujímavejšie odpovede spestrené autorskými čítaniami ich básní sa stali príjemnou bodkou za tohtoročnými hodinami literatúry.

      Ďakujeme Knižnici P. O. Hviezdslava za spoluprácu a na ďalšie stretnutia s autormi sa tešíme aj na budúci školský rok. PaedDr. Miriam Kohutová

    • Detská olympiáda
     • Detská olympiáda

      17. 6. 2022

      Viete, prečo sú víťazmi nedávnych majstrovstiev sveta aj slovenskí hokejisti? Touto otázkou boli v piatok 3. júna 2022 otvorené miniolympijské hry pri príležitosti Dňa detí. Nechýbala dobrá nálada, tanec, slnečné počasie, športový duch i nanuková odmena. Súťažilo sa v 9 disciplínach (povrazolezec, ostrostrelec, Hercules, svietnik, Judy, hasič, ježibaba, kengura a taxík) a platilo to, čo povedal pápež František: „Nie je dôležité vyhrať, ale vydať zo seba to najlepšie.“ Aj preto sú Slafkovský a spol. víťazmi uplynulých MS v hokeji v hokeji. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Detská olympiáda.

     • 30 rokov... OSLAVUJEME

      15. 6. 2022

      Vďační Bohu a dobrým ľuďom si vo štvrtok 16.6. (zajtra)  na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pripomíname 30. výročie vzniku našej školy. Začíname slávením sv. omše v exteriéri školy (dolný vchod) so začiatkom o 9,00 hod. Hlavným celebrantom bude o. biskup Marek Forgáč. Na spoločné slávenie sv. omše srdečne pozývame aj rodičov a absolventov školy, ktorým to dovolia pracovné povinnosti. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

    • Záchranári
     • Záchranári

      14. 6. 2022

      Sanitka v našej škole?! Nebojte sa! Nikomu sa nič nestalo, to len naše zvedavé deti z ŠKD  mali 31.5.2022 deň so záchranármi. Profesionáli zo Záchrannej služby Košice im poukazovali vozidlo s lehátkom, schodolezom, kufre s vybavením a samozrejme nechýbala ani skúška majákov. Okrem toho si mohli deti vyskúšať rôzne dlahy a  masáž srdca na figuríne. Ďakujeme oteckom p.Varcholovi a p.Palenčárovi, tiež ich kolegyni Lucii za prístup a ochotu takto deťom spríjemniť a ozvláštniť deň pred MDD.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZÁCHRANÁRI.

     • Matematická súťaž MAMUT

      9. 6. 2022

      3. júna 2022 sa žiaci našej školy ( piataci, šiestaci, primania) zúčastnili matematickej súťaže MAMUT. V Košiciach súťažili naše dve družstvá. Prvé družstvo: J. Turčan (5.B), D. Korečko (5.C), T. Murillo (6.A), P. Kozák (príma A), O. Varga (príma A). Druhé družstvo: J. Maňkoš (5. B), M. Sabol (5.C), M. Demjanová (6.A), Z. Kopčíková (6.A), M. Lukáč (príma A). Prvé družstvo získalo lepšie umiestnenie – 24. miesto z 53 zúčastnených družstiev. Žiakom sa páčilo hlavne skupinové riešenie úloh, čo na matematických súťažiach nevidíme často.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

      1. 6. 2022

      Aj budúci školský rok sa pripravujeme na ďalší ročník  Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom  - projekt Konfederácie politických väzňov Slovenska a Ústavu pamäti národa pre študentov základných a stredných škôl. V piatok 27. mája 2022 prišiel študentov kvinty A povzbudiť jeden z hlavných organizátorov projektu František Neupauer

      Rozprávanie o Akcii K, barbarskej noci, o tom, aký zmysel má rozprávanie aj o týchto udalostiach, o tom, ako si hľadať príbehy a postupovať pri výskume - o tom všetkom bola beseda, ktorej sa zúčastnili tí, ktorí už na svojich projektoch pracujú, ale aj tí ešte  nerozhodnutí. 

      A kto by sa chcel do tohto projektu, ktorý vyvrcholí v novembri 2022 na študentskej konferencii, zapojiť, je vítaný u p. uč. Kohutovej, ktorá mu rada poskytne prípadné konzultácie a pomoc. 

    • Regionálne semifinále IQ olympiády
     • Regionálne semifinále IQ olympiády

      16. 5. 2022

      Dňa 13.5.2022 sa naši dvaja žiaci zúčastnili semifinále IQ olympiády, ktoré sa konalo v Košiciach. Marek Bombara z O4A skončil na výbornom 6. mieste a postupuje do celoslovenského finále na Trenčianskom hrade. Jakub Verčimák z O3A skončil na peknom 32. mieste. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a vynaloženú snahu. Marekovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom finále.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje