• ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

      20. 4. 2023

      Dňa 19. apríla 2023 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konal 58. ročník ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE. Išlo o fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu a odbornú prácu v akademickom roku 2022/2023 v mnohých sekciách. Aj keď je táto konferencia  primárne určená pre vysokoškolákov, pozvánku zúčastniť sa nesúťažne dostali aj študentky oktávy B: Lívia Šmalecová a Anna Mariňáková, ktoré počas tohto školského roka v rámci projektu experimentálne spolupracovali s touto univerzitou. Práce odprezentovali v kategórii Biológia človeka a bunková biológia s projektami Vplyv atranorínu na hematologické parametre onkologicky chorých experimentálnych zvierat (L. Šmalecová) a Vplyv atranorínu na biochemické parametre zdravých laboratórnych potkanov (A.Mariňaková).Veľmi pekne ďakujeme našej školiteľke RNDr. Kiskovej za spoluprácu a možnosť zúčastniť saexperimentu aj konferencie. Bola to pre nás skvelá skúsenosť, vidieť vedecké prácevysokoškolských študentov, vyskúšať si obhajobu pred vysokoškolskými profesormi a získaťcenné rady do budúcnosti.

      L. Šmalecová, A. Mariňáaková

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

      18. 4. 2023

      Aj tento rok sa dňa 31. marca žiaci 4. B a gymnázia tešili na tajomnú Noc s Andersenom. Na tento výnimočný deň sa deti vopred intenzívne pripravovali čítaním Andersenových rozprávok. Naši šikovní gymnazisti, v spolupráci so svojou pani učiteľkou M. Kohutovou, chystali zaujímavé rozprávkové úlohy.

      Na noc v škole sa prišiel pozrieť aj sám „Andersen“, oblečený v dobovom kostýme a prostredníctvom moderovaného rozhovoru prerozprával deťom svoj životný príbeh. Jeho život plný utrpenia deti povzbudil k myšlienke, že sa netreba v neľahkých životných situáciách vzdávať.

      Deti boli rozdelené do skupín a pomocou orientačnej mapy a bateriek zažili v tme a tichu dobrodružnú výpravu za hľadaním rozprávkových pokladov, ktoré boli rozmiestnené v triedach po celej škole. Plnili rôzne zaujímavé úlohy, pri ktorých lúštili tajničky, riešili rébusy, odhaľovali zašifrované správy, hľadali rozprávkové bytosti, cvičili, tvorili, zabávali sa a popri tom zažívali nezvyčajné dobrodružstvo s novými priateľmi. Po vyhodnotení a malom večernom občerstvení zaspávali pri rozprávke. Ráno ich čakali chutné raňajky a pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento deň.

      Stretnutie s Andersenom sme ukončili zasadením Rozprávkovníka - stromu, ktorý bude nielen zdobiť priestor pred vstupom do našej školy, ale bude tiež pripomínať, že čítanie kníh rozvíja myslenie, formuje osobnosť a zároveň je veľkou zábavou.

      Napísala Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

     • Deň NARCISOV

      18. 4. 2023

      Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 27. krát. Hoci je na Slovensku je veľa vzácnych zbierok, pre ľudí bojujúcich s rakovinou je táto zbierkav tá najvzácnejšia. Štvrtok 20. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si opäť malý kvietok na podporu onkologických pacientov aj v našej škole. Prispieť môžete počas celého dňa aj v priestoroch školy, kde sa uskutoční celodenná zbierka. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej aktuálnou situáciou, máme za to, že vzájomná pomoc, prejav spolupatričnosti a podpory sú potrebné dnes viac ako kedykoľvek predtým. Denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Ďakujeme, že im v rámci svojich možností pomôžete. Motívom tohtoročnej zbierky je: "Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany".

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

      12. 4. 2023

      V pondelok 17.4.2023 sa uskutoční klasifikačná porada za III. štvrťrok školského roku 2022/2023 a po jej skončení prebehnú v triedach ZŠ sv. Mikuláša aj v triedach Gymnázia sv. Mikuláša triedne aktívy. Spoločný začiatok je naplánovaný na 16,00 hod. Srdečne pozývame.

      Zároveň pripomíname rodičov žiakov ZŠ, ktorí ešte nezaslali návratku k obedom zadarmo, aby tak urobili najneskôr do 18.4.2023 do 23,59 hod. Ďakujeme za spoluprácu a žičíme požehnaný čas veľkonočnej oktávy.

    • Krížová cesta
     • Krížová cesta

      5. 4. 2023

      Záver vyučovania pred Veľkou nocou sme prežili modlitbou krížovej cesty v areáli našej školy. Kráčali sme Ježišovou cestou, ktorá zmenila beh dejín. Kráčali sme a modlili sme sa v nádeji, že nasledovanie Jeho cesty zmení našu biedu na jeho vznešenosť, naše pády na jeho víťazstvo, našu tmu na jeho svetlo a našu smrť na jeho život v nás. Ďakujeme všetkým učiteľom za organizáciu, lektorom za prednes, členom zboru za spev a všetkým zúčastneným za spoločnú modlitbu. Vám všetkým ďakujeme, že zostávate s nami a želáme nech zostanete aj s Ním.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krížová cesta.

     • Návšteva kancelára Prešovskej židovskej náboženskej obce

      5. 4. 2023

      Učenie Judaizmu ukryté v Talmude ponúka mnoho užitočných rád z takmer každej oblasti židovského života. Rovnako v ňom môžeme nájsť aj princíp: „Radšej patriť k prenasledovaným, ako k prenasledovateľom.“

      Posledný deň v mesiaci marec prijal práve k tejto téme „prenasledovania“ naše pozvanie kancelár Židovskej náboženskej obce v Prešove Peter Chudý. V jeho sprievode žiaci tried P9A, O6A, O7A a O7B zdieľali poznatky, skúsenosti, priestor aj čas. Udalosti druhej svetovej vojny, netolerancia a rasová neznášanlivosť nám boli pripomenuté z pohľadu prenasledovaného, osobnejšie ako sme zvyknutí. U mnohých ľudí (aj národov) je aj dnes reálne prítomný strach z možného opakovania sa tragických vojnových udalostí, čo ich robí do istej miery neslobodnými.

      Posolstvo, ktoré nám prednášajúci v piatok priniesol je o rešpekte k druhému. Bol to dobre využitý čas pre naše formovanie.

    • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša
     • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša

      13. 3. 2023

      Základná škola sv. Mikuláša otvára svoje brány pre budúcich prvákov už čoskoro. Veríme, že záujem o kvalitné vzdelávanie a výchovu v bezpečnom prostredí katolíckej školy bude dostatočný a preto srdečne pozývame všetkých záujemcov na ZÁPIS detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša. V budúcom školskom roku otvárame pre budúcich prvákov 2 triedy. A teraz informácie k samotnému zápisu.

      Zápis sa uskutoční v dňoch 3.4. – 5.4. 2023 ( PON – STR) v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod. a to v priestoroch na prízemí budovy školy. Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia vek 6 rokov. U mladších detí je nutné k zápisu doručiť potvrdenie o školskej zrelosti od psychológa alebo z CPPPaP.

      ČO POTREBUJETE K ZÁPISU?

      1. Dostaviť sa spolu s dieťaťom.
      2. Vyplniť elektronickú prihlášku dostupnú TU.
      3. Vyplniť a priniesť v deň zápisu dotazník pre potreby školy dostupný TU.
      4. Vyplniť a priniesť v deň zápisu Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa ku elektronickej prihláške dostupné TU.

      Základná škola sv. Mikuláša nie je spádovou školou a teda miesto trvalého bydliska žiaka a poradie v akom sa zápisu zúčastní nie je rozhodujúcim kritériom pre jeho prijatie na našu školu.

      Tešíme sa na každého nového žiaka a na každého nového priateľa našej školy.

     • Exkurzia v závode Tatravagónka Poprad

      4. 4. 2023

      Vybraní žiaci našej školy sa 24. marca 2023 zúčastnili exkurzie v závode Tatravagónka Poprad. Spoločnosť v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných vagónov a podvozkov v Európe. Pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení sme sa mohli pohybovať po fabrike, kde sme prešli niekoľko výrobných hál. Študenti videli naživo postupne výrobu podvozkov a nákladných vagónov (vagón na obilie, na kontajnery). Chlapci si uvedomili, aká náročná a ťažká je práca s kovom. Veľmi ich zaujali automatické linky, automatické zváracie roboty a coboty (kolaboratívne roboty). Celým procesom nás sprevádzal riaditeľ úseku technickej prípravy výroby, Ing. Marek Kasina, za čo sa mu chceme aj touto cestou poďakovať.

    • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      3. 4. 2023

      25. marec je medzinárodný deň spomienky na všetky počaté ľudské bytosti a deň osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá upriamuje pozornosť na zázrak života a jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť. Na podporu ochrany života sa žiaci I. stupňa ZŠ zapojili prolife aktivitami v triedach: oslavou počatín, prezentáciou Život je zázrak, edukačnou animáciou Dieťa je Boží zázrak, piesňou a básňou Nenarodených, číselnou spájačkou života, tajničkou Cesta nádeje, spoznávaním prolife svätých, kresbou bábätiek a zaujímavou prolife hrou. Vyvrcholením dňa bola spoločná krížová cesta za záchranu počatých detí pod vedením školského kaplána. Jednotlivé zastavenia z hlbokej vďaky za život čítali triedne učiteľky I stupňa a pedagogické asistentky. Katechétky sa zapojili hudobným sprievodom pôstnej piesne i prípravou bielych stužiek s študentmi O6A. Biela stužka je pozitívnym symbolom vyjadrujúcim, že život je Boží dar, ktorý treba chrániť, a jej pripnutím zviditeľňujeme neviditeľného človeka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA.

    • 2% DANE
     • 2% DANE

      15. 2. 2023

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. VIAC INFORMÁCII TU.

      Potrebné tlačivá v editovateľnej podobe

      Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022

      Vyhlásenie o poukázaní podielu dane za rok 2022

    • Pôstna zbierka pre OZ MAGIS
     • Pôstna zbierka pre OZ MAGIS

      28. 3. 2023

      Práve v tomto pôstnom období máme možnosť pomôcť núdznym v našom okolí, a to pravidelnou zbierkou trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža...) a hygienických potrieb do 4.apríla 2023. Prosíme preto všetkých, ktorí chcú aj týmto spôsobom prejaviť milosrdenstvo blížnym, o potravinovú pomoc. Svoje dary môžete prinášať do  kabinetov KNB a ku kaplnke.

    • MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách
     • MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách

      27. 3. 2023

      Misijné zrnko sv. Filomény 4.A  malo možnosť hlbšie prežiť Ježišovo utrpenie a zamyslieť sa nad utrpením v našom svete, a to najmä medzi tými najzraniteľnejšími - deťmi v misijných krajinách. Modlili sa krížovú cestu za deti, ktorým pomáhajú cez Pápežské misijné diela v Afrike, Južnej Amerike a Ázii. V rámci výtvarnej výchovy zo srdca tvorili jednotlivé zastavenia, povzbudení modlitbou: „Pane, keď nezvládame niesť svoj kríž, pripomeňme si, čo všetko chýba deťom v misiách. Keď sme v pokušení sťažovať sa, daj, aby sme ťa prosili o pomoc v modlitbe,  aby sme ti ďakovali, aby sme Ťa milovali, aby sme každý deň počúvali tvoj hlas.“  Požehnaný čas pôstu vyprosujú malí misionári 4.A s pani učiteľkou Juditou Kmecovou!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MISIJNÁ KRÍŽOVÁ CESTA za deti v misijných krajinách.

    • RUKY NÁDEJE
     • RUKY NÁDEJE

      27. 3. 2023

      V čase pôstu sa žiaci 4.A zapojili do duchovnej aktivity RUKY NÁDEJE ako misijné zrnko sv. Filomény.  Spoločne pridali ruku k pokoju a s radosťou prijali výzvu Misijného diela detí na Slovensku, aby sa počas pôstneho obdobia modlili za pokoj vo svetePápež František nás neustále prosí, aby sme sa modlili predovšetkým za Ukrajinu, Etiópiu, Sýriu, Libanon, Jemen, Mjanmarsko a Irán. Zapojení štvrtáci obkreslili a vyfarbili  ruku, ktorá je symbolom duchovnej pomoci deťom žijúcich vo vojnových konfliktoch. Symbolicky zaradili k ich rukám aj kresbu ruky pápeža Františka. Jeho ruku obkreslil bruselský biskup Jean Kockerols počas návštevy belgických biskupov v Ríme. Odtlačok ruky pápeža Františka bude súčasťou umeleckého diela pre metro v Bruseli. Žiaci boli vedení pani učiteľkou Kmecovou a povzbudení slovami :Ježiš a jeho Matka Mária si často vyberajú deti a dávajú im dôležité úlohy pre život Cirkvi a ľudstva. Akú obrovskú silu má modlitba detí!“ (Pápež Ján Pavol II.)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album RUKY NÁDEJE.

    • Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády
     • Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády

      23. 3. 2023

      15.3.2023-17.3.2023 sa Marko BalčákKrištof Franko (01A) ako víťazi slovenského kola Festivalu vedy a techniky v kategórii junior zúčastnili českého kola Festivalu vedy a techniky v Pardubiciach. Okrem prezentovania svojho projektu na súťaži pred odbornou komisiou zloženou z vysokoškolských pedagógov a vedcov, prezentovali aj pred širokou verejnosťou. Videli historické centrum mesta Pardubice ako aj Pardubický zámok. Chlapci získali množstvo skúseností a postrehov pre možné ďalšie smerovanie ich projektu. Blahoželáme.

      21.3.2023 sa na SOŠ Elba v Prešove konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorého sa zúčastnilo 160 žiakov rôznych stredných škôl Prešovského kraja. Našu školu úspešne reprezentovali a do celoštátneho kola postúpili títo žiaci:

      - kategória chémia: 1.miesto Matej Kmec (06A)

      - kategória životné prostredie: 2. miesto Jozef Jabczun (06A) a Alex Kanderka (Amavet klub 957)

      - kategória zdravotníctvo: 2. miesto Anna Mariňáková (08B)

      - kategória poľnohospodárstvo: 1.miesto Anna Penzešová (06A)

      - kategória história: úspešní riešitelia: Diana Šimková, Sára Kucková, Karolína Joščáková, Lucia Novotná (06A)

      Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

      22.3.2023 sa na Gymnáziu L. Stoeckela v Bardejove konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii AB. Našu školu úspešne reprezentovali v projektovej časti žiaci:

      - kategória B: 2. miesto Martin Babinčák (05A) – postup na celoštátne kolo

      - kategória A: 4. miesto Lívia Šmalecová (08B)

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Všetci súťažiaci sú členmi klubu Amavet 957.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky ČR, krajské kolá SOČ a Biologickej olympiády.

    • MÚZEUM SOLIVAR
     • MÚZEUM SOLIVAR

      23. 3. 2023

      V rámci vlastivedného učiva o národných kultúrnych pamiatkach žiaci 4. B navštívili unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia. S veľkým záujmom si obhliadli ojedinelú expozíciu svojho druhu na Slovensku. Veľa sa dozvedeli o ťažbe a spracovaní soli, o živote soľnobaníkov, no predovšetkým spoznali ďalší kúsok našej minulosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MÚZEUM SOLIVAR.

    • Anglická knižnica
     • Anglická knižnica

      22. 3. 2023

      Nielen v rámci mesiaca kníh, ale aj celoročne je pre našich žiakov k dispozícií anglická knižnica. Tí žiaci, ktorí čítajú knihy v anglickom jazyku a začlenia túto aktivitu medzi svoj voľný čas, si príjemnou formou zlepšujú svoju angličtinu. Ak sa čítanie stane pravidelným, žiaci zvládajú lepšie gramatiku, novú slovnú zásobu, zlepší sa ich komunikácia a vyjadrovanie sa v cudzom jazyku.

      Anglickú knižnicu nájdete ako súčasť školskej knižnice. Vďaka novým policiam sme mohli vynoviť jej vzhľad. Ak ťa tento oznam zaujal, ale chceš počkať, kým budeš vedieť po anglicky trochu viac, nečakaj a príď už teraz 😊! Anglické knihy máme rozdelené podľa jazykovej úrovne na A1, A2, B1 a B2 (A1: 1. – 5. roč. ZŠ, A2: 6. – 9. roč. ZŠ/ príma - kvarta, B1/B2: kvinta – oktáva).

      Radi by sme našu knižnicu rozširovali ďalej, aby si z nej mohol každý vybrať:  či už román, rozprávku, komiksový príbeh, cestopisy alebo encyklopédie.

      Výzva darovať knihu: Doma na polici vám leží anglická kniha, ktorú ste už dávno prečítali a odporúčali by ste ju ďalej. Môžete ju darovať pre našu knižnicu, aby sa ňou obohatili ďalší spolužiaci. Darované knihy môžu byť od tých najjednoduchších(„A1 / beginner/ starter“). Knihy odovzdajte p. uč. Zlackej. Ďakujeme!

    • HRÁME SA NA DIVADLO
     • HRÁME SA NA DIVADLO

      22. 3. 2023

      Žiaci 4. B majú radi divadlo, ktorému sa venujú na hodinách čítania. V marci si nenechali ujsť prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dni s Táliou v DJZ v Prešove. Sprievodným podujatím bola aj tvorivá dielňa Hráme sa na divadlo. Spolu s lektorkou Ľubicou Bekéniovou rozohrali dramatizáciu básne Františka Hrubína Prvá rozprávka. Prostredníctvom zážitku spoznávali nielen seba, ale aj okolie, počúvali a vciťovali sa do druhých, vzájomne komunikovali. Odchádzali naplnení radosťou a inšpiráciou do ďalšej tvorivosti.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album HRÁME SA NA DIVADLO.

    • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      15. 3. 2023

      Aj tohto roku sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      28. februára svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 28 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ. Mnohí vychádzali z vlastného čitateľského zážitku knihy, ktorú si sami vybrali. Príjemne prekvapili výberom textov, ich pôsobivým podaním, či kultivovanosťou rečového prejavu.

      Porota v zložení – Alena Verčimáková, Martina Dzugasová a Zita Sedláková – dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória v prednese poézie

      1. miesto – Oliver Štvarták /4. A/

      2. miesto – Anna Jerigová /4. B/

      3. miesto – Katarína Mrázová /3. B/

      I. kategória v prednese prózy                                                                                                        

      1. miesto – Miriam Goboňová /4. B/

      2. miesto – Noemi Čižmáriková /4. B/

      3. miesto – Tomáš Opočenský /3. B/

      3. miesto – Laura Pirohová /2. A/

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – školské kolo.

    • Popularizácia vedy
     • Popularizácia vedy

      12. 3. 2023

      Cieľom popularizácie vedy je dosiahnuť, aby sa veda stala zaujímavou pre každého, aj keď nie z každého sa stane vedec. Má svoju kľúčovú úlohu aj v aktuálnej reforme školského vzdelávania. Každý človek by si mal osvojiť provedecké myslenie ako nástroj na riešenie problémov a tešiť sa z vlastných objavov. Veda je o objavovaní. Ak má byť učenie v škole efektívne, musí byť jeho súčasťou aj neformálne vzdelávanie. Aj preto sme realizovali sériu interaktívnych vedeckých prednášok s cieľom sprístupniť vedecké poznatky a vedu na pôde našej školy.

      25.1.2023 Tanzánia- krajina mnohých prekvapení (prostredníctvom interaktívnej prednášky s p. Berkovou (učiteľka v Don Bosco secundary school Didia)

      22.2.2023  Projekt Life IP- Zlepšenie kvality ovzdušia: interaktívna prednáška spojená so súťažami a cenami pre žiakov  (Mgr. D.Lejko- VÚC PSK Prešov, F. Luterančík- SAŽP B. Bystrica)

      24.2.2023 Parazity Slovenska - Kliešte interaktívna prednáška o parazitoch, kliešťoch, ich rozšírení, boji s nimi a prevencii  (Doc. MVDr. B. Peťko, DrSc. - Centrum aplikovaného výskumu UVLF Košice)

      RNDr. M. Feretová (Amavet klub 957)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Popularizácia vedy.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje