• MAGIS zbierka
     • MAGIS zbierka

      28. 3. 2022

      Verne a vytrvalo...každoročná zbierka trvanlivých potravín pred Veľkou Nocou pre o.z. MAGIS (sestra Maristella , Congregatio Jesu) bude tento rok trochu iná. Po usmerneniach od sestry Maristelly by potrebovali pre rodiny v núdzi (tento rok pribudli aj rodiny z Ukrajiny) okrem trvanlivých potravín aj základné oblečenie pre deti a mamičky - hlavne spodné prádlo a ponožky. Týmto Vás chceme všetkých poprosiť o podporu pre našu tradičnú zbierku, ktorá za viac ako 10 rokov pomohla už stovkám rodín. Tento rok teda môžete do priestorov vstupnej haly v našej škole prinášať:

      • trvanlvé potraviny - olej, cukor, cestoviny, konzervy, sladkosti...
      • oblečenie - ideálne málo, resp. vôbec nepoužívané - hlavne ponožky, tričká, spodné prádlo.

      Zbierka bude prebiehať do pondelka 11.4. do poludnia, kedy odvezieme všetky veci k sestričkám Congregatio Jesu, kde sídli aj občianske združenie MAGIS.

      Vopred ďakujeme za každý dar, za každé otvorené srdce.

      Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša.

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice

      22. 3. 2022

      Po dlhej pandemickej prestávke sa v piatok 18.3.2022 v Prešove uskutočnilo okresné kolo dlhoročnej súťaže Slávici z lavice. Najmladšou účastníčkou súťaže bola prváčka z našej školy Kiarka Mikitová z 1.A, ktorá sa vo svojej kategórii 1.-4. stupeň, umiestnila na peknom druhom mieste. Blahoželáme jej a prajeme veľa ďalších úspechov. Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávici z lavice.

    • Online beseda
     • Online beseda

      22. 3. 2022

      O pár dní si 25. marca pripomenieme 80. výročie odchodu prvého transportu slovenských židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Osvienčim, v ktorom sa nachádzalo aj veľké množstvo dievčat a žien práve od nás - z Prešova. Na našej škole sme si túto udalosť pripomenuli v predstihu online besedou s Veronikou Tóthovou, novinárkou a spisovateľkou, autorkou knihy Mengeleho dievča. 

      Vďaka p. uč. Kohutovej mali príležitosť stráviť dejepisnú hodinu trochu inak triedy kvarta A, sexta A, sexta B a septima A. Pani Veronike ďakujeme za jej ochotu a čas, ktorý s nami strávila.

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

      18. 3. 2022

      Naložené...smer PODHOROĎ (okr. Sobrance). Malá, no potrebná kvapka v mori pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú. 

      „V mene Boha vás žiadam, zastavte tento masaker!“...Sv.Otec František.

    • POMOC ľuďom z Ukrajiny
     • POMOC ľuďom z Ukrajiny

      14. 3. 2022

      Situácia na Ukrajine spojená s prílevom utečencov si žiada pomoc každého z nás. Napriek tomu, že sa táto pomoc rozbehla a vzniklo mnoho zbierok a charitatívnych podporných podujatí, dostali sme na školu konkrétnu prosbu o pomoc. 

      Gréckokatolícka farnosť Podhoroď (p. farár Mgr. Stanislav Činčár) nás prostredníctvom Cudzineckej polície SR oslovila s prosbou o pomoc pre utečencov ubytovaných v ich obci a to prostredníctvom materiálnej zbierky.

      Čo potrebujú? 

      • hračky, lopty, hry
      • maľovanky, farbičky
      • detské oblečenie, detské ponožky
      • potraviny - ryža, strúhanka, rezance, ryby v konzerve, olej, horčica, paradajkový pretlak, nátierkové maslo, džúsiky a sladkosti pre deti.

      Zbierka bude trvať do piatku 18.3.2022 do 12,00 hod. Podporný materiál môžete odovzdať na vrátnici školy do pripravených krabíc.

      Za každú podporu vyjadrujeme úctivé poďakovanie a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

    • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ
     • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ

      9. 3. 2022

      4. marca 2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 23 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ. Recitátori opäť príjemne prekvapili výberom textov a svojím pôsobivým podaním. Porota v zložení – Alena Verčimáková, Martina Dzugasová a Zita Sedláková – dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória prednesu prózy                                                                                                        

      1. miesto – Jonáš Mašlej /4. A/

      2. miesto – Andrej Piskura /4. B/

      3. miesto – Kristián Palenčar /3. A/

      3. miesto – Tomáš Gajdoš /3. A/

      I. kategória prednesu poézie

      1. miesto – Noemi Čižmáriková /3. B/

      2. miesto – Miriam Goboňová /3. B/

      3. miesto – Chiara Liptáková /4. B/

      3. miesto – Ondrej Vlkovič /4. A/

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

      8. 3. 2022

      Úspešnou riešiteľkou olympiády z nemeckého jazyka na školskom kole bola žiačka Margita Pribulová z triedy sekunda A. Následne na okresnom kole obsadila 2. miesto. 

      16. 2. 2022 prebiehala online olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo. M. Pribulová získala krásne 2. miesto v kategórii 1A. 

      Blahoželáme !

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – II. STUPEŇ
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – II. STUPEŇ

      8. 3. 2022

      „Poézia je rosa blýskajúca sa na slnku. Próza života začne, keď nás rosa zmáča.“

      / Valeriu Butulescu - rumunský básnik a románopisec/
      Dňa 4. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Na prvých miestach sa umiestnili:

      Kategória 2

      Poézia

      1. miesto:  Mihok Tristan Eli /5. A/

      2. miesto:  Pastirčáková Kate Alexandra / Príma A/

      3. miesto:  Plocarová Klára / Príma A/

      Próza

      1. miesto:  Slámová Ela / 5. B/

      2. miesto:  Hudáková Nikola / 5. C/

      3. miesto:  Balčák Marko / 5. A/

      Kategória 3

      Próza

      1. miesto: Polčová Ema /Sekunda A/

      2. miesto: Vajda Šimon /Sekunda A/

      Blahoželáme!

    • 2% DANE - prosba o podporu
     • 2% DANE - prosba o podporu

      3. 3. 2022

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195  

      Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Postup pre právnické osoby

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov:  Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma:  Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):  42027195  

      Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Prehľadný  postup taktiež nájdete na: 

      Ako poukázať 2 percentá z daní

      Potrebné informácie o našom Rodičovskom združení pre účely 2 percent nájdete na odkaze

      RZ-notársky register

      Tlačivá potvrdenie a vyhlásenie ohľadom darovania  2 percent sú v editovateľnej elektronickej podobe v prílohe.

      ĎAKUJEME za každú podporu.

    • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi
     • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi

      2. 3. 2022

      V piatok 25.3.2022 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky dnes spojené s pomocou Ukrajine postihnutej vojnovým konfliktom. Odobratá krv bude   pomáhať všetkým pacientom nemocníc bez rozdielu, aj tým, ktorí prídu zo zasiahnutej Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci alebo nedostupnosti zdravotnej starostlivosti pre vojnový konflikt. Ukrajina čelí veľmi ťažkej situácii a jedným z prostriedkov ako môžete pomôcť je aj darovanie krvi. 

      Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp. šírenie tejto informácie.

      Skôr ako darujete krv: https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv

      Kedy nemôžete darovať krv: https://redcross.sk/daruj-krv/kedy-nemozete-darovat-krv/

      Akcia prebehne s spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou NTS SR v priestoroch školskej jedálne za dodržania hygienických opatrení (dezinfekcia rúk, ochranné rúška...).

    • Kniha od SRDCA
     • Kniha od SRDCA

      2. 3. 2022

      Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v týchto neľahkých časoch pripravuje podujatia aj odbornú pomoc v priestoroch Detskej knižnice Slniečko na Hlavnej 16, pre rodičov s deťmi, ktorí boli nútení opustiť Ukrajinu kvôli eskalujúcemu vojnovému konfliktu.

      Aj preto chceme vyzvať nielen celú čitateľskú obec, ale aj Prešovčanov a obyvateľov nášho regiónu, aby knižnici darovali knihy v ukrajinskom jazyku.

      Darované tituly by mali byť zachovalé, teda čisté a nepoškodené, ideálne beletria pre deti, ale i dospelých. Krajská knižnica vyzbierané knihy poskytne ukrajinským mamičkám s deťmi, ktoré budú svoj čas tráviť v Detskej knižnici Slniečko.

      Viac info TU.

    • Za starý papier nové knihy
     • Za starý papier nové knihy

      2. 3. 2022

      Pri príležitosti mesiaca knihy  obnovujeme už 11. ročník zberu starého papiera na našej škole Vďaka tejto veľmi úspešnej akcii pribudlo do našej školskej  knižnice niekoľko desiatok kníh z kategórie "nepovinné a podlavicové" čítanie. 

      Kontajner bude pristavený v utorok  8. 3. ráno a bude pred hlavným vchodom školy až do piatku. Službu pri ňom budú mať študenti - dobrovoľníci. 

      Tieto dni majú len tí rodičia, ktorí dovezú papier na autách,  možnosť vjazdu bránou až ku kontajneru pred hlavný vchod - rampa bude otvorená.

      Školská knižnica, školská knihovníčka Miriam Kohutová a všetci knihožrúti sa už teraz na nové knihy tešia a dopredu ďakujú všetkým. 

    • Gymnázium sv. Mikuláša - prijímacie skúšky
     • Gymnázium sv. Mikuláša - prijímacie skúšky

      28. 2. 2022

      Vážení rodičia, vážení záujemcovia.

      Tak ako po iné roky, aj tento školský rok otvárame brány nášho Gymnázia sv. Mikuláša pre všetkých piatakov, ktorí svoju ďalšiu budúcnosť spájajú so štúduiom na gymnáziu a následne na vysokej škole. V škoskom roku môžeme na základe rozhodnutia ministra školstva SR otvoriť jednu triedu osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30. Využite ponúkanú možnosť do 10.3.2022 a prihláste svoje dieťa na Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove prostredníctvom EDUPAGE. Viac informácii o celom postupe TU. Podmienky prijímacieho konania pre prijatie na školský rok 2022/2023 k nahliadnutiu TU.  

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      23. 2. 2022

      Z organizačných dôvodov určuje riaditeľ školy na deň 28.2. (pondelok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Základnej školy sv. Mikuláša a žiakov 1.stupňa Gymnázia sv. Mikuláša (prima - kvarta). Žiaci 2.stupňa Gymnázia sv. Mikuláša (kvinta - oktáva) nastupujú do školy rovnako ako všetci zamestnanci školy. Ďakujeme za pochopenie.

    • MAGIS poďakovanie
     • MAGIS poďakovanie

      13. 1. 2022

      V týchto dňoch nám bol doručený list (k nahliadnutiu TU) z OZ MAGIS, v ktorom sú slová vďaky pre všetkých, ktorí sa priamo alebo nepriamo zapojili do potravinovej a charitatívnej zbierky pred Vianocami 2021. Ďakujeme, že ste s nami.

    • 2022 začíname
     • 2022 začíname

      7. 1. 2022

      Vážení kolegovia, rodičia, žiaci!

      Nový rok 2022 prináša pre všetkých z nás nové výzvy a šance. Nebuďme ustarostení a využime ich pre dobro seba aj ostatných. A nezabudnime sa ustavične radovať z Pánovej moci a jeho milosrdenstva - táto radosť nás zbavuje obáv a strachu z toho, čo nás čaká v tomto roku. V novom roku ešte žičíme všetkým nám hojné zdravie a pokojné a radostné prežívanie každého dňa roku 2022. 

      A teraz k organizácii nástupu do školy. Ak sa cez víkend neudejú zásadné zmeny, žiaci nastupujú do školy v pondelok 10.1.2022 a budú sa vyučovať prezenčne podľa riadneho rozvrhu. Predpokladom pre nástup žiakov do školy je predloženie vyhlásenia o bezpríznakovosti - ideálne cez Edupage príadne aj papierovo (vyhlásenie dostupné TU - príloha č.1). Okrem toho odporúčame všetkým zamestnancom aj žiakom vykonanie domáceho AG samotestu (aj s oznámením o vykonaní prostredníctvom EDUPAGE). V prípade pozitívneho výsledku postupujte podľa pokynov všeobecného lekára. V prípade, že sa u zamestnacov alebo u žiakov prejavia niektoré z príznakov ochorenia COVOD-19, odporúčame im zostať doma ešte 1-2 dni na pozorovaní a nastúpiť do školy až po opätovnom pretestovaní. Ďakujeme za porozumenie a do zyvšku prázdnin želáme ešte veľa pohodových chvíľ.

      Za vedenie školy praje riaditeľ školy Marcel Tkáč

    • Projekt Koľko lásky
     • Projekt Koľko lásky

      16. 12. 2021

      Deti zo všetkých oddelení školského klubu detí sa na prelome novembra a decembra zúčastnili adventného experimentu. Ich úlohou bolo odvážiť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok (je to zároveň názov 4. ročníka celoslovenskej dobročinnej zbierky vianočných darov pre seniorov). Počas trvania projektu deti zistili, že to všetko čím naplnili 48 krabíc (samozrejme s podporou svojich rodičov) sa odvážiť ani nedá. Lebo nezištné, dobroprajné, láskavé a starostlivé srdcia detí, to je tá najdôležitejšia váha Vianoc. Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Koľko lásky.

    • Visite de France
     • Visite de France

      16. 12. 2021

      V novembri tohto roka nás navštívila slečna Estelle Kosnansky, francúzska lektorka, ktorá aktuálne učí na Prešovskej univerzite. V štyroch triedach predstavila žiakom rôzne zaujímavosti o Francúzsku, či francúzskom školskom systéme. Žiaci si overili svoje znalosti v krátkom kríze. Ďakujeme jej, že svojou prítomnosťou obohatila naše hodiny a motivovala žiakov.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje