• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022
   • 5. 12. 2022
   • V piatok si to takmer 40-tka našich žiakov zo sexty A a oboch septím namierila do hlavného mesta na svetovú výstavu. Pre mnohých prvá návšteva Bratislavy, pre niektorých prvá cesta nočným vlakom domov, ale pre všetkých nezabudnuteľná dejepisná exkurzia pod hlavným velením p. uč. Miriam Kohutovej a Jany Tkáčovej.

   • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022: Čítať viac
   • Cena Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva na ŠVK FCHPT STU v Bratislave
   • 1. 12. 2022
   • V stredu 23. novembra 2022 sa uskutočnil 24. ročník Študentskej vedeckej konferencie FCHPT STU s medzinárodnou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život“. Po dvojročnej prestávke sa opäť konala prezenčne na pôde fakulty STU v Bratislave. Ide o prehliadku najlepších vysokoškolských bakalárskych a magisterských prác. Jej cieľom bolo podporiť vedecký výskum prinášajúci inovatívne, ale hlavne environmentálne a spoločensky zodpovedné riešenia problémov súčasnosti. Popri nej sa uskutočnila aj posterová sekcia stredoškolských projektov, ktorej sa zúčastnili aj členovia nášho Amavet klubu Jozef Jabczun (06A) a Alex Kanderka s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín. Mali možnosť stretnúť a diskutovať s odborníkmi v tejto oblasti, najmä z Inšpekcie životného prostredia a zo Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI).

   • Cena Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva na ŠVK FCHPT STU v Bratislave: Čítať viac
   • STRAVA od 1.1.2023
   • 29. 11. 2022
   • Dôležité!!!

    Po niekoľkomesačnom volaní po úprave finančných pásem pre nákup potravín pre jedno jedlo v školskom stravovaní zverejnilo Ministerstvo školstva nové finannčné pásma (dostupné TU). Zvyšujúce sa ceny základných potravín a energií priviedlo mnohé zariadenia školského stravovania do dlhov a existenčných problémov. Aby sa do týchto problémov nedostala aj naša školská jedáleň a aby sme zachovali a zlepšovali kvalitu obedov v našej školskej jedálni, bolo potrebné upraviť finančné pásma pre všetkých stravníkov našej školy. Po dohode vedenia školskej jedálne a vedenia školy s platnosťou od 1.1.2023 budú všetci žiaci Základnej školy sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša zaradení do 3. finančného pásma, čím sa upravuje aj výška mesačných poplatkov za obedy. Nové ceny obedov na celý mesiac si môžete pozrieť v priloženej tabuľke TU a nastaviť trvalé príkazy v banke na novú sumu už od 15.12

   • STRAVA od 1.1.2023: Čítať viac
   • ADVENT 2022
   • 28. 11. 2022
   • Čo nás čaká v decembri

    Čakanie nemusí byť iba o nepokoji, nervozite a strese... V pokoji a s túžbou pomáhať a slúžiť vstupujeme do tohtoročného Adventu - do času radostného očakávania a nádeje. Vopred ďakujeme za každú podporu a pomoc pri našich aktivitách. Vyprosujemem všetkým pokojný a požehnaný advetný čas.

   • ADVENT 2022: Čítať viac
   • Dejepisná súťaž - Cheb
   • 28. 11. 2022
   • 24. 11. 2022 sa v Chebe (Česká republika) konalo medzinárodné finále z Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Našu školu pod vedením p. uč. Miriam Kohutovej reprezentoval 3-členný tím, ktorý si postup vybojoval víťazstvom v aprílovom krajskom kole v zložení Michal Vrábel (O7B), Martin Moravčík (O7B) a Matej Kmec (O6A).

   • Dejepisná súťaž - Cheb: Čítať viac
   • DO SVETA FANTáZIE...
   • 25. 11. 2022
   • Do sveta fantázie. Práve doňho sme sa vydali a ponorili s triedami septima A aj B po prekročení prahu výstavných sieni Múzea rusínskej kultúry. Príbehy, ktoré nám ponúkli vystavené diela Borisa Sirku a Hansa Christiana Andersena cez ilustrácie Jána Kurinca v sebe niesli dramatičnosť, emóciu a mnoho farieb. Výsady „princiatok“ dánskeho kráľa, ktorým v 19. storočí rozprávkar H. CH. Andersen pravidelne večer čítaval Snehovú kráľovnú či Malú morskú vílu, sme v tejto chvíli chceli mať aj my. Ilustrácie J. Kurinca majstrovsky zvládnuté digitálnou technikou pred našimi očami doslova ožívali. Rovnako pútavo nás pohltil aj svet Borisa Sirku, jeho bytostná tvorivosť prepojená s vysokým umením. Jeho myšlienky, vyjadrovaciu schopnosť aj témy premietané do tvorby, ktorú sme mali možnosť v múzeu „dýchať“, v sprievodnom slove v plnej kráse odhalili lektori múzea.

   • DO SVETA FANTáZIE...: Čítať viac
   • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom
   • 23. 11. 2022
   • Celoštátne kolo študentskej konferencie sa konalo tak, ako je už zvykom, v deň pred Dňom boja proti totalite, teda 16. novembra 2022 v Bratislave. Tohtoročný 16. ročník sa konal v Primaciálnom paláci a ko je už zvykom aj za prítomnosti 11 študentov našej školy.

    Ako vždy ste ju mohli sledovať v priamom online prenose a kto ho nestihol, tak má možnosť pozrieť sa na záznam (TU https://www.youtube.com/watch?v=vxL7kC4Lj_E ). 5 tímov sa umiestnilo rovnomerne aj vo všetkých troch ocenených pásmach (v zlatom, striebornom a bronzovom).

   • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom : Čítať viac
   • Reportáž zo školskej akcie
   • 16. 11. 2022
   • Počas Týždňa vedy a techniky sa na interaktívnej výstave s názvom Technika - Vedecká hračka v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove zúčastnili žiaci O5A a O5B a VIII.A triedy. Prezentácia predsedníčky občianskeho združenia Vedecká hračka Beáty Puobišovej bola podnetná a prínosná. Hračky, ktoré máme aj doma, výborne poslúžia ako pomôcka pri objasňovaní fyzikálnych javov ako napr. zmena ťažiska, magnetizmus, rozkladu svetelných lúčov... Zistili sme teda, že s fyzikou sa stretávame v každodennom živote už od detstva. Bola to pre nás veľká zábava, a preto odporúčame aj ostatným žiakom podobný druh aktivít. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/367358#490

   • Reportáž zo školskej akcie: Čítať viac
   • Interaktívna prednáška o potrebe šetrenia elektrickou energiou
   • 15. 11. 2022
   • Dňa 11.11.2022 sa triedy 5.A, príma A a sekunda A zúčastnili interaktívnej prednášky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA: „Spoznajte najväčších žrútov energie“ a disciplíny „Teplo, teplejšie, horúco“- experimenty s termokamerou. Ďakujeme milým prednášajúcim pracovníčkam SIEA, ktoré nám sprostredkovali množstvo rád a praktických informácií ako v škole či doma sa správať energeticky úspornejšie a začať šetriť elektrickou energiou. Ďakujeme aj za milé darčeky (energentické pexesá a kvartetá, či zakladače Rady tety Ety).

   • Interaktívna prednáška o potrebe šetrenia elektrickou energiou: Čítať viac
   • Exkurzia Združená tkanivová banka
   • 14. 11. 2022
   • Dňa 9.11.2022 sa vybraní žiaci septím v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku: Michaela Balčáková, Terézia Husovská, Zuzana Šibová, Martin Moravčík, Tadeáš Bujdosó a Michal Vrábel v doprovode pani učiteľky Mgr. Jany Tkáčovej, zúčastnili na prehliadke Združenej tkanivovej banky pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. V rámci prehliadky sme sa oboznámili s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickým využitím buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach. Po nasadení ochranných pomôcok, sme začali našu prehliadku. Bol to neskutočný zážitok, zažiť si reálnu prácu vedca na špičkovom pracovisku. Dostať sa do laboratória, kde sa môžeme zoznámiť s výskumom kmeňových buniek nemôže väčšina z nás. Na začiatku nás hneď ok

   • Exkurzia Združená tkanivová banka: Čítať viac
   • Riaditeľské voľno
   • 11. 11. 2022
   • Riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč vyhlasuje na piatok 18.11.2022 riaditeľské voľno pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša a rovnako aj pre žiakov Základnej školy sv. Mikuláša a to z organizačných dôvodov. Na tento deň pripravil zriaďovateľ školy Metodický deň pre pedagogických zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy. V tento deň budú na parcovisku iba nepedagogickí zamestnanci. Ďakujeme za pochopenie.

   • Riaditeľské voľno: Čítať viac
   • DOTYKY s poéziou
   • 11. 11. 2022
   • DOTYKY s poéziou pokračujú vďaka dlhoročnej spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava aj v tomto školskom roku.

    Sextáni sa tak dnes, 10. 11. 2022, zoznámili s aforizmami a básňami Erika Ondrejičku, tvorbou poetky Oľgy Glušíkovej a to všetko sprevádzané hudobou a spevom Juraja Turteva. Aj takéto bývajú hodiny slovenčiny na našej škole. PaedDr. Miriam Kohutová

   • DOTYKY s poéziou: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje