• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
  • SPOLOČNÁ MODLITBA

  • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
  • SPOLOČENSTVO

  • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
  • ROZVOJ OSOBNOSTI

  • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
  • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
  • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

  • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
  • Podpora pomáhajúcich profesií 3

  • Podpora pomáhajúcich profesií 3 ( POP 3) je národný projekt, ktorý významnou mierou pomáha školám prostredníctvom inkluzívnych tímov so začleňovaním žiakov so špeciálnymi potrebami. Po úspešnej realizácii projektu POP 1 na našej škole sme sa úspešne zapojili aj do projektu POP 3.
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Dotkni sa vedy: Festival 4 živlov 2024 v Bratislave v znamení mladých talentov

   • 19. 6. 2024
   • Celoslovenská súťaž, ktorá svojím jedinečným charakterom podporuje vedátorskú aktivitu žiakov. Festival 4 živlov slúži ako motivačný nástroj pre ďalšie vzdelávanie a budúce uplatnenie žiakov na trhu práce. Hlavným princípom festivalu je prostredníctvom tvorby vedeckých projektov podnietiť záujem žiakov o bádanie vo všetkých oblastiach života a vedy. Žiaci sa učia klásť si otázky typu „PREČO“ a hľadať odpovede na otázku „AKO“, čím si prebúdzajú prirodzenú túžbu po poznaní. V dňoch 13.-14. 6. 2024 sa 12 žiaci z našej školy zúčastnili tejto vedeckej projektovej súťaže: Zuzana Feretová a Tereza Molnárová (O1A), Teodor Bauer a Klára Bauerová (O2A), Krištof Franko (O2A), Juliana Lichvárová a Viktória Onuferová (O2A), Lea Jurušová (O2A) a Danka Blaščaková (P7B), Natália Mišenkov

   • Dotkni sa vedy: Festival 4 živlov 2024 v Bratislave v znamení mladých talentov: Čítať viac
   • Týždeň čítania deťom v 1. B

   • 19. 6. 2024
   • „Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie“.– Milan Rúfus

    V 1. B sme nadviazali na našu úspešnú Noc s Andersenom a ďalej sme pokračovali v čítaní rozprávok aj v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Počas dvoch týždňov deti oceňovali nezvyčajnú prítomnosť nezvyčajných hostí na vyučovaní. V knihochvíľke sa pri čítaní krásnych príbehov vystriedalo 6 rodičov, pán riaditeľ, pán kaplán, pani upratovačka i starší súrodenec.

   • Týždeň čítania deťom v 1. B: Čítať viac
   • Misijný koláč

   • 19. 6. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Misijný koláč.

    Pápežské misijné diela pozvali malých aj veľkých zapojiť sa do akcie Misijný koláč. Misijný koláč je zábavná a atraktívna pomoc chudobným v misijných krajinách.

    Misijné zrnká našej školy a žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s radosťou vyrábali k predaju cukríkové muffiny. Misijné zrnko sv. Filomény z 1.A, 330. misijné zrnko z 1. B , misijné zrnko sv. Jána Pavla II. z 2.A a misijné zrnko bl. Carla Acutisa z 3.A predávali sladké misijné koláčiky s úsmevom na tvári.

   • Misijný koláč: Čítať viac
   • Regeneron ISEF 2024 v slnečnej Kalifornii aj s našou účasťou

   • 17. 6. 2024
   • Regeneron ISEF 2024, tentokrát priamo v „meste anjelov“ v srdci slnečnej Kalifornie, Los Angeles, nezostal tento rok bez účasti našej školy a Amavet klubu č. 957. Na tejto najprestížnejšej medzinárodnej vedeckej súťaži, na ktorej sa stretlo takmer 2000 účastníkov zo 70 krajín sveta, nás reprezentovala už známa dvojica: Jozef Jabczun (septima) a Alex Kanderka. V kategórii Environmental Engineering (ENEV) predstavili svoj projekt MARS-PCB: Mikrobiálne asistovaná remediácia stabilizovaných polychlórovaných bifenylov, v ktorom vytvorili nielen efektívnu, ale hlavne regeneratívnu a cenovo dostupnú metódu na ozdravenie životného prostredia, a to využitím kombinácie rastlín, baktérií a aktívneho uhlia. Zo súťaže si chlapci odniesli množstvo zážitkov a kamarátstiev na celý život. Čo na tohtoročný

   • Regeneron ISEF 2024 v slnečnej Kalifornii aj s našou účasťou: Čítať viac
   • Mladšia prípravka je majstrom Slovenskej republiky vo florbale!

   • 12. 6. 2024
   • Naši najmenší Mikuláškovia si zahrali MSR Mladšej prípravky v Trenčíne v dňoch 7. až 9. júna 2024. So skromnosťou kráčali turnajom zápas za zápasom, výhra za výhrou. Zastavili sa až posledným hvizdom po finále proti AS Trenčín so zlatou výhernou bodkou 9:7. Sme MAJSTRI.

    Viac o celej ceste našich najmenších a vyjadrení trénera Lukáša Mikluša si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

   • Mladšia prípravka je majstrom Slovenskej republiky vo florbale!: Čítať viac
   • Víťazi v celoštátnej súťaži Zelený andel 2024

   • 4. 6. 2024
   • Výsledky 7. ročníka celoslovenskej súťaže „Zelený andel“ 2024 za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia sú známe. Podľa podmienok Fakulty prírodných vied UCM v Trnave sa zapojili na základe spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), metodickým a odborným gestorom SOČ do súťaže žiaci, ktorí predložili projekt súvisiaci s Ochranou a obnovou životného prostredia. Tento rok oddelenie environmentálnych vied FPV, UCM v Trnave rozhodlo, že 1. miesto a smartfón získavali Jozef Jabczun (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove) so spoluautorom Alexom Kanderkom so SOČ projektom s názvom Mikrobiálna remediácia stabilizovaných polychlórovaných bifenylov. Získali tak ocenenie za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Súťaž bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov s

   • Víťazi v celoštátnej súťaži Zelený andel 2024: Čítať viac
   • Hviezdy Prešov

   • 3. 6. 2024
   • V krásnom prostredí Záhrady umenia sa vo štvrtok 30.mája 2024 už po šestnástykrát konalo oceňovanie mladých ľudí, ktorí robia niečo pre seba, pre školu a pre mesto Prešov. Dané podujatie je organizované z príležitosti Medzinárodného dňa detí pod záštitou Mestského úradu Prešov.

    Zámerom tohto projektu je odmeniť tých žiakov prešovských škôl, ktorí robia radosť nielen rodičom, ale vďaka mimoriadnym schopnostiam a talentu reprezentujú svoju školu a mesto Prešov. Doručené nominácie boli posudzované v troch kategóriách: šport, vedomosti a umenie.

   • Hviezdy Prešov: Čítať viac
   • Výhra v celoštátnej súťaži SPP Greenfluenceri a energia

   • 31. 5. 2024
   • Nezisková organizácia Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť v školskom roku 2023/2024 vyhlásila 2.ročník súťaže Greenfluenceri a energia. Cieľom súťaže bola aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Ambíciou súťaže je inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí. Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré zabojovali o vzdelávacie predstavenie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a koordinátora projektu. Žiaci septimy A pod vedením RNDr. Miriam Feretovej sa stali jej výhercami s projektom Nové riešenia a šetr

   • Výhra v celoštátnej súťaži SPP Greenfluenceri a energia: Čítať viac
   • Dôležité!!!

   • 30. 5. 2024
   • Týmto vám oznamujeme, že možnosť vyhlásenia sa z obedov je v závere školského roka 2023/2024 možná:

    1. v prípade hromadného odhlasovania (zabezpečujú triedni učitelia) pre celé triedy, ktoré idú na exkurzie, resp. školské výlety len do 11.6.2024 (utorok).

    2. v prípade individuálneho vyhlasovania (zebezpečujú rodičia) len do 18.6.2024 (utorok).

   • Dôležité!!!: Čítať viac
   • Exkurzia Vlkolínec

   • 29. 5. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Vlkolínec.

    V krásnom počasí sme sa tentokrát vybrali do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, do Vlkolínca. Dvojhodinová cesta autobusmi smerom k cieľu našej exkurzie prešla v družných rozhovoroch rýchlo, čoskoro sme už vyšľapávali z parkoviska do podhorskej osady zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Nádherná prírodná scenéria bez betónov či asfaltu navyše na nás pôsobila relaxačne až liečebne.

   • Exkurzia Vlkolínec: Čítať viac
   • Májové kvetinky

   • 28. 5. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Májové kvetinky.

    Malí misionári 1. A- misijné zrnko sv. Filomény z Misijného diela detí spojilo v mesiaci máj svoje drobné ruky k modlitbe Loretánskych litánií. Vrúcne ďakovali Panne Márii za jej materinskú ochranu. Pre Nebeskú Matku s radosťou tvorili nádherné kvety k jej úcte. Spolu s Božou Matkou a sv. Jozefom sa modlia aj modlitbu piatich prstov: za najbližších, učiteľov a vychovávateľov, za pápeža Františka, biskupov, kňazov, za choré a trpiace deti i za deti, ktoré sú obeťami vojny a násilia.

   • Májové kvetinky: Čítať viac
   • Vzdelávacia exkurzia v Martine

   • 28. 5. 2024
   • Spolu so štyridsiatkou terciánov a sextánov absolvovali v piatok 24. 5. 2024 vzdelávaciu exkurziu v Martine aj p. uč. Kohutová a Lazorová.

    Dejiny literatúry od veľkomoravských čias až po našich realistov spolu s návštevou 1. budovy Matice slovenskej boli napriek vážnosti témy plné humoru a smiechu. Pani lektorka kládla našim žiakom mnoho viac či menej náročných otázok, no nenašla sa ani jedna, na ktorú by nikto nevedel odpovedať. Počas komentovanej prehliadky Národného cintorína nás síce zastihla búrka, ale náladu nikomu nepokazila. Poslednou oficiálnou zastávkou bola 3. budova Matice slovenskej na Hostihore, wokshop a prehliadka priestorov Slovenskej národnej knižnice.

   • Vzdelávacia exkurzia v Martine: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje