• Členovia

    • Redakcia (šk. rok 2015/2016)

      

     Šéfredaktor:      Juliána Onuferová (06A)

     Redaktori:         František Straka (04B)

                  Michal Borza (06A)

                  Diana Obcovičová (VI.A)

                  Erika Janigová (VI.A)

                  Mária Chomová (VI.A)

                  Anna Chomová (VI.A)

     Grafika:            Daniel Sabol (06A)

     Zodpovedná osoba: Mgr. M. Banásová

     Tlač: Vydavateľstvo A-print, Urbánkova 23, 080 01, Prešov

     Náklad: 80 ks

     Vychádzame s finančnou podporou Rodičovského združenia pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove.

      
     casopisikvac@gmail.com - je to email celej redakcie IKVAČA, na ktorý môžete písať svoje dodatky, nápady,námety na nové články nové informácie, ktoré sú redakcii neznáme, sťažnosti, vlastnú tvorbu-básne, výroky učiteľov, pripomienky k obsahu alebo aj neanonymné odkazy pre žiakov, učiteľov-tzv.odkazovač, vtipné repliky z hodiny alebo vtipné ukážky z písomiek.
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje