• Členovia

    • Redakcia (šk. rok 2015/2016)

      

     Šéfredaktor:      Juliána Onuferová (06A)

     Redaktori:         František Straka (04B)

                  Michal Borza (06A)

                  Diana Obcovičová (VI.A)

                  Erika Janigová (VI.A)

                  Mária Chomová (VI.A)

                  Anna Chomová (VI.A)

     Grafika:            Daniel Sabol (06A)

     Zodpovedná osoba: Mgr. M. Banásová

     Tlač: Vydavateľstvo A-print, Urbánkova 23, 080 01, Prešov

     Náklad: 80 ks

     Vychádzame s finančnou podporou Rodičovského združenia pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove.

      
     casopisikvac@gmail.com - je to email celej redakcie IKVAČA, na ktorý môžete písať svoje dodatky, nápady,námety na nové články nové informácie, ktoré sú redakcii neznáme, sťažnosti, vlastnú tvorbu-básne, výroky učiteľov, pripomienky k obsahu alebo aj neanonymné odkazy pre žiakov, učiteľov-tzv.odkazovač, vtipné repliky z hodiny alebo vtipné ukážky z písomiek.
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje