• INFO k plate RZ

    • Informácia k platbe rodičovského príspevku na šk. rok 2023/2024:

      

     Platba je možná:

     • prevodom na účet IBAN SK15 0200 0000 0014 3593 6558                                    * popis platby – meno a priezvisko žiaka, trieda
     • hotovostne u triedneho učiteľa 

      

     ** Výška príspevku:                       

     20 €                  na každého žiaka školy  

     (navrhovaná výška sa bude schvaľovať na plenárnej schôdzi 25. 9.2023)

      

     Od zaplatenia príspevku sú oslobodené tie rodiny, ktorých deti sú evidované ako žiaci v hmotnej núdzi. 

     Rodiny, ktoré majú na škole 4 a viac detí si môžu na Rade RZ podať žiadosť o úpravu rodičovského príspevku pre daný školský rok.

      

     *povinný údaj z dôvodu identifikácie platby

     **výška príspevku odsúhlasená na valnom zhromaždení RZ 19.09.2022

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje