• Exkurzie

    • Čistička odpadových vôd Kendice a Solivar v Prešove

     V piatok 24.3.2017 sa triedy 02AB spolu s pedagogickým dozorom RNDr. M. Majirskou a RNDr. V. Jackovou  zúčastnili exkurzie v  čističke odpadových vôd v Prešove - Kendiciach pri príležitosti "Svetového dňa vody s VVS, a.s. 2017". Žiaci mali možnosť vidieť komplexný technologický postup čistenia odpadovej vody z celého Prešova a okolitých dedín. Pán Ing. Lörinc nám  postupne opísal, prečo táto spoločnosť zohráva takú dôležitú úlohu v živote prírody, a teda každého jedného z nás. Na úvod exkurzie sme mali prednášku o  základných princípoch  mechanicko-biologického čistenia vody. Vo vnútorných priestoroch čističky mohli žiaci vidieť pracovisko, ktoré nepretržite monitoruje situáciu vo vonkajších priestoroch čističky, a demonštračný panel, ktorý znázorňuje vonkajšie priestory čističky. Naša exkurzia pokračovala v rozsiahlom areáli čističky. Tu sme sa dozvedeli nové informácie, ktoré nám pomohli pochopiť zložitý systém čistenia vody a tento zdĺhavý postup sme mali možnosť vidieť na vlastné oči.  Veľmi nás zaujalo, ako čističky dokážu premeniť splaškovú vodu na čírejšiu a pre živé organizmy vhodnejšiu. Taktiež sme sa dozvedeli, na čo slúžia a akým spôsobom čistia vodu prístroje a zariadenia v areáli čističky. Tí odvážnejší z nás sa išli pozrieť aj do priestorov, kde sa zhromažďuje odpad z mechanického čistenia a kal, ktoré sa z vody zachytávajú, aj napriek tomu, že v nich zápach nebol práve najpríjemnejší.

                 Vlakom a MHD sme sa premiestnili na Solivar v Prešove, kde naše exkurzia pokračovala. Je tam jedinečné múzeum – národná kultúrna pamiatka, ktorá  patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. Žiakov upútalo rozprávanie pána sprievodcu a takisto budovy, cez ktoré prechádzali. Všetko, čo videli vo veľkom, si mohli prezrieť v podobe makiet v poslednej budove – múzeu. Žiaci obohatení o ďalšie zážitky a s novými informáciami sa vracali unavení späť do školy. Čo všetko si zapamätali, to ukážu ich  vypracované protokoly z exkurzie.

      

                                                                                              RNDr. Martina MAJIRSKÁ

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje