• Predmetová komisia

    •  

     Vyučujúci dejepisu:

     Meno a priezvisko, titul

     aprobácia

     úväzok

     Miriam Kohutová, PaedDr.

     Kontakt: 

     Školská knižnica

     miriamk13@gmail.com

     SJL – DEJ

      

     Tercia A, Kvinta A, Septima A, B

     PhDr. Vlasta Kopčáková, Phd.

     Kontakt: zborovňa

     vlasta

     .

     kopcakova

     @

     gmail

     .

     com

      

     NOS - DEJ

     Kvarta A, B;  Kvinta B; Sexta A; Oktáva A,B; SD

      

     Viera Šutková, Mgr.

     Kontakt: zborovňa

     ANJ – DEJ

     bez úväzku dejepisu v tomto školskom roku

     Jana Slimáková, Mgr.

     Kontakt: kabinet SJ

     jana

     .

     slimakova

     @

     post

     .

     sk

      

     SJL – DEJ

     6.A; 7.A; 8.A

     Monika Banásová, Mgr.

     Kontakt:

     banynka

     @

     gmail

     .

     com

      

     SJL – DEJ

     5. A; Prima A;  Sekunda A,B; Tercia B

     Alena Tkáčová, Mgr.

     Kontakt: kabinet CUJ

     tkacova62

     @

     hotmail

     .

     com

      

     ANJ - DEJ

     5. B

     Magdaléna Šoltysová, Mgr.

     Kontakt: kabinet SJ

     cingotajka

     @

     pobox

     .

     sk

      

     SJL – DEJ

     bez úväzku dejepisu v tomto školskom roku

     Silvia Onufráková, Mgr.

     Kontakt: kabinet CUJ

     silvia

     .

     onufrakova

     @

     hotmail

     .

     com

      

     NEJ - DEJ

     9.A

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje