• Predmetová komisia

    • PK SJL 2021/2022

      

     Vedúca PK: PaedDr. Juliana Krištofová

      

     Členovia: 

     PaedDr. Miriam Kohutová

     Mgr. Katarína Lazorová

     Mgr. Anna Piskurová

     Mgr. Jana Slimáková

     Mgr. Miriam Zbojovská


     Meno a priezvisko, titul

     Aprobácia

     Úväzok

     Miriam Kohutová, PaedDr.

     kontakt: školská knižnica

     miriamkohutova@zsgmikpresov.sk

     SJL-DEJ

     CSJ: P9A

     SJL: O1A, O5 A

     DEJ: O5A, O6A, O6B, O7A

     DpM , SED: O8A/B

      

     Juliana Krištofová, PaedDr.

     kontakt: kabinet CJ

     julianakristofova@zsgmikpresov.sk

      

     SJL-NEJ

     SJL: P6A

     CSJ: P5C

      

     Katarína Lazorová, Mgr.

     kontakt: kabinet SJ

     katarinalazorova@zsgmikpresov.sk

      

     SJL-OBN

     SJL: P5A, P5C, P6B, P7A, P7B

     Anna Piskurová, Mgr.

     kontakt: kabinet SJ

     annapiskurova@zsgmikpresov.sk

      

     SJL-DEJ

     SJL:  O4B, O7A

     LIS: O8A/B

     DEJ: P6B, P9A, O4B

     CSJ: P5A, P5B

      

     Jana Slimáková, Mgr.

     kontakt: kabinet SJ

     janaslimakova@zsgmikpresov.sk

      

     SJL-DEJ

     SJL: 03A, 06A/B, 07B, 08A/B

     DEJ: 01A,02A

      

     Miriam Zbojovská, Mgr.

     kontakt: zborovňa

     miriamzbojovska@zsgmikpresov.sk

     SJL-OBN

     SJL: P5B, P8A, P9A, O2A, O4A

      

        • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje