• Predmetová komisia

   • PK SJL 2021/2022

     

    Vedúca PK: PaedDr. Juliana Krištofová

     

    Členovia: 

    PaedDr. Miriam Kohutová

    Mgr. Katarína Lazorová

    Mgr. Anna Piskurová

    Mgr. Jana Slimáková

    Mgr. Miriam Zbojovská


    Meno a priezvisko, titul

    Aprobácia

    Úväzok

    Miriam Kohutová, PaedDr.

    kontakt: školská knižnica

    miriamkohutova@zsgmikpresov.sk

    SJL-DEJ

    CSJ: P9A

    SJL: O1A, O5 A

    DEJ: O5A, O6A, O6B, O7A

    DpM , SED: O8A/B

     

    Juliana Krištofová, PaedDr.

    kontakt: kabinet CJ

    julianakristofova@zsgmikpresov.sk

     

    SJL-NEJ

    SJL: P6A

    CSJ: P5C

     

    Katarína Lazorová, Mgr.

    kontakt: kabinet SJ

    katarinalazorova@zsgmikpresov.sk

     

    SJL-OBN

    SJL: P5A, P5C, P6B, P7A, P7B

    Anna Piskurová, Mgr.

    kontakt: kabinet SJ

    annapiskurova@zsgmikpresov.sk

     

    SJL-DEJ

    SJL:  O4B, O7A

    LIS: O8A/B

    DEJ: P6B, P9A, O4B

    CSJ: P5A, P5B

     

    Jana Slimáková, Mgr.

    kontakt: kabinet SJ

    janaslimakova@zsgmikpresov.sk

     

    SJL-DEJ

    SJL: 03A, 06A/B, 07B, 08A/B

    DEJ: 01A,02A

     

    Miriam Zbojovská, Mgr.

    kontakt: zborovňa

    miriamzbojovska@zsgmikpresov.sk

    SJL-OBN

    SJL: P5B, P8A, P9A, O2A, O4A

     

       • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje