• Mimočítanková literatúra

    • Základná škola

      

     V. ročník

      

     ľubovoľná rozprávka (napr. J. Satinský: Rozprávky uja Klobásu, D. Tarageľ: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov)

     3 ľubovoľné povesti (1 z regiónu Prešov, resp. Šariš)

     Šikula, Tánska, Jarunková, Navrátil – výber z diela s tematikou detí (1 dielo)

     VI. ročník

     ľubovoľná kniha bájok

     Peter Petiška: Grécke povesti a báje

     Rudo Moric: Z poľovníckej kapsy

     VII. ročník

     ľubovoľná báseň – interpretácia podľa pokynov vyučujúceho

     ľubovoľná robinsonáda a western

     Rick Riordan: Percy Jackson – zlodej blesku

     Kukučín, Tajovský – výber z poviedok (1 poviedka)

     VIII. ročník

     ľubovoľný autor – výber z ľúbostnej poézie

     Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu

     ľubovoľný denník

     ľubovoľný dobrodružný román

     IX. ročník

     ľubovoľné dielo od štúrovcov

     John Steinbeck: Perla

     Dušan Dušek: Dvere do kľúčovej dierky / Roman Brat: ľubovoľné dielo

     Jacqueline Wilsonová: ľubovoľný román

      

     + pre každý ročník 1 ľubovoľné dielo s náboženskou tematikou

      

     Gymnázium s osemročným štúdiom

     Príma

      Ezop: Bájky

     Peter Petiška: Grécke povesti a báje (1 báj)

     Mark Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera

     Rudo Moric: Z poľovníckej kapsy

     návšteva divadelnej hry alebo filmu pre deti

      

     Sekunda

     ľubovoľná robinsonáda

     Hana Košková, Marta Hlušíková, Kalo Uhrík – ľubovoľné dielo

     Rick Riordan: Percy Jackson – zlodej blesku

     Karl May: ľubovoľný western

      

     Tercia

     Milan Rúfus: Modlitbičky / Lupienky z jabloní

     Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo zeleného domu

     ľubovoľný denník

     ľubovoľný dobrodružný román

      

     Kvarta

     Dušan Dušek: Dvere do kľúčovej dierky

     Roman Brat: ľubovoľné dielo

     Jacqueline Wilsonová: ľubovoľný román

      

      

     • pre každý ročník 1 ľubovoľné dielo s náboženskou tematikou

      

      

     Kvinta

      

     Sofokles: Antigona

     Shakespeare: Hamlet

     Gavlovič: Valaská škola – vlastný výber

     Moliére: Lakomec

     Kollár: Slávy dcéra – Predspev

       Sexta

     Puškin: Kapitánova dcéra

     Chalupka: Mor ho!

     Sládkovič: Marína – podľa vlastného výberu

     Botto: Smrť Jánošíkova

     J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

     Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch

     Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

     Timrava: Ťapákovci

     Tajovský: Maco Mlieč, Statky – zmätky

     Krasko: vlastný výber  

     Septima

     Remarque:  Na západe nič nové

     Hronský: Jozef Mak

     Urban: Živý bič

     Chrobák: Drak sa vracia

     Jilemnický: O dvoch bratoch

     Smrek: vlastný výber

     Dilong: vlastný výber

     Oktáva

     Salinger: Kto chytá v žite

     Bednár: Kolíska (poviedka)

     Mňačko: Ako chutí moc

     D. Dušek: Kufor na sny

     Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

     Lasica, Satinský: Soirée

     Rúfus, Válek, Urban:  vlastný výber

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje