• Mimočítanková literatúra

   • Základná škola

     

    V. ročník

     

    ľubovoľná rozprávka (napr. J. Satinský: Rozprávky uja Klobásu, D. Tarageľ: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov)

    3 ľubovoľné povesti (1 z regiónu Prešov, resp. Šariš)

    Šikula, Tánska, Jarunková, Navrátil – výber z diela s tematikou detí (1 dielo)

    VI. ročník

    ľubovoľná kniha bájok

    Peter Petiška: Grécke povesti a báje

    Rudo Moric: Z poľovníckej kapsy

    VII. ročník

    ľubovoľná báseň – interpretácia podľa pokynov vyučujúceho

    ľubovoľná robinsonáda a western

    Rick Riordan: Percy Jackson – zlodej blesku

    Kukučín, Tajovský – výber z poviedok (1 poviedka)

    VIII. ročník

    ľubovoľný autor – výber z ľúbostnej poézie

    Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu

    ľubovoľný denník

    ľubovoľný dobrodružný román

    IX. ročník

    ľubovoľné dielo od štúrovcov

    John Steinbeck: Perla

    Dušan Dušek: Dvere do kľúčovej dierky / Roman Brat: ľubovoľné dielo

    Jacqueline Wilsonová: ľubovoľný román

     

    + pre každý ročník 1 ľubovoľné dielo s náboženskou tematikou

     

    Gymnázium s osemročným štúdiom

    Príma

     Ezop: Bájky

    Peter Petiška: Grécke povesti a báje (1 báj)

    Mark Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera

    Rudo Moric: Z poľovníckej kapsy

    návšteva divadelnej hry alebo filmu pre deti

     

    Sekunda

    ľubovoľná robinsonáda

    Hana Košková, Marta Hlušíková, Kalo Uhrík – ľubovoľné dielo

    Rick Riordan: Percy Jackson – zlodej blesku

    Karl May: ľubovoľný western

     

    Tercia

    Milan Rúfus: Modlitbičky / Lupienky z jabloní

    Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo zeleného domu

    ľubovoľný denník

    ľubovoľný dobrodružný román

     

    Kvarta

    Dušan Dušek: Dvere do kľúčovej dierky

    Roman Brat: ľubovoľné dielo

    Jacqueline Wilsonová: ľubovoľný román

     

     

    • pre každý ročník 1 ľubovoľné dielo s náboženskou tematikou

     

     

    Kvinta

     

    Sofokles: Antigona

    Shakespeare: Hamlet

    Gavlovič: Valaská škola – vlastný výber

    Moliére: Lakomec

    Kollár: Slávy dcéra – Predspev

      Sexta

    Puškin: Kapitánova dcéra

    Chalupka: Mor ho!

    Sládkovič: Marína – podľa vlastného výberu

    Botto: Smrť Jánošíkova

    J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

    Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch

    Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

    Timrava: Ťapákovci

    Tajovský: Maco Mlieč, Statky – zmätky

    Krasko: vlastný výber  

    Septima

    Remarque:  Na západe nič nové

    Hronský: Jozef Mak

    Urban: Živý bič

    Chrobák: Drak sa vracia

    Jilemnický: O dvoch bratoch

    Smrek: vlastný výber

    Dilong: vlastný výber

    Oktáva

    Salinger: Kto chytá v žite

    Bednár: Kolíska (poviedka)

    Mňačko: Ako chutí moc

    D. Dušek: Kufor na sny

    Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

    Lasica, Satinský: Soirée

    Rúfus, Válek, Urban:  vlastný výber

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje