• INFORMÁCIE 2 - školský rok 2021/2022 začíname
     • INFORMÁCIE 2 - školský rok 2021/2022 začíname

      27. 8. 2021

      Začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži a je potrebné priniesť ďalšie informácie...

      1. Školský rok začíname 2.septembra 2021 (ŠTVRTOK) o 8,00 hod. v škole. Všetci žiaci Základnej školy sv. Mikuláša (okrem žiakov 1. ročníka) a všetci žiaci Gymnázia sv. Mikuláša prídu do školy tak, aby všetci boli v triedach najneskôr o 8,00. Po úvodnom príhovore riaditeľa školy a školského kaplána budú pokračovať so svojimi triednymi učiteľmi do skončenia 3. VH do 10,35 hod. Po skončení 3. VH odchádzajú domov. Pri mladších žiakoch je nutné zo strany rodičov zabezpečiť návrat týchto žiakov domov.

      2. Žiaci kvarty A,B, kvinty A, sexty A,B, septimy A, B, oktávy A,B a žiaci 9.A zo ZŠ odchádzajú o 8,30 hod. so svojimi triednymi učiteľmi do Konkatedrály sv. Mikuláša na slávnostnú sv. omšu VENI SANCTE, ktorú bude celebrovať o.arcibiskup Bernard Bober.

      3. Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ sv. Mikuláša sa spolu so svojimi deťmi, našimi prvákmi,  stretnú s triednymi učiteľkami a vedením školy o 8,15 hod. pred hlavným vchodom. Po úvodných pokynoch zoberú triedne učiteľky žiakov do svojich tried a cca o 9,15 hod. ich vrátia rodičom. Tým pre nich prvý deň v škole končí a do školy sa vrátia znovu v piatok 3.9.. Vyučovanie začína o 8,00 a pokračuje podľa zavrejneného rozvrhu. Po skončení vyučovaniu pokračujú prihlásené deti v ŠKD, ktoré svoju činnosť začína od piatku 3.9..

      4. V piatok 3.9. začína vyučovanie o 8,00 a pokračuje počas prvých troch vyučovacích hodín triednickymi hodinami. Vyučovanie pokračuje ďalej podľa zverejneného rozvrhu a končí 6. VH.

      V prípade nejasností kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne zástupcov riaditeľa školy.

      Tešíme sa na vás.

    • Dobrovoľníci pre Prešov
     • Dobrovoľníci pre Prešov

      25. 8. 2021

      Zdieľame výzvu...

      Aj v Prešove potrebujú dobrovoľníkov.... Zdieľame výzvu zaslanú od koordinátorov dobrovoľníctva.

      Milí študenti a študentky, už iba pár dní vás delí od začiatku školského roka. Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte čoskoro za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku. Vek dobrovoľníka bol organizátormi znížený na 16 rokov, má byť samozrejme plne zaočkovaný a pri registrácii musí nahrať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je možné stiahnuť v registračnom formulári. Srdečne pozývame do tejto služby, kde môžete zažiť nové skúsenosti, stretnúť nových ľudí, vidieť zákulisie príprav takéhoto veľkého podujatia a hlavne môžete ukázať srdce ochotné pomôcť. Takouto službou samozrejme reprezentujete aj našu školu a cirkev. Nahlásiť sa za dobrovoľníka sa môžete na www.navstevapapeza.sk a sledovať bližšie informácie na fb Stretnutie s pápežom Františkom v Prešove. Samozrejme, každý dobrovoľník obdrží aj veci, ktoré mu zostanú na pamiatku jeho služby.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      S úctou

      S pozdravom o. Matúš Verba a Viktória Žolnová,

      koordinátori dobrovoľníkov pre Prešov.

    • INFORMÁCIE 1 - školský rok 2021/2022 začíname
     • INFORMÁCIE 1 - školský rok 2021/2022 začíname

      24. 8. 2021

      S blížiacim sa začiatkom škoského roka 2021/2022 sa hromadia informácie určené rodičom a študentom našej školy. Budú sa objavovať postupne a dúfame, že aj včas.

      1. Prihlasovanie na stravu realizujte vzhľadom na veľký počet stravníkov čím skôr. Ideálne je prihláasiť sa do 31.8.2021, pretože prihlasovanie v stredu 2.9.2021 bude možné iba do 11,30 hod. Prihlášky sú dostupné TU.

      2. Záujemcovia o AG samotest (25 ks na 1 žiaka, test je nazálny s krátkou paličkou) sa musia prihlásiť cez aplikáciu EDUPAGE (anketa bola zverejnená v PON 23.8.) alebo prostredníctvom triednych učiteľov (emai, telefón) najneskôr do stredy 25.8.2021 do 12,00. 

      3. Všetci záujemcovia o ŠKD musia svoje deti prihlásiť najneskôr do UTO 31.8.2021 doručením prihlášky osobne Danke Kostelnikovej alebo emailom na dankakostelnikova@zsgmikpresov.sk . Prihláška dostupná TU.

    • šKaetci dobrovoľníci
     • Návšteva sv. Otca Františka na Slovensku

      17. 8. 2021

      S blížiacom sa termínom návštevy sv. Otca na Slovensku vrcholia aj prípravy na jeho návštevu. Táto návšteva je pre našu krajinu radosťou a darom, no vyžaduje si dobrú prípravu - tak na poli duchovnom ako aj na poli organizačnom. K všetkým starším ako 18 rokov (nielen k študentom ale aj k zamestnancom a rodičom žiakov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy) je smerovaná výzva otca arcibiskupa B.Bobera na dobrovoľnícku službu pri návšetve sv. Otca Františka v meste Košice. Dobrovoľníkov potrebuje aj mesto Prešov, srdečne pozývame aj do Prešova. Prihlasovací formulár s možnosťou výberu služby nájdete na odkaze TU. V deň návštevy Svätého Otca Františka dňa 14.9. bude na škole riaditeľské voľno. Všetci dobrovoľníci budú mať voľno aj v pondelok 13.9. Medzi dobrovoľníkov sa môžu so súhlasom rodičov prihlásiť aj žiaci vo veku nad 16 rokov. Viac o návšteve v Košiciach a podmienkach dobrovoľníckej služby nájdete TU. Srdečne pozývame.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje