• Misijný týždeň

   • Školský rok 2016/2017

    Misijný týždeň

    Aj v tomto školskom roku sa 17. – 21. októbra konal misijný týždeň. Ráno sme sa na 1. hodine spoločne modlili jeden desiatok ruženca s misijným úmyslom za daný svetadiel. Kaplnka bola vyzdobená vo farbe svetadielov. Všetci na škole sme každý deň svoju garderóbu zamerali na farbu daného svetadiela. Pre deti utečencov sme zbierali šatstvo a hračky. Študenti z 04B, 05A, 06A, 06B a 1AG napiekli mafiny a rôzne drobné pečivo, ktoré cez prestávky predávali. Pre nášho adoptívneho brata Ibrahima Otieho Ooko z Afriky sme tak vyzbierali 760€.

    Misijný týždeň v končiacom sa Roku milosrdenstva bol pre nás veľkou výzvou uvedomiť si, že o Kristovi máme svedčiť hlavne skutkami milosrdenstva.

    Ľudmila Pekariková 

    Školský rok 2015/2016

    Počas misijného týždňa od 12. – 15. 10. 2015 sme sa denne na prvej vyučovacej hodine pomodlili spoločne desiatok svätého ruženca s misijným úmyslom za daný svetadiel. Aj školská kaplnka bola vyzdobená ich symbolickými farbami. Všetci na škole sme sa snažili, aby sme každý deň svojím oblečením prezentovali jednotlivé svetadiely. Celý týždeň sa konala zbierka hygienických a školských potrieb pre misie na Ukrajine. Pre deti utečencov, ktoré sú umiestnené v Sečovciach, sme zbierali šatstvo. Ranné sväté omše boli obetované za misie a misionárov. Žiaci mali možnosť vidieť misijné filmy a prezentácie. V piatok  v jedálni školy sa s nami o svojich misijných zážitkoch prišla podeliť sr. Kristína z kongregácie Jesu, ktorá pôsobila na Sibíri. Neoddeliteľnou súčasťou misijného týždňa bol predaj perníkov počas prestávok. Napiekli ich obetavé pani učiteľky: K. Lazorová, L. Halčáková a S. Onufráková. Nezaháľali ani mamičky našich žiakov a študentov, ktoré tiež napiekli perníky: p. Belušková, p. Chlebušová, p. Máthéová, p. Plavčanová, p. Slaninková a p. Sovičová. Všetkým patrí veľká vďaka. O perníky bol veľký záujem, výnos z predaja – 376 €.  Tieto peniaze každoročne posielame pre Ibrahima Otieno Ooko do Afriky, ktorý študuje v treťom ročníku na Strednej škole v Pumwani. Žije s mamou a šiestimi súrodencami.

     Veríme, že tohtoročný misijný týždeň bol pre nás všetkých na škole príležitosťou uvedomiť si, že ak má byť náš život prežitý zmysluplne s pocitom plnosti a pokoja, nesmie v ňom chýbať rozmer služby, o ktorej Pán Ježiš hovorí: „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.“ (Mk 10,45)

                                                                                          Ľudmila Pekáriková

     

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje