• Charitatívne akcie

   • Školský rok 2020 - 2021

    • Biela pastelka prebehla na škole 18.9.2020,  vyzbieralo sa 100 €.
    • Misijný týždeň prebiehal v škole v dňoch 19.10. – 23.10.2020. Na 1. vyučovacej hodine sme sa spoločne cez školský rozhlas pomodlili desiatok modlitby svätého ruženca. Následne žiaci z 04A chodili po jednotlivých triedach a predávali misijné čokoládky. Výťažok 1000€ sme zaslali na Pápežské misijné diela a pomohli sme tak deťom na Srí Lanke.   
    • Adventná zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny. Zbierku sme odovzdali združeniu MAGIS.

     

    Školský rok 2019 - 2020

    • „Misijný týždeň“ na škole prebiehal v dňoch od 14.10.do 17.10.2019. Deň sme začínali modlitbou svätého ruženca, ktorá bola obetovaná vždy za iný svetadiel. Predajom koláčov, ktoré pripravili naši študenti, sme vyzbierali 930€. Peniaze sme odovzdali na misijné diela do Nitry. Študenti si vypočuli prednášku o misiách medzi Slovákmi v Rumunsku.  
    • Sviečka za nenarodené deti sa konala 28.10.2019, vyzbierali sme 200€.
    • Adventná zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny. Vyzbierané potraviny sme odovzdali združeniu MAGIS.
    • Pôstna zbierka potravín pre združenie MAGIS.

     

    Školský rok  2018 - 2019

    • Zbierka „Biela pastelka“ sa konala v našom meste 21.9.2018, v škole 25.9.2018.  Vyzbieraná  čiastka činila  1562,85€.
    • V dňoch od 22.10. do 26.10.2018 sme zorganizovali na škole „Misijný týždeň“.   Každý deň sme začínali  modlitbou svätého ruženca, ktorá bola  obetovaná vždy  za iný svetadiel.  Predajom koláčov sme vyzbierali 1100€. Vyzbierané peniaze sme odovzdali pátrovi Masseovi na školu v Južnom Sudáne. Pre študentov boli zabezpečené prednášky o misiách na Sibíri a v Afrike.
    • Sviečka za nenarodené deti sa konala  8.11.2018, pre Fórum života sme vyzbierali 200€.
    • Adventná zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny (združenie MAGIS).
    • Pôstna zbierka potravín pre združenie MAGIS.

     

    Školský rok  2017 - 2018

    • Dňa 22.9.2017 bola  zbierka „Biela pastelka.“  Vyzbieralo sa 1868€.
    • „Misijný týždeň“ na škole sme organizovali od 16.10.2017 do 20.10.2017. Zbierali sme detské hračky, šatstvo.  Predajom  koláčov sa  vyzbieralo 920€, ktoré sme darovali deťom v Južnom Sudáne. O svojej misii v Južnom Sudáne nám prednášal páter Masseo z rehole  františkánov.
    • Sviečka za nenarodené deti prebiehala na škole 3.11.2017. Predajom sviečok sme pre Fórum života vyzbierali 100€.
    • Adventná zbierka potravín pre sociálne slabé rodiny (združenie MAGIS).
    • Žiaci  z 01A, 02A  a 03A odovzdali vianočné darčeky pre deti zo sociálne slabých rodín (pre obč. združenie MAGIS).
    • Pôstna zbierka potravín pre združenie MAGIS.
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje