• 2020/2021

    • Prehľad záujmových útvarov – v šk. roku 2020/2021

     Názov útvaru

     Vedúci krúžku

     Deň

     Čas

     Miesto

     Biologický krúžok 1. sk.

     RNDr. Feretová

     pondelok

     14:15-16:15

     č.223

     Biologický krúžok 2. sk.

     RNDr. Feretová

     streda

     14:15-16:15

     č.223

     Čitateľský RAZ-KIDS - 2.st.ZŠ

     Mgr. Bartková

     štvrtok

     13:30-15:30

     č.110

     DofE

     Mgr. Franková

     sobota

      

      

     Spevácky zbor - žiaci ZŠ

     Mgr. Franková

     štvrtok

     14:00-16:00

     č.216

     Spevácky zbor - žiaci G

     Mgr. Jerigová

     streda

     14:00-16:00

     č.129

     Krúžok ruského jazyka

     Mgr. Jerigová

     pondelok

     14:00-16:00

     č.221

     Matematický krúžok 2. stup. ZŠ

     Mgr. Čiripová

     utorok

     13:30-15:30

      

     Turistický krúžok

     Mgr. Čiripová

     sobota

      

     SR

     Krúžok MO

     Mgr. Hudačková

     streda

     14:00-16:00

     č.131

     Matematický krúžok

     Mgr. Hudačková

     utorok

     14:00-16:00

     č.131

     Miništranská škola

     Mgr. Štieber

     štvrtok

       13:30:-15:30

     č.115

     Mladý knihovník 1. sk.

     PaedDr. Kohutová

     pondelok

     14:00-16:00

     knižnica

     Mladý knihovník 2. sk.

     PaedDr. Kohutová

     štvrtok

     14:15-16:15

     knižnica

     Krúžok ANJ

     Mgr. Kipikašová

     štvrtok

     14:00-16:00

     č.220

     Krúžok ANJ

     Mgr. Jančíková

     streda

     13:30-15:30

     č.220

     DofE

     Mgr. Bujdosóová

     sobota

      

      

     Krúžok MO

     Mgr. Bujdosóová

     štvrtok

     13:00-15:00

     č. 202

     Historický krúžok

     PhDr. Lipták PhD

     utorok

     14:15-16:15

     č.217

     Mladý prírodovedec

     RNDr. Majirská

     pondelok

     14:00-16:00

     č.225

     Stolnotenisový krúžok

     Mgr. Medoňová

     streda

     13:30-15:30

     fitnes

     Redakčný krúžok

     Mgr. Kandur

     štvrtok

     16:30-18:30

     č. 107

     Programovanie ml. žiaci

     Ing. Pavlík

     utorok

     14:30-16:30

     č. 107

     Programovanie st. žiaci

     Ing. Pavlík

     štvrtok

     14:30-16:30

     č. 107

     Biblický krúžok

     PaedDr. Pekáriková Ľ.

     utorok

     14:30-16:30

     č.215

     Krúžok MO olympiády - kvarta

     Mgr. Regecová

     utorok

     14:00-16:00

     č.223

     Matematický krúžok

     Mgr. Regecová

     štvrtok

     14:15-16:15

     č.223

     Umenie a kultúra

     Mgr. Slimáková

     sobota

      

      

     Angličtina pre maturantov

     Mgr. Sukovská

     pondelok

     14:00-16:00

     č.220

     DofE

     Mgr. Tkáčová J.

     sobota

      

      

     Krúžok CHE olympiády

     Mgr. Tkáčová J.

     štvrtok

     14:30-16:30

     CHL

     Fyzikálny krúžok

     Mgr. Tkáčová J.

     utorok

     14:30-16:30

     CHL

     Náboženský krúžok

     Mgr. Vargovčík

     utorok

     14:15-16:15

     č.206

     Krúžok tvorivých aktivít

     Mgr. Vargovčík

     štvrtok

     14:15-16:15

     č.206

     Matematický krúžok

     Mgr. Vojtek

     utorok

     14:00-16:00

     FL

     Fitnes

     Mgr. Vlkovič

     pondelok

     14:30-16:30

     telocvičňa

     Matematický krúžok - oktáva

     Mgr. Wožniaková

     streda

     13:30-15:30

     č.205

     Krúžky pre 1. stupeň ZŠ

     Recitačný krúžok

     Mgr. Sedláková

     utorok

     13:00-15:00

     č. 13

     Krúžok ERKO tancov

     Mgr. Kováčová

     utorok

     13:00-15:00

      

     Zábavné čítanie

     Mgr. Horváthová

     streda

     13:30-15:30

     č. 13

     Spoločenské hry

     Mgr.Ištvanová

     štvrtok

     12:00-14:00

     č.18

     Tvorivé písanie

     Mgr. Dorušincová

     štvrtok

     12:00-14:00

     č. 13

     Malý záchranár

     Mgr. Štefaníková

     piatok

     12:00-14:00

     č. 13

     Detský folklór

     Mgr. Kmecová

     pondelok

     13:00-15:00

     č.10

     Čitateľský RAZ-KIDS - 4. roč.

     Mgr. Bartková

     streda

     13:30-15:30

     č.110

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje