• 2014/2015

    • Prehľad záujmových útvarov - v šk. roku 2014/2015

     Názov útvaru

     Vedúci krúžku

     Deň

     Čas

     Miesto

     Biblický krúžok

     PaedDr. Pekáriková Ľ

     štvrtok

     13,30-15,30

     uč. NAR

     Biblicko-dramatický krúžok

     Mgr. Rečičárová

     streda

     14,00-16,00

     uč. NAR

     Krúžok náboženskej výchovy

     Kpl. Nemec

     piatok

     14,00-16,00

     č.205

     Masnažment osobných financií

     PhDr. Kopčáková

     utorok

     14,30-16,30

     č. 202

     Myslím ekonomicky

     PhDr. Kopčáková

     štvrtok

     14,30-16,30

     č.202

     Mladý knihovník

     PaedDr. Kohútová

     streda

     13,30-15,30

     knižnica

     Malý knihovník

     PaedDr. Kohútová

     piatok

     13,30-15,30

     knižnica

     Redakčný krúžok

     Mgr. Banásová

     pondelok

     14,15-16,15

     č.105

     Krúžok slovenského pravopisu

     Mgr. Šoltysová

     štvrtok

     14,30-16,30

     č.106

     Geografický krúžok

     Mgr. Mašlejová

     streda

     14,30-16,30

     č.213

     Turistický krúžok

     Mgr. Mašlejová

     sobota,nedeľa

      

     SR

     Matematický krúžok

     Mgr. Bujdosóová

     utorok

     13,30-15,30

     č. 205

     Matematický krúžok

     RNDr.Melegová

     streda

     13,30-15,30

     č.214

     Matematický krúžok

     Mgr. Hudačková

     pondelok

     13,30-15,30

     č.208

     Internetový krúžok

     Mgr. Hudačková

     streda

     13,30-15,30

     č.208

     Internetový krúžok

     Ing. Pavlík

     štvrtok

     14,15-16,15

     č. 107

     Florbal ml. žiaci

     Ing. Pavlík

     utorok

     15,00-17,00

     telocvičňa

     Florbal st. žiaci

     Ing. Pavlík

     utorok

     17,00-19,00

     telocvičňa

     Strojopis

     Ing. Pavlík

     pondelok

     13,30-15,30

     č.105

     Šachový krúžok

     Ing. Pavlík

     streda

     13,30-15,30

     č.105

     Cvičenia z matematiky

     Mgr. Čiripová

     pondelok

     13,30-15,30

     č.131

     Matematický krúžok

     Mgr. Wožniaková

     utorok

     13,30-15,30

     č. 131

     Fyzikálny krúžok

     Mgr. Szmolka

     utorok

     13,30-15,30

     FL

     Prírodovedný krúžok

     Mgr. Vojtek

     streda

     13,30-15,30

     FL

     Samovzdelávací krúžok

     Mgr. Slimáková

      

     19,00-21,00

     divadlá

     Zaujímavá fyzika a chémia

     Mgr. Tkláčová J.

     piatok

     14,30-16,30

     FL,CHL

     Krúžok chemickej olympiády

     RNDr. Tkáč

     piatok

     14,00-16,00

     CHL

     Florbal - ml. žiaci

     PaedDr. Hudák

     piatok

     13,30-15,30

     telocvičňa

     Florbal - st. dievčatá

     PaedDr. Hudák

     piatok

     16,00-18,00

     telocvičňa

     Náboženský krúžok

     Mgr. Vargovčíi

     pondelok

     13,30-15,30

     uč. NAR

     Krúžok tvorivých aktivít

     Mgr. Vargovčík

     Piatok

     13,30-15,30

     uč. NAR

     Zdravotnícky krúžok - ZŠ 2. st.

     Mgr. Halčáková

     utorok

     13,30-15,30

     č. 223

     Krúžok biologickej olympiády

     RNDr. Feretová

     streda

     13,30-15,30

     č. 223

     Šachový krúžok - 1. stupeň

     Mgr. Kuzmiaková

     streda

     14,00-16,00

     č.9

     Volejbalový krúžok

     Mgr. Medoňová

     utorok

     13,30-15,30

     telocvičňa

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje