• Naživo s meteorologičkou
     • Naživo s meteorologičkou

      31. 5. 2021

      Jojkárska rosnička a zároveň meteorologička a klimatologička v jednom, pani Mgr. Miriam Jarošová, PhD. sa s nami spojila počas tohto týždňa v online priestore, aby nám vedecky potvrdila alebo vyvrátila ľudové múdrosti prenášané z generácie na generáciu - ako predpovedať počasie bez prístrojov a ako to s týmito múdrosťami a pranostikami  bude v budúcnosti vzhľadom na klimatické zmeny. Aktivitu sme realizovali v rámci projektu Erasmusplus. Srdečne ďakujeme!

    • PIRLS
     • PIRLS

      24. 5. 2021

      Tento týždeň prebieha na našej škole medzinárodné testovanie PIRLS – čítanie s porozumením, ktorého sa zúčastňujú naši štvrtáci.

      Cieľom štúdie IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Tejto štúdie sa zúčastňuje vyše 50 krajín a zo Slovenska je vybraná aj naša škola spomedzi 236 škôl. Medzinárodná štúdia PIRLS sa realizuje od roku 2001 a to v päťročných cykloch, teda ide už o piate testovanie a poskytuje údaje o trendoch výsledkov z čitateľskej gramotnosti za obdobie 20 rokov a tie pomáhajú vyhodnotiť a porovnať vzdelávacie systémy a poskytnúť informácie pre tvorbu stratégií vzdelávania.

      Štvrtý ročník bol vybraný pretože žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní.

      Našim žiakom prajeme požehnaný čas.

      Mgr. M. Horváthová

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

      20. 5. 2021

      Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov 4. ročníka osemročného gymnázia v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov  matematika a slovenský jazyk a literatúra. Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2021 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

    • PONUKA
     • PONUKA

      17. 5. 2021

      So súhlasom autora Dr. Jozefa Bertu (bývalý riaditeľ školy) ponúkame pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť jeho vlastnú publikáciu Kompendium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť. Autor približuje svoju publikáciu nasledovnými slovami.

      "Podnetom na napísanie publikácie Kompendium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť je žalostný stav pravopisu a praktického rečového vyjadrovania sa jednak žiakov v jednotlivých stupňoch škôl, ale aj absolventov škôl, bežných, ba i profesionálnych používateľov slovenského jazyka.

      Ponúkam preto uvedenú publikáciu (uvedomujúc si však, že nie je dokonalá) a želám si, aby poslúžila ako praktická pomôcka pre žiakov, študentov a učiteľov všetkých druhov škôl pri analýze, zovšeobecňovaní, praktickom precvičovaní, utvrdzovaní jednotlivých jazykových pravidiel vo vyučovaní, ale aj ostatným záujemcom pri zdokonaľovaní sa v základoch hovorenej a písanej (grafickej) podoby slovenského jazyka a zlepšení ich praktického ústneho a písomného jazykového prejavu."

      Je zverejnená na www.BertaJozef.webnode.sk ale aj na stránke našej školy TU.

    • Návrat do školy od 17.5.2021 pre všetkých žiakov
     • Návrat do školy od 17.5.2021 pre všetkých žiakov

      13. 5. 2021

      V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR z 13.5.2021 sa obnovuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku a to do pondelka 17.5.2021. Pre žiakov, ktorí od pondelka idú do školy po skončení dištančného vzdelávania (kvinta, sexta, septima) vydávame nasledujúce pokyny:

      1. Žiaci sa prihlásia na obed od pondelka 17.5. najneskôr do piatku 14.5.  do 12,00 hod.

      2. Pri nástupe do školy predložia žiaci čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom (neplnoletí žiaci) - dostupné TU  alebo samotným žiakom (plnoletí žiaci) dostupné TU. Predmetné čestné vyhlásenie možno podať aj elektronicky prostredníctvom platformy EDUPAGE.

      3. Počas prvého týždňa v škole nebudú žiaci písať testy ani písomky.

      4. V škole sa naďalej prezúvame, takže si nezabudnite doniesť prezúvky.

      TEŠÍME SA NA VÁS.

    • Výsledky - prijímacie skúšky 2021
     • Výsledky - prijímacie skúšky 2021

      10. 5. 2021

      Po oprave testov v rámci 2. termínu prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia sv. Mikuláša sme zostavili zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov. Všetkým uchádzačom bude ešte dnes 10.5. elektronicky prostredníctvom platformy Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a zároveň informácie vo veci nástupu do školy, resp. odvolania sa proti rozhodnutiu riaditeľa. V prípade nejasností kontaktujte z.r.š. pre Gymnázium PhDr. V. Kopčákovú, PhD. na t.č. 051/7465802. Výsledková listina dostupná TU.

    • Postup do celoslovenského finále
     • Postup do celoslovenského finále

      7. 5. 2021

      IQ olympiáda prebieha aj tento rok s podporou združenia MENSA (združenia ľudí s IQ nad 130). Po regionálnom kole, ktoré sa tento týždeň dostalo do svojho finále, sa do celoslovenského finále zo 14. miesta v regionálnom finále (jeden z najmladších účastnikov a najlepších Prešovčanov) prebojoval aj žiak tercie A Marek Bombara. Srdečne blahoželáme a do finále prajeme veľa dobrých riešení a množstvo skvelých nápadov. Výsledková listina dostupná TU a informácie o súťaží dostupné TU.

    • Ako do školy od pondelka 10.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 10.5.2021

      5. 5. 2021

      Podľa aktuálnych informácií a v zmysle nastavení COVID automatu (mapa TU) zostáva Prešovský okres od 10.5.2021 v červenej farbe. Teda aj školské vyučovanie zostáva rovnaké ako v aktuálnom týždni od 3.5.-7.5., teda do školy chodia všetci žiaci okrem žiakov kvinty, sexty a septimy Gymnázia sv. Mikuláša. Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti podávajú iba žiaci (resp. ich zákonní zástupcovia) iba v prípade, že v termíne od 3.5. (PON) do školy ešte nenastúpili alebo prerušili školské vyučovanie na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov). Veríme, že ďalší týždeň od 17.5. nám už prinesie dlho očakávanú zmenu a do školy sa budú môcť vrátiť všetci žiaci Gymnázia aj ZŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme, že ste s nami.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje