• Festival vedy a techniky
     • Festival vedy a techniky

      26. 10. 2021

      V piatok 22.10.2021 sa od 8,00-17,00 hod. dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu na ňom spomedzi 42 prihlásených projektov zastúpených 60 súťažiacimi svojimi vedeckými projektami veľmi pekne reprezentovali títo žiaci:

      05A: A. Penzéšová, M. Kmec, S. Kucková, P. Peregrinová, J. Jabczun a A. Kanderka (kvarta)- všetci postúpili na Celoštátne kolo FVAT, D. Šimková a Š. Hudačko

      06A: L. Ivančová a K. Fabuľová- postup na Celoštátne kolo FVAT

      08B: E. Halčáková- hlavná cena – cena dekana PrF UPJŠ Košice a postup na na Celoštátne kolo FVAT, J. Belišová

      Všetci žiaci sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole.

      Celoštátne finále sa uskutoční prezenčne v Bratislave počas Týždňa vedy a techniky v dňoch 7. - 9. 11. 2021 v priestoroch zážitkového centra vedy v Aureliu (https://aurelium.sk/tesime-sa-na-vasu-navstevu-v-aureliu/).

      Blahoželáme J

    • Ponuka aktivity
     • Ponuka aktivity

      22. 10. 2021

      Sme tu aj pre iných...

      Pre deti vyrastajúce v maďarsky hovoriacom prostredí je veľmi dôležitá výzva osvojenie si slovenčiny. Rozvoj jazyka je dlhodobý proces a vyžaduje si neustále vystupovanie z komfortnej zóny, skúšanie, zažiť, že nie všetkému rozumiem, alebo neviem všetko vyjadriť.  Práve táto výzva a potreba zažiť jazyk v reálnom prostredí viedla k vytvoreniu projektu rozumieme.si

      Slovenské deti majú možnosť sa stať slovenským bratom alebo slovenskou sestrou maďarského rovesníka zo Slovenska. Čaká ich dobrodružstvo, dobrý pocit, že niekomu pomohli v rozvoji slovenčiny a možno aj dlhodobé priateľstvo. 

      Projekt je určený pre deti od 8-15 rokov (3. - 9. ročník ZŠ a prima - kvarta G) a prebieha pod záštitou prezidentky SR a MŠVVaŠ SR.

      Formy aktivít -  online výzvy a riešenie spoločných úloh, zbieranie bodov, vytváranie spoločných programov, pobyty v rodine partnera.

      Naša škola sa do projektu zapojila ako partnerská škola, pričom koordinátorkou projektu je Mgr. Jana Tkáčová.

      Prihlasovanie žiakov je individuálne - o zapojení sa do projektu informujte prosím koordinátorku projektu emailom na janatkacova@zsgmikpresov.sk. 

    • ERASMUS októbrová výzva
     • ERASMUS októbrová výzva

      18. 10. 2021

      Po letných prázdninách a dynamickom začiatku nového školského roka sa  opäť s elánom púšťame do práce na našom spoločnom islandsko - slovenskom projekte Erasmusplus. V mesiaci október  budeme vzájomne spoznávať  slovenské a islandské rozprávky na dobrú noc. Červená čiapočka, Vlk a a sedem kozliatok, Laktibrada, Lomidrevo, O Jankovi a  Marienke....a všetky ostatné  príbehy sa tešia na vašu novú originálnu  verziu - video, komiks, divadelná hra, rozhlasová hra, bábkohra, rozprávková knižka.

      Svoje výstupy prineste na USB, prípadne pošlite p.učiteľke Sukovskej do 5.novembra.

    • CENA vojvodu z Edinburghu
     • CENA vojvodu z Edinburghu

      15. 10. 2021

      Každoročné oceňovanie úspešných absolventov programu DOfE sa aj tento rok neobišlo bez našej účasti. Z rúk predsedu PSK Milana Majerského si ceny tento rok prevzali Petra Tomaščinová, Andrea Kočišková, Ráchel Kováčová (všetky septima A), Miloslava Tkáčová (sexta B) a Ema Lukáčová (sexta A, na fotografii chýba). Všetkým oceneným blahoželáme a všetkým zapojeným študentom želáme veľa síl pri plnení programu. Do fotogalérie bol pridaný nový album CENA vojvodu z Edinburghu.

    • Misijný týždeň 2021
     • Misijný týždeň 2021

      15. 10. 2021

      Rovnako ako po iné roky, aj tento rok je v nedeľu 24.10.2021 Misijná nedeľa. Prípravou na túto nedeľu je na našej škole tradične Misijný týždeň. Počas celého týžna sú pre žiakov pripravené podporné podujatia (prednášky, výstava, zbierka...), ktorých cieľom je tento rok finančná podpora misijných domov v ďalekom Rusku, konkrétne v Jakutskej oblasti na Sibíri. Spomínané misijné domy spravujú saleziánski spolupracovníci z o.z. SAVIO. Nezabudnite na farebné obliekanie počas celého týždňa - PON - zelená, UTO - biela, STR - žltá, ŠTV - modrá a PIA - červená. Pre všetkých štedrých darcov máme pripravené sladké pokušenie a k tomu aj malé prekvapenie. Za všetkých našich školských misionárov bude v stredu 27.10.2021 ráno o 7,30 hod. odslúžená ďakovná svätá omša. Ďakujeme, že ste s nami.

     • NAJ ONLINE učiteľ PSK

      8. 10. 2021

      Na včerajšom oceňovaní NAJ ONLINE učiteľa škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sme mali zastúpenie aj z našej školy. Medzi ocenenými sa objavili aj naši 2 kolegovia, ktorých na túto cenu nominovali naši študenti. Martina Bartková a Jozef Vojtek blahoželáme. Viac o celej udalosti a samotnom priebehu oceňovania si môžete prečítať na stránkach PSK.

    • Preventívna prehliadka
     • Preventívna prehliadka

      4. 10. 2021

      Keďže sa situácia ohľadom epidemiologických opatrení nezlepšuje, zubná lekárka so sídlom v našej škole MUDr. Krajňáková A. nebude do konca kalendárneho roka 2021 predvolávať žiakov na preventívne prehliadky. Je preto potrebné, aby rodičia objednali svoje deti na preventívne prehliadky individuálne. Zdravotné poisťovne už v tomto roku nebudú akceptovať výnimky, ak dieťa preventívnu prehliadku neabsolvuje a za ošetrenie budú musieť rodičia v nasledujúcom roku platiť plnú sumu. Ďakujeme za pochopenie.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje