• Projekt Koľko lásky
     • Projekt Koľko lásky

      16. 12. 2021

      Deti zo všetkých oddelení školského klubu detí sa na prelome novembra a decembra zúčastnili adventného experimentu. Ich úlohou bolo odvážiť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok (je to zároveň názov 4. ročníka celoslovenskej dobročinnej zbierky vianočných darov pre seniorov). Počas trvania projektu deti zistili, že to všetko čím naplnili 48 krabíc (samozrejme s podporou svojich rodičov) sa odvážiť ani nedá. Lebo nezištné, dobroprajné, láskavé a starostlivé srdcia detí, to je tá najdôležitejšia váha Vianoc. Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Koľko lásky.

    • Visite de France
     • Visite de France

      16. 12. 2021

      V novembri tohto roka nás navštívila slečna Estelle Kosnansky, francúzska lektorka, ktorá aktuálne učí na Prešovskej univerzite. V štyroch triedach predstavila žiakom rôzne zaujímavosti o Francúzsku, či francúzskom školskom systéme. Žiaci si overili svoje znalosti v krátkom kríze. Ďakujeme jej, že svojou prítomnosťou obohatila naše hodiny a motivovala žiakov.

    • Naša účasť na celoštátnej vedeckej konferencii Chémia a technológie pre život
     • Naša účasť na celoštátnej vedeckej konferencii Chémia a technológie pre život

      2. 12. 2021

      V stredu 24. novembra 2021 sa uskutočnila 23. celoslovenská študentská konferencia Chémia a technológie pre život, na ktorej nechýbal Amavet klub 957 pôsobiaci na našej škole. Jozef Jabczun a Alex Kanderka s projektom Výskyt ťažkých kovov a PCB v lokalite odkaliska Poša a možnosti ich odstraňovania sorpčnými procesmi sa zúčastnili na jej nesúťažnej posterovej sekcii určenej vybarným finalistom - študentom stredných škôl. Cieľom tejto súťaže organizovanej Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je podporiť vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenskej chemickej spoločnosti. Súčasťou konferencie bola aj súťažná prezentácia prác vysokoškolských študentov i bohatý sprievodný program. Kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii sa musela uskutočniť online, no to jej vôbec neubralo na odbornosti. Už teraz sa tešíme na 24. ročník ŠVK, tentokrát však už prezenčne na pôde FChPT v Bratislave!

      A.Kanderka a J. Jabczun

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje