• Gymnázium sv. Mikuláša - prijímacie skúšky
     • Gymnázium sv. Mikuláša - prijímacie skúšky

     • Vážení rodičia, vážení záujemcovia.

      Tak ako po iné roky, aj tento školský rok otvárame brány nášho Gymnázia sv. Mikuláša pre všetkých piatakov, ktorí svoju ďalšiu budúcnosť spájajú so štúduiom na gymnáziu a následne na vysokej škole. V škoskom roku môžeme na základe rozhodnutia ministra školstva SR otvoriť jednu triedu osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30. Využite ponúkanú možnosť do 10.3.2022 a prihláste svoje dieťa na Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove prostredníctvom EDUPAGE. Viac informácii o celom postupe TU. Podmienky prijímacieho konania pre prijatie na školský rok 2022/2023 k nahliadnutiu TU.  

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Z organizačných dôvodov určuje riaditeľ školy na deň 28.2. (pondelok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Základnej školy sv. Mikuláša a žiakov 1.stupňa Gymnázia sv. Mikuláša (prima - kvarta). Žiaci 2.stupňa Gymnázia sv. Mikuláša (kvinta - oktáva) nastupujú do školy rovnako ako všetci zamestnanci školy. Ďakujeme za pochopenie.

    • Popularizačné prednášky pre študentov kvinty až oktávy
     • Popularizačné prednášky pre študentov kvinty až oktávy

     • V najbližších dňoch sa uskutočnia zaujímavé popularizačné prednášky:

      prednáška o budúcnosti vody WATER FUTURES

      Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

      prednášková séria Genetiky na kolesách

      - cyklus popularizačných prednášok s názvom Vedecké dielne pre gymnáziá- Onkológia

      Zapojiť sa môžete aj vy. Bližšie informácie o prednáškach a o prihlasovní sa dozviete TU. 


   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje