• OKRESNÉ KOLO – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín ozdobili na stupienkoch víťazov aj mená našich žiakov . V kategórii próza sa umiestnila na úžasnom 2. mieste žiačka 5. B triedy -  Ela Slámová. V poézii obsadil krásne 3. miesto žiak 5. A triedy – Tristan Eli Mihok.  Úspešným recitátorom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • „Život je dar“ - pod týmto sloganom sa naša škola aj tento rok zapojila do osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa. Cieľom kampane je prejaviť a šíriť úctu k životu každého človeka od počatia. Ľudský život je vzácny! Nenarodené dieťa je krehké Božie stvorenie! V súvislosti s ťažkými udalosťami na Ukrajine si uvedomujeme, že život potrebuje nádej. Svätá Matka Tereza, ktorá získala Nobelovu cenu za mier vyriekla tieto slová: „Dnes je najväčším ničiteľom mieru výkrik nevinného nenarodeného dieťaťa. Ak tí čo spôsobujú vojny, neuvidia že chránime každý život, o čo skôr nebudú mať problém vyhladzovať tie životy, ktoré im zrovna stoja v ceste.“ Matka Tereza túžila po mieri, preto zachraňovala nenarodené deti. Na podporu ochrany života od počatia sa učitelia, žiaci I. a II. stupňa ZŠ i gymnázia zapojili pro-life aktivitami v triedach. Krížovou cestou za záchranu počatých detí vyjadrili túžbu chrániť tých najzraniteľnejších. Pripnutím si bielej stužky tak spoločne podporili a pomohli šíriť myšlienku, že život je Boží dar!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň počatého dieťaťa.

    • Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ
     • Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ

     • V priebehu dvoch týždňov sa deti zo školského klubu Mikuláško venovali práci s knihou. Starší čítali Rozprávky starej matere od Márie Jančovej, z ktorých sa dozvedeli, ako sa žilo po 1. svetovej vojne a mladší počúvali veselé a poučné príbehy z knihy Trio Kotkodák od Prešovčanky  Alžbety Verešpejovej a pokračovali v počúvaní dobrodružstiev Macka Pu od Alana Alexandra Milne. Nebolo to však len o počúvaní, ale aj o spoločnom prežívaní s hlavnými hrdinami. Deti si priebežne zakresľovali zážitky troch sliepočiek, macka Pu a starej matere a starého otca Haničky na plagáty, ktoré môžete vidieť pri vstupe do školy a popritom plnili úlohy súvisiace s textom. Skladali porekadlá, tvorili akronymy, cinquainy, poznávali vtáčiky sťahovavé aj zimujúce, siali semienka byliniek, určovali jarné kvietky, hľadali význam slov, ktoré sa už nepoužívajú (dbanka, griflík, tenula,...)

      Ako pozorne tretiaci a štvrtáci čítali, sme sa mohli presvedčiť z čitateľského kvízu, kde súťažili deti z V., VI. a VII. oddelenia.

      Výsledky kvízu:

      1. miesto             VII. oddelenie-  Viktória Balajtyová, Ondrej Iskra, Barbora Novotná, Nina Vašková

      2. miesto             VI. Oddelenie – Matej Hasara, Adam Jarkovský, Viliam Krempaský, Marek Šiba

      3. miesto             V. oddelenie – Tomáš Gajdoš, Veronika Kulachová, Matúš Sarvaš, Dorota Verbovská    

      Deti z I., II., III. a IV. oddelenia si skúsili zažiť na vlastnej koži to, čo ich hrdinovia a overili si svoje vedomosti, ale aj šikovnosť. V piatok ich čakali skúšky pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach, ktoré hravo zvládli. Našli tri rozprávky, poskladali vtáčiky a nalepili ich do leteckej mapy, nakreslili jarné kvety, prešli po púšti ako karavána, skákali ako kengury. Všade získali písmenká, z ktorých poskladali hľadané heslo –MALÝ POSLUCHÁČ.

      Všetkým deťom želám, aby nikdy nestratili chuť začítať sa do dobrej knihy :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ.

    • Návšteva z Islandu
     • Návšteva z Islandu

     • V minulom týždni sme na našej škole privítali vzácnych hostí z partnerskej školy z Islandu v rámci projektu Erasmus. Štyroch pedagógov sprevádzala počas celého pobytu koordinátorka projektu Janka Sukovská. V škole sa zúčastnili pripravených prezentácii a workshopov, následne sme ich privítali na spoločnej večeri a potom nasledoval výlet do Tatier. Slovensko a rovnako ako aj naša škola sa im veľmi páčila a domov si odnášajú viacero podnetov pre prípravu návštevy z našej školy, na ktorú sa už teraz chystá 14 študentov a 3 učitelia. O našej návšteve na Islande vás budeme čoskoro informovať.

    • MAGIS zbierka
     • MAGIS zbierka

     • Verne a vytrvalo...každoročná zbierka trvanlivých potravín pred Veľkou Nocou pre o.z. MAGIS (sestra Maristella , Congregatio Jesu) bude tento rok trochu iná. Po usmerneniach od sestry Maristelly by potrebovali pre rodiny v núdzi (tento rok pribudli aj rodiny z Ukrajiny) okrem trvanlivých potravín aj základné oblečenie pre deti a mamičky - hlavne spodné prádlo a ponožky. Týmto Vás chceme všetkých poprosiť o podporu pre našu tradičnú zbierku, ktorá za viac ako 10 rokov pomohla už stovkám rodín. Tento rok teda môžete do priestorov vstupnej haly v našej škole prinášať:

      • trvanlvé potraviny - olej, cukor, cestoviny, konzervy, sladkosti...
      • oblečenie - ideálne málo, resp. vôbec nepoužívané - hlavne ponožky, tričká, spodné prádlo.

      Zbierka bude prebiehať do pondelka 11.4. do poludnia, kedy odvezieme všetky veci k sestričkám Congregatio Jesu, kde sídli aj občianske združenie MAGIS.

      Vopred ďakujeme za každý dar, za každé otvorené srdce.

      Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša.

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice

     • Po dlhej pandemickej prestávke sa v piatok 18.3.2022 v Prešove uskutočnilo okresné kolo dlhoročnej súťaže Slávici z lavice. Najmladšou účastníčkou súťaže bola prváčka z našej školy Kiarka Mikitová z 1.A, ktorá sa vo svojej kategórii 1.-4. stupeň, umiestnila na peknom druhom mieste. Blahoželáme jej a prajeme veľa ďalších úspechov. Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávici z lavice.

    • Online beseda
     • Online beseda

     • O pár dní si 25. marca pripomenieme 80. výročie odchodu prvého transportu slovenských židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Osvienčim, v ktorom sa nachádzalo aj veľké množstvo dievčat a žien práve od nás - z Prešova. Na našej škole sme si túto udalosť pripomenuli v predstihu online besedou s Veronikou Tóthovou, novinárkou a spisovateľkou, autorkou knihy Mengeleho dievča. 

      Vďaka p. uč. Kohutovej mali príležitosť stráviť dejepisnú hodinu trochu inak triedy kvarta A, sexta A, sexta B a septima A. Pani Veronike ďakujeme za jej ochotu a čas, ktorý s nami strávila.

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

     • Naložené...smer PODHOROĎ (okr. Sobrance). Malá, no potrebná kvapka v mori pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú. 

      „V mene Boha vás žiadam, zastavte tento masaker!“...Sv.Otec František.

    • POMOC ľuďom z Ukrajiny
     • POMOC ľuďom z Ukrajiny

     • Situácia na Ukrajine spojená s prílevom utečencov si žiada pomoc každého z nás. Napriek tomu, že sa táto pomoc rozbehla a vzniklo mnoho zbierok a charitatívnych podporných podujatí, dostali sme na školu konkrétnu prosbu o pomoc. 

      Gréckokatolícka farnosť Podhoroď (p. farár Mgr. Stanislav Činčár) nás prostredníctvom Cudzineckej polície SR oslovila s prosbou o pomoc pre utečencov ubytovaných v ich obci a to prostredníctvom materiálnej zbierky.

      Čo potrebujú? 

      • hračky, lopty, hry
      • maľovanky, farbičky
      • detské oblečenie, detské ponožky
      • potraviny - ryža, strúhanka, rezance, ryby v konzerve, olej, horčica, paradajkový pretlak, nátierkové maslo, džúsiky a sladkosti pre deti.

      Zbierka bude trvať do piatku 18.3.2022 do 12,00 hod. Podporný materiál môžete odovzdať na vrátnici školy do pripravených krabíc.

      Za každú podporu vyjadrujeme úctivé poďakovanie a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

    • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ
     • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ

     • 4. marca 2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 23 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ. Recitátori opäť príjemne prekvapili výberom textov a svojím pôsobivým podaním. Porota v zložení – Alena Verčimáková, Martina Dzugasová a Zita Sedláková – dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória prednesu prózy                                                                                                        

      1. miesto – Jonáš Mašlej /4. A/

      2. miesto – Andrej Piskura /4. B/

      3. miesto – Kristián Palenčar /3. A/

      3. miesto – Tomáš Gajdoš /3. A/

      I. kategória prednesu poézie

      1. miesto – Noemi Čižmáriková /3. B/

      2. miesto – Miriam Goboňová /3. B/

      3. miesto – Chiara Liptáková /4. B/

      3. miesto – Ondrej Vlkovič /4. A/

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Úspešnou riešiteľkou olympiády z nemeckého jazyka na školskom kole bola žiačka Margita Pribulová z triedy sekunda A. Následne na okresnom kole obsadila 2. miesto. 

      16. 2. 2022 prebiehala online olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo. M. Pribulová získala krásne 2. miesto v kategórii 1A. 

      Blahoželáme !

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – II. STUPEŇ
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – II. STUPEŇ

     • „Poézia je rosa blýskajúca sa na slnku. Próza života začne, keď nás rosa zmáča.“

      / Valeriu Butulescu - rumunský básnik a románopisec/
      Dňa 4. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Na prvých miestach sa umiestnili:

      Kategória 2

      Poézia

      1. miesto:  Mihok Tristan Eli /5. A/

      2. miesto:  Pastirčáková Kate Alexandra / Príma A/

      3. miesto:  Plocarová Klára / Príma A/

      Próza

      1. miesto:  Slámová Ela / 5. B/

      2. miesto:  Hudáková Nikola / 5. C/

      3. miesto:  Balčák Marko / 5. A/

      Kategória 3

      Próza

      1. miesto: Polčová Ema /Sekunda A/

      2. miesto: Vajda Šimon /Sekunda A/

      Blahoželáme!

    • 2% DANE - prosba o podporu
     • 2% DANE - prosba o podporu

     • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195  

      Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Postup pre právnické osoby

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov:  Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma:  Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):  42027195  

      Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Prehľadný  postup taktiež nájdete na: 

      Ako poukázať 2 percentá z daní

      Potrebné informácie o našom Rodičovskom združení pre účely 2 percent nájdete na odkaze

      RZ-notársky register

      Tlačivá potvrdenie a vyhlásenie ohľadom darovania  2 percent sú v editovateľnej elektronickej podobe v prílohe.

      ĎAKUJEME za každú podporu.

    • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi
     • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi

     • V piatok 25.3.2022 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky dnes spojené s pomocou Ukrajine postihnutej vojnovým konfliktom. Odobratá krv bude   pomáhať všetkým pacientom nemocníc bez rozdielu, aj tým, ktorí prídu zo zasiahnutej Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci alebo nedostupnosti zdravotnej starostlivosti pre vojnový konflikt. Ukrajina čelí veľmi ťažkej situácii a jedným z prostriedkov ako môžete pomôcť je aj darovanie krvi. 

      Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp. šírenie tejto informácie.

      Skôr ako darujete krv: https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv

      Kedy nemôžete darovať krv: https://redcross.sk/daruj-krv/kedy-nemozete-darovat-krv/

      Akcia prebehne s spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou NTS SR v priestoroch školskej jedálne za dodržania hygienických opatrení (dezinfekcia rúk, ochranné rúška...).

    • Kniha od SRDCA
     • Kniha od SRDCA

     • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v týchto neľahkých časoch pripravuje podujatia aj odbornú pomoc v priestoroch Detskej knižnice Slniečko na Hlavnej 16, pre rodičov s deťmi, ktorí boli nútení opustiť Ukrajinu kvôli eskalujúcemu vojnovému konfliktu.

      Aj preto chceme vyzvať nielen celú čitateľskú obec, ale aj Prešovčanov a obyvateľov nášho regiónu, aby knižnici darovali knihy v ukrajinskom jazyku.

      Darované tituly by mali byť zachovalé, teda čisté a nepoškodené, ideálne beletria pre deti, ale i dospelých. Krajská knižnica vyzbierané knihy poskytne ukrajinským mamičkám s deťmi, ktoré budú svoj čas tráviť v Detskej knižnici Slniečko.

      Viac info TU.

    • Za starý papier nové knihy
     • Za starý papier nové knihy

     • Pri príležitosti mesiaca knihy  obnovujeme už 11. ročník zberu starého papiera na našej škole Vďaka tejto veľmi úspešnej akcii pribudlo do našej školskej  knižnice niekoľko desiatok kníh z kategórie "nepovinné a podlavicové" čítanie. 

      Kontajner bude pristavený v utorok  8. 3. ráno a bude pred hlavným vchodom školy až do piatku. Službu pri ňom budú mať študenti - dobrovoľníci. 

      Tieto dni majú len tí rodičia, ktorí dovezú papier na autách,  možnosť vjazdu bránou až ku kontajneru pred hlavný vchod - rampa bude otvorená.

      Školská knižnica, školská knihovníčka Miriam Kohutová a všetci knihožrúti sa už teraz na nové knihy tešia a dopredu ďakujú všetkým. 

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje