• Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

      31. 3. 2021

      „Život je dar“ - pod týmto mottom sme si na našej škole pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Bol to svätý Ján Pavol II., ktorému veľmi záležalo na ochrane ľudskej dôstojnosti od počatia. Jeho hlboká láska a starostlivosť o nenarodené deti ho viedli k tomu, aby zaviedol Medzinárodný deň počatého dieťaťa. V štvrtok 25. marca sa žiaci I. stupňa, maturanti a učitelia zapojili k ochrane života tichou spomienkou, modlitbou a rôznymi aktivitami v triedach. Oblečením v bielej farbe spoločne vyjadrili túžbu chrániť tých najzraniteľnejších. V tejto zložitej a náročnej dobe chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do rodín nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život - za svoj vlastný a za životy našich blízkych. Veríme, že každý ľudský život je jedinečný. Do galérie Deň počatého dieťaťa boli pridané fotografie.Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň počatého dieťaťa.

    • ONLINE olympiády priniesli viacero úspechov našim žiakom
     • ONLINE olympiády priniesli viacero úspechov našim žiakom

      30. 3. 2021

      Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácií prebieha väčšina predmetových olympiád aj v online prostredí. O tom, že kvalitná príprava žiakov zo strany našich učiteľov prebieha aj teraz, svedčia aj úspechy našich žiakov v poslednom období. Matej Kmec (kvarta A) získal 1. miesto na krajskom aj okresnom kole biologickej olympiády, Richard Barilla (kvarta A) na okresnom aj na krajskom kole biologickej olympiády 2. miesto, v olympiáde z anglického jazyka získal Jozef Jabczun (kvarta A) na okresnom kole 2.miesto a jeden z posledných úspechov zaznamenali mladí chemici. Matej Kmec sa stal víťazom okresného kola a Jozef Jabczun v tej istej súťaži obsadil 3. miesto. Týmto si obidvaja zabezpečili postup na krajské kolo. Všetkým menovaným a rovnako aj im učiteľom srdečne blahoželáme.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

      28. 3. 2021

      Na dnešný sviatok všetkých učiteľov nadväzuje už 7. apríla sviatok učiteľov katolíckych škôl. Pri tejto príležitosti chceme ďakovať všetkým našim kolegom za ich neutíchajúcu snahu robiť veci okolo seba lepšie v prospech našich žiakov. ĎAKUJEME Alena, Alexandra, Andrea, Annamarie, Beáta, Beatrice, Bibiana, Daniela, Danka, Darina, Eduard, Erika, Eva, Gabriela, Ján, Jana, Jozef, Judita, Juliana, Katarína, Lucia, Ľudmila, Magdaléna, Marcel, Mária, Martina, Matúš, Milena, Miriam, Monika, Peter, Radoslav, Richard, Róbert, Silvia, Valéria, Veronika, Viera, Vlasta, Zita, Zuzana.

    • ITAkadémia -  POZVÁNKA na workshopy pre učiteľov a žiakov SŠ
     • ITAkadémia - POZVÁNKA na workshopy pre učiteľov a žiakov SŠ

      24. 3. 2021

      Pozvánka pre učiteľov SŠ:

      V spolupráci so spoločnosťou GlobaLogic sme pre UČITEĽOV stredných škôl pripravili sériu na sebou nadväzujúcich workshopov (webinárov) na tému „Od nápadu k dátam“, ktoré učiteľom rozšíria obzory a inšpirujú ich pri učení študentov. Webináre sa zamerajú na základné fázy vývoja akéhokoľvek projektu. Rozšíria znalosti o senzoroch, komunikácii, serveroch a možnostiach ako dáta získať, spracovať, odoslať či zobraziť. Prepletené budú o praktické skúsenosti, ktoré môžu posunúť dopredu každý projekt a ukážu, že nie stále, existuje len jedna správna cesta.

      Bližšie informácie v priloženom PLAGÁTE

      Pozvánka pre žiakov SŠ (ekvivalent OG)  a učiteľov ZŠ aj SŠ na ďalšie praktické workshopy, ktoré  pre Vás pripravila ITAkadémia so skúsenou lektorkou Šárkou Patkošovou, ktorá je certifikovanou lektorkou a soft-skills trénerkou s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých. V súčasnosti pracuje ako Learning & Development Manager v Lean In Slovakia. V IT oblasti pracuje ako AT&T Projektový implementačný manažér/Expert pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. V rámci jej spolupráce s Google pôsobí ako certifkovaný #Iam Remarkable workshop facilitátor, Female Empowerment a Design Thinking tréner pod záštitou programu Grow with Google. Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.

      1. pre ŽIAKOV SŠ (ekvivalent OG) - "Hovor ako TED: Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších" - na workshope sa budeme rozprávať a sami si vyskúšate konkrétne techniky a nástroje na to, ako zaujať hneď od začiatku, ako prekvapiť svoje publikum, okoreniť svoju prezentáciu, využiť emócie vo svoj prospech a neustále sa zlepšovať. Čakajú na vás skupinové, ako aj individuálne aktivity, ktoré budú zamerané na rozvoj kreativity, riešenia problémov, ale hlavne na zdokonalenie vašich prezentačných zručností!  Špecifické oblasti workshopu: Piliere presvedčivosti / Typológia študentov / Pyramída učenia / Kreatívny názov / Inšpirujúci úvod a silný záver / Efektívne techniky na vytvorenie kreatívneho, presvedčivého a emočne nabitého prejavu / Zvládanie ťažkých situácií / Praktické metódy na neustále zlepšovanie svojho prejavu a prezentácií Dátum a čas:  8.4.2021 16.00 - 19.00 (UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr ) 

       !!!V prípade naplnenia 1. termínu otvoríme 2. termín 3.5.2021 16:00 – 19:00!!!

       

      1. pre UČITEĽOV ZŠ a SŠ - "Radikálne otvorené vzťahy: Ako spätnú väzbu dávať, prijímať a neustále sa zdokonaľovať" - na tomto kreatívnom workshope vás čakajú malé teoretické základy sprevádzané množstvom praktických cvičení a aktivít, zameraných na podávanie ako aj prijímanie spätnej väzby. Spätná väzba je nástrojom titanov, ktorá výrazne zlepšuje vzťahy na pracovisku, tímovú dynamiku, podporuje budovanie dôvery a je kľúčovým faktorom úspechu mnohých lídrov. Môžete tešiť na: Fixná vs rastová myseľ / Typy a kultúra spätnej väzby / Pravidlá pre podávanie a prijímanie / SMART stanovovanie cieľov / Prípadová štúdia / FIRE & SBI Model / Feedback vs Feedforward / Efektívna vs neefektívna spätná väzba / Feedback Fallacy: klamy a ilúzie.                                                                                                                                                                                     Dátum a čas: 19.4.2021 16:00 - 19.00 (UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr ) 

      !!!V prípade naplnenia 1. termínu otvoríme 2. termín 21.4.2021 16:00 - 19.00!!!


      Prihlasovanie - https://dotazniky.itakademia.sk/ (prihlasovacie údaje na webinár zašleme len prihláseným  na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky)

    • PRIPRAVUJEME zápis do 1.ročníka ZŠ
     • PRIPRAVUJEME zápis do 1.ročníka ZŠ

      18. 3. 2021

      So súhlasom zriaďovateľa pripravujeme zápis do 1. ročníka ZŠ sv.Mikuláša s plánovaným počtom 44 prijatých žiakov do 2 tried. Zápis sa uskutoční elektronicky (pre záujemcov o prijatie bude na vrátnici školy pripravená aj papierová verzia) po Veľkej Noci a to v dňoch 7.apríla (STR) - 9.apríla (PIA). Podklady pre zápis (prihláška, dotazník rodiča, pracovný list žiaka) budú zverejnené na stránke školy najneskôr v stredu 7.apríla 2021. Výsledky zápisu budú zverejnené do 15.4.2021. Tešíme sa na všetkých záujemcov.

    • Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

      12. 3. 2021

      S blížiacim sa termínom podávania prihlášok na stredné školy  (na domovskej ZŠ podať do 10.4.2021) oznamujeme všetkým rodičom žiakov 5.ročníka a 9.ročníka našej ZŠ možnosť podať ju elektronicky a to  prostredníctvom rodičovského konta na EDUPAGE - návod TU. Každý zákonný zástupca môže podať maximálne 2 prihlášky na školy, ktoré požadujú talentové skúšky a maximálne 2 prihlášky na ostatné stredné školy. V prípade, že nemáte zriadené rodičovské konto na platforme EDUPAGE, kontaktujte príslušných triednych učiteľov, resp. výchovného poradcu Mgr. Mašlejovú J..

    • Prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša
     • Prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša

      4. 3. 2021

      V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame na základe rozhodnutie MŠVVaŠ SR 1 triedu osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30. Do pozornosti všetkých piatakov a ich zákonných zástupcov dávame zverejnené Kritéria prijímacieho konania a rovnako aj možnosť podať prihlášku na naše Gymnázium sv. Mikuláša elektronicky a to prostredníctvom rodičovského konta na EDUPAGE. V prípade prihlášky v papierovej forme je nutné podpísať ju na kmeňovej základnej škole do 10.apríla a zaslať k nám najneskôr do 20.apríla 2021. Prvé kolo prijímacich skúšok sa uskutoční 3.mája (1.termín), resp. 10.mája (2.termín). SRDEČNE POZÝVAME a vopred ďakujem za zdieľanie tejto informácie.

    • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

      11. 3. 2021

      Každoročne v našej škole organizujeme recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku 2. marca svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 20 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ Recitátori príjemne prekvapili výberom textov, ich pôsobivým podaním či kultivovanosťou rečového prejavu. Rozhodovanie o postupujúcich bolo naozaj náročné. Porota v zložení – Alexandra Spišiaková, Beatrice Pastirčáková a Zita Sedláková – napokon dospela k takýmto výsledkom:

      I. kategória prednesu prózy                                                                                                        

      1. miesto – Viktória Hasarová, 4. B

      2. miesto – Kristián Palenčár, 2. A

                          Matej Hasara, 2. B

      3. miesto – Ondrej Vlkovič, 3. A

      I. kategória prednesu poézie

      1. miesto – Timea Krišková, 4. A

      2. miesto – Veronika Kulachová, 2. A

      3. miesto – Teodor Slavkovský, 2. B

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za umelecký zážitok všetkým súťažiacim, ktorí sa do tejto recitačnej súťaže zapojili.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

    • POMOC
     • POMOC

      9. 3. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42027195  

      Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Postup pre právnické osoby

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov:  Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša  

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Duklianska 16, 08001 Prešov  

      Právna forma:  Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):  42027195  

      Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Prehľadný  postup taktiež nájdete na: 

      Ako poukázať 2 percentá z daní

      Potrebné informácie o našom Rodičovskom združení pre účely 2 percent nájdete na odkaze

      RZ-notársky register

      Tlačivá potvrdenie a vyhlásenie ohľadom darovania  2 percent sú v editovateľnej elektronickej podobe v prílohe.

      ĎAKUJEME za každú podporu.

       

    • Od 8.3.2021 pokračujeme bez zmeny
     • Od 8.3.2021 pokračujeme bez zmeny

      4. 3. 2021

      V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR a vzhľadom na naše kapacitné a personálne možnosti pokračujeme v prezenčnej forme vyučovania na 1. stupni ZŠ tak ako doteraz a rovnako aj v prezenčnom vyučovaní maturantov. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je test minimálne jedného zákonneho zástupcu nie starší ako 7 dní a podanie čestného vyhlásenia zákonneho zástupcu. U maturantov je to rovnako platný test, nie starší ako 7 dní. Predmetné vyhlásenie môžete podať elektronicky prostredníctvom platformy EDUPAGE alebo v papierovej podobe, pre zákonných zástupcov dostupné TU, pre plnoletých žiakov dotupné TU. ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje