• Cena Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva na ŠVK FCHPT STU v Bratislave

      1. 12. 2022

      V stredu 23. novembra 2022 sa uskutočnil 24. ročník Študentskej vedeckej konferencie FCHPT STU s medzinárodnou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život“. Po dvojročnej prestávke sa opäť konala prezenčne na pôde fakulty STU v Bratislave. Ide o prehliadku najlepších vysokoškolských bakalárskych a magisterských prác. Jej cieľom bolo podporiť vedecký výskum prinášajúci inovatívne, ale hlavne environmentálne a spoločensky zodpovedné riešenia problémov súčasnosti. Popri nej sa uskutočnila aj posterová sekcia stredoškolských projektov, ktorej sa zúčastnili aj členovia nášho Amavet klubu Jozef Jabczun (06A) a Alex Kanderka s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín. Mali možnosť stretnúť a diskutovať s odborníkmi v tejto oblasti, najmä z Inšpekcie životného prostredia a zo Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI). Práve tú ich projekt veľmi zaujal a tak chlapci získali Cenu SSCHI za výnimočný študentský projekt v oblasti chemického inžinierstva a technológií spojenú s finančnou odmenou.Gratulujeme a už teraz sa tešíme na 25. ročník ŠVK.

      Link na ŠVK v Ranných správach RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/370697#806 

      A. Kanderka, J. Jabczun

     • STRAVA od 1.1.2023

      29. 11. 2022

      Dôležité!!!

      Po niekoľkomesačnom volaní po úprave finančných pásem pre nákup potravín pre jedno jedlo v školskom stravovaní zverejnilo Ministerstvo školstva nové finannčné pásma (dostupné TU). Zvyšujúce sa ceny základných potravín a energií priviedlo mnohé zariadenia školského stravovania do dlhov a existenčných problémov. Aby sa do týchto problémov nedostala aj naša školská jedáleň a aby sme zachovali a zlepšovali kvalitu obedov v našej školskej jedálni, bolo potrebné upraviť finančné pásma pre všetkých stravníkov našej školy. Po dohode vedenia školskej jedálne a vedenia školy s platnosťou od 1.1.2023 budú všetci žiaci Základnej školy sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša zaradení do 3. finančného pásma, čím sa upravuje aj výška mesačných poplatkov za obedy. Nové ceny obedov na celý mesiac si môžete pozrieť v priloženej tabuľke TU a nastaviť trvalé príkazy v banke na novú sumu už od 15.12.2022, aby v nasledujúcom mesiaci január 2023 malo Vaše dieťa dostačujúci finančný kredit na celý mesiac. Rovnaký pokyn platí aj pre zamestnancov školy. V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedále Ľudmilu Macejkovú.  

     • ADVENT 2022

      28. 11. 2022

      Čo nás čaká v decembri

      Čakanie nemusí byť iba o nepokoji, nervozite a strese... V pokoji a s túžbou pomáhať a slúžiť vstupujeme do tohtoročného Adventu - do času radostného očakávania a nádeje. Vopred ďakujeme za každú podporu a pomoc pri našich aktivitách. Vyprosujemem všetkým pokojný a požehnaný advetný čas. 

    • Dejepisná súťaž - Cheb
     • Dejepisná súťaž - Cheb

      28. 11. 2022

      24. 11. 2022  sa v Chebe (Česká republika) konalo medzinárodné finále  z Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Našu  školu pod vedením p. uč. Miriam Kohutovej  reprezentoval 3-členný tím, ktorý si postup vybojoval víťazstvom v aprílovom krajskom kole  v zložení Michal Vrábel (O7B),   Martin Moravčík (O7B) a Matej  Kmec (O6A).  

      Nakoniec 40. miesto (z celkovej konkurencie 360 gymnázií SR a ČR) nie je najhoršie, aj vzhľadom na to, že dvaja z nášho 3-členného družstva neplánujú z dejepisu ani maturovať a chcú ísť na medicínu. 

      Výsledok je skvelý aj preto, že v 4-kolovej  a viac ako trojhodinovej vedomostne veľmi náročnej súťaži získali chlapci z 280 možných bodov (víťazný tím dosiahol 263 bodov) 224 bodov. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepisná súťaž - Cheb.

    • DO SVETA FANTáZIE...
     • DO SVETA FANTáZIE...

      25. 11. 2022

      Do sveta fantázie. Práve doňho sme sa vydali a ponorili s triedami septima A aj B po prekročení prahu výstavných sieni Múzea rusínskej kultúry. Príbehy, ktoré nám ponúkli vystavené diela Borisa Sirku a Hansa Christiana Andersena cez ilustrácie Jána Kurinca v sebe niesli dramatičnosť, emóciu a mnoho farieb. Výsady „princiatok“ dánskeho kráľa, ktorým v 19. storočí rozprávkar H. CH. Andersen pravidelne večer čítaval Snehovú kráľovnú či Malú morskú vílu, sme v tejto chvíli chceli mať aj my. Ilustrácie J. Kurinca majstrovsky zvládnuté digitálnou technikou pred našimi očami doslova ožívali. Rovnako pútavo nás pohltil aj svet Borisa Sirku, jeho bytostná tvorivosť prepojená s vysokým umením. Jeho myšlienky, vyjadrovaciu schopnosť aj témy premietané do tvorby, ktorú sme mali možnosť v múzeu „dýchať“, v sprievodnom slove v plnej kráse odhalili lektori múzea.

      Ďakujeme im a Múzeu rusínskej kultúry za príležitosť umelecky pookriať. Využili sme ju.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DO SVETA FANTáZIE....

    • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom
     • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

      23. 11. 2022

      Celoštátne kolo študentskej konferencie sa  konalo tak, ako je už zvykom, v deň pred Dňom boja proti totalite, teda 16. novembra 2022 v Bratislave. Tohtoročný 16. ročník sa konal v Primaciálnom paláci a ko je už zvykom aj za prítomnosti 11 študentov našej školy. 

      Ako vždy ste ju mohli  sledovať v priamom online prenose a kto ho nestihol, tak má možnosť pozrieť sa na záznam (TU https://www.youtube.com/watch?v=vxL7kC4Lj_E ). 5 tímov sa umiestnilo rovnomerne aj vo všetkých troch ocenených pásmach (v zlatom, striebornom a bronzovom). 

      Okrem samotnej konferencie študenti zažili nielen individuálny program s pani učiteľkou PaedDr. Miriam Kohutovou, ale aj  bohatý sprievodný podporný program. Okrem prehliadky Národnej rady SR a besedy o zmysle a význame vzdelania s poslancom P. Osuským, okrem  návštevy  rádia Lumen a stretntutia s otcom biskupom Haľkom (od ktorého sme dostali aj čokoládkovú pozornosť) , to bolo aj  literárne pásmo - predstavenie v Astorke s básnikom Ľubomírom Feldekom, stretnutie s bratom blahoslaveného Titusa Zemana ale aj osobné stretnutie a rozhovor s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

      Prečo sa naši študenti zapojili? Niekoľko ich odpovedí: 

      Emma a Milka (O7B)- Konferencia nenápadní hrdinovia mi dala neuveriteľné skúsenosti ...Vďaka našej pani učiteľke Kohutovej som mala možnosť vycestovať do Bratislavy, stretnúť sa s rôznymi významnými osobnosťami... a hlavne spoznala som pravú tvar slovenských dejín obdobia komunizmu.

      Diana, Šimon a Timea (O6A) - Projekt Nenápadní hrdinovia je skvelým príkladom toho, aký krutý bol komunizmus. Mladých naučí pokore a vďačnosti. Rovnako aj ja som si prostredníctvom tohto projektu oveľa viac uvedomila, aké máme šťastie, že žijeme v tejto slobodnej a demokratickej dobe. Pamätníkom, ktorí sa o našu slobodu zaslúžili, patrí jedno obrovské ďakujem. Okrem toho mám samozrejme aj kopec nových kamarátov a skvelých zážitkov, bola to veľmi príjemná, no zároveň aj poučná skúsenosť. Ďakujem našej pani učiteľke Kohutovej, že nám umožnila zúčastniť sa tejto konferencie, venovala nám veľa svojho osobného času.

      Ema (O7A) - 17. novembra sme sa zúčastnili kladenia vencov obetiam komunizmu pri Bráne slobody na Devíne. Pri pamätníku sedeli politickí väzni a jeden z nich spomínal na časy, kedy ich tu sedelo oveľa viac. V tom som to pochopila. Pochopila som, prečo je také dôležité objavovať životné príbehy, ktoré v sebe skrývajú títo skromní a pokorní ľudia. Pretože nám odchádzajú.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom .

     • Reportáž zo školskej akcie

      16. 11. 2022

      Počas Týždňa vedy a techniky sa na interaktívnej výstave s názvom Technika - Vedecká hračka v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove zúčastnili žiaci O5A a O5B a VIII.A triedy.  Prezentácia predsedníčky občianskeho združenia  Vedecká hračka Beáty Puobišovej bola  podnetná a prínosná. Hračky, ktoré máme aj doma, výborne poslúžia ako pomôcka pri objasňovaní fyzikálnych javov ako napr.  zmena ťažiska, magnetizmus,  rozkladu svetelných lúčov... Zistili sme teda,  že s fyzikou   sa  stretávame v každodennom živote už od detstva. Bola to pre nás veľká zábava,  a preto odporúčame aj ostatným žiakom podobný druh aktivít.  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/367358#490

     • Interaktívna prednáška o potrebe šetrenia elektrickou energiou

      15. 11. 2022

      Dňa 11.11.2022 sa triedy 5.A, príma A a sekunda A zúčastnili interaktívnej prednášky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA: „Spoznajte najväčších žrútov energie“ a disciplíny „Teplo, teplejšie, horúco“- experimenty s termokamerou. Ďakujeme milým prednášajúcim pracovníčkam SIEA, ktoré nám sprostredkovali množstvo rád a praktických informácií ako v škole či doma sa správať energeticky úspornejšie a začať šetriť elektrickou energiou. Ďakujeme aj za milé darčeky (energentické pexesá a kvartetá, či zakladače Rady tety Ety). 

      Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU môžu využiť  všetky školy na Slovensku bezplatne. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, v rámci národného projektu financovaného z európskych a štátnych zdrojov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

      RNDr. M. Feretová (Amavet klub 957)

     • Exkurzia Združená tkanivová banka

      14. 11. 2022

      Dňa 9.11.2022 sa vybraní žiaci septím v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku: Michaela Balčáková, Terézia Husovská, Zuzana Šibová, Martin Moravčík, Tadeáš Bujdosó a Michal Vrábel v doprovode pani učiteľky Mgr. Jany Tkáčovej, zúčastnili na prehliadke Združenej tkanivovej banky pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. V rámci prehliadky sme sa oboznámili s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickým využitím buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach.   Po nasadení ochranných pomôcok, sme začali našu prehliadku. Bol to neskutočný zážitok, zažiť si reálnu prácu vedca na špičkovom pracovisku. Dostať sa do laboratória, kde sa môžeme zoznámiť s výskumom kmeňových buniek nemôže väčšina z nás.  Na začiatku nás hneď okúzlili moderné priestory a milí personál, ktorý nás prívetivo privítal a podal bližšie inštrukcie o ďalších krokoch prehliadky. Náš čas prehliadky zbehol veľmi rýchlo, niet sa čomu diviť, pretože program bol veľmi zaujímavý a pútavý, obohatený o možnosť si vyskúšať pipetovanie, pozorovanie tkanív pod mikroskopom ... Ďakujeme za príležitosť si to vyskúšať. Bol to zaujímavý a podnetný deň.  Ďakujeme pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za sprostredkovanie a  možnosť zúčastniť sa tohto podujatia a RNDr. Lucii Slovinskej za sprievod pri prehliadke. (M. Vrábel a Z. Šibová 07.B)

     • Riaditeľské voľno

      11. 11. 2022

      Riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč vyhlasuje na piatok 18.11.2022 riaditeľské voľno pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša a rovnako aj pre žiakov Základnej školy sv. Mikuláša a to z organizačných dôvodov. Na tento deň pripravil zriaďovateľ školy Metodický deň pre pedagogických zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy. V tento deň budú na parcovisku iba nepedagogickí zamestnanci. Ďakujeme za pochopenie.

    • DOTYKY s poéziou
     • DOTYKY s poéziou

      11. 11. 2022

      DOTYKY s poéziou pokračujú vďaka dlhoročnej spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava aj v tomto školskom roku. 

      Sextáni sa tak dnes, 10. 11. 2022, zoznámili s aforizmami a básňami Erika Ondrejičku, tvorbou poetky Oľgy Glušíkovej a to všetko sprevádzané hudobou a spevom Juraja Turteva. Aj takéto bývajú hodiny slovenčiny na našej škole. PaedDr. Miriam Kohutová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DOTYKY s poéziou.

    • Šarkaniáda ŠKD
     • Šarkaniáda ŠKD

      10. 11. 2022

      K ročnému obdobiu jesene už tradične patrí Šarkaniáda.  Nechýbala ani v našom ŠKD. Na úvod sme si zaspievali Hymnu ŠKD, potom nasledovalo púšťanie šarkanov po oddeleniach, neskôr voľná šarkaniáda.  Deti mali veľkú radosť, na ihrisku poletovali šarkany rôznych farieb a tvarov. Akcia sa nám vydarila aj vďaka priaznivému počasiu, silnému vetru a dobrej nálade.

      V neposlednom rade ďakujeme aj za pomoc rodičov a starších súrodencov, ktorí sa taktiež na Šarkaniáde zúčastnili.

      Veríme, že sa o rok takto stretneme zas v hojnom počte

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda ŠKD.

     • FESTIVAL vedy a techniky 2022 - Bratislava

      9. 11. 2022

      7 projektov, 6 ocenení (cena dekana PF UK Bratislava, špeciálne ceny poroty...), 3 postupy na medzinárodné súťažné prehliadky....úžasná bilancia na tohtoročnom celoslovenskom finále súťažnej prehliadky študentských vedeckých prác v rámci Festivalu vedy a techniky v Bratislave. Špeciálne blahoželáme postupujúcim - Matej Kmec (sexta A) na prehliadku MILSET Expo- Sciences v Mexiku, Jozef Jabczun (sexta A) na prestížnú prehliadku študentskej vedeckej činnosti EÚ EUCYS v Belgicku a Krištof Franko a Marko Balčák (prima A) na prehliadku Festival vedy a techniky v Pardubiciach (ČR). Srdečne blahoželáme aj ďalším oceneným a účastnikom tohtoročného celoslovenského finále v Bratislave - Anna Pénzešová (sexta A), Klára Bauerová a Viktória Hasarová (prima A), Juliana Lichvárová a Viktória Onuferová (prima A), Noemi Uličná a Lívia Šmalecová (oktáva). Veľké poďakovanie a gratulácia patrí aj hlavnej koordinátorke a motivátorke p.u. Mirke Feretovej a rovnako aj všetkým kolegom, ktorí pomáhali deťom pri príprave projektov. Ceremoniál odovzdávania cien si môžete pozrieť zo záznamu TU, fotografie našich úspešných žiakov TU. Informácie o jednotlivých projektoch a odboroch, v ktorých sa súťažilo nájdete v priloženom dokumnte TU.

     • Misijný týždeň 2022 - ďakujeme!

      9. 11. 2022

      "Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium“. V duchu myšlienky ohlasovať evanjelium svojím životom, postojom, modlitbou, skutkom lásky či konkrétnou pomocou sme sa na škole spoločne počas misijného týždňa zjednotili, aby sme mysleli na druhých. Každý deň sme úmysel desiatku sv. ruženca a spoločnej sv. omše venovali inému svetadielu a jeho obyvateľom. Skutok lásky – pečenie koláčikov zjednotil žiakov, ich rodičov a aj učiteľov. Za ponúknuté koláčiky sa vyzbierala krásna suma 1700€Tieto peniaze priamo pomôžpráci Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará o ľudí zmrzačených nášľapnými mínami a o ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Chutné koláčiky tento rok v rodinách pripravili žiaci tried 6.A, 8.A, 9.A, 04A, 05A, 05B, 06A. Veľká vďaka za túto službu a nadšenie žiakov pri ponúkaní koláčikov. Misijný týždeň bol na škole podporený aj návštevou misijného Brata Eliáša, vlastnými aktivitami učiteľov v jednotlivých triedach a využitím talentov žiakov, ktorí sa zapojili do pomoci s propagáciou a fotodokumentáciou misijného týždňa.

      VIAC o misijnom týždni vo filme  TU a na fotografiách vo fotoalbume TU.

    • Misijné zrnká v našej škole
     • Misijné zrnká v našej škole

      31. 10. 2022

      Ježiš a jeho Matka Mária si často vyberajú deti a dávajú im dôležité úlohy pre život Cirkvi a ľudstva. Akú obrovskú silu má modlitba detí!“ Ján Pavol II., List deťom, 13. decembra 1994

      Žiaci štvrtých ročníkov ZŠ prijali výzvu vytvoriť Misijné zrnká – základný prvok modlitbovej siete detí, ktoré sa svojou modlitbou zapájajú do pomoci svetovým misiám. Stali sa tak členmi Misijného diela detí, ktoré pôsobí v 120 krajinách sveta a ktoré spája myšlienka „ Deti pomáhajú deťom“.

      Misijné zrnko sa stretáva raz za 2 týždne, tvoria ho deti, ktoré sa modlia ruženec za pápeža, za misie a za misionárov celého sveta. Je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme.

      Za všetkých členov sa slávi denne o 17.00 hodine v Bazilike sv. Petra v Ríme svätá omša. Za deti sa modlia aj misionári a ľudia na všetkých kontinentoch sveta. Viac na https://misijnediela.sk/vyzva-na-zapojenie-sa-do-misijneho-diela-deti/

      V mesiaci októbri bola vyhlásená súťaž – nacvičiť africký tanec. Samozrejme, obe zrnká sa do toho s radosťou pustili a usilovne celý október cvičili. 

      „Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj. Dobrotivý Pán Boh vás všetkých pozýva patriť k chlapcom a dievčatám, ktorí pomáhajú misionárom.“

      Ján Pavol II.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Misijné zrnká v našej škole.

    • MATBOJ
     • MATBOJ

      30. 10. 2022

      Vo štvrtok, 27.10.2022, sa opäť naše dve družstvá zúčastnili prestížnej matematickej súťaže MATBOJ v Košiciach. V tejto súťaži si naši študenti, Jozef Jurko (05B), Kristína Požonská, Jozef Sebastián Kišš a Ján Maník, všetci z 07A  (1. družstvo) a Petra Tomaščínová (08A),  Ema Szantová, Marek Bombara a Samuel Moravčík, všetci z 05A (2. družstvo), počínali celkom dobre.

      Prvé družstvo sa umiestnilo na peknom 24. mieste a druhé na 29. mieste, z celkového počtu 46 súťažiacich družstiev z celého Slovenska. Naši študenti si zmerali sily s najlepšími matematickými hlavami slovenských gymnázií a stredných škôl. Oceňujeme ich zodpovednú prípravua a ich nadšenie pre matematiku. Prajeme im v úspechy aj v ďalších rokoch a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Súťažíme v jazykoch s WocaBee
     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

      30. 10. 2022

      Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!Držíme im v súťaži palce!

     • Projekt s podporou PSK ukončený

      27. 10. 2022

      Príjemné jesenné počasie doprialo realizácii projektu "Ihrisko pre všetkých" v rámci výzvy predsedu PSK. Projekt vybavenia volejbalového ihriska hracími prvkami, úpravy jeho okolia a namaľovania čiar podporil PSK prostredníctvom tejto výzvy sumou 2000€. Veríme, že to nebola posledná podpora zo strany PSK a tak budeme  môcť areál našej školy naďalej zušľachťovať a rozvíjať.

    • Festival vedy a techniky - Košice
     • Festival vedy a techniky - Košice

      26. 10. 2022

      V piatok 21.10.2021 sa konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovalo 11 žiakov so 7 projektami. Na tejto súťaži bolo pred odbornou hodnotiacou komisiou odprezentovaných 62 vedeckých projektov žiakov gymnázií a stredných škôl oboch krajov a okrajovo aj pár odvážnych žiakov ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Výsledok krajského kola nás veľmi milo prekvapil - postúpilo všetkých 7 projektov z našej školy. Sme veľmi vďační za našu pani učiteľku RNDr. Miriam Feretovú a za jej čas, trpezlivosť  a ochotné srdce. 

      Na celoštátne kolo FVAT postúpili konkrétne títo žiaci: 

      01A: Klára Bauerová, Viktória Hasarová, Marko Balčák, Krištof Franko, Júlia Lichvárová, Mária Marcinčinová – Viktória Onuferová

      06A: Anna Penzešová, Matej Kmec, Jozef Jabczun a Alex Kanderka (pracujúci v našom Amavet klube)

      O8B: Noemi Uličná, Lívia Šmalecová

      Chceme tiež vyjadriť vďaku, za ochotu pomôcť pri realizácii projektov týmto žiakom : 

      O6A: Sára Kucková, Diana Šimková, Richard Barilla, Štefan Hudačko

      O7B: Tadeáš Bujdoóso

      Všetci žiaci sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole.

      Celoštátne finále sa uskutoční prezenčne v Bratislave počas Týždňa vedy a techniky v dňoch 6. - 8. 11. 2021 v priestoroch zážitkového centra vedy v Aureliu (https://aurelium.sk/tesime-sa-na-vasu-navstevu-v-aureliu/).

      Blahoželáme! Sára Kucková (sexta A)

      Dojmy súťažiacich:

      Vzhľadom na moju prvú skúsenosť z takéhoto podujatia hodnotím dojmy veľmi pozitívne, bolo to veľmi inšpiratívne a hodnotné. Je krásne spoznať nových ľudí, vypočuť si nové názory a poučné boli aj otázky poroty, ktoré  otvárajú iné možnosti smerovania projektu. Som vďačná za túto príležitosť predovšetkým našej tr.uč. Feretovej. Viktória (01A)

      Páčilo sa mi, že každý súťažiaci sa mohol ísť pozrieť na každého iného. Dojalo ma,  ako nás ľudia, vysokoškolskí pedagógovia, spolusúťažiaci chválili,  akí sme šikovní. Nečakal som, že postúpime, je to veľmi dobrý pocit,  že sme niečo dokázali.  Marko (01A)

      Bol som prvýkrát na takejto súťaži. Bolo zaujímavé byť v priestoroch vysokej školy, komunikovať s vysokoškolskými profesormi. Musel som sa prekonávať, naučiť sa prezentovať a argumentovať. Páčilo sa mi tiež, že som sa mohol zoznámiť so žiakmi iných škôl, počúval som ich prezentácie a učil som sa od nich. Krištof (01A)

      Super zážitok. Najprv som mala stres, ako to dopadne a čo ma čaká, ale neskôr som si to užívala. Bola to zábava. Mária (01A)

      Na súťaži sa mi veľmi páčilo. Postúpili sme na celoštátne finále projektov, zoznámila som sa s milými vysokoškolskými pedagógmi, vybavili sme si exkurziu v ich laboratóriách. Prírodovedecká fakulta UPJŠ je veľmi pekná škola. Klára (01A)

      Bola to super skúsenosť. Zo začiatku to bolo stresujúce prezentovať projekt pred hodnotiacou komisiou, ale po prvej obhajobe to už bolo ľahšie. Komisia bola veľmi milá a nechcela nás zámerne na niečom nachytať. Bol to úžasný zážitok, vidieť toľko mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vedu a snažia sa nejako prispieť k jej rozvoju. Samozrejme, študenti by to nedokázali bez svojich školiteľov a pedagógov, a preto veľké poďakovanie patrí Vám, pani učiteľka. Asi žiadna škola nemala také výborné výsledky ako my a to svedčí o vašej kvalite. Teším sa, no troška aj obavám na celoštátne finále.  Lívia (08B)

      Krajské kolo FVAT mi prinieslo mnoho nových skúseností. Mala som možnosť spoznať mladých šikovných ľudí, ktorí prezentovali zaujímavé projekty. Myslím si, že Slovensko má vďaka ich tvorivosti a nadšeniu dobrý základ pre vývoj v oblasti vedy a techniky. Noemi (08B)

      Bolo zaujímavé opäť prezentovať svoj projekt prezenčne pred odbornou porotou. Myslím si, že som si už zvykol na trému pred prezentáciou. Svojím projektom som zaujal nielen porotu, ale aj iných študentov. Počas festivalu košická televízia natočila prezentáciu môjho projektu. Teším sa na celoštátne kolo v Bratislave… Matej (06A)

      Myslím si, že mladí (primania) to zvládli na jednotku. Takéto súťaže im pomôžu, a ak si k vede vybudujú vzťah, tak je to len dobré. Slovensko potrebuje vedcov, kriticky mysliacich ľudí a takéto súťaže dokážu ukázať deťom, že veda nie je len nuda. Števo (06A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky - Košice.

     • Návrat k návšteve z ISLANDU

      25. 10. 2022

      S veľkou radosťou sme v skorých ranných hodinách 26.septembra 2022 privítali na letisku v Katowiciach 31 člennú výpravu z našej partnerskej školy v Sandgerdi na Islande. Po chvíli oddychu sme našu mobilitu v rámci projektu Erazmus+ začali exkurziou v Košiciach, kde si 27 žiakov a 4 učitelia prezreli historickú časť mesta Košíc,  múzeum Dolná brána  a Košické ZOO. Počas nasledujúcich 3 dní  strávených  doobeda v škole si naši žiaci a islandskí návštevníci vymieňali svoje poznatky a vedomosti z mytológie, literatúry, ľudovej slovesnosti, histórie, geografie a ostatných predmetov, ktoré využili pri príprave svojich  projektov, prezentácií, videí, kvízov, hravých aktivít, na ktorých pracovali počas celého trvania projektu. Takto si navzájom zaujímavou a veselou formou priblížili nehmotné kultúrne dedičstvo svojich krajín uchované v legendách, povestiach príbehoch. Takisto samotným zážitkom pre žiakov bolo spoznávať a porovnávať rozdielnosti našich školských systémov, čo prinieslo veľa humorných situácií.

      Zavŕšením programu v škole  boli štvrtkové divadelné predstavenia v angličtine. Ťahal dedko repku v angličtine pripravili žiaci našej školy ako príklad najobľúbenejších detských rozprávok a príbehov podávaných z generácie na generáciu. Na záver sme sa spoločne preniesli stovky rokov dozadu do stredovekého Islandu, skrz jednu z najznámejších ság Snorri Sturluson, ktorú v angličtine nacvičili a previedli spoločne žiaci našej a partnerskej školy.

      Aké by to bolo, keby sme teóriu nepreniesli do praxe! Miesta, o ktorých naši hostia počuli počas školských aktivít a ktoré sa spájajú s legendami či povesťami sme navštívili počas  našich spoločných exkurzií. Takto sme Islanďanom ukázali krásy Slovenska a bohatú históriu našej krajiny. So žiakmi a učiteľmi sme sa nakoniec rozlúčili veslo v škole počas slovensko- islandského večera na Imatrikulácii. Prísť na Slovensko a nezažiť tradičnú ľudovú tancovačku, neochutnať naše tradičné jedlo a zábavu by bolo ako navštíviť Island a nevidieť gejzír. Po tomto spoločnom týždni máme  nielen nové poznatky, rozšírené obzory ale hlavne veľa nových zážitkov a priateľov.

      Veľké ďakujem patrí programu  Erazmus+ a SAAIC, vďaka ktorým je tento projekt realizovaný!

       

      FOTOALBUM 1

      FOTOALBUM 2

       

       

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje