• SEMAFOR usmernenie
     • SEMAFOR usmernenie

     • V súvislosti s usmerniami MŠVVaŠ SR, tzv. školský semafor, pripomíname, že vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré za žiaka povinne podáva zákonný zástupca v momente, keď sa okres Prešov dostane do oranžovej farby, resp. keď žiak preruší školské vyučovanie na 3 a viac dní. Predmetné vyhlásenie je dostupné v aplikácii EDUPAGE medzi žiadosťami a vyhláseniami. V písomnej forme ho nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Momemntálne je okres Prešov v zelenej farbe a podávanie spomínaného vyhlásenia je dobrovoľné. Prajeme veľa trpezlivosti a rozvahy.

    • SAMOTEST Standard Q COVID-19 Ag test
     • SAMOTEST Standard Q COVID-19 Ag test

     • V týchto dňoch ste na základe prejaveného záujmu obdržali (alebo ešte len obdržíte) SAMOTEST Q COVID-19 antigénový nazálny test, ktorý je možné veľmi ľahko urobiť aj doma. Pozrite si krátky videonávod alebo si preštudujte písomný návod návod na použitie TU, prípadne si prečítajte sprievodcu samotestovaním TU. Test sa odporúča vykonať 2x týždenne, ideálne v pondelok a štvrtok. Po vykonaní testu informujte o výsledku testu (negatívny alebo pozitívny) prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. V prípade pozitívneho výsledku odporúčame objednať sa na PCR test. Veľa odvahy a sily do ďalších dní.

    • Atletika
     • Atletika

     • Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie sú uvedené na priloženom plagáte.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

    • Úspechy na 1. stupni ZŠ
     • Úspechy na 1. stupni ZŠ

     • Počas prázdnin prišiel do školy balík pre žiakov z triedy 2. B (terajšia 3. B)
      V balíku bol okrem sladkostí aj diplom za mimoriadne dielo, ktoré vytvorili žiaci v spolupráci s triednou učiteľkou Zitou Sedlákovou a p. učiteľom Stanislavom Šarišským. Súťaž, do ktorej sa druháci zapojili, organizovalo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ku Dňu rodiny. Žiaci sa zapojili do súťaže v audiovizuálnej sekcii piesňou na tému V náručí otca a mamy. Pieseň si môžete pozrieť TU.

      A to nie je všetko. S radosťou Vám tiež oznamujeme, že kolektív tých istých žiakov, ocenila porota výzvy Hľadáme mladé prešovské talenty 2021, ako jeden z najlepších talentov.

      Žiaci terajšej 3. B vystúpia na verejnej prehliadke, ktorá sa uskutoční dňa 18. 9. 2021 o 15:00 h v Záhrade umenia na Svätoplukovej ulici alebo v prípade nepriaznivého počasia 19. 9. 2021 o 15:00 h v sále PKO Čierny orol v Prešove.
      K oceneniam za milé hudobné dielko deťom blahoželáme.

    • INFORMÁCIE 2 - školský rok 2021/2022 začíname
     • INFORMÁCIE 2 - školský rok 2021/2022 začíname

     • Začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži a je potrebné priniesť ďalšie informácie...

      1. Školský rok začíname 2.septembra 2021 (ŠTVRTOK) o 8,00 hod. v škole. Všetci žiaci Základnej školy sv. Mikuláša (okrem žiakov 1. ročníka) a všetci žiaci Gymnázia sv. Mikuláša prídu do školy tak, aby všetci boli v triedach najneskôr o 8,00. Po úvodnom príhovore riaditeľa školy a školského kaplána budú pokračovať so svojimi triednymi učiteľmi do skončenia 3. VH do 10,35 hod. Po skončení 3. VH odchádzajú domov. Pri mladších žiakoch je nutné zo strany rodičov zabezpečiť návrat týchto žiakov domov.

      2. Žiaci kvarty A,B, kvinty A, sexty A,B, septimy A, B, oktávy A,B a žiaci 9.A zo ZŠ odchádzajú o 8,30 hod. so svojimi triednymi učiteľmi do Konkatedrály sv. Mikuláša na slávnostnú sv. omšu VENI SANCTE, ktorú bude celebrovať o.arcibiskup Bernard Bober.

      3. Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ sv. Mikuláša sa spolu so svojimi deťmi, našimi prvákmi,  stretnú s triednymi učiteľkami a vedením školy o 8,15 hod. pred hlavným vchodom. Po úvodných pokynoch zoberú triedne učiteľky žiakov do svojich tried a cca o 9,15 hod. ich vrátia rodičom. Tým pre nich prvý deň v škole končí a do školy sa vrátia znovu v piatok 3.9.. Vyučovanie začína o 8,00 a pokračuje podľa zavrejneného rozvrhu. Po skončení vyučovaniu pokračujú prihlásené deti v ŠKD, ktoré svoju činnosť začína od piatku 3.9..

      4. V piatok 3.9. začína vyučovanie o 8,00 a pokračuje počas prvých troch vyučovacích hodín triednickymi hodinami. Vyučovanie pokračuje ďalej podľa zverejneného rozvrhu a končí 6. VH.

      V prípade nejasností kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne zástupcov riaditeľa školy.

      Tešíme sa na vás.

    • Dobrovoľníci pre Prešov
     • Dobrovoľníci pre Prešov

     • Zdieľame výzvu...

      Aj v Prešove potrebujú dobrovoľníkov.... Zdieľame výzvu zaslanú od koordinátorov dobrovoľníctva.

      Milí študenti a študentky, už iba pár dní vás delí od začiatku školského roka. Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte čoskoro za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku. Vek dobrovoľníka bol organizátormi znížený na 16 rokov, má byť samozrejme plne zaočkovaný a pri registrácii musí nahrať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je možné stiahnuť v registračnom formulári. Srdečne pozývame do tejto služby, kde môžete zažiť nové skúsenosti, stretnúť nových ľudí, vidieť zákulisie príprav takéhoto veľkého podujatia a hlavne môžete ukázať srdce ochotné pomôcť. Takouto službou samozrejme reprezentujete aj našu školu a cirkev. Nahlásiť sa za dobrovoľníka sa môžete na www.navstevapapeza.sk a sledovať bližšie informácie na fb Stretnutie s pápežom Františkom v Prešove. Samozrejme, každý dobrovoľník obdrží aj veci, ktoré mu zostanú na pamiatku jeho služby.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      S úctou

      S pozdravom o. Matúš Verba a Viktória Žolnová,

      koordinátori dobrovoľníkov pre Prešov.

    • INFORMÁCIE 1 - školský rok 2021/2022 začíname
     • INFORMÁCIE 1 - školský rok 2021/2022 začíname

     • S blížiacim sa začiatkom škoského roka 2021/2022 sa hromadia informácie určené rodičom a študentom našej školy. Budú sa objavovať postupne a dúfame, že aj včas.

      1. Prihlasovanie na stravu realizujte vzhľadom na veľký počet stravníkov čím skôr. Ideálne je prihláasiť sa do 31.8.2021, pretože prihlasovanie v stredu 2.9.2021 bude možné iba do 11,30 hod. Prihlášky sú dostupné TU.

      2. Záujemcovia o AG samotest (25 ks na 1 žiaka, test je nazálny s krátkou paličkou) sa musia prihlásiť cez aplikáciu EDUPAGE (anketa bola zverejnená v PON 23.8.) alebo prostredníctvom triednych učiteľov (emai, telefón) najneskôr do stredy 25.8.2021 do 12,00. 

      3. Všetci záujemcovia o ŠKD musia svoje deti prihlásiť najneskôr do UTO 31.8.2021 doručením prihlášky osobne Danke Kostelnikovej alebo emailom na dankakostelnikova@zsgmikpresov.sk . Prihláška dostupná TU.

    • šKaetci dobrovoľníci
     • Návšteva sv. Otca Františka na Slovensku

     • S blížiacom sa termínom návštevy sv. Otca na Slovensku vrcholia aj prípravy na jeho návštevu. Táto návšteva je pre našu krajinu radosťou a darom, no vyžaduje si dobrú prípravu - tak na poli duchovnom ako aj na poli organizačnom. K všetkým starším ako 18 rokov (nielen k študentom ale aj k zamestnancom a rodičom žiakov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy) je smerovaná výzva otca arcibiskupa B.Bobera na dobrovoľnícku službu pri návšetve sv. Otca Františka v meste Košice. Dobrovoľníkov potrebuje aj mesto Prešov, srdečne pozývame aj do Prešova. Prihlasovací formulár s možnosťou výberu služby nájdete na odkaze TU. V deň návštevy Svätého Otca Františka dňa 14.9. bude na škole riaditeľské voľno. Všetci dobrovoľníci budú mať voľno aj v pondelok 13.9. Medzi dobrovoľníkov sa môžu so súhlasom rodičov prihlásiť aj žiaci vo veku nad 16 rokov. Viac o návšteve v Košiciach a podmienkach dobrovoľníckej služby nájdete TU. Srdečne pozývame.

    • ŠKOLSKÝ ČASOPIS - letný špeciál
     • ŠKOLSKÝ ČASOPIS - letný špeciál

     • V netradičnom online vydaní, na ktorého tvorbe sa podieľali štvrtáci z triedy sv. Ondreja, nájdete exkluzívnu Abecedu Simony Magušinovej, rodenej Martausovej, rozhovor o dabovaní disneyoviek, úryvok z knihy Vlčie oko a zopár ďalších prekvapení. Inšpiratívne čítanie a príjemné leto, ale aj príjemné čítanie a inšpiratívne leto!

      Leto špeciál 2021

    • Erasmus plus - prázdninová výzva.
     • Erasmus plus - prázdninová výzva.

     • Hoci sa končí školský rok a žiaci sa do školských lavíc vrátia až 2.9.2021, náš projekt Erasmus plus pokračuje ďalej aj cez prázdniny. Spolu s nami doby Tatry, Pieniny, kultúrne pamiatky a priprav TV reportáž - buď ako video alebo prostredníctvom fotografií z miest, ktoré si navštívil. Tešíme sa na vaše práce, tešíme sa na vašu tvorivosť a nápady. Všetkým prajeme požehnané leto plné oddychu a príjemných zážitkov.

    • NAJ online učiteľ PSK
     • NAJ online učiteľ PSK

     • Milá študentka, milý študent Gymnázia sv. Mikuláša!

      Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

      Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

      Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

      Podmienky k nominovaniu:

      Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie (viď príloha). Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy.

      Ďakujeme, že si nájdeš čas a budeš nominovať!

    • Záver školského roka - čo nás čaká.
     • Záver školského roka - čo nás čaká.

     • Mesiac jún je v plnom prúde a záver školského roka 2020/2021 sa nezadržateľne blíži. V súvislosti so záverom školského roka dávame do pozornosti nasledujúce oznamy:

      • v súvislosti s prípravou finančnej uzávierky v školskej  jedálni bude prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy možné iba do piatku 18.6.2021 do 14,00. Za porozumenie ďakujeme.
      • dňa 25.6. (piatok) bude na škole z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.
      • slávnostná sv. omša na záver školského roka (TE DEUM) bude na sviatok sv. Petra a Pavla v utorok 29.6.
      • posledný deň školského vyučovania je streda 30.6.. V tento deň bude strava podávaná vo forme balíčkov a činnosť školského klubu detí bude ukončená o 13,00 hod.

      Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša.

    • ISIC ponuka
     • ISIC ponuka

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!  

      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

      Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

      Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

      https://isic.sk/onlinestretnutia/

      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

      Vidíme sa J

      Tím ISIC 

    • Beseda s pánom Fischom
     • Beseda s pánom Fischom

     • Pravidelné každoročné exkurzie do koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim) sa kvôli pandémii nemohli uskutočniť nielen v minulom roku, ale ani tento školský rok. Preto sme si tragédiu slovenských  židov pripomenuli aspoň včera - 3. júna - online besedou s pánom Fischom, Američanom slovenského pôvodu. Pán Fisch sa narodil v Bardejove a ako židovské dieťa  prežil hrôzy Bergen-Belsenu. Napriek tomu dnes už dokáže o svojich najsmutnejších dňoch  hovoriť. Je nám cťou, že naši žiaci s ním mohli stráviť hodinku času a zdieľať s ním tieto spomienky. Benefitom besedy bolo aj to, že sa niesla v anglickom jazyku a tak mohli septimáni i kvartáni rozšíriť svoje konverzačné schopnosti. Chcem veľmi pekne poďakovať aj p. Michaele Molnárovej, ktorá nám stretnutie sprostredkovala a zároveň  nás ním aj sprevádzala.  PaedDr. Miriam Kohutová

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • 1. jún je sviatkom všetkých detí na celom svete. Aj tie naše si svoj sviatok v našej škole užili. Počas celého dňa pani učiteľky spoločne so staršími žiakmi pripravili  športové súťaže, rôzne pohybové aktivity na školskom dvore, rozprávky, spoločenské hry, z ktorých si  deti odniesli nielen pekné zážitky, ale aj sladkú odmenu. Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň detí.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

     • Finále IQ olympiády, ktoré sa konalo tento týždeň v Bratislave je za nami...Do súťaže sa tento rok zapojilo 9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Vo finále sa nestratil ani študent nášho Gymnázia sv. Mikuláša Marek Bombara z tercie, ktorý si vybojoval umiestnenie v prvej 50-ke najlepších. Srdečne blahoželáme. Výsledkova listina k nahliadnutiu TU.

    • Duchovno-formačný pobyt v Ríme
     • Duchovno-formačný pobyt v Ríme

     • Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com.

    • Nestratili sme sa ani na celoslovenskej úrovni
     • Nestratili sme sa ani na celoslovenskej úrovni

     • Minulý týždeň bol pre našich študentov - fanúšikov histórie - mimoriadne úspešný. Do 2. ročníka republikovej súťaže študentov stredných škôl organizovanej Slovenskou archeologickou spoločnosťou SAV a Univerzitou J. A. Komenského sa zapojilo 6 našich jednotlivcov a tímov. V kategórii Multimediálna prezentácia archeológie - tvorivá práca v silnej konkurencii  takmer 50 prác získal 1. miesto Šimon Horváth z 05A so svojou spoločenskou hrou ARCHEO.  Odborná komisia sa zároveň  rozhodla vytvoriť aj osobitnú kategóriu ocenenia - "Špeciálne uznanie za výnimočnú prácu" a medzi 6 študentmi, ktorí toto ocenenie dostali, sú traja naši: Dorota Reguliová (04A), Ema Lukáčová (05A) a Emma Šošková (05B).  Všetkých študentov  pripravovala a radami podporovala PaedDr. Miriam Kohutová. Gratulujeme víťazovi a oceneným, ďakujeme za výbornú prácu a snahu aj ostatným študentom.

      Bližšie informácie o súťaži, ako aj zverejnené študentské práce, sa nachádzajú na http://www.sas.sav.sk/sutaz/2-rocnik-sutaze-vyhodnotenie/ .

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje