• POKRAČUJEME
     • POKRAČUJEME

     • Na základe odporúčaní RÚVZ Prešov a na základe výsledkov testovania zamestnancov školy pokračujeme vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ sv. Mikuláša a s činnosťou ŠKD do 18.12.2020 za nasledujúcich podmienok:

      1. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu v triedach 1.– 4. ročníka ZŠ od 8,00 hod. do 11,40 hod.
      2. Vzhľadom na karanténne opatrenia v školskej jedálni sa nebude v týždni od 15.12.020 do 18.12. vydávať obed pre žiakov ani pre zamestnancov školy. Činnosť školskej jedálne bude obnovená pri návrate do školy v pondelok 11.1.2021 (bližšie informácie o nástupe do školy budú zverejnené v januári 2021).
      3. Činnosť ŠKD začína od 11,40 hod. a končí o 16,00 hod. Žiaci, ktorí zostávajú v ŠKD musia mať zabezpečený pitný režim a jedlo na celý deň.

      Rozhodnutím ministra školstva SR sa mení termín školských prázdnin. Vianočné prázdniny začínajú v pondelok 21.12.2020 (PON) a končia v piatok 8.1.2021 (PIA). Vyučovanie sa má obnoviť v PON 11.1.2021. Polročné prázdniny plánované na 1.2.2021 tento školský rok nebudú.

      Ďakujeme za pochopenie, ďakujeme, že ste s nami.

    • Nenápadní hrdinovia
     • Nenápadní hrdinovia

     • VYHODNOTENIE XII. ročníka PROJEKTU Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom pre študentov základných a stredných škôl dopadlo pre nás mimoriadne úspešne. Hoci sa pre mimoriadnu situáciu nekonala celoslovenská konferencia pri príležitosti Dňa politických väzňov ako vždy v Bratislave ale vďaka Nadácii Konráda Adenauera a týždeň.sk prebehla online v digitálnom prostredí.

      Naši študenti získali zlaté pásmo:

      1. Príbeh sestry Maristelly (sestra Maristella)

      Andrea Durkáčová, Šimon Horváth - kvinta A (Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov)

      2. Zasvätený život sestry Konsolaty Ungvarskej z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža (Anna Ungvarská)

      Miloslava Tkáčová, Michal Vrábel - kvinta B (Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov)

      Sme hrdí na našich študentov, ktorí už vo svojom teenegerskom veku dokážu oceniť hodnoty ľudskosti, slobody a demokracie viac, ako mnohí dospelí okolo nás. PaedDr. Miriam Kohutová ďakujeme za prípravu študentov a blahoželáme víťazom ako aj vyučujúcej.

      Krátky film o víťazných prácach aj s našimi prezentáciami je prístupný na priloženom linku (od 40:30 resp. od 51:20):

      https://www.youtube.com/watch?v=eAZSjz4OELg...

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ

     • Vzhľadom na dnešný pozitívny výsledok testu na COVID-19 zamestnanca školskej jedálne vyhlasuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ na pondelok 14.12.2020. V pondelok sa dotknutí zamestnanci školy zúčastnia testovania a podľa výsledkov testov rozhodneme o obnove školského vyučovania od utorka 15.12.2020. Ostatní žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme za pochopenie. 

    • POZOR dôležité INFO
     • POZOR dôležité INFO

     • Usmernenia pre klasifikáciu žiakov za 1. polrok.

      V súvislosti so zverejnenými informáciami o termíne vianočných prázdnin od 21.12. do 8.1.2021 pripomíname, že žiaci a študenti našej školy majú už len 3 týždne do ukončenia klasifikácie za 1.polrok školského roka 2020/2021. Na stránke Ministerstva školstva SR boli zverejnené usmernenia pre klasifikáciu žiakov na ZŠ a SŠ. Tieto usmernenia nastavujú pravidlá pre žiakov, ktorí sa nedostatočne zapájali do dištančného vzdelávania, resp. nemajú splnené všetky zadania. Všetci žiaci a študenti, ktorí sa nedostatočne zapájali do dištančnej výučby zo subjektívnych dôvodov boli napomínaní prostredníctvom oznamu adresovanému zákonným zástupcom. Spomínané usmernenia pre rodičov žiakov ZŠ sv. Mikuláša k nahliadnutiu TU a pre študentov Gymnázia sv. Mikuláša a ich zákonných zástupcov k nahliadnutiu TU. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Erasmus plus - december 2020
     • Erasmus plus - december 2020

     • Blíži začiatok nového kalendárneho roka a preto sa decembrová výzva v rámci projektu Erasmus prispôsobila tejto skutočnosti. Jedným z častých vianočných darčekov sú kalendáre, ktoré nám slúžia celý rok. Spracujte decembrovú tému PRANOSTIKY vo forme kalendára. Každý mesiac 1 až 2 pranostiky.... 

      Navštívte najstarších obyvateľov obce alebo svojich starých rodičov a porozprávajte sa s nimi o dávnych pranostikách, ktoré sa viazali na jednotlivé dni počas roka. Porovnajte vaše zistenia s vedou a s realitou dnes -  Naozaj kvapká Medardova kvapka 40 dní? Prichádza Martin na bielom koni? Prečo je studený máj zárukou raja v stodole? Ako ovplyvnili klimatické zmeny tieto " ľudové múdrosti " ? 

      Váš kalendár môžete ilustrovať vlastnými kresbami či vlastnými fotografiami. Iniciatíve, originalite, kreativite, fantázii... sa medze nekladú.

      Svoje kalendáre zašlite do 31. decembra na emailovu adresu janasukovska@zsgmikpresov.sk. Najlepšie kalendáre ( okrem samotnej súťaže o pobyt na Islande ) bude venované ako dar vzácnym návštevam na našej škole (možno aj p.ministrovi, ak nezruší potvrdenú účasť...)

    • ZBIERKA
     • ZBIERKA

     • Každoročne organizujeme na škole zbierku trvanlivých potravín pre o.z. MAGIS (s. Maristella) na podporu rodín z Prešova a okolia nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Napriek okolnostiam chceme pokračovať v tejto ušľachtilej tradícii - samozrejme s podporou vás rodičov, žiakov a zamestnancov školy. Trvanlivé potraviny bude možné odovzdať vo vestibule školy vždy ráno od pondelka 7.12.2020 do stredy 16.12.. Vopred ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať (mena s ktorou sa dnes síce nedá platiť, ale raz sa bude dať platiť len s takouto menou...) za každú podporu v tejto ušľachtilej akcii. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Cena Dionýza Ilkoviča
     • Cena Dionýza Ilkoviča

     • Cena Dionýza Ilkoviča (viac o cene na www stránke TU) pre učiteľov prírodovedných predmetov za rok 2020 má svojho víťaza. Tohtoročný víťaz je z našej školy, kde pôsobí od roku 1996. Viac informácii o tohtoročnom oceňovaní na stránke Nadácie Dionýza Ilkoviča TU, prípadne vo videu z odovzdávania Ceny Dionýza Ilkoviča TU.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Celoplošné testovanie na Slovensku prinieslo mnoho rozličných názorov. Ukázalo však aj prejavy celospoločenskej zodpovednosti a často aj nezištnej pomoci. Príkladom toho je aj náš oktávan Oliver Reguli (držiteľ striebornej medaily DoFE), ktorý sa testovania zúčastnil ako dobrovoľník bez nároku na odmenu. V priloženom súbore TU ponúkame k nahliadnutie ďakovný list zaslaný starostom obce Mirkovce ako aj poďakovanie zo strany Ozbrojených síl SR.

    • TESTOVANIE
     • TESTOVANIE

     • V súvislosti s možným nástupom žiakov do škôl ešte v decembri 2020 sme pre vás pripravili krátky anonymný dotazník, ktorý sme vám zaslali prostredníctvom aplikácie Edupage. Prosíme o jeho vyplnenie do stredy 2.12. do 8,00 hod. Ďakujeme, že ste s nami.

     • POZVÁNKA do IT čajovní

     • V spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe ITAkadémia  prichystala pre našich žiakov a žiačky v decembri 2020 niekoľko IT Čajovní na zaujímavé a veľmi aktuálne témy.

      1. 03.12.2020 - 16:00 17:30 - lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: Moja digitálna stopa -  pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/  - dozvedia sa aký je rozdiel medzi digitálnou stopou a osobnou značkou? Ako reagovať na trollov, ako sa chrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom na sociálnych sieťach? Povieme si aj, ako fungujú sponzorované príspevky, ako to, že vám vyskakujú reklamy akoby vás mobil či počítač odpočúval a aké sú novodobé pravidlá etiky na internete.
      2.  09.12020 14:00 -16:00 - lektori z GlobalLogic - Názov: Ak raz, potom navždy - pre žiakov stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - dozvedia sa že aj keď sú niektoré veci dostupné na internete alebo online úžasné stačí sa raz niekde objaviť a z internetu sa to už nikdy nestratí.
      3.  16.10.2020 16:00 - 17:30  lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: "IamRemarkable" - len pre dievčatá 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - ide o interaktívny tréning pre dievčatá na zlepšenie sebaprezentácie a vnímania vlastnej hodnoty. Je to globálna aktivita pod záštitou firmy Google a obieha celý svet. Od minulého roka ňou prešlo vyše 140-tisíc ľudí a 90% z účastníkov potvrdilo zlepšenie schopnosti odprezentovať seba, prípadne svoje úspechy v nasledujúcich 3 mesiacoch.
      4. 21.12.2020 14:00 - 16:00 - lektor: Iveta Tonhauserová ( má na starosti softvérový vývoj v americkej spoločnosti GoHealth)-  názov: Chcem do IT, ako na to a bude ma to vôbec baviť? - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)  - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - žiaci zistia aká je realita práce v IT? Aké sú jej výhody ale i tie menej zábavné stránky? Povieme si, čo potrebujete na to, aby sa vám v tejto oblasti darilo a zároveň vás to i čo najviac bavilo. Ako začať, ak zatiaľ ani netušíte, čo skratka IT znamená (nie, naozaj nie je neskoro) a ako sa pohnúť ďalej bez zbytočných chýb a straty času.

      Žiaci sa musia sami prihlásiť na uvedených linkách (alebo pomocou QR kódov uvedených na plagátoch jednotlivých aktivít v prílohe). Prihlasovacie údaje budú zaslané len prihláseným žiakom deň pred aktivitou.

       

                                                                                                                                   ITAkadémia

    • Európska noc výskumníkov- neváhaj a zapoj sa aj ty v piatok 27.11.2020
     • Európska noc výskumníkov- neváhaj a zapoj sa aj ty v piatok 27.11.2020

     • V čase súčasnej koronakrízy sa stále viac ukazuje nazastupiteľná úloha vedcov v našej spoločnosti. Aj tento rok sa naša škola zapojí do projektu vedeckej komunity SR - Noc výskumníkov (Spoznaj svojho vedca). Jedná sa o jedinečný projekt spájajúci komunitu vedcov a žiakov škôl SR. Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny bude mať RNDr. Alexandra Záhradníková PhD. z Biomedicínskeho centra SAV online prednášku Spoznaj svoje srdce pre študentov gymnáziá so záujmom o biológiu a štúdium prírodných vied. Link na prednášku: http://meet.google.com/hgw-vhpp-trz . Prednáška spojená s diskusiou bude zameraná na spontánnu činnosť srdca, jeho rast (zdravé aj choré srdce) a na výskum srdca. Žiaci uvidia aj priamo bijúce srdce na aparatúre, ako sa srdciam myší robí sonograficke vyšetrenie... Viac informácií poskytne RNDr. M. Feretová

      Tešíme sa na Váš záujem a aktívnu účasť.

      Viac info o akcii: https://www.nocvyskumnikov.sk/

    • Týždeň vedy a techniky na Slovensku prebiehal v mesiaci november aj v našej škole
     • Týždeň vedy a techniky na Slovensku prebiehal v mesiaci november aj v našej škole

     • Novembrový Týždeň vedy a techniky na Slovensku (od 9. do 15. novembra 2020) aj kvôli epidemiologickej a mimoriadnej situácii skoncentroval množstvo aktivít na popularizáciu vedy a techniky do celého mesiaca november 2020, žiaľ všetky online formou. Naši žiaci sa v rámci popularizácie vedy zapojili a veľmi úspešne do niekoľkých súťaží a aktivít:

      Celoštátna foto-video súťaž AMAVET Čo dobré nám priniesla kríza, nám v kategórii Video - stredné školy priniesla 1. miesto pre študentky 07B: V. Barillovú a E. Mišenkovú. Téma bola zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas koronakrízy.

      Celoštátna súťaž Festival štyroch živlov, ktorá bola určená pre študentov ZŠ a príslušných ročníkov osemročného gymnáziá, nej sa zúčastnili 5 žiaci školy: O3B: Marko Halčák a O4A: Matej Kmec, Richard Barilla, Jozef Jabczun a Štefan Hudačko. V kategórii starší žiaci sa víťazom stal Marko Halčák riešiaci aktuálny problém Čo s bioodpadom z kávy?

      Jedným z hlavných podujatí bol aj celoštátny Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT). Súťažná prehliadka vedátorských projektov žiakov ZŠ a SŠ mala už 23. ročník. Celoslovenské finále skoncentrovalo v sebe um mladej generácie, ktorá dokázala, že je našou nádejou do budúcna! Súťaž, ktorá je pre žiakov dlhodobo odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky a ktorej sa v kategórii mladší žiaci ako postupujúci z krajského kola FVAT zúčastnili 5 žiaci školy: O3B: Marko Halčák a O4A: Matej Kmec, Richard Barilla, Jozef Jabczun a Štefan Hudačko priniesla Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu pre ich vyučujúcu RNDr. M. Feretovú.

      Celoštátnej konferencie o popularizácii vedy a techniky na Slovensku sa s príspevkami ako aktívni účastníci okrem štátneho tajomníka MVVaŠ Ľ. Paulisa, zástupcov vedy a vedeckých inštitúcií, Amavetu zúčastnili aj RNDr. M. Feretová a bývalí úspešní študenti školy: M. Feretová, S. Smoter a P. Škripko.

      Online Deň otvorených dverí Lekárskej falukty MU v Brne pre študentov našej školy  uskutočnila 24.11.2020 Ivana Kramárová, ktorá oboznámila starších žiakov (06-08) - účastníkov online stretnutia:s fakultou, možnosťami štúdia, prijímacími skúškami a samotným štúdiom medicíny v ČR ako aj so skúsenosťami so súťažami, ktorých sa zúčastnila ako stredoškolská študentka. Na konci bol priestor na diskusiu.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

      RNDr. M. Feretová (vyučujúca biológie a vedúca Amavet klubu 957)

      Do galérie Týždeň vedy a techniky na Slovensku prebiehal v mesiaci november aj v našej škole boli pridané fotografie.

    • Klasifikácia žiakov
     • Klasifikácia žiakov

     • Minulý týždeň sa uskutočnila klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roku 2020/2021. Z jej záverov vyplynulo, že viacerí žiaci ZŠ a rovnako niektorí žiaci Gymnázia vykazujú nedostatočný prospech. Na túto skutočnosť boli upozornení všetci zákonní zástupcovia prostredníctvom oznamu v aplikácii Edupage, resp. iným spôsobom. Okrem toho je tu skupina žiakov, ktorí sa nepripajájú na online vyučovanie, aj keď im to podmienky dovoľujú. Neúčasť žiaka na online vyučovaní má ospravedlniť zákonný zástupca. Ak tak neurobí, tak je  neúčasť žiaka na vyučovaní považovaná za neospravedlnenú a bude preto posudzovaná ako porušovanie školského poriadku. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme, že ste s nami.

    • ĎAKUJEME...
     • ĎAKUJEME...

     • Prinášame poďakovanie TU z centrály Pápežských misijných diel na Slovensku, ktoré sme podporili vďaka štedrosti našich detí, rodičov a zamestnancov v rámci projektu Sladká pomoc. Tohtoročná pomoc bola nasmerovaná deťom na Srí Lanke. Pápežské misijné diela ponúkajú aj iné možností pre podporu misii. Viac informácií o týchto možnostiach nájdete na stránke www.misijnediela.sk

    • Erasmus plus - november 2020
     • Erasmus plus - november 2020

     • Začal sa nám ďalší mesiac v rámci projektu Erazmus a s ním prichádza nová téma - Legendy a povesti viažuce sa na skutočné historické osobnosti.

      Rovnako ako počas októbra, tak aj počas novembra môžu žiaci spracovať a originálne tvorivo predstaviť nimi vybranú legendu vo forme prezentácie, videa, hry, klipu, brožúrky alebo v inej zaujímavej podobe. 

      Počas vlastného výskumu a práce môžu žiaci:

      • využiť medzipredmetové vzťahy, porovnať skutočnosť a legendu z pohľadu napr. fyziky, chémie, biológie, dejepisu, geografie, občianskej náuky,  
      •  konfrontovať vedecko-historické fakty s ľudskou predstavivosťou, 
      • virtuálne navštíviť či kontaktovať múzeá, hrady, informačné centrá miest či rodiská daných historických postáv.
      • odpovedať na otázky napr. Mohol Lietajúci Cyprián naozaj lietať? Naozaj sa kúpala Bátoryčka v krvi? Existuje Jánošíkov poklad?  Čo je pravda z príbehu o Levočskej Bielej Pani? Existovali naozaj Svätoplukove prúty? ...

      Naďalej platí, že finálny produkt je realizovaný v angličtine a žiak ním súťaží o miesto v tíme, ktorý navštívi Island a našu partnerskú školu na Islande.

      Finálnu verziu môžu žiaci poslať emailom Mgr. Jana Sukovskej, školskej koordinátorke projektu.

      Medzičasom boli na stránke v časti Erasmusplus projekt zverejnené práce žiakov za október, ktoré si môžete prezrieť a inšpirovať sa nimi - dostupné TU

      A na záver veľká prosba - na youtube ako aj na školskom FB zdieľame video (animovaný film) a ten si pýta vaše zdieľanie a lajky.....vopred ďakujeme.

      ĎAKUJEME, že ste s nami.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje