• Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
     • Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

     • Po prvýkrát sa 3O odvážlivcov z kvinty A, sexty A a B pod vedením PaedDr. Miriam Kohutovej rozhodlo zistiť, do akej miery podliehajú hoaxom a dezinformáciám. Do krajského kola sa zapojilo v našej 1. kategórii až 161 súťažiacich. Najlepší náš študent Michal Vrábel obsadil 5. miesto - na celoštátne kolo postúpili prví štyria, získal teda povestnú „zemiakovú“ nepostupovú medailu. Napriek tomu nás teší, že v prvej polovici skončilo až 21 našich študentov.

    • Veľká Noc 2022
     • Veľká Noc 2022

     • Napriek bolesti a utrpeniu v týchto ťažkých časoch, napriek pochybnostiam a často aj beznádeji, napriek neúcte a pohrdaniu prichádza Večný Víťaz Ježiš Kristus! Prináša nádej a povzbudenie, prináša pokoj na rozbúrenom mori, prináša život v plnosti. Celému nášmu školskému spoločenstvu žičíme plné a milostivé prežívanie tohto tajomstva počas nasledujúcich dní....

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Mikulášsky POLLITER 2022
     • Mikulášsky POLLITER 2022

     • V piatok 25.3.2022 sa v priestoroch školy v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou uskutočnilo podujatie venované podpore dobrovoľného darcovstva krvi- Mikulášsky polliter. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky tentokrát spojené s pomocou Ukrajine postihnutej vojnovým konfliktom. Odobratá krv ( 30 platných odberov spomedzi 50 prihlásených účastníkov) pomôže  všetkým pacientom nemocníc bez rozdielu, aj tým, ktorí prídu zo zasiahnutej Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci alebo nedostupnosti zdravotnej starostlivosti pre vojnový konflikt. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Ďakujeme našim študentom, učiteľom, rodičom a priateľom školy, ktorí nás podporili. Pocity jedného zo študentov- Matúša Malatinca (oktáva A) krátko po odbere: „Daroval som krv už 5-krát vo svojom krátkom živote a zakaždým, keď darujem krv, cítim sa súčasťou niečoho veľkého. Záchrana ľudského života je veľký skutok a vždy na to myslím pri darovaní krvi. Áno, možno pre niekoho je to nepríjemné mať veľkú ihlu vo svojej žile, ale nestojí to za to ? Ľudstvo si príliš zvyklo na pohodlie, tak to vnímam ja ako 19 ročný chlapec, ktorý si uvedomuje, že žiť v komfortnej zóne je sebadeštruktívne. Nestojí za to opustiť ju a pomôcť k záchrane ľudského života ? Som veľmi vďačný za to, že som zdravý mladý muž a uvedomujem si, že nie každý má také šťastie ako ja. Preto chodím darovať krv najčastejšie ako môžem, aby som pomohol. Chcel by som pozvať každého jedného človeka, ktorému to dovoľuje zdravotný stav, k tejto vznešenej službe. Môžete to realizovať takým spôsobom, akým to učinila naša škola. Som veľmi vďačný za organizáciu akcie “Kvapka krvi”. Pravdupovediac, cítil som sa veľmi dobre pri darovaní krvi. Jednak kvôli dôverne známemu prostrediu našej školy a taktiež kvôli príjemným ľuďom na podujatí.“

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášsky POLLITER 2022.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Trošku oneskorene ďakujeme všetkým  žiakom, ktorí sa zapojili do prvého tohtoročného zberu papiera v marci. Kontajner sme úspešne naplnili a školská knižnica už netrpezlivo očakáva nové knižné prírastky. 

      Knihu za najviac donesených kilogramov starého papiera získava primán Gregor Sedlák (239 kg). Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Hasarová z 5.B (171 kg) a na treťom mieste Anna Pénzešová z  kvinty A (157 kg).

      Keďže sa mnohí pýtate, či bude zber papiera aj naďalej, prinášame odpoveď priamo zo školskej knižnice: "Áno, kníh nikdy nie je dosť! Preto starý papier nevyhadzujte, ale  odkladajte a posledný aprílový týždeň doneste."

      O presnom termíne druhého kola budeme informovať. PaedDr. Miriam Kohutová 

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

     • Na počesť slávneho dánskeho rozprávkara Hansa Christiána Andersena oslavujeme každoročne 2. apríla Medzinárodný deň detskej knihy. Našou snahou bolo upriamiť pozornosť na detské knihy a podnietiť lásku detí k čítaniu.

      Na tento výnimočný deň sa žiaci 3. B už týždeň vopred pripravovali čítaním Andersenových rozprávok. 1. apríla si nachystali spacáky, plyšáky, knižky a baterky, aby sa stali nocľažníkmi školy. Deti zažili túžobne očakávanú rozprávkovú noc plnú dobrodružstiev, tvorivosti, riešení rozprávkových úloh. Zavítal k nim aj „Andersen“ oblečený v dobovom kostýme a prerozprával deťom svoj životný osud. Po čítaní v knihobúdkach, hľadaní stratených kuriatok a pokladu naplnení zážitkami, zaspávali deti pri rozprávke Cisárove nové šaty.

      Stretnutie s Andersenom sa ešte neskončilo, tešíme sa ešte na vysadenie pripraveného stromu Rozprávkovníka, ktorý bude zdobiť nielen priestor pred vstupom do našej školy, ale bude im tiež pripomínať, že čítanie je veľké dobrodružstvo.

      Ďakujeme dobrovoľníkom z triedy O6B a O7A za pomoc pri organizácii podujatia a p. uč. Dzugasovej a Kohutovej za starostlivosť a opateru detí.

                                                                                                          Zita Sedláková, triedna učiteľka 3. B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

     • Krajské kolo olympiády z ruského jazyka

     • Na krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku, ktorá sa uskutočnila 21.marca 2022, našu školu reprezentovali dve žiačky - Petra Tomaščínová (Septima A) v kategórii B2 a Anna Pénzešová (Kvinta A) v kategórii B1. Po písomnej časti, ktorá obsahovala počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test z kulturológie, obe postúpili na ústnu časť, kde absolvovali voľný rozhovor na vybranú tému, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu a dialóg z kulturológie. Dievčatá preukázali veľmi pekné vedomosti, za ktoré obidve získali 3. miesta vo svojich kategóriách. Srdečne blahoželáme. 

    • Významné ocenenie
     • Významné ocenenie

     • Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) je prestížne ocenenie pedagógov prírodovedných predmetov za ich prácu s talentovanou mládežou. Tohtoročné oceňovanie na Ministerstve školstva SR v Bratislave prinieslo veľkú radosť aj do našej školy. Medzi tromi finalistami bola aj naša dlhoročná kolegyňa, biologička RNDr. Miriam Feretová (jej krátky videoprofil TU). Významné ocenenie si Mirka Feretová prevzala z rúk mistra školstva SR B. Gröhlinga.Tohtoročné finále CDI sa uskutočnilo po piatykrát, no prvýkrát boli oceňovaní aj učitelia biológie. Viac o oceňovaní si prečítate TU, prípadne TU. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Cena Dionýza Ilkoviča (CDI).

     • OKRESNÉ KOLO – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín ozdobili na stupienkoch víťazov aj mená našich žiakov . V kategórii próza sa umiestnila na úžasnom 2. mieste žiačka 5. B triedy -  Ela Slámová. V poézii obsadil krásne 3. miesto žiak 5. A triedy – Tristan Eli Mihok.  Úspešným recitátorom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • „Život je dar“ - pod týmto sloganom sa naša škola aj tento rok zapojila do osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa. Cieľom kampane je prejaviť a šíriť úctu k životu každého človeka od počatia. Ľudský život je vzácny! Nenarodené dieťa je krehké Božie stvorenie! V súvislosti s ťažkými udalosťami na Ukrajine si uvedomujeme, že život potrebuje nádej. Svätá Matka Tereza, ktorá získala Nobelovu cenu za mier vyriekla tieto slová: „Dnes je najväčším ničiteľom mieru výkrik nevinného nenarodeného dieťaťa. Ak tí čo spôsobujú vojny, neuvidia že chránime každý život, o čo skôr nebudú mať problém vyhladzovať tie životy, ktoré im zrovna stoja v ceste.“ Matka Tereza túžila po mieri, preto zachraňovala nenarodené deti. Na podporu ochrany života od počatia sa učitelia, žiaci I. a II. stupňa ZŠ i gymnázia zapojili pro-life aktivitami v triedach. Krížovou cestou za záchranu počatých detí vyjadrili túžbu chrániť tých najzraniteľnejších. Pripnutím si bielej stužky tak spoločne podporili a pomohli šíriť myšlienku, že život je Boží dar!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň počatého dieťaťa.

    • Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ
     • Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ

     • V priebehu dvoch týždňov sa deti zo školského klubu Mikuláško venovali práci s knihou. Starší čítali Rozprávky starej matere od Márie Jančovej, z ktorých sa dozvedeli, ako sa žilo po 1. svetovej vojne a mladší počúvali veselé a poučné príbehy z knihy Trio Kotkodák od Prešovčanky  Alžbety Verešpejovej a pokračovali v počúvaní dobrodružstiev Macka Pu od Alana Alexandra Milne. Nebolo to však len o počúvaní, ale aj o spoločnom prežívaní s hlavnými hrdinami. Deti si priebežne zakresľovali zážitky troch sliepočiek, macka Pu a starej matere a starého otca Haničky na plagáty, ktoré môžete vidieť pri vstupe do školy a popritom plnili úlohy súvisiace s textom. Skladali porekadlá, tvorili akronymy, cinquainy, poznávali vtáčiky sťahovavé aj zimujúce, siali semienka byliniek, určovali jarné kvietky, hľadali význam slov, ktoré sa už nepoužívajú (dbanka, griflík, tenula,...)

      Ako pozorne tretiaci a štvrtáci čítali, sme sa mohli presvedčiť z čitateľského kvízu, kde súťažili deti z V., VI. a VII. oddelenia.

      Výsledky kvízu:

      1. miesto             VII. oddelenie-  Viktória Balajtyová, Ondrej Iskra, Barbora Novotná, Nina Vašková

      2. miesto             VI. Oddelenie – Matej Hasara, Adam Jarkovský, Viliam Krempaský, Marek Šiba

      3. miesto             V. oddelenie – Tomáš Gajdoš, Veronika Kulachová, Matúš Sarvaš, Dorota Verbovská    

      Deti z I., II., III. a IV. oddelenia si skúsili zažiť na vlastnej koži to, čo ich hrdinovia a overili si svoje vedomosti, ale aj šikovnosť. V piatok ich čakali skúšky pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach, ktoré hravo zvládli. Našli tri rozprávky, poskladali vtáčiky a nalepili ich do leteckej mapy, nakreslili jarné kvety, prešli po púšti ako karavána, skákali ako kengury. Všade získali písmenká, z ktorých poskladali hľadané heslo –MALÝ POSLUCHÁČ.

      Všetkým deťom želám, aby nikdy nestratili chuť začítať sa do dobrej knihy :-)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitateľský projekt ŠKD: MALÝ POSLUCHÁČ- VEĽKÝ ČITATEĽ.

    • Návšteva z Islandu
     • Návšteva z Islandu

     • V minulom týždni sme na našej škole privítali vzácnych hostí z partnerskej školy z Islandu v rámci projektu Erasmus. Štyroch pedagógov sprevádzala počas celého pobytu koordinátorka projektu Janka Sukovská. V škole sa zúčastnili pripravených prezentácii a workshopov, následne sme ich privítali na spoločnej večeri a potom nasledoval výlet do Tatier. Slovensko a rovnako ako aj naša škola sa im veľmi páčila a domov si odnášajú viacero podnetov pre prípravu návštevy z našej školy, na ktorú sa už teraz chystá 14 študentov a 3 učitelia. O našej návšteve na Islande vás budeme čoskoro informovať.

    • MAGIS zbierka
     • MAGIS zbierka

     • Verne a vytrvalo...každoročná zbierka trvanlivých potravín pred Veľkou Nocou pre o.z. MAGIS (sestra Maristella , Congregatio Jesu) bude tento rok trochu iná. Po usmerneniach od sestry Maristelly by potrebovali pre rodiny v núdzi (tento rok pribudli aj rodiny z Ukrajiny) okrem trvanlivých potravín aj základné oblečenie pre deti a mamičky - hlavne spodné prádlo a ponožky. Týmto Vás chceme všetkých poprosiť o podporu pre našu tradičnú zbierku, ktorá za viac ako 10 rokov pomohla už stovkám rodín. Tento rok teda môžete do priestorov vstupnej haly v našej škole prinášať:

      • trvanlvé potraviny - olej, cukor, cestoviny, konzervy, sladkosti...
      • oblečenie - ideálne málo, resp. vôbec nepoužívané - hlavne ponožky, tričká, spodné prádlo.

      Zbierka bude prebiehať do pondelka 11.4. do poludnia, kedy odvezieme všetky veci k sestričkám Congregatio Jesu, kde sídli aj občianske združenie MAGIS.

      Vopred ďakujeme za každý dar, za každé otvorené srdce.

      Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša.

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice

     • Po dlhej pandemickej prestávke sa v piatok 18.3.2022 v Prešove uskutočnilo okresné kolo dlhoročnej súťaže Slávici z lavice. Najmladšou účastníčkou súťaže bola prváčka z našej školy Kiarka Mikitová z 1.A, ktorá sa vo svojej kategórii 1.-4. stupeň, umiestnila na peknom druhom mieste. Blahoželáme jej a prajeme veľa ďalších úspechov. Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávici z lavice.

    • Online beseda
     • Online beseda

     • O pár dní si 25. marca pripomenieme 80. výročie odchodu prvého transportu slovenských židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Osvienčim, v ktorom sa nachádzalo aj veľké množstvo dievčat a žien práve od nás - z Prešova. Na našej škole sme si túto udalosť pripomenuli v predstihu online besedou s Veronikou Tóthovou, novinárkou a spisovateľkou, autorkou knihy Mengeleho dievča. 

      Vďaka p. uč. Kohutovej mali príležitosť stráviť dejepisnú hodinu trochu inak triedy kvarta A, sexta A, sexta B a septima A. Pani Veronike ďakujeme za jej ochotu a čas, ktorý s nami strávila.

    • ĎAKUJEME
     • ĎAKUJEME

     • Naložené...smer PODHOROĎ (okr. Sobrance). Malá, no potrebná kvapka v mori pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú. 

      „V mene Boha vás žiadam, zastavte tento masaker!“...Sv.Otec František.

    • POMOC ľuďom z Ukrajiny
     • POMOC ľuďom z Ukrajiny

     • Situácia na Ukrajine spojená s prílevom utečencov si žiada pomoc každého z nás. Napriek tomu, že sa táto pomoc rozbehla a vzniklo mnoho zbierok a charitatívnych podporných podujatí, dostali sme na školu konkrétnu prosbu o pomoc. 

      Gréckokatolícka farnosť Podhoroď (p. farár Mgr. Stanislav Činčár) nás prostredníctvom Cudzineckej polície SR oslovila s prosbou o pomoc pre utečencov ubytovaných v ich obci a to prostredníctvom materiálnej zbierky.

      Čo potrebujú? 

      • hračky, lopty, hry
      • maľovanky, farbičky
      • detské oblečenie, detské ponožky
      • potraviny - ryža, strúhanka, rezance, ryby v konzerve, olej, horčica, paradajkový pretlak, nátierkové maslo, džúsiky a sladkosti pre deti.

      Zbierka bude trvať do piatku 18.3.2022 do 12,00 hod. Podporný materiál môžete odovzdať na vrátnici školy do pripravených krabíc.

      Za každú podporu vyjadrujeme úctivé poďakovanie a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

    • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ
     • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ

     • 4. marca 2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie v umeleckom prednese poézie a prózy predviedlo 23 súťažiacich z 1. stupňa ZŠ. Recitátori opäť príjemne prekvapili výberom textov a svojím pôsobivým podaním. Porota v zložení – Alena Verčimáková, Martina Dzugasová a Zita Sedláková – dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória prednesu prózy                                                                                                        

      1. miesto – Jonáš Mašlej /4. A/

      2. miesto – Andrej Piskura /4. B/

      3. miesto – Kristián Palenčar /3. A/

      3. miesto – Tomáš Gajdoš /3. A/

      I. kategória prednesu poézie

      1. miesto – Noemi Čižmáriková /3. B/

      2. miesto – Miriam Goboňová /3. B/

      3. miesto – Chiara Liptáková /4. B/

      3. miesto – Ondrej Vlkovič /4. A/

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň ZŠ.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Úspešnou riešiteľkou olympiády z nemeckého jazyka na školskom kole bola žiačka Margita Pribulová z triedy sekunda A. Následne na okresnom kole obsadila 2. miesto. 

      16. 2. 2022 prebiehala online olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo. M. Pribulová získala krásne 2. miesto v kategórii 1A. 

      Blahoželáme !

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje