• Tvorivosť v Múzeu Vojtecha Löfflera

      18. 4. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivosť v Múzeu Vojtecha Löfflera.

      V „DNA“ ľudských tvorov je schopnosť tvoriť. Kreativita je aj na našej škole prirodzenou, obohacuje nás a inšpiruje. A v tejto línii sme sa v upršaný utorok vlakom presunuli do Košíc, do Múzea Vojtecha Löfflera. 

      Múzeum prevádzkuje stálu expozíciu prác umelca, po ktorom nesie múzeum názov, prezentuje aktuálne práce mladých umelcov regiónu, ako aj dáva možnosť tvorivých dielní. Súčasťou expozície je rovnako pamätná izba Vojtecha Löfflera.

      Dievčatá a chlapci triedy sexta A so svojimi pedagógmi využili práve túto ponuku múzea. Od lektora si vypočuli exkurz do umeleckého sveta mesta Košíc a regiónu minulého storočia a predovšetkým ponorili sa do tvorivej práce s hlinou. A tu sa už medze nekládli, žiaci boli originálni, autentickí ...

     • Mikulášsky polliter 2024

      17. 4. 2024

      V utorok 23.4.2024 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky.  Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu  účasť, resp. šírenie tejto informácie.

      Skôr ako darujete krv: https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv

      Kedy nemôžete darovať krv: https://redcross.sk/daruj-krv/kedy-nemozete-darovat-krv/

      Akcia prebehne s spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou NTS SR v priestoroch školskej jedálne. Tešíme sa na vás.

     • Deň narcisov 2024

      17. 4. 2024

      "NA KOHO MYSLÍŠ, KEĎ SI PRIPÍNAŠ NARCIS?" 

       

      V dnešnej dobe sa rakovina dotýka životov mnohých rodín. Na Slovensku ročne pribúda viac ako 40 000 onkologických pacientov a takmer každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.  Žltý narcis ako symbol boja proti rakovine sa vo svete po prvýkrát objavil v roku 1987 v Írsku. O tri roky na to vznikla slovenská organizácia Liga proti rakovine, pridala sa k programu Európa proti rakovine a postupne sa stala  iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie.

      Život občas „bodne“, obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Ako každý rok, tak aj tento sa naša škola zapojila do zbierky, ktorá pomáha onkologicky chorým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. 18. apríla 2024 (štvrtok) sa bude konať už 28. ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV. Počas tohto dňa môžete v škole symbolicky prispieť dobrovoľníkom zo septimy A a  tým vyjadriť svoju solidaritu (pripnutím žltého kvetu). Výťažok zbierky v škole bude poukázaný na účet Ligy proti rakovine. Ďakujeme :-)

     • Prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša

      16. 4. 2024

      Prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove pre školský rok 2024/2025 sa nezadržateľne blížia. Prvý termín je vo štvrtok 2.mája 2024 a druhý termín v pondelok 6.mája 2024. Po ich absolvovaní zasadne do lavíc pre primánov 28 najúspešnejších spomedzi všetkých zúčastnených uchádzačov. Pripomíname aj kritéria pre tohtoročné prijímacie konanie dostupné TU. Pozvánky na prijímacie skúšky so všetkými podrobnosťami budú zaslané zákonným zástupcom v pondelok 22.apríla 2024 prostredníctvom EDUPAGE.

     • Prevencia proti kliešťom: Zdravé riešenia od našej maturantky Katky

      15. 4. 2024

      Naša maturantka, Katarína Fabuľová, nedávno zdieľala svoje poznatky a skúsenosti týkajúce sa prevencie proti klienšťom. Katarína sa venovala projektu, ktorý sa sústredil na výskum a objavovanie spôsobov, ako ochrániť naše telá pred nepríjemnými následkami kontaktu s klienšťmi. 

            Jedným z hlavných zistení jej výskumu je, že určité druhy čajov, ako je mäta a levanduľa, môžu pomôcť ľuďom vyvinúť látku, ktorá klienšťom nechutí/smrdí. Tento objav je nielen zaujímavý, ale aj praktický. Preto nezabudnime, že ochrana pred klienšťami je nevyhnutná, a môžeme ju dosiahnuť aj prostredníctvom jednoduchých, prírodných riešení.

            V našej škole sme sa rozhodli zaradiť tieto čaje do jedálnička, dostupné počas obedov.

            Okrem toho Katarína absolvovala prezentácie v ôsmych triedach, kde použila interaktívne nástroje, ako je Kahoot, na zábavný a poučný spôsob vysvetľovania základných faktov o prevencii. Tento prístup zaujal nielen starších študentov, ale aj tých mladších, ktorí si mohli zahrať a zároveň sa niečo nové naučiť.

     • HITPARÁDA ŠKD

      15. 4. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album HITPARÁDA ŠKD.

      V mesiaci január sa v ŠKD konala spevácka súťaž pod názvom Hitparáda ŠKD. Na súťaži svoj spevácky talent predviedlo spolu 16 súťažiacich z jednotlivých oddelení, ktorí boli do finálového kola vybraní v triednom kole. Speváci sa nám predstavili v dvoch kategóriách: 1. – 2. ročník a 3. – 4. ročník. 

      Súťaž sa konala pod dohľadom 5 člennej poroty.

      Výhercovia súťaže Hitparáda ŠKD sú:

      1. – 2. ročník: 1. miesto – Vincent Bosák (2.B)

                             2. miesto – Dominika Baranová (1.B)

                             3. miesto - Šarlotka Adzimová (1.A)

      3 .- 4. ročník: 1. miesto – Diana Kočišová (4.A)

                            2. miesto – Filip Gajdoš (4.B)

                            3. miesto – Kiara Mikitová (3.A)

      Súťaž sa deťom veľmi páčila a už teraz sa tešia na jej ďalšie kolo v budúcom školskom roku. Zodpovedná za organizáciu: vych. Evka 

     • Medaila sv. Ondreja

      9. 4. 2024

      Aj tento rok prebehlo v Košiciach morálne oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Z nominovaných adeptov na ocenenie Medailou sv. Ondreja vybrala komisia aj naše dve kolegyne a to Mgr. Máriu Wožniakovú a PaedDr. Ľudmilu Pekárikovú. Obidve patria neodmysliteľne k našej škole a tak je ocenenie určite v správnych rukách. Obidvom našim kolegyniam srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa osobných a pracovných úspechov. Sv. Mikuláš oroduj za nás.

     • Marec mesiac knihy

      4. 4. 2024

      Marec mesiac knihy sa naša školská knižnica a krúžok Mladý knihovník pod vedením p. uč. M. Kohutovej  rozhodli pripomenúť žiakom školy usporiadaním 2 aktivít ešte pred Veľkou nocou. 

      21. marca sme si spoločne na 2. poschodí pripomenuli medzinárodný deň poézie (POETRY DAY)  písaním krátkych básničiek.  A záujem o písanie bol veľký. 

      Fotografie nájdete na stránke Školskej knižnice: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (edupage.org)

      25. marca  sme v triedach sexta A a septima A  na hodinách slovenčiny hostili českú spisovateľku Ivanu Myškovú, s ktorou sme zažili nielen chvíľku autorského čítania, ale aj rozhovory nielen o literatúre a čítaní... Fotografie a kratučký riport  aj z tejto návštevy nájdete tu: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (edupage.org)

     • Triedne aktívy

      3. 4. 2024

      S blížiacim sa termínom klasifikačnej porady za 3. štvrťrok školského roku 2023/2024 sa priblížil aj termín triednych aktívov v jednotlivých triedach Gymnázia sv. Mikuláša a ZŠ sv. Mikuláša. Tohtoročné posledné triedne aktívy sa v jednotlivých triedach uskutočnia v pondelok 15.4.2024 so začiakom o 16,00 hod. . Srdečne pozývame.

    • Krajské kolo SOČ v Prešove
     • Krajské kolo SOČ v Prešove

      3. 4. 2024

      V utorok 26.3.2024 sa v priestoroch SOŠ technickej v Prešove konalo krajské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ). SOČ je súťaž Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Slovensku zameraná na 17 odborných oblastí a záujmovú činnosť žiakov denného štúdia gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií vo veku od 15 do 21 rokov. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Žiaci boli rozdelení do niekoľkých kategórii a bojovali s naozaj silnou konkurenciou. No ani tá našich žiakov nezastavila, a opäť si odniesli niekoľko krásnych ocenení. Blahoželáme:  Štefanovi Hudačkovi (O7.A) k 1. miestu v kategórii fyzika, matematika; Alžbete Pekľanskej (O7.A) k 2.miestu v kategórii geografia a ekológia a taktiež Kataríne Fabuľovej a Laure Ivančovej (O8.A) k 2.miestu v kategórii chémia, ktorí sa súčasne tešia postupu na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 24.4.-26.4.2024 v Nitre. Gratulujeme aj ostatným žiakom zo školy, a to Eme Sárossyovej (O7.A) úspešnej riešiteľke súťažiacej v kategórii chémia; Dorote Reguliovej (O7.A) k 3. miestu v kategórii zdravotníctvo; Richardovi Barillovi a Sáre Kuckovej (O7.A) k 4. miestu v kategórii biológia a Jozefovi Jabczunovi (O7.A) k 3. miestu v kategórii biológia.   Všetci študenti sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole.           (A.Pekľanská)

     • Veľká Noc 2024 sa blíži...

      27. 3. 2024

      Kajajte sa verte evanjeliu...slová z Popolcovej stredy pomaly odznievajú a pôstny čas sa blíži ku koncu. Dnešná spoločná modlitba krížovej cesty bola pre nás všetkých pripomenutím si Kristovej obety, no aj časom plným nádeje na Jeho zmŕtvychvstanie. Požehnané Veľkonočné sviatky všetkým vám.

     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      27. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA.

      25. marec je medzinárodný deň spomienky na všetky počaté ľudské bytosti a deň osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa.Cieľom kampane je informovať a vzdelávať, scitlivovať spoločnosť voči nenarodeným deťom a zvyšovať povedomie verejnosti o otázkach týkajúcich sa počatých detí. Tohtoročnou témou kampane sú práva nenarodených. Nenarodené dieťa je subjektom práva v SR, napriek tomu, že právo na život nemá do 12. týždňa garantované. Každý ľudský život začína počatím a už od počatia je hodný ochrany a prináleží mu dôstojnosť.

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane na obranu života od počatia. Deň sme začali rannou svätou omšou k úcte života v školskej kaplnke. Počas dňa sa realizovali prolife aktivityv triedach:prezentácia Život je zázrak, animácia Ježiš sa narodil, edukácia Dieťa je Boží dar, Cesta nádeje, pieseň a báseň Nenarodených, spoznávanie svätých, hymna oslavujúca zázrak života i oslavapočatín.

      Deň počatého dieťaťa vyvrcholil krížovou cestou za nenarodené detipod vedením školského kaplána. Jednotlivé zastavenia z hlbokej vďaky za život čítali triedne učiteľky I. stupňa ZŠ a pedagogické asistentky.Katechétky sa zapojili hudobným sprievodom pôstnej piesne i predajom sviečok za nenarodené deti žiačkami 8.A. Študenti kvarty a septimy pripravili biele stužky, ktoré sa rozdávali počas prestávok ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. Jej pripnutím sme zviditeľnili neviditeľného človeka.

      Nenarodené deti by mali byť v živote vítané a ochraňované!                                      Judita Kmecová

     • Naši študenti na krajskom kole biologickej olympiády

      22. 3. 2024

      Biologická olympiáda, ktorá sa 20.3.2024 konala v priestoroch Gymnázia L. Stoeckela v Bardejove bola výnimočným zážitkom pre dvoch študentov našej školy. Matej Kmec (septima A) si odniesol úžasné druhé miesto, čím si zabezpečil postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. - 27. 4. 2024 v Banskej Bystrici. Jeho projekt s názvom: Porovnanie parametrov slovenských a zahraničných medov a medovej peny zaujal porotu a zaslúžene získal uznanie. “Som z toho veľmi šťastný, že som sa zúčastnil biologickej olympiády. Je to pre mňa veľká motivácia pokračovať v skúmaní biologických javov, moje poďakovanie patrí Ing. Jurajovi Majtánovi, DrSc, MBA (Ústav molekulárnej biológie SAV) za to, že som mohol realizovať výskum v jeho laboratóriu a za odbornú pomoc."Okrem neho sa na pódiu objavila aj naša tohtoročná maturantka Katarína Fabuľová (oktáva A), ktorá obsadila tretie miesto so svojím projektom: Analýza vplyvu vonkajších a vnútorných faktorov a potenciálne využitie aromatických čajov v prevencii pred kliešťami. "Verím, že moja práca prinesie nové poznatky do tejto oblasti, moje zistenia môžu prispieť v odbornej komunite k lepšiemu pochopeniu fenoménu problematiky kliešťov. Veľké ďakujem patrí môjmu konzultantovi Doc. MVDr. DrSc. Branislavovi Peťkovi (Univerzita vet.lekárstva a farmácie Košice) za jeho čas, konzultácie, pomoc a podporu. Po súťaži nás čakala zaslúžená prechádzka historickým centrom Bardejova spojená s kávičkou a koláčikom. Ďakujeme za pomoc a podporu aj p.uč. M. Feretovej. Oba sme členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole. 

      Katka a Matej

     • Prosba o modlitbu

      19. 3. 2024

      V nedeľu večer odišiel do domu Otca Janko Goliaš, bývalý zástupca na našom Gymnáziu sv. Mikuláša. Zostáva v našich srdciach, spomienkach a príbehoch plných láskavého humoru a pokoja. Nech mu Pán udelí večný pokoj a radosť v nebeskej vlasti. Pohrebné obrady a posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude v stredu 20.marca 2024 o 11:30 hod. v Dome smútku v Prešove. Myslite na neho vo svojich modlitbách.

     • Festival vedy a techniky ČR 2024 Pardubice

      18. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky ČR 2024 Pardubice.

      V dňoch 6.-8.3.2024 sa študentky sekundy osemročného gymnázia Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a členky Amavet klubu 957 v Prešove Viktória Onuferová a Juliana Lichvárová ako víťazky kategórie Junior celoslovenského kola  Festivalu  vedy a techniky v Bratislave zúčastnili Festivalu vedy a technicky ČR v Pardubiciach. Po pricestovaní a prezretí priestorov výstavného centra Aurélium si nainštalovali podklady k projektu. Samotná súťaž prebiehala v dňoch 7.-8.3.2024. Na úvod, po privítaní, bola predstavená odborná porota zložená z pedagógov vysokých a stredných škôl, zástupcov mesta a kraja. Súťažilo sa v dvoch oblastiach – junior (študenti základných škôl) a stredoškolák (študenti stredných škôl). Celkovo bolo odprezentovaných 110 projektov, z toho 60 pre základné školy, 47 pre stredné školy, 2 špeciálne projekty a 1 nesúťažný medzinárodný projekt (projekt našich dievčat).

      Porotcovia sa zastavovali pri súťažiacich, pýtali sa ich rôzne doplňujúce otázky a súťažiaci sa snažili svojimi prezentáciami a odpoveďami porotcov  zaujať a presvedčiť, že ich projekt je ten naj. Dievčatá prezentovali svoj projekt pedagógom, ktorí boli ich prezentáciou nadšení. Vraj to bol projekt na úrovni stredoškolákov.  Piatok bol deň určený pre prezentáciu pred širokou verejnosťou. V tento deň prezentovali dievčatá projekt aj pred ostatnými študentmi, hlavne z radu stredoškolákov, ktorých téma a spracovanie projektu zaujalo. Veľký dojem zanechali aj u minuloročného víťaza Festivalu vedy a techniky ČR, ktorý postúpil na medzinárodnú súťaž v Dallase. Dal zároveň dievčatám námety, ako postupovať pri tvorbe a prezentáciách projektov v nasledujúcich rokoch.

      Táto súťaž odstránila zábrany, naučila dievčatá reagovať aj v inom cudzojazyčnom prostredí. Bolo neskutočne milé pozorovať ako sa zbúrala jazyková bariéra a dievčatá s porotcami, hosťami  a  študentmi diskutovali bez problémov. Zdokonalili sa v prezentácii a diskusii s odborníkmi.

      Tento pobyt využili aj na spoznávanie histórie a kultúry mesta Pardubice a jeho okolia. Najviac ich zaujalo námestie s pešou zónou za Zelenou bránou pri mestskom magistráte a kostolom sv. Bartolomeja. Mesto známe perníkmi má svoje zaujímavé historické čaro.  Nemenej zaujímavá bola ja obhliadka Pardubického zámku s jeho neobyčajnými obyvateľmi – pávmi. Aj mestské divadlo so svojou nezvyčajnou historickou architektúrou bolo prijemným spestrením pobytu. Samozrejme nevynechali ani návštevu obchodíka s tradičnými Pardubickými perníkmi.

      Poďakovanie patrí p. E. Onuferovej za doprovod dievčat, organizátorovi súťaže p. Medřickému  a jeho asistentke p. Lucii Lovácz za starostlivosť počas súťaže a OZ Amavet, ktoré túto cestu umožnilo a podporilo.

      J. Lichvátová a V. Onuferová

    • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša
     • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša

      15. 3. 2024

      Základná škola sv. Mikuláša otvára svoje brány pre budúcich prvákov už čoskoro. Veríme, že záujem o kvalitné vzdelávanie a výchovu v bezpečnom prostredí katolíckej školy bude dostatočný a preto srdečne pozývame všetkých záujemcov na ZÁPIS detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša. V budúcom školskom roku otvárame pre budúcich prvákov 2 triedy. A teraz informácie k samotnému zápisu.

      Zápis sa uskutoční v dňoch 3.4. – 5.4. 2024 (STR – PIA) v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod. a to v priestoroch na prízemí budovy školy. Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia vek 6 rokov. U mladších detí je nutné k zápisu doručiť potvrdenie o školskej zrelosti od psychológa alebo z CPPPaP.

      ČO POTREBUJETE K ZÁPISU?

      1. Dostaviť sa spolu s dieťaťom.
      2. Vyplniť elektronickú prihlášku dostupnú TU.
      3. Vyplniť a priniesť v deň zápisu dotazník pre potreby školy dostupný TU.

      Základná škola sv. Mikuláša nie je spádovou školou a teda miesto trvalého bydliska žiaka a poradie v akom sa zápisu zúčastní nie je rozhodujúcim kritériom pre jeho prijatie na našu školu.

      Tešíme sa na každého nového žiaka a na každého nového priateľa našej školy.

     • Zlato pre Trnky brnky

      15. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zlato pre Trnky brnky.

      V priestoroch historickej budovy DJZ v Prešove sa 13. marca 2024 konala regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a amatérskych divadiel Dni s Táliou.

      Náš detský divadelný súbor Trnky brnky sa predstavil s inscenáciou Cesta za šťastím, ktorá vznikla na motívy rozprávky Teda Hughesa. Pôsobivé vystúpenie našich malých hercov ocenila porota zlatým pásmom s návrhom na postup na krajskú súťaž Rozprávkový Stropkov.

      Z úspechu máme nesmiernu radosť.

                                                                                                          vedúca súboru Zita Sedláková

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      11. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – školské kolo.

      6. marca 2024 Tristan Eli Mihok svojou pôsobivou recitáciou otvoril školské kolo HK.

      30 súťažiacich s odvahou predstúpilo pred porotu a obecenstvo, aby predviedlo svoje

      recitačné schopnosti.

      Recitujúci zaujali kultivovanosťou rečového prejavu a podaním vybraných textov. Pre prváčence, ktoré sa ešte tejto súťaže nezúčastňujú, boli veľkou motiváciou do ďalšieho ročníka HK.

      Zvláštnosťou bolo, že tento raz v porote neboli len učitelia, ale aj vzácny hosť - spisovateľka Zuzana Štelbaská, ktorá k nám zavítala spolu s knihovníčkou Lenkou Halásovou v rámci projektu Knižnice POH - Zábavné čítanie.

      Porota dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória v prednese poézie

      1. miesto – Katarína Mrázová

      2. miesto – Diana Kočišová

      3. miesto – Zoja Ištvanová

      I. kategória v prednese prózy                                                                                                        

      1. miesto – Karolína Suchárová

      2. miesto – Tomáš Opočenský

      3. miesto – Alžbeta Hermanovská

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Na koniec sa zúčastnení mohli tešiť z divadelného predstavenia Cesta za šťastím, ktoré zahral DDS Trnky brnky.

      Zita Sedláková

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje