• Futbalový turnaj v Bardejove v našej réžii.
     • Futbalový turnaj v Bardejove v našej réžii.

     • 12.decembra 2019 bola športová hala Mier v Bardejove opäť dejiskom obľúbeného turnaj v malom futbale  chlapcov Košickej arcidiecézy. O titul majstra súťažilo 7 škôl.( Bardejov, Prešov, Košice, Kendice, Belá nad Cirochou, Dlhá Lúka, Vranov). Do finále sa prebojovali : KSŠ sv. Mikuláša Prešov a CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá n/Cirochou.  Družstvo    z Prešova  nenechalo nikoho na pochybách , ukázalo svoje kvality a zvíťazilo hladko 6:0 . Za víťazstvo treba pochváliť celý tím, avšak mimoriadnym výkonom sa  zaskveli strelci Peter Valiček (11gólov) a Ľuboš Fornadeľ (7 gólov) a nezaostal ani brankár Nicolas Roman, ktorý odchytal všetky zápasy a dostal iba 1 gól. Práve jemu a kvalitnej obrane vďačí mužstvo za úžasné skóre 29:1 ! Chlapcov pripravil a kaučoval p.učiteľ Róbert Hudák.  Podrobnejšie informácie a fotky z turnaja si môžete pozrieť na tomto linku : https://telocvikari.edupage.org/news/

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

     • Na sviatok sv. Mikuláša naši prváci po splnení Mikulášskych úloh sľúbili, že sa budú snažiť, aby boli deťmi svetla, lásky a dobroty a že všetko, čo sa naučia, bude slúžiť Bohu na slávu. Sľub predniesli v prítomnosti pána riaditeľa, duchovného správcu našej školy a samozrejme v prítomnosti sv. Mikuláša, ktorý priniesol pre každého niečo dobré v balíčku a odovzdal im pamätný list na tento výnimočný deň. Do galérie Prvácka pasovačka boli pridané fotografie.

    • Dôležité informácie
     • Dôležité informácie

     • S blížiacim sa časom Vianočných sviatkov ponúkame  možnosť sv. spovede priamo v škole a to v budúcom týždni v nasledujúcich dňoch - PON a PIA - celý deň, UTO a ŠTV podľa rozvrhu d.o.Petra a v STR v čase od 12:00 - 14:00. V budúcom týždni bude okrem tradičnej rannej sv. omše v UTO, ŠTV a PIA svätá omša aj v PON v čase 7:30 hod. v kaplnke školy. Srdečne pozývame. 

    • Zahraničná exkurzia – Veda v Brne, Viedni a Bratislave
     • Zahraničná exkurzia – Veda v Brne, Viedni a Bratislave

     • Septima AB a biológovia z maturitných tried sa spolu s pani učiteľkami M. Feretovou, B. Koremovou a B. Melegovou vybrali na výlet (prírodovednú exkurziu) do sveta. Vo Viedni najprv navštívili Naturhistorisches Museum, ktoré je s 20 miliónmi exponátov najväčším prírodovedným múzeom Európy. Potom sa vydali na „veľmi chladnú“ prehliadku mesta. Boli v  rôznych kostoloch, z ktorých najdominantnejší a najkrajší bol Stephansdom. Nádherné boli aj mnohé iné pamiatky ako napríklad Parlament v gréckom štýle, budova opery, zimné sídlo Habsburgovcov Hofburg, Dom motýľov, Palác Lichtenštajncov... V Brne najskôr navštívili Vida! Park, Mendelovo múzeum a veľa ďalších historických pamiatok. Viac sa môžete dočítať v článku. Do galérie Zahraničná exkurzia – Veda v Brne, Viedni a Bratislave boli pridané fotografie.

    • 25. ročník súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
     • 25. ročník súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

     • 27. novembra 2019 získalo súťažné družstvo žiakov z 5. B  Dominika Mihoková, Martin Marcinčin a Marko Fedor vo vedomostnej súťaži  Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane 1. miesto. Súťaž sa konala v Košiciach v SŠ sv. Košických mučeníkov a začala slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. Hlavnou témou súťaže bol život a smrť košických mučeníkov, keďže od ich hrdinskej smrti uplynulo 400 rokov. Súťaže sa zúčastnilo 13 cirkevných škôl z našej diecézy. Víťazom blahoželáme!

    • Mikulášsky ZBER papiera 2019
     • Mikulášsky ZBER papiera 2019

     • 9.ročník projektu "Za starý papier nové knihy", tentoraz s podtitulom Mikulášsky zber máme úspešne za sebou. Do zberu sa zapojili žiaci z väčšiny tried (chýbal nám papier od žiakov z tried O2B, O4A, O4B, P7A a P8A) a spoločne nazbierali 2669 kg starého papiera. Finančný zisk z predaja bude použitý na nákup nových kníh do školskej knižnice. Najúspešnejší zberači sú Filip Vavro z 3.A - 306 kg a Patra Sinajová z O7A, ktorá priniesla do kontajnera na školskom dvore 149 kg starého papiera. Najlepší zberači budú odmenený knihou po dohode s p.M.Kohutovou, ktorej touto cestou ďakujeme za realizáciu celej akcie. Na prekonanie rekordu z minulého roka potrebujeme na jar vyzbierať aspoň 2100 kg, takže v zime naďalej odkladáme starý papier.... ĎAKUJEME. 

    • NIE DROGÁM 2019
     • NIE DROGÁM 2019

     • Študentská rada v zastúpení septimy A spojila sily s učiteľkou telesnej výchovy p. Medoňovou a koordinátorom protidrogovej prevencie p. Mašlejovou a dňa 29.11. zorganizovala súťažno – športové podujatie Nie drogám. V tomto roku sa projekt niesol v znamení hesla: Život áno, drogu nie! Šesťčlenné miešané družstvá sekúnd, tercie, 7.A a 8.A plnili tri netradičné pohybové disciplíny - Heslo, Cestovanie v čase a Hokejové majstrovstvá sveta. Stíhal ich najmä čas, súperenie a kolektívny duch. Žiaci predviedli zručnosti, spoznali svoje limity a možnosti. Víťazom sa stali žiaci 7.A. Výhercovia boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Do galérie NIE DROGÁM 2019 boli pridané fotografie.

    • Adventná zbierka pre OZ MAGIS
     • Adventná zbierka pre OZ MAGIS

     • V adventnom období máme možnosť pomôcť núdznym v našom okolí pravidelnou zbierkou trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, cestoviny...) a hygienických potrieb. Zbierka potrvá do 13. decembra 2019. Prosíme preto všetkých, ktorí chcú aj týmto spôsobom prejaviť lásku a milosrdenstvo k blížnym, o potravinovú pomoc. Svoje dary môžete prinášať pred školskú kaplnku alebo do kabinetu KNB.

    • RORÁTY 2019
     • RORÁTY 2019

     • Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok sa budete môcť zúčastniť na rorátnych sv. omšiach so začiatkom o 7:00 hod. Tento rok sa budú konať vo štvrtok. Začíname 5.12., potom sa stretneme 12.12. a na záver 19.12.. Nezabudnite si priniesť sviečku v ochrannom obale, tak aby ste zabránili vytečeniu vosku. Po skončení sv. omše je pripravené tradičné agapé (raňajky) pre všetkých zúčastnených. SRDEČNE pozývame.

    • Vianočná burza 2019 sa blíži...
     • Vianočná burza 2019 sa blíži...

     • Tohtoročná vianočná burza sa uskutoční 16.12.12019 a znovu bude iná... Prihlásiť sa do burzy môžu žiaci a záujemcovia z verejnosti od pondelka 25.11.2019 do štvrtka 5.12.2019. Prhlášky si vyzdvihnete u p.u. Kohútovej, Sedlákovej, Koremovej a Čičvákovej. Výťažok z tohtoročnej burzy bude použitý na rozvoj knižničného fondu našej knižnice a to zvlášť pre malých čitateľov. Vopred ďakujem za každú vašu podporu.

    • Misijný týždeň ešte raz...
     • Misijný týždeň ešte raz...

     • Z centrály Pápežských misijných diel v Bratislave sme dostali ďakovný list ako prejav vďaky za finančnú podporu získanú v misijnom týždni, ktorý sme realizovali na škole v mesiaci október. 930€ získaných od žiakov, rodičov a učiteľov našej školy putuje do Rwandy na podporu vzdelávania a výchovy detí v tomto africkom štáte. Ďakovný list k nahliadnutiu TU. Do galérie Misijný týždeň boli pridané fotografie.

    • TESTOVANIE 5–2019 oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov
     • TESTOVANIE 5–2019 oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Dňa 21. novembra 2019 (streda) sa žiaci 5. ročníka našej školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zúčastnia celoslovenského testovania T5 - 2019, ktorého cieľom je získať obraz o vedomostiach žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pri vstupe na 2. stupeň ZŠ. Testovanie  sa uskutoční papierovou formou. Viac informáci TU.

    • Festival vedy a techniky 2019
     • Festival vedy a techniky 2019

     • Neprejde ani rok bez toho, aby sa naša škola nezapojila do každoročného FVaT AMAVET. Tohtoročné Východoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj sa konalo 18. októbra 2019 na našej škole.

                 

      70 projektov prezentovalo 108 súťažiacich z rôznych základných a stredných škôl Prešovského a Košického kraja. Súťažili nielen o postup na Celoštátne kolo FVaT, ale aj o množstvo špeciálnych cien. Na Festivale sa stretli všetky vedecké a vedecko-technické odvetvia, ako biológia, medicína, chémia, fyzika, environmentálne vedy, elektrina a mechanika, či informatika. Vo všetkých kategóriách hodnotila projekty odborná komisia, zložená z odborníkov z vysokých škôl (FHPV PU v Prešove, PrF UPJŠ v Košiciach, FEI TU v Košiciach, MPC Prešov a Košice. Predsedom poroty bol doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. z UVLaF v Košiciach. Festival privítal na pôde našej školy aj doc. JUDr. Mariána Gibu PhD.
      z katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave- podpredsedu Amavetu,  RNDr. Štefana Koca- PhD., prodekana pre vzdelávanie FHPV PU z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky, RNDr. Pavla Hvizdoša, CSc.- riaditeľa  Ústavu materiálového výskumu
      SAV v Košiciach, Mgr. Igora Hodžiu-  vedúceho odboru školstva, kultúry a cestového ruchu mesta Prešov, ako aj zástupcu VÚC Mgr. Miroslava Vaška, vedúceho oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie odboru školstva PSK. 

      Po samotnej prezentácií a skvelom obede nasledoval Science Talk, alebo inak „rozhovory o vede.“ Na nej sa predstavil bývalý študent našej školy Samuel Smoter, ktorý reprezentoval Slovensko na mnohých celosvetových súťažiach (I-SWEEEP USA,  CASTIC Čína, ESI Spojené arabské emiráty, Expo Luxembursko, Intel Isxef USA...).

      Skvelá organizácia tohtoročného festivalu vedy a techniky na pôde Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša sa odrazila aj vo veľmi pozitívnej spätnej väzbe súťažiacich, porotcov a organizátorov (390 účastníkov podujatia). Ostáva nám už len poďakovať za ďalší skvelý ročník Krajského festivalu.

      Zoznam postupujúcich súťažiacich z našej školy:

      07 B:     Kristína Katuščáková a Radka Baranová

      07 A:     Kristián Greif  postup z celoštátneho kola na ESE Milset do Rumunska

      03 A:    Richard Barilla a Sára Kucková- postup z celoštátneho kola na Amavet ČR Pardubice

                  Matej Kmec a Štefan Hudačko

                  Anna Penzéšová a Jozef Jabczun

      Ďakujeme za reprezentáciu aj Diane Šimkovej a Petre Peregrinovej.

      Autormi článku sú členovia AMAVET klubu č. 957 na našej škole

      TV záznam z podujatia:

      https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo/item/481-festival-vedy-a-techniky-amavet

      Do galérie Festival vedy a techniky 2019 boli pridané fotografie.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Každoročne sa naša škola spája v modlitbe sv. ruženca s miliónmi detí z celého sveta. Ale tento rok bol výnimočný práve tým, že žiaci 1. stupňa sa túto nádhernú modlitbu modlili 18.10.2019 spoločne v telocvični školy. Tretiaci svojim telom vytvorili ruženec a jednotlivé desiatky sa žiaci modlili po ročníkoch s pomocou pani učiteliek. Veríme, že táto nádherná detská modlitba je vypočutá a naďalej povzbudzujeme k tejto modlitbe. Do galérie Milión detí sa modlí ruženec boli pridané fotografie.

    • POZOR zmena v školskej jedálni
     • POZOR zmena v školskej jedálni

     • S účinnosťou od 1.11.2019 dochádza k zmene prihlasovacích údajov pre tých stravníkov v ŠJ, ktorí si doteraz nezmenili heslo na portáli strava.cz. Doteraz platné prihlasovacie meno zostáva, no mení sa heslo. Heslo pre každého stravníka bude od 1.11.2019 VS, ktorý mu bol vygenerovaný pri prihlásení do ŠJ. Keďže uvedené prihlasovacie údaje môžu byť aj napriek tomuto opatreniu zneužité, odporúčame všetkým užívateľom, aby si na uvedenom portáli po 1.11. zmenili heslo na vlastné . V prípade problémov s prihlásením sa na uvedený portál, kontaktuje vedúcu ŠJ osobne alebo na kontaktoch uvedených pre ŠJ. Ďakujeme za pochopenie.

    • Sviečka za nenarodené deti
     • Sviečka za nenarodené deti

     • Sviečku za nenarodené deti organizuje Fórum života. U nás v škole sa sviečka bude predávať 28. októbra 2019 počas 2. a 3. prestávky pred kaplnkou. Cena malej sviečky je 1 € a veľkej 4 €. Minulý rok sme vyzbierali 200 €.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Každoročne si 26.septembra pripomíname Európsky deň jazykov na podporu bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať. V duchu tejto myšlienky sa tento deň začal na našej škole sv. omšou v cudzích jazykoch a následne na hodinách cudzieho jazyka boli realizované rôzne aktivity, ako napríklad jazykolamy, uhádni jazyk, idiomy sveta, pexeso, divadlo, O4B - projekty o jedle aj s pohostením:-) a pexeso na rôzne témy: jedlo,šport atď. 

      Viac informácií o tomto dni nájdete na odkaze:

      https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx 

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Z organizačných dôvodov (metodický deň pre pedagogických zamestnancov u zriaďovateľa školy v Košiciach) vyhlasujem na utorok 29.10.2019 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov:

      • ZŠ sv. Mikuláša
      • Gymnázia sv. Mikuláša

      Ďakujem za porozumenie.

      RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy

    • Prešov číta rád
     • Prešov číta rád

     • Aj tohtoročný literárny festival Prešov číta rád sa nezaobišiel bez našej účasti. Duchaplné besedy, na ktorých sme sa zúčastnili v škole a v Knižnici P.O. Hviezdoslava, sme absolvovali s radosťou a záujmom. Po predchádzajúcich vydarených ročníkoch sme aj toho roku privítali na škole skvelých spisovateľov, ľudí, ktorí sa s nami podelili nielen o zážitky z kníh, ale aj zo života. Gymnázium privítalo spisovateľku, novinárku a mediátorku R. Názlerovú, ktorá svojou charizmou a rečníckym talentom obohatila všetkých prítomných a dala nám nemálo dôvodov k zamysleniu sa nad vnímaním života  a šťastia v živote človeka, a taktiež nám sprostredkovala zážitky a skúsenosti z relácie, na ktorej participuje, Súdna sieň. Pozvanie prijal aj Prešovčan, slovenský prozaik, publicista a autor rozhlasových hier Peter Juščák, ktorý predstavil svoju dokumentaristickú tvorbu o osudoch občanov Československa odvlečených do pracovných táborov Gulag v ZSSR. Na svoje si prišli aj žiaci prvého stupňa s tvorivými dielňami. Čitateľsko-literárny maratón sme zavŕšili Galavečerom v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove, za prítomnosti všetkých zúčastnených spisovateľov v sprievode známeho slovenského moderátora Doda Nagya a hudobnej skupiny Komajota. Už teraz sme zvedaví, čo prinesie ďalší ročník festivalu. Do galérie Prešov číta rád boli pridané fotografie.

    • Pasovačka družinárov
     • Pasovačka družinárov

     • V piatok 4. októbra naši malí prváci skladali sľub družinárov. Počas pasovačky museli absolvovať prekážkovú dráhu, dokázať, že vedia samostatne stolovať aj držať spolu ako kamaráti a pomáhať si. Súťaže, medaily aj sladké a iné odmeny pomáhali pripraviť žiaci vyšších tried a vychovávateľky. Do galérie Pasovačka družinárov boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje