• Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 6. 5. sa konal v DJZ v Prešove 65. ročník krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci 4. B, teda divadelný súbor Trnky brnky, si víťazstvom v tvorbe recitačných kolektívov vybojovali priamy postup na celoštátne kolo. V Dolnom Kubíne budú našu školu i kraj reprezentovať s inscenáciou Cestovanie nosa Dlhonosa z paneláku na Island, ktorú podľa predlohy rozprávok Tomáša Janovica zinscenovala a režírovala Zita Sedláková. Srdečne blahoželáme! Do galérie Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

    • Zábavné predpoludnie s angličtinou
     • Zábavné predpoludnie s angličtinou

     • Žiaci 4. ročníka ZŠ, ktorí boli najlepší v čitateľskej olympiáde v anglickom jazyku, sa dňa 29. apríla 2019 zúčastnili mimoriadneho predpoludnia s angličtinou. V prešovskom klube Wave sa stretli so štvrtákmi z ďalších dvoch prešovských základných škôl. A tam boli pre nich pripravenéna viacerých stanovištiach zábavné a kreatívne úlohy. Tie pre nich naplánovali pani učiteľky Mgr. Martina Bartková a Mgr. Zuzana Lipková.

      Na stanovištiach s deťmi pracovali aj študenti z Prešovskej univerzity študujúci anglický jazyk. Najväčším prekvapením bolo stretnutie s native speakerom Stefanom Parsonom, ktorý im porozprával o sebe, o svojich záľubách, o čítaní kníh v jeho rodnej angličtine. Žiaci mali možnosť odpovedať na jeho otázky, ale spoznať tiež niekoho, kto žil vo viacerých krajinách a teraz pôsobí v Prešove. Dúfame, že toto tvorivé predpoludnie bolo motivačné a že žiaci príjmu čítanie kníh ako jednu z ciest kvalitného osvojovania si anglického jazyka. Do galérie Zábavné predpoludnie s angličtinou boli pridané fotografie.

    • Science-Expo Brusel
     • Science-Expo Brusel

     • V dňoch 25.-28. apríla 2019 sme sa v Bruseli aj s našou delegátkou Janou Čorňákovou (bývalou študentkou našej školy), zúčastnili na Science-Expo, na ktoré sme postúpili z celoslovenského kola FVAT AMAVET s projektom 'Inteligentný solárny generátor'. Výstava sa začala 26. apríla prípravou stanovísk a pokračovala prezentáciou projektov z Číny, Mexika, Brazílie, Maroka, Tuniska a ďalších európskych krajín širokej verejnosti a odbornej porote aj nasledujúci deň. Vo výstavnej hale bolo veľa zaujímavých atrakcií, ktoré boli pripravené pre účastníkov výstavy. Prvý večer mala každá delegácia priestor na prezentáciu svojej krajiny. My sme si pripravili výber najväčších slovenských krás a tradícií aj s malou ochutnávkou naších jedál. Na konci nasledujúceho dňa sa konal záverečný ceremoniál s vyhodnotením projektov, po ktorom nasledovala gala večera na hoteli. V deň odchodu sme ešte stihi návštevu prírodovedeckého múzea a rýchlu prehliadku mesta. Za túto skúsenosť ďakujeme organizácii AMAVET a firmám: Východoslovenská distribučná a.s., GWL Power, a.s. a 3dfilamenty.sk . Samozrejme, veľká vďaka patrí aj Spojenej škole sv. Mikuláša, najmä pani učiteľke RNDr. Bibiane Melegovej, ktorá tento projekt od začiatku sprevádzala. Do galérie Science-Expo Brusel boli pridané fotografie.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 9.4.2019 bol dobrý deň pre naše matematické hlavičky. V okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z6 sme získali hneď 2 úspešné umiestnenia. 3. miesto získal Jozef Jurko z prímy B a 2. miesto Marek Bombara z prímy A. Z úspechu obidvoch sa veľmi tešíme, oceňujeme ich prácu a prajeme im ešte veľa úspechov v škole aj v ďalšej reprezentácii našej školy.

    • Literárna súťaž ŠUMENIE
     • Literárna súťaž ŠUMENIE

     • Na 10. ročníku literárnej súťaže Šumenie pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji, ktorú pravidelne Organizuje Občianske združenie Úlet, sa mladí autori pustili do tvorby poézie a prózy na témy Život pod psa a Človek, najlepší priateľ psa. Našej žiačke Anne Mojzešovej zo 4.B sa podarilo zo 130 súťažných prác poézie získať čestné uznanie za báseň Človek a ja. Cenu jej odovzdal spisovateľ Valentín Šefčík. Do galérie Literárna súťaž ŠUMENIE boli pridané fotografie.

    • Krajské kolo chemickej olympiády
     • Krajské kolo chemickej olympiády

     • V piatok 26.4.2019 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D. 32 najlepších chemikov - deviatakov z celého kraja súťažilo v teoretickej a praktickej časti. Najúspešnejšie si počínal Peter Paľa zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov. Naša študentka Lívia Bačová z kvarty bola tiež medzi najlepšími a po 2.mieste na okresnom kole obsadila na krjskom kole delené 10.miesto so ziskom 91,5 bodu, čo je určite výborný výsledok. Víťazom srdečne blahoželáme, výsledková listina KK na stiahnutie TU.

    • Víťazné video
     • Víťazné video

     • Aktívni a šikovní...v rámci projektu Genetika na kolesách sa vybraní žiaci z kvinty B (ich mená nájdete v priloženom videu) zapojili do videosúťaže o návštevu mobilného laboratória z PF UK Bratislava v rámci dňa DNA day. Ich video komisia ocenila ako najlepšie a tak sa s vami môžeme podeliť s ich pohľadom na význam genetiky a DNA. Blahoželáme. Víťazné video TU.

    • Venujte nám 2% z vašich daní
     • Venujte nám 2% z vašich daní

     • Vedenie občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša sa touto cestou uchádza o 2 % z vašich daní za rok 2018. 

       ĎAKUJEME.

      Tlačivo na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2018 pre fyzické osoby v predvyplnenej forme nájdete TU, potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 nájdete TU

    • GYMNÁZIUM sv. Mikuláša otvára 1 triedu osemročného gymnázia
     • GYMNÁZIUM sv. Mikuláša otvára 1 triedu osemročného gymnázia

     • Blíži sa termín podávania prihlášok na naše gymnázium. Do 20. apríla je nutné zaslať potvrdené prihlášky poštou na adresu našej školy alebo ich osobne doniesť na sekretáriat školy. Vzhľadom na legislatívne úpravy platné od 1.9.2018 sme rozhodnutím MŠVVaŠ dostali možnosť otvoriť len 1 triedu osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 24 (požiadavka školy bola 2 triedy a 48 žiakov). V priloženom dokumente TU nájdete kritéria pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok. SRDEČNE POZÝVAME.  

    • Opera letí
     • Opera letí

     • O tom, že veda má nohy, ale umenie má krídla, sa presvedčili členovia nášho školského speváckeho zboru Hlasy pre nebo a niekoľko jeho spolupracovníkov a sympatizantov z radu žiakov, ktorí sa 28. marca zúčastnili výchovného koncertu  pre školy Opera letí v Dome umenia v Košiciach. Vďaka koncertu sa žiaci mali možnosť príťažlivým spôsobom dozvedieť o vzniku a vývoji opery, o  jej základných znakoch a vypočuť si ukážky z predohier, árií a recitatívov z diel najznámejších operných autorov  G. Bizeta, C. Monteverdiho, G. Verdiho, G.F. Händla, W. A. Mozarta a G. Pucciniho. Pod taktovkou dirigenta Gabriela Rovňáka sa predstavila Štátna  filharmónia Košice a bratislavskí sólisti opery SND Tatiana Hajzušová a Martin Gyimesi. Po koncerte sa všetci spolu  sfotografovali so súčasným členom Štátnej filharmónie v Košiciach a zároveň bývalým žiakom našej školy Martinom Jerigom.  Všetci zúčastnení mali veľmi pekný zážitok. Do galérie Opera letí boli pridané fotografie.

    • Ruské slovo – celoslovenské kolo
     • Ruské slovo – celoslovenské kolo

     • V súťaži Ruské slovo sme v tomto roku zaznamenali krásny úspech, všetci účastníci z našej školy aj v najvyššom-celoslovenskom kole, ktoré sa konalo 5. apríla 2019 v Kulturparku v Košiciach, získali vo svojich kategóriách pódiové umiestnenia. V kategórii próza Andrea Durkáčová získala 2. miesto, v kategórii  poézia Sofia Slámová obsadila 3. priečkuLívia Gajdošová, Júlia Petrušová, Jakub Jeriga a Jakub Jurašek v kategórii skupinový spev sa tiež umiestnili na 3. mieste. Srdečne blahoželáme. Do galérie Ruské slovo – celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

    • Káva za báseň
     • Káva za báseň

     • 21. marec je od roku 1999 vyhlásený za Svetový deň poézie – Poetry Day, oslavuje sa po celom svete v reštauráciách a kaviarňach tak, že za kávu sa platí básňou. Aj takýmto spôsobom sa vyjadruje uznanie básnikom, podporuje nesmelých autorov aj dáva impulz k literárnej tvorbe. K tejto tradícii sme sa pridala aj naša škola, najlepšie básne budú zverejnené v školskom časopise Ikvač. Š. Ondruš: „Poézia nie je len umenie elity, ale básnikom je vo svojom srdci každý, kto obyčajný život vie vnímať a žiť neobyčajne.“ Do galérie Káva za báseň boli pridané fotografie.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • V pondelok 15. apríla 2019 sa uskutočnia triedne aktívy, ktorých cieľom bude hodnotenie klasifikácie, správania a dochádzky žiakov a sprostredkovanie informácií o programe školy a tried v nasledujúcom období. Triedne aktívy budú v jednotlivých triedach Gymnázia sv. Mikuláša a Základnej školy sv. Mikuláša v čase od 16.00 hod. SRDEČNE POZÝVAME.

    • Žltý narcis - kvet jari a nádeje
     • Žltý narcis - kvet jari a nádeje

     • 11.4.2019 (štvrtok) sa aj naša škola zapojí do najväčšej verejnoprospešnej celoslovenskej zbierky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám - Deň narcisov 2019. Túto zbierku vyhlasuje občianske združenie Liga proti rakovine už po 23.- krát.  V priestoroch školy bude možné zakúpiť si symbol zbierky - žltý narcis počas veľkej prestávky v priestoroch pred kaplnkou. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

    • Čitateľská olympiáda v anglickom jazyku
     • Čitateľská olympiáda v anglickom jazyku

     • V mesiacoch marec a apríl prebehlo školské kolo Čitateľskej olympiády v anglickom jazyku. Najlepšie výkony v čítaní s porozumením aj pri ústnej prezentácii dosiahli v príme (O1A) Marek Bombara, Viktória Kuchárová a Marcela Červeňáková. V sekunde (O2A) sa najviac darilo Jozefovi Jabczunovi, Šimonovi Bednarikovi a Štefanovi Hudačkovi. V tercii (O3B) zvíťazili Miloslava Tkáčová, Alex Oľšavský  a Fabián Novotný. Gratulujeme. Mgr. Martina Bartková. Do galérie Čitateľská olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

    • Traja najlepší čitatelia v 4. ročníku
     • Traja najlepší čitatelia v 4. ročníku

     • Žiaci 4.A a 4.B čítali svoju prvú anglickú knihu pod vedením učiteliek Martiny Bartkovej, Moniky Čičvákovej a Adriány Mirilovič. V rámci ČITATEĽSKEJ OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU najlepšie obstáli Natália Mišenková , Šimon Vajda Ján Olejník.  Vynikajúce čitateľské kompetencie ukázali pri písaní testu a v ústnej časti, ktorá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy opis obrázka z prečítanej knihy. Odmenou pre 15-tich žiakov z oboch tried, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, už čoskoro bude tvorivé predpoludnie s angličtinou. Do galérie Traja najlepší čitatelia v 4. ročníku boli pridané fotografie.

    • Exkurzia „Zlatý vek Peterhofu“ v Bratislave
     • Exkurzia „Zlatý vek Peterhofu“ v Bratislave

     • Od Petra I. po Katarínu II.- taký bol podtitul výstavy, ktorú sme mali možnosť navštíviť v piatok 15. marca. Zúčastnilo sa jej 33 študentov,  prevažne tých, ktorí študujú ruský jazyk, spolu s p. učiteľkami A. Jerigovou a M. Kuchárikovou, ale pre mnohých bola zaujímavá aj z hľadiska historického či umeleckého.

      Peterhof je veľkolepá letná rezidencia na brehu Fínskeho zálivu neďaleko Petrohradu. Ruskému cárovi Petrovi I., na počesť ktorého bol Peterhof pomenovaný, patrí myšlienka na jeho vytvorenie, výber lokality a dokonca návrh pôvodného usporiadania. 18. storočie nazývajú zlatou érou Peterhofu. Exponáty prezentované na výstave, ktoré patria k absolútnym vzácnostiam jeho zbierok, prvýkrát opustili priestory Štátneho múzea Peterhof , a tak aj naši študenti mohli  vzhliadnuť oslňujúce pamiatky ruskej kultúry a dozvedieť sa o ich vlastníkoch a tvorcoch.

       Ani skoré ranné vstávanie a neskorý príchod domov neodradili našich študentov od namáhavej a dlhej cesty vlakom, po ktorej ich čakala polhodinová pešia túra na Bratislavský hrad, kde sa výstava konala. Odmenou nám boli umelecké zbierky obrazov, nábytku a gobelínov, predmety dekoratívneho a úžitkového umenia, najmä porcelánu, ktoré dal cár Peter I. privážať z celej Európy i z Číny, kolekcia osobných predmetov imperátorky Kataríny II. i videá o palácových komplexoch a veľkolepých fontánach Peterhofu.

      Voľný vstup sme mali na všetky výstavy, ktoré sa v tomto čase na hrade nachádzali. Bola to napríklad výstava Nebojme sa moderny, výstava diel slovenského maliara Martina Benku, či výstava Kelti z Bratislavy. Keď sme sa pomodlili za šťastný návrat v zrekonštruovanej hradnej kaplnke, čakal nás peší pochod späť na železničnú stanicu. Cestou sme sa zastavili kúpiť si niečo pod zub, urobili sme zopár fotiek pred prezidentským palácom a o štvrtej popoludní sme sa na preľudnenej stanici horko-ťažko snažili dostať do vlaku. Našťastie sa nám to podarilo a vďaka miestenkám kúpeným v dostatočnom predstihu sme si mohli v preplnenom vlaku pohodlne sedieť až domov,  síce unavení, ale plní zážitkov. Do galérie Exkurzia „Zlatý vek Peterhofu“ v Bratislave boli pridané fotografie.

    • Postup do finále medzinárodnej súťaže Živá klasika
     • Postup do finále medzinárodnej súťaže Živá klasika

     • Žiačka Tercie A, Andrea Durkáčová,  sa v tomto roku zúčastnila medzinárodnej súťaže v umeleckom prednese prózy v ruskom jazyku Živá klasika. Spomedzi Slovákov bola spolu s dvoma ďalšími výhercami vybraná , aby reprezentovala Slovensko na Medzinárodnom finále súťaže v Detskom medzinárodnom tábore Artek na Kryme, ktoré sa uskutoční v máji v tomto roku. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Diplom zo súťaže si môžete pozrieť TU.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje