• MIKULÁŠSKY POLLITER 2023
     • MIKULÁŠSKY POLLITER 2023

      2. 3. 2023

      Vo štvrtok 2.3.2023 sa v priestoroch školy v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou uskutočnilo podujatie venované podpore dobrovoľného darcovstva krvi- Mikulášsky polliter. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky. Vďaka študentom, učiteľom, rodičom a priateľom školy sa podarilo odobrať 22 platných odberov spomedzi 40 prihlásených účastníkov. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. Pocity jednej zo študentiek Aničky Mariňákovej (oktáva B) krátko po odbere: „Darovala som krv prvýkrát. Bála som sa, po odbere som sa necítila najlepšie a napriek tomu som šťastná, že moja krv niekomu pomôže. Rada by som povzbudila spolužiakov, aby to tiež skúsili. Obrovskou výhodou je známe školské prostredie (v nemocnici by som sa bála ešte viac a asi by som sa neodhodlala k tomuto kroku). Skvelá atmosféra a pohostenie (najlepšie moravské koláče, aké sme jedli) podporili túto akciu. Chcela by som pozvať každého človeka, ktorému to dovoľuje zdravotný stav, k tejto vznešenej službe. Ďakujem p. učiteľke Feretovej za organizáciu akcie. “ Slová p. Hasarovej, ktorá nielen darovala krv, ale aj upiekla skvelé koláčiky: „Ďakujeme za super akciu a skvelý pocit. Je krásne, že sú ešte ľudia, ktorí sa aj napriek množstvu povinností venujú aj takejto činnosti, ďakujeme. “

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠSKY POLLITER 2023.

     • ...čo má sviečková manifestácia spoločné s ruskou agresiou na Ukrajine?...

      24. 2. 2023
      • ...tak aj  na túto otázku včera 23. 2. 2023 odpovedali p. František Neupauer (predseda OZ Nenápadní hrdinovia)  a Tomáš Kriššák (autor napr. aj  komiksu o M. R. Štefánikovi), ktorí zavítali na pozvanie p. uč. Miriam Kohutovej  k nám do školy medzi septimánov.

       Trojhodinový cyklus prednášok o sviečkovej manifestácii z marca 1988 cez životné svedectvá mnohých nenápadných hrdinov v boji s komunizmom či už v radoch cirkvi alebo aj spomedzi obyčajných ľudí z nášho regiónu, pokračoval cyklom o ruskej agresii na Ukrajine, o rozdieloch medzi informáciami a dezinformáciami a vyvrcholil  prezentáciou komiksu KIRA. 

       Tento komiks predstavuje vojnu na Ukrajine cez reálne udalosti prostredníctvom života dievčiny Kiry od roku 2014 do dneška. Jeho autor - Tomáš Kriššák - ho doplnil mnohými faktografickými, mediálnymi i historickým súvislosťami. Septimáni síce dostali do rúk jeho knižnú podobu, ale pre ostatných záujemcov ho máme v knižnici aj v elektronickej podobe. 

      • Viac fotografií nájdete v albume  TU

     • ŠKD - KVÍZ MILIONÁR

      21. 2. 2023

      Na prelome 1. a 2. školského polroku si deti z ŠKD preskúšali svoje vedomosti formou kvízu - na spôsob starej známej súťaže MILIONÁR. Otázky tentokrát neboli z prebratého učiva, ale skôr zo všeobecného rozhľadu a niekedy aj o tipovaní. Napríklad ako sa odborne nazýva detský lekár, čo je to platina alebo na čo sa používa chladič v aute. Deťom sa to veľmi páčilo a určite si to všetci radi zopakujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - KVÍZ MILIONÁR.

    • „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“
     • „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“

      20. 2. 2023

      Mali sme návštevu. Z Trenčína k nám zavítal, aby s nami zdieľal čas, svoje skúsenosti a poznanie, Juraj Sedláček. Tento univerzitný kaplán a vysokoškolský pedagóg meral cestu na východ republiky rýchlikom v nočných hodinách, pretože vníma svoje poslanie citlivo. Pretože nám počas piatkového dopoludnia chcel povedať, že:  „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“  ,  „Vnútornú krásu žene môže dať iba Boh.“

      Chlapci a dievčatá vyšších ročníkov nášho gymnázia sa „kontaktne“ mali možnosť presvedčiť, že náš hosť rozumie mužskej duši, že sú rany na duši, ktoré sa dajú preliečiť. A keďže téma vzťahov, krásy aj strachov ponúka priestor pre mnoho rozhovorov, poobede sme sa rozlúčili v perspektíve opätovného stretnutia.

     • Hýbeme sa radi.

      9. 2. 2023

      V poobedňajších hodinách sa  deti z ŠKD zúčastňovali akcie Hýbeme sa radi pod vedením trénerov z Realfitu, Eriky a Kristiána. Deti mali možnosť zacvičiť si a vyskúšať si pri cvičení aj netradičné pomôcky a náčinia. Deťom sa akcia páčila, preto sme sa rozhodli túto akciu zopakovať ešte raz v jarnom období.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hýbeme sa radi..

    • Prijímacie skúšky na stredné školy 2023
     • Prijímacie skúšky na stredné školy 2023

      9. 2. 2023

      Gymnázium sv. Mikuláša

      Do 20.marca 2023 je potrebné podať prihlášku na strednú školu. Do tohto termínu je potrebné podať prihlášku aj naše Gymnázium sv. Mikuláša. So súhlasom Ministrestva školstva SR môžeme v tomto školskom roku prijať do prímy osemročného Gymnázia sv. Mikuláša maximálne 28 žiakov. Ponúkame stabilný kolektív odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania, množstvo formačných programov a mimoškolských aktivít, možnosti sebarealizácie a kvalitné materiálno - technické vybavenie tried a odborných učební. Pozývame šikovných piatakov na prijímacie konanie kam sa dostanú po podaní prihlášky zákonnym zástupcom žiaka. Viac informácii o podmienkach prijímacieho konania TU.  Dostupné sú aj vzorové testy z predchádzajúcich rokov. SRDEČNE POZÝVAME.

     • Národný týždeň manželstva

      9. 2. 2023

      Blíži sa 14. február a s ním aj už tradičný Národný týždeň manželstva (NTM). 

      NTM tento rok prebieha v čase 13.2 -19.2. 2023. Témou tohtoročnej kampane je "Odkaz...".  Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve "pláva" okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme... Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú. A takisto my sami - hoci nie vždy vedome - vysielame "živé správy" o manželstve. Niekedy tým, ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

      V Prešove je pre manželov pripravených veľa možností spraviť niečo navyše pre svoju spriaznenú (manželskú:) dušu! :)

      Ísť si zatancovať, oddýchnuť pod hviezdnym nebom, zasúťažiť si, užiť si divadlo, prednášky a besedy, duchovne načerpať, posedieť si pri čokoláde, poradiť sa či využiť jednu z množstva zliav, ktoré ponúkajú partneri NTM.  Viac informácií na www.ntmpo.sk

    • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi
     • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi

      1. 2. 2023

      Vo štvrtok 2.3.2023 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky.  Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp. šírenie tejto informácie.

      Skôr ako darujete krv: https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv

      Kedy nemôžete darovať krv: https://redcross.sk/daruj-krv/kedy-nemozete-darovat-krv/

      Akcia prebehne s spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou NTS SR v priestoroch školskej jedálne. Tešíme sa na vás.

     • „Field training“ = výhra pre obe strany

      29. 1. 2023

      Plný nápadov a dobre pripravený učiteľ spolu so žiakmi, ktorí majú veľa možností aktívne pracovať, sú predpokladom k tomu, že vyučovacia hodina dopadne dobre. A presne preto, aby to bola výhra aj pre našu školu, sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli pre „Field training“. Ide o spoluprácu s Prešovskou univerzitou (PU) – o kontinuálnu prax budúcich učiteľov anglického jazyka, kde je žiak počas vyučovacej hodiny formou skupinovej práce čo najviac aktívny. V praxi to znamená, že skupina 4 rovnakých študentov PU prichádza každý týždeň počas školského roka na našu školu k tej istej triede (*v školskom roku 2022/23 k triede 4.A). Študenti PU vedení učiteľmi našej školy pripravia plán pre vyučovaciu hodinu a prinesú so sebou na hodinu aj pomôcky, pracovné listy, či obrazový materiál.  Vďaka „Field training“ je v triede 5 učiteľov anglického jazyka naraz. Žiaci takto môžu pracovať v malých skupinkách s vlastným učiteľom a efektívne komunikovať v cudzom jazyku.„Hodiny sú zábavné. Žiaci sú oveľa viac motivovaní rozprávať v situáciách, ktoré vychádzajú z reálneho života.“ (p.uč. Bartková) „Žiaci sa na hodiny tešia. Hodina má dobrú dynamiku, zahŕňa veľa komunikačných aktivít“ (p.uč. Zlacká)            Za študentov PU a odborné vedenie ďakujeme p. prof. Zuzane Strakovej, PhD., ktorá je expertkou na oblasť didaktiky anglického jazyka a uplatňovanie najnovších prístupov k vyučovaniu AJ zameraného na žiaka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album „Field training“ = výhra pre obe strany.

    • Na angličtine s talianskou školou
     • Na angličtine s talianskou školou

      19. 1. 2023

      Boli sme oslovení talianskou školou „Istituto comprensivo Piero Gobetti“ v meste Caltagirone na Sicílii, aby sme spoločne motivovali našich žiakov rozprávať po anglicky. Reprezentovali nás dve skupiny z tried 4.B a 6.B na základnej škole, ktoré sa s ich rovesníkmi v Taliansku stretli cez videohovor. Žiaci 4.B rozprávali formou moderovaného rozhovoru o Vianociach, priniesli ukázať predmety súvisiace s Vianocami, perníky a zjednodušene predviedli, ako sa pripraví zemiakový šalát. Žiakom 6.B bola navrhnutá komunikačná hodina na spoznanie sa. Otázky, ktoré žiakov zaujímali, sa vopred pripravili, poslali a na stretnutí zodpovedali. Hodiny sa vydarili! Radi budeme pokračovať v ďalších aktivitách, ktoré žiakom ukážu, kde všade môžu anglický jazyk využiť.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na angličtine s talianskou školou.

     • POMOC

      18. 1. 2023

      POMOC je potrebná vždy... S pokorou sa pridávame k zbierke sviečok pre ľudí na Ukrajine, ktorí sú tak ťažko stíhaní vojnou. Zbierku organizujú a zabezpečujú dobrovoľní hasiči z Prešova. Využite prosím aj túto možnosť pomoci v priestoroch našej školy. Vašu pomoc môžete odovzdať do pripravených krabíc na prízemí a na 1. psochodí od pondelka 23.1.2023. ĎAKUJEME.

    • Zimná výzva 3
     • Zimná výzva 3

      18. 1. 2023

      Skvelé tipy na zimnú turistiku s novými lokalitami, o ktorých ste možno ani nepočulipriestor pre rodinu, aby spolu aktívne trávila voľný čas v peknej prírode.

      „Zimná výzva“ je myšlienkou a realizáciou Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) „Severovýchod Slovenska“. Jej cieľom je ukázať potenciál Prešovského kraja svojím návštevníkom. Turistické trasy sú rozdelené podľa stupňa náročnosti (easy, medium, hard). Do Zimnej výzvy sú tento rok zapojené aj všetky lyžiarske  strediská v Prešovskom kraji a vybrané podujatia.

      KOCR Severovýchod Slovenska venuje každému, kto prejde minimálne päť miest, milý darček v podobe rukavíc, v prípade desiatich lokalít to budú podložky na sedenie a za všetkých pätnásť multifunkčná turistická sada.

      Kampaň Zimná výzva bude prebiehať od 17. decembra 2022 do 19. marca 2023. 

      Viac informácií na stránke https://www.severovychod.sk/clanok/zimna-vyzva

    • Vianoce 2022
     • Vianoce 2022

      21. 12. 2022

      V pokore a vďačnosti očakávame príchod Svetla, ktoré prežiaruje každú tmu. V novom roku 2023 ostaňme verní a pevne zakorenení v Kristovi a v Cirkvi. Všetkým ľuďom, blízkym aj vzdialeným, známym aj neznámym, prajeme požehnaný sviatočný čas.

    • SPEAK ENGLISH?....DO YOU?
     • SPEAK ENGLISH?....DO YOU?

      14. 12. 2022

      V mesiaci november prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zapojilo sa 56 žiakov v 5 kategóriách. Po zrátaní všetkých bodov z písomnej a ústnej časti sa víťazmi stali nasledujúci žiaci:

      Klára Plocarová 02A, Šimon Máthé 03A, Jozef Jabczun 06A, Michaela Balčáková 07B a Emma Maňová 6.A v kategórii anglofónni žiaci.

      Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom resp. krajskom kole olympiády.

      Všetkým ostatným študentom ďakujeme za účasť a ich snaženie a nezabudnite....SPEAK ENGLISH!

    • Rádio REGINA
     • Rádio REGINA

      13. 12. 2022

      Zaujímavá relácia o sv. Mikulášovi aj s našimi deťmi.

      Presne na sviatok sv. Mikuláša 6.12. sa z Konkatedrály sv. Mikuláša naživo vysielala zaujímavá relácia so zaujímavými hosťami, medzi ktorými bolo aj viacero žiakov našej školy. Veľké ďakujem patrí aj učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave žiakov (Judita Kmecová, Zuzana Lukáčová, Zita Sedláková, Annamaria Jerigová, Stanislav Šarišský). Prostredníctvom archívu SRO si môžete vypočuť zaujímavé rozhovory, pekné pesničky a básničky v podaní malých ale aj dospelých hostí. Príjemné počúvanie.  

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

      12. 12. 2022

      Dňa 2. decembra čakala na našich najmenších školákov Prvácka skúška. Museli sa postupne prelúskať rôznymi úlohami, v ktorých dokázali, akí sú šikovní a múdri, ako dokážu spolupracovať, a koľko sa toho už v škole od septembra naučili. Po absolvovaní všetkých disciplín sa potvrdilo, že Prváckou  „skúškou“ prešiel každý. Nasledoval spoločný slávnostný prvácky sľub.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvácka pasovačka.

      Na sviatok sv. Mikuláša, patróna našej školy, dňa 6. decembra, bolo slávnostnou Prváckou pasovačkou potvrdené prijatie všetkých prváčikov do cechu žiakov ZŠ sv. Mikuláša.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvácka skúška.

     • Mikulášske filmové predstavenie

      12. 12. 2022

      50 členovia Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole mali možnosť 6.12.2022 navštíviť individuálne filmové predstavenie v kine Cinemax v OC Novum v Prešove. Radi by sme sa poďakovali finančnej podpore Ministerstva ŠVVaŠ ako aj OZ Amavet. Ďakujeme aj za milú drobnosť v podobe cukroviniek. RNDr. M. Feretová

    • Exkurzia UPJŠ Košice
     • Exkurzia UPJŠ Košice

      12. 12. 2022

      Piatok 9. decembra 2022 sa niesol v nezabudnuteľnom duchu pre členov Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole. Namiesto bežného vyučovania nás privítali na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde pre nás pripravili zaujímavý program. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o zaujímavých živočíchoch, hlavne o exotických bezstavovcoch a plazoch, ktoré sme mohli aj zobrať na ruky a pohladkať. Najviac zaujal pytón Bobo, ale bodovali aj pakobylky či agama. Primania dokonca dostali pakobylky darom :-) Následne sme si mohli preveriť svoj zrak a reflexy pri rôznych testoch (pomocou baterky,neurologického kladivka...)– a asi najočakávanejší bod programu na fakulte bola návšteva miestnosti s novonarodenými laboratórnymi potkanmi a hladkanie Hannah a Montany- ,,fakultných“ maznáčikov. Ďakujeme za výklad, experimenty a čas RNDr. T. Kiskovej PhD. a RNDr. I. Majláthovi PhD.

      Od zvieratiek sme sa presunuli do botanickej záhrady UPJŠ, kde sme videli mnoho zaujímavých rastlín, ktorých plodiny bežne využívame, ako napríklad vanilku, banánovník, ryžu či kakaovník. Okrem toho sa nám podarilo uvidieť aj krásne tropické motýle (ktoré prežili v skleníkoch májové vyliahnutie) či farebné rybičky. No a v neposlednom rade sme videli aj množstvo kaktusov a iných sukulentov, bambus, eukalyptus a rastlinu "s nalakovanými nechtami", ktorá zanechala hlboký dojem na našu pani zástupkyňu. Výklad pani botaničky bol pútavý a veľmi zaujímavý. Kým si primania prezreli včelársky náučný chodník a minizoo vo vonkajšom areáli, my starší sme sa rozprávali s našou pani sprievodkyňou o možnostiach štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

      Z príjemného tepla skleníka sme opäť vyšli do chladných ulíc centra mesta, aby sme sa mohli pokochať vianočnou atmosférou na trhoch a obzrieť si aj historické centrum mesta. 

      Veľmi pekne by sme za tento nezabudnuteľný výlet chceli poďakovať RNDr. Miriam Feretovej, RNDr. Bibiane Melegovej, UPJŠ, ako aj Asociácii pre mládež, vedu a techniku- Amavet, ktorý nám podobne ako Ministerstvo ŠVVaŠ finančne na exkurziu vďaka grantovej podpore prispeli. (Anna Penzešová O6A)

      Čo na to hovoria ostatní študenti? 

      „Osobne sa mi najviac páčilo skombinovanie praktickej a teoretickej časti. K plazom a hmyzu, s ktorými sme prišli do kontaktu, sme dostali aj pútavý komentár. Dr. Majláth s radosťou zodpovedal aj všetky naše otázky, ďakujeme.“

      (Dorota Reguliová, O6A)

      „Skvelo strávený piatok. Mali sme možnosť vidieť mnoho exotických druhov plazov, zo všetkých končín sveta. Vďaka skvelo pripraveným prednáškam od kolegov biológov z UPJŠ sme sa dozvedeli mnoho nových informácií. (Moja obľúbená: Hady majú nohy!) Taktiež sme boli oboznámený s výskumom, ktorý práve prebieha a venuje sa liečbe rakoviny a vedľajším účinkom chemoterapie. Ďalej sme sa dozvedeli nové veci o našich reflexoch (a o tom, že je niektorí z nás sú čiastočne  farboslepí,  iní necítia reflexy na polovici tela :-)). 

      Potom sme sa presunuli do botanickej záhrady, kde sme mali prehliadku s komentárom. A deň sme zakončili na Košických trhoch.“ (Štefan Hudačko, O6A)

      „Som veľmi vďačná, že som dostala príležitosť od pani učiteľky Feretovej ísť na exkurzie UPJŠ. Zvlášť v tomto čase, keď mne a mojim rovesníkom je častokrát položená otázka typu: ,,Kde chcete ísť na vysokú školu?”. Moja odpoveď znie: ,,Neviem, rozmýšľam, ešte sa hľadám…”

      Ďakujem, že som mohla bližšie nahliadnuť do vysokoškolského sveta, konkrétne štúdia na UPJŠ. Ďakujem vedcom, ktorí nám venovali svoj čas, ukázali zaujímavosti v laboratóriách, umožnili dotknúť sa netypických zvierat. " (Sára Kucková, O6A)

      „Výlet bol úžasný. Okrem toho, že som sa znova niečo nové naučila som aj prekonala svoj menší strach z hadov a taktiež som si veľmi užila deň so spolužiakmi. Bolo úžasné vidieť prostredie UPJŠ a naučiť sa niečo o laboratórnych  experimentoch, vedeckom výskume a zvieratách. Ďakujeme pani učiteľke Feretovej, že vďaka nej sme opäť získali mnoho nových skúseností a zážitkov.“ 

      (Diana Šimková, O6A)

      „Nezabudnuteľnou spomienkou z tohto vynikajúceho výletu, bol priamy kontakt s rôznymi druhmi zvierat. Bolo to úplne iné ako pozerať na ne cez sklo v ZOO či v TV. V botanickej záhrade sme v praxi uplatnili vedomosti, ktoré sme sa učili minulý rok počas hodín biológie ( s najlepšou pani učiteľkou Feretovou).“ (Matej Kmec, O6A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia UPJŠ Košice.

    • LOMIHLAV
     • LOMIHLAV

      12. 12. 2022

      9.12.2022 sa v Košiciach zúčastnili naše dva tímy matematickej súťaže LOMIHLAV.

      V prvom tíme sa po prvýkrát zúčastnili naši mladší žiaci a žiaci ZŠ:

      Pavol Kozák (02A), Rebeka Mašlejová(P9A), Zuzana Verešpejová (P9A) a Jakub Zajac(P8A) .

      Umiestnili sa na 38. mieste.

      Nášmu druhému tímu sa darilo trocha lepšie, skončili na 32.-33. mieste.

      Druhý tím tvorili žiaci KVARTY - Ján Fornadeľ, Filip Husovský, Timotej Novotný a Jakub Verčimák.

      Obom tímom ďakujeme za reprezentáciu školy a hlavne, aby im aj naďalej zostala láska k matematike.

    • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022
     • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022

      5. 12. 2022

      V piatok si to takmer 40-tka našich žiakov zo sexty A a oboch septím namierila do hlavného mesta na svetovú výstavu. Pre mnohých prvá návšteva Bratislavy, pre niektorých prvá cesta nočným vlakom domov, ale pre všetkých nezabudnuteľná dejepisná exkurzia pod hlavným velením p. uč. Miriam Kohutovej a Jany Tkáčovej. 

      Bratislava nás privítala prvým snehom, čo nás neodradilo od prehliadky významných miest našej histórie (bratislavské evanjelické lýceum, Academia Istropolitana, Grasalkovičov palác, korunovačný Dóm sv. Martina, Slovenské národné divadlo, prvá budova Slovenského snemu a mnohé ďalšie). Stretli sme množstvo osobností literatúry - aj keď len v kamenných podobách - P. O. Hviezdoslava, J. Hollého či Andersena. 

      Výstava nás nielen previedla dejinami dobýjania vesmíru - od Verneho, Lajky či Enosa až po jednotlivé lety do vesmíru nielen amerických či sovietskych kozmonautov. Mnohí z nás si vyskúšali na vlastnom tele, čo  pri výcviku zažíval náš slovenský kozmonaut I. Bella - či už virtuálnu realitu alebo jeden z tréningových strojov.

      Večer nás čakali adventné trhy a potulky po uličkách Starého mesta....a stretli sme aj sv. Mikuláša (dôkazová fotka v albume).... odkazuje, že v  utorok je u nás.  (MK)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje