• Exkurzia Poliankovo

      29. 9. 2023

      Dňa 14.9.2023 žiaci 7.A spolu s p. učiteľkami Martinou Bartkovou a Annou Piskurovou navštívili Digitálnu galériu Poliankovo, kde sa spája umenie s modernými technológiami ako je virtuálna realita, 3D projekcie, tieňohra a podobne. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa dvoch výstav. Jedna z nich bola inšpirovaná literárnou klasikou Antoina de Saint-Exupéryho. Dielo Malý princ si mohli vychutnať v novom, originálnom spracovaní českej ilustrátorky Elišky Podzimkovej. Druhá výstava s názvom Dialóg s Planétou bola vytvorená v spolupráci so slovenským dokumentaristom Pavlom Barabášom. Vďaka technológiám sa žiaci mohli preniesť na najvyšší vodopád sveta či skúmať krásy slovenskej jaskyne Domica. Mohli sa dotknúť slovenských hôr netradičným spôsobom a vnímať krásu našej Zeme z inej perspektívy.

     • CESTA k sebe

      27. 9. 2023

      Ak ste rodič a hľadáte cestu k svojmu dieťaťu v tínedžerskom veku neváhajte a využite skvelú ponuku. Už teraz v októbri v Prešove. Nezabudnite na prihlásenie.Bližšie info na plagáte a prihlasovanie TU.

     • Európsky deň jazykov

      25. 9. 2023

      Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si vás dovoľujeme pozvať na rannú sv. omšu so začiatkom o 7,30 hod. v kaplnke školy. Liturgické texty v cudzích jazykoch budú pripravené pre každého účastnika. Hosťom bude o. František Telvák. Srdečne pozývame. 

     • Simulované študentské parlamentné voľby

      22. 9. 2023

      Vo štvrtok 21.septembra mali možnosť študenti nášho gymnázia hlasovať v simulovaných parlamentných voľbách, ktorých garantom je Rada mládeže Slovenska. Prvovoliči ale aj mladší študenti, ktorí dovŕšili vek 15. rokov si vyberali politické strany a ich kandidátov. Voľbám predchádzali diskusie a prednášky s tematikou typológie slovenských politických strán.

      Volebnú komisiu tvorili študenti septimy a oktávy, výsledky volieb boli spracované a odoslané do volebného centra, ktoré ich spracuje a celoslovenské výsledky oficiálne oznámi v sobotu 23.septembra o 9:00 hod. na stránke www.studentskevolby.sk.

      Výsledky študentských parlamentných volieb na našej škole si možete pozrieť TU.

      Svojou volebnou účasťou študenti vyjadrili, že im záleží na budúcnosti našej krajiny a jej smerovanie im nie je ľahostajné.

      Prvovoličom želáme šťastnú ruku a rozumné rozhodovanie aj v reálnych voľbách 30. septembra.

    • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste
     • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste

      21. 9. 2023

      (tlačová informácia, Bratislava, 20.09.2023)

      Najvyššie ceny Európskej únie pre mladých vedcov boli vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien EUCYS v Bruseli. Po päťdňovej súťaži 136-tich mladých vedcov z 36 krajín na stupňoch víťazov aj slovenskí mladí vedátori. Alex Kanderka a Jozef Jabczun (s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín) získali krásne tretie miesto! Na súťaž EUCYS postúpili z celoslovenského finále 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT).

      Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS - EU Contest for Young Scientists) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi.

      Marc Lemaître, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie, uviedol: „EUCYS je o oceňovaní nadšenia, vášne a zvedavosti budúcej generácie jasných myslí v Európe, ktorá hľadá nové riešenia našich najnaliehavejších výziev. Podpora vedeckých talentov znamená silné vedúce postavenie Európy vo výskume a inovácii. Gratulujeme všetkým víťazom a súťažiacim a veľa šťastia na vašej ceste k objavovaniu.

      Študenti prezentovali 85 rôznych projektov medzinárodnej porote, ktorá bola zložená z 22 vysokokvalifikovaných vedcov a inžinierov s celosvetovou reputáciou vo vybraných odboroch. Porote predsedala Dr. Mariya Lyubenova z Európskeho južného observatória. Víťazné projekty získali odmenu v celkovej výške 62 tisíc EUR, vrátane štyroch prvých cien vo výške 7 000 EUR, štyroch druhých cien vo výške 5 000 EUR, štyroch tretích cien vo výške 3 500 EUR a prestížneho štipendia a návštev EIROforum, CERN, ESA atď.

      Vedúcou delegátkou našich reprezentantov z AMAVET-u bola Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.: „Z hlavného mesta Európskej únie sa na pár dní stal Brusel hlavným mestom mladých vedcov. EUCYS je súťažou, kde sa vášeň mladých ľudí pre vedu spája bez ohľadu na ich rozdiely, pôvod a možnosti. Táto súťaž ukazuje mladým, že tvrdá práca a námaha má zmysel a že pracovať na sebe stojí za to. Byť minulý týždeň v kolektíve mladých mi bolo znova cťou a verím, že takto o rok v Katowiciach, budeme znova s hrdosťou reprezentovať Slovensko a AMAVET.“

      Finalisti a víťazí celoslovenského finále festivalu AMAVET, ktorí pokračujú so svojimi vedátorskými projektami na súťažiach vo svete, prichádzajú každoročne s hlbokými dojmami. Veď o tom svedčia aj teraz pocity oboch našich reprezentantov.

      Najskôr Alex Kanderka: „Každý deň sme strávili 6 hodinami prezentovaním našich projektov pred odbornou porotou, ktorú tvorilo 22 vedcov s celosvetovým renomé. Prvotný stres však rýchlo vystriedali príjemné diskusie a konštruktívna kritika sa prejavila vo forme rád a tipov do budúcich výskumov. Nikdy predtým som nemal príležitosť tak podrobne diskutovať o fotosyntéze, a od chlorofylu, fotosystému II a biofyzikálnych parametrov sa dostať až po biochémiu a neurovedy.

      EUCYS však znamenal omnoho viac ako len vedecká súťaž. Bol to úžasný spôsob, ako spoznať rovnako nadšených rovesníkov, ktorých by som inak nikdy nepoznal. Teraz mám "science buddies" vo všetkých kútoch sveta - od ďalekej Južnej Kórey a Číny cez rôzne európske krajiny, ako Poľsko, Holandsko, Francúzsko a Portugalsko, až po Veľkú mláku v USA a Kanade.  Počas celého podujatia sme navštevovali stánky, vymieňali sme si nálepky s našimi tvárami, vzájomne sme prezentovali naše výskumy, a tak sme si budovali sieť európskych vedcov. Pri našom stánku sa zastavilo veľa ľudí. Najviac sa im páčili ukážky sorpčných materiálov, hlavne naša vlastná organická zmes, ale aj ukážka agarových platní. Okrem našich bioremediačných metód ich zaujal aj náš goralský kroj, ktorý sme si na posledný deň obliekli. "Highlightom" pobytu bolo určite ranné fotenie na Grand Place a pred sochou Manneken Pis v tradičných "kalapoch" a "krpcoch". Spoločné aktivity s ostatnými účastníkmi, ako návšteva centra mesta, belgická večera, rozlúčková party a karaoke, mi len potvrdili, že vedci nie sú len zavretí v laboratóriách, ale vedia si aj užívať svoj úspech. 3. miesto je pre nás obrovskou motiváciou pokračovať v našom výskume a veriť, že naša budúcnosť má ešte veľa perspektív.“

      Aké sú pocity Jozefa Jabczuna: „Bol som veľmi prekvapený všetkými ostatnými súťažiacimi, ktorí boli nielen veľmi milí, ale aj ich projekty boli na vysokej úrovni. Medzi nimi som si našiel veľa nových priateľov pochádzajúcich či už z Česka, Holandska alebo Írska. Na súťaži ma milo prekvapili porotcovia, ktorí boli profesionálni a bolo vidieť, že sú odborníci v oblasti nášho projektu. Zároveň sa mi páčilo aj mesto, kde sa súťaž konala, Brusel. Je veľmi pekné, a hlavne obrovské, museli sme dávať pozor, aby sme sa nestratili. Celkovo hodnotím moju skúsenosť veľmi pozitívne a rád by som sa tam vrátil aj nabudúce.“

      Treba zdôrazniť, že na výsledkoch našich mladých vedcov sa podieľajú ich učitelia a slovenskí odborníci, ktorí doslova dobrovoľnícky odovzdávajú svoje skúsenosti ich budúcim nasledovníkom. Nakoniec tu sú ich slová vďaky: „Radi by sme sa poďakovali pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove za koordináciu projektu a organizácii AMAVET za mentoring a komplexnú prípravu na súťaž. Vďaka patrí aj celej Katedre mikrobiológie na UPJŠ v Košiciach, menovite doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc., RNDr. Ley Nosáľovej, PhD. a Mgr. Soni Brestovičovej za umožnenie výskumu na pôde univerzity a odbornú pomoc, ako aj OEI FCHPT STU a ÚREV FAPZ SPU. V neposlednom rade ďakujeme aj Mgr. Jánovi Sarvašovi za odborné rady a odovzdanie skúseností. Náš výskum bolo možné uskutočniť vďaka grantovému programu Za zdravý a čistý kraj Nadácie VSE.“

      Významnými Partnermi FVAT okrem slovenských univerzít a SAV sú SEPS a Nadácia Allianz.

      Ján Nemec

      __________________________________________________________________________________

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 32 rokov! Združuje 4.000 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

      Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 32-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

      V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

      AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

      Viac na www.amavet.sk.

     • Rodičovské združenie

      20. 9. 2023

      Srdečne pozývame všetkých rodičov na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša (RZ), ktorá sa uskutoční v pondelok 25.9.2023 v jedálni školy so začiatkom o 16,00 hod.

      Program plenárnej schôdze je následovný.

      1.     Otvorenie členskej schôdze RZ

      2.     Úvodná modlitba (duchovný správca školy o.Peter Štieber)

      3.     Príhovor riaditeľa školy (RNDr. Marcel Tkáč).

      4.     Schválenie Výročnej správy RZ za školský rok 2022/2023

      5.   Schválenie členov Výkonného výboru RZ na šk. rok 2023/2024 (predseda, podpredseda, hospodár + 4 členovia)

      6.     Schválenie členského príspevku RZ na školský rok 2023/2024 - navrhovaná výška príspevku je 20€ .

      7.     Schválenie rozpočtu RZ na školský rok 2023/2024.

      8.     Rôzne.

      K dispozícii na preštudovanie je vypracovaná  Výročná správa RZ za školský rok 2022/2023 ako aj Návrh rozpočtu RZ na školský rok 2023/2024

      Po skončení plenárnej schôdze RZ cca o 16,45 sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne aktívy.

      Srdečne pozývame. 

     • Ponuka krúžkov 2023/2024

      12. 9. 2023

      Rovanko ako v každom školskom roku ponúkame viacero možností realizácie sa Vašich detí v popoludňajších hodinách. Prinášame ich prehľad:

      1. Prihlásiť dieťa na CZUŠ sv. Mikuláša na odbor, ktorý nájdete v ponuke na ich webovej stránke https://www.czus-mikulas.sk/.

      2. Prihlásiť dieťa do florbalovej akadémie FLOORBALL  ACADEMY alebo do atletickej akadémie RUN IS FUN, ktoré realizujú svoju činnosť aj v priestoroch našej školy.

      3. Prihlásiť svoje dieťa prostredníctvom vzdelávacieho poukazu (UŽ TERAZ ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ ODOVZDANÝ POUKAZ - pomáhajú nám zlepšovať materiálno technické vybavenie školy) na niektorý z krúžkov. Ich zoznam nájdete TU. Sme pripravení prijať všetky nami vydané vzdelávacie poukazy. Poukazy možno dovzdať do stredy 20.9.2023.

      4. Prihlásiť svoje dieťa cez www.veselaveda.sk na vedecký krúžok. Krúžok zábavných a skorovedeckých pokusov z chémie, fyziky a biológie pre deti z 1. stupňa ZŠ a 5. ročníka ZŠ. Prihlášky a viac informácií nájdete na www.veselaveda.sk. Pre školský rok 2023/24 sú  pripravené nové pokusy a nové pomôcky. Tento rok od 30. septembra, 1x týždenne, 1 lekcia = 60 minút, 14 lekcií za polrok, 65€ / polrok. Krúžky sa pre prípadných záujemcov uskutočnia v priestoroch školy.

     • Odpočinutie večné...

      4. 9. 2023

      Dnes, v skorých ranných hodinách a v kruhu svojich najbližších, opustil tento svet bývalý riaditeľ našej školy PaedDr. Jozef Berta. Po ťažkej a dlhej chorobe, ktorá mu pred viac ako ôsmimi rokmi zabránila naďalej pokračovať na rozvoji našej školy, odišiel do večnosti k Otcovi. Nech mu Nebeský Otec skrz svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo udelí večný pokoj a radosť vo svojom kráľovstve. Pohrebná svätá omša sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brestove vo štvrtok 7.9.2023 o 14,00 hod. Za dušu nebohého Jozefa sa chceme modliť aj pri zádušnej svätej omši v našej škole v stredu 6.9. so začiatkom o 8,00 hod. Na celoškolskej svätej omši v stredu sa môžu zúčastniť aj bývalí zamestnanci, študenti a rodičia. Pozývame hlavne tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na pohrebnej svätej omši vo štvrtok v Brestove.

      Odpočinutie večné daj mu ó Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

    • Informácia ATLETIKA
     • Informácia ATLETIKA

      4. 9. 2023

      Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie: TU

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

     • Začíname 4.9.2023

      30. 8. 2023

      Školský rok 2023/2024 začína v pondelok 4.9.2023.

      Leto pomaly končí a to je jasný signál, že sa blíži začiatok školského roka 2023/2024. My tento školský rok začíname rovnako ako roky predtým, teda sv. omšou VENI SANCTE v Konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 8:30 hod.. Program na prvé dva dni nového školského roka je nasledovný:

      1. V pondelok 4.9.2023 prídu do školy na 7:45 hod. žiaci 1. ročníka až 5. ročníka ZŠ a žiaci primy A. Po krátkom úvode odchádzajú spolu s triednymi učiteľmi do Konkatedrály sv. Mikuláša najneskôr o 8:10 hod. Žiaci 1. ročníka ZŠ spolu s rodičmi zostávajú v škole. Žiaci ostatných tried ZŠ a gymnázia sa stretnú spolu s triednymi učiteľmi pred Konkatedrálou sv. Mikuláša najneskôr o 8:20 hod.. Po skončení svätej omše, ktorú bude celebrovať otec biskup Marek Forgáč, odchádzajú všetci žiaci domov. V tento deň ŠKD ani školská jedáleň nebudú v prevádzke.

      2. V utorok 5.9.2023 prídu žiaci do školy najneskôr o 7:55 hod., vyučovanie začína o 8:00 hod. triednickou hodinou. Vyučovanie pokračuje na 2. VH ďalšou triednickou hodinou a pokračuje podľa zverejneného rozvrhu na stránke školy (bude zverejnený najneskôr 4.9.2023). V tento deň sa žiaci 1. stupňa končia vyučovanie po 4. VH, žiaci 2. stupňa ZŠ po 5. VH a žiaci Gymnázia sv. Mikuláša končia vyučovanie po 6. VH. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed a začína aj fungovanie ŠKD.

      Tešíme sa na vás.

      Vaši učitelia a vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

       

     • Duchovná obnova

      26. 8. 2023

      Obišovce 2023

      S blížiacim sa začiatkom školského roka 2023/2024 sa v škole po zaslúženom oddychu pomaly ale isto aktivizujeme. V stredu 23.8. sme nastúpili do práce (vedenie školy ešte niekoľko dní skôr) a po úvodnej sv. omši nasledovala pracovná porada, kde sme si povedali, čo nás čaká v najbližších dňoch. A hneď prvou aktivitou, na ktorú sme sa všetci tešili, bolo duchovná obnova s pátrom Františkom Štrbom, OSB. Je to benediktín z kláštora v Sampore (farnosť Sliač), ktorý nás počas 2 dní sprevádzal touto duchovnou obnovou. Okrem džemu vlastnej výroby a chleba, ktorý napiekol prior kláštora, nám priniesol hlavne dôležité posolstvá, na ktoré by mal pamätať každý učiteľ (v skutočnosti ešte priniesol a rozdal plný kufor knižiek a rôznych záložiek s modlitbami). Pre učiteľa cirkevnej školy je na prvom mieste budovanie vzťahu s Ježišom skrz modlitbu. Cez tento vzťah potom môže učiteľ tvoriť a budovať vzťah so zverenými deťmi, rodičmi ako aj kolegami na pracovisku. Ovocím pravidelnej modlitby je potom ticho, ktoré premieňa naše nepokojné vnútro na pokojné miesto, ktoré môže byť naplnené Duchom svätým a skrz neho potom aj ozajstnou múdrosťou, rozvahou, priateľstvom....

      Povzbudení spoločne stráveným časom v Obišovciach v Dome Anny Kolesárovej ako aj v diecéznej svätyni sa tešíme na príchod našich detí. Začíname 4.9. v pondelok - informácie už čoskoro.

     • Burza detského oblečenia, školských potrieb a hračiek

      4. 7. 2023

      V poslednom týždni školského roka 2022/2023 prebehla v areáli školy počas dvoch dní Burza detského oblečenia a školských potrieb. Ďakujeme všetkým za podporu sa a veríme, že sme aspoň malou troškou prispeli k šetreniu našej planéty a podpore núdznych. Výťažok z dobrovoľných finančných príspevkov putoval na Pápežské misijné diela s cieľom pre deti v Kongu a zvyšné oblečenie, knihy a hračky sme odovzdali OZ Podaj ďalej. Veríme, že táto ušľachtilá myšlienka nájde podporu u detí a rodičov aj v budúcich rokoch.

    • OCHUTNAJ A POMÔŽ!
     • OCHUTNAJ A POMÔŽ!

      27. 6. 2023

      V rámci Dňa rodiny sme odštartovali misijnú výzvu pre malých i veľkých. „Misionári“ sa s radosťou zapojili do júnovej akcie s heslom „ Misia nás všetkých spája“. Zábavným a atraktívnym spôsobom žiaci 1. stupňa ZŠ pod vedením ich triednych učiteliek aktivizovali pomoc chudobným nevinným deťom v Kongu. Misijné zrnká sv. Filomény- 4.A, sv. Finy-4.B, sv. Jána Paula II. - 1.A , sv. Carla Acutisa - 2.A, žiaci 2.C, 3.A, 3.B, 6.A svojou šikovnosťou prispeli k lepšiemu životu detí v Afrike. Tvorili, kreslili, pripravovali a ponúkali cukríkové mafinky, ktoré predávali za dobrovoľný príspevok na pomoc misiám. Spoločne vyzbierali sumu 550 eur. Pán Boh zaplať za každý milodar!  Všetkým rodičom, žiakom, kolegom, ktorí finančne prispeli k záchrane detí zo srdca ďakujeme.  Misia štedrosti nádherne spojila celú našu komunitu: školu, rodičov a spoločenstvo. „Rozdávame motiváciu a Boh rozmnožuje ďalej. Radostne a tvorivo meníme svet k lepšiemu.“ Koordinátorka p.uč. Judita Kmecová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album OCHUTNAJ A POMÔŽ!.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      26. 6. 2023

      Z organizačných dôvodov vyhlasujem na deň 29.6.2023 (štvrtok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej školy. Posledný deň školského vyučovania v tomto školskom roku je piatok 30.6.2023. Žiaci ZŠ sv. Mikuláša a tried prima-kvarta Gymnázia sv. Mikuláša odchádzajú na slávnostnú sv. omšu TE DEUM v Konkatedrále sv. Mikuláša o 8,00 hod. zo školy. Ostatní žiaci sa stretnú pred začiatkom sv. omše priamo na mieste cca o 8,20 hod. Slávnostná sv. omša TE DEUM začína o 8,30 hod. Po jej skončení odchádzajú žiaci a učitelia do školy, kde dostanú vysvedčenia a po naobedovaní sa cca o 12,00 hod. odchádzajú zo školy domov na prázdniny. Žiaci, ktorí sa prihlásili na letný MIKItábor 2023 sa do školy vracajú 3.7.2023 (pondelok) a postupujú podľa pokynov organizátorov.

    • Cena Sophista pro regione (Učiteľ múdrosti) a Lux mentium (Svetlo poznania)
     • Cena Sophista pro regione (Učiteľ múdrosti) a Lux mentium (Svetlo poznania)

      22. 6. 2023

      20.6.2023 sa v priestoroch Divadla J. Záborského v Prešove pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja M. Majerského konalo ocenenie pre najlepších učiteľov a žiakov kraja. Cena Sophista pro regione - ocenenie pre najúspešnejších pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Návrhy na ocenenie posielajú  riaditelia škôl a o ocenení rozhodujú členovia Územnej školskej rady. Pamätným listom bola ocenená RNDr. M. Feretová.

      Cena Lux mentium - ocenenie pre najúspešnejších žiakov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Plaketu získal J. Jabczun a pamätným listom boli ocenení jeho ďalší dvaja spolužiaci A. Penzéšová a M. Kmec.

      Blahoželáme.

    • Genius olympiad USA opäť aj s našou účasťou
     • Genius olympiad USA opäť aj s našou účasťou

      22. 6. 2023

      V dňoch 12.-17. júna 2023 sa v štáte New York v meste Rochester konalo finále Genius olympiad. Genius Olympiad organizuje nezisková organizácia Terra Science & Education so sídlom v Syracuse, USA. Hostiteľom olympiády, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2011 na pôde State University of New York v Oswegu, štát New York, je od roku 2023 práve RIT. Finalisti boli zo 60 krajín z celého sveta. Do Genius Olympiad 2023  bolo nominovaných 1453 projektov, z čoho do medzinárodného finále postúpilo 726 projektov. Projekty boli hodnotené odbornou komisiou. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 1100 študentov.  Študenti súťažili v odboroch: Veda, Kreatívne písanie, Business, Robotika, Umenie, Hudba a Krátky film. Našu školu a zároveň Slovensko reprezentovala Anna Pénzešová, ktorá sa olympiády zúčastnila ako postupujúca z celoštátneho kola Biologickej olympiády.

      Cesta sa začala v sobotu, kedy som s veľkým kufrom a posterom vystúpila na stanici v Bratislave, odkiaľ som sa ubytovala v zariadení Iuventy. V nedeľu ráno som sa stretla so svojím doprovodom- Blankou Lehotskou a Marcelou Adamcovou. Čakalnás presun na letisko do Viedne, odtlačky prstov na letisku v New Yorku a presun lietadlom doRochesteru. Napriek tomu, že na Slovensku bola približne polnoc, u nás bol stále deň, a tak sme mali možnosť spoznať okolie hotela. Pondelkové doobedie sme venovali hľadaniu kešiek na miestnom cintoríne, kde sme zároveň spoznávali aj miestnu faunu a flóru (biológovia sa nezaprú ;) Poobede nás čakal presun do campusu RIT (Rochester Institute of Technology) a spoznávačka so spolubývajúcou zo Švajčiarska. V utorok ráno sme inštalovali poster na zimnom štadióne (v meste má každá škola vlastný, RIT má dokonca dva). Poobede nás čakali outdoorové aktivity, ako napríklad skákacie hrady. Odtiaľ naše kroky smerovali priamo do priestorov, kde som v kroji niesla slovenskú vlajku. Pozreli sme si úžasné vystúpenia talentovaných tanečníkov a spevákov z rôznych krajín a išli sme priblížiť naše projekty verejnosti. V stredu sme sa snažili počas prezentácie projektu čo najviac komisiu zaujaťa presvedčiť našimi inovatívnymi riešeniami. Stres, bolesti nôh a príšerný chlad nás opustil až  pri hrnčeku teplého čaju, ktorý po tých pár hodinách v ICE-arene prišiel naozaj vhod. Po odinštalovaní posterov sme sa vybrali na prechádzku po campuse, kde sme sa mali možnosť porozprávať s milými miestnymi na stretnutí geocasherov. Večer nás čakala prezentácia Slovenska, keď sa stretli súťažiaci zo všetkých krajín v krojoch a každý ku rozprávaniu o svojej krajine pridal aj nejaké typické suveníry. Po štvrtkových raňajkách nás čakal výlet na Niagarské vodopády. Naša loď Nikola Tesla spoločnosti Maid of the Mist nás v modrých pršiplášťoch zaviezla až úplne blízko k vodopádom, takže sme si mohli naplno vychutnať ich silu v kombinácii so silou vetra, ktorý nám vodu fŕkal priamo do tváre. Po vystúpení z lode sa mi podarilo suchšiu z mokrých členiek môjho doprovodu presvedčiť, aby so mnou išla po schodíkoch do bezprostrednej blízkosti vodopádu, čo bol úžasný zážitok. Keď sme trochu obschli po prechádzke v národnom parku okolo Niagarských vodopádov, vybrali sme sa do Cave of the Winds (jaskyňa Vetrov). Prešli sme cez kolóniu čajok až ku vodopádu. Sila vody bola úplne úžasná (nehovoriac o tom, ako sme potom vyzerali a že ani tri pršiplášte by situáciu nezachránili). Vďaka mokrým vlasom som si našla kamarátky z Utahu po tom, čo somod nich dostala fén a ony naše keksíky, ktoré im veľmi chutili. V piatok ráno nám predstavili univerzitu, jej fakulty a študijné programy. Potom nastalo dlho očakávané vyhodnotenie. Získala som špeciálnu cenu - 4.miesto v kategórii veda. Sobotňajší pobyt na letisku aj lety boli veľký zážitok, hlavne turbulencie. Po asi dvoch hodinách spánku, presune z Viedne a nastúpení do vlaku smerom domov som cítila poriadnu únavu, ale aj radosť z výnimočného týždňa, nových priateľstiev a zážitkov, na ktoré sa nedá tak ľahko zabudnúť. Ďakujem všetkým, ktoríma podporovali či už neustálym tlačením materiálov (p. uč. Melegová), zháňaním molekuly vody (p. uč. Tkáčová) alebo aj akokoľvek inak. Predovšetkým chcem poďakovať pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za neustále konzultácie a pomoc pri realizácii celého projektu a tiež Branislavovi Peťkovi, doc. MVDr., DrSc. za výborné nápady a odborné vedenie.

      Anna Penzéšová

    • Prírodovedná exkurzia Jasov-Medzev
     • Prírodovedná exkurzia Jasov-Medzev

      20. 6. 2023

      13.6.2023 sa žiaci prímy A zúčastnili prírodovednej exkurzie. Začali sme prehliadkou Jasovskej jaskyne v najvýchodnejšom výbežku Slovenského krasu. Počas výkladu sme sa dozvedeli, že je najstaršou sprístupnenou jaskyňou Slovenska, je súčasťou svetového prírodného bohatstva UNESCO. Okrem krásnej sintrovej výzdoby nás prekvapili aj pozostatky prehistorických zvierat (jaskynné medvede, hyeny...), zimujúce netopiere, množstvo schodov ako aj nízka celoročná teplota (8-9°C). Prehliadka trvala takmer hodinu. Pokračovali sme takmer 2-hodinovou komentovanou prehliadkou rozľahlého Jasovského opátstva, ktorá zahŕňala výklad o histórii rádu premonštrátov na Slovensku, prehliadku Kostola sv. Jána Krstiteľa, priestorov opátstva, vzácnej knižnice ako aj okolitých záhrad a parku. Nasledovalo blízke banské mestečko Medzev, známe ako mesto hámrov, rodisko bývalého prezidenta R. Schustera, s dominantou- Kostolom narodenia Panny Márie a priľahlým Mariánskym námestím. Ďakujeme duchovnému otcovi Petrovi za veľkorysé prichýlenie vo farských  priestoroch. Hladní sme si vychutnali pizzu a malé pohostenie, zašportovali, vyjedli jahody a spokojní sme sa vrátili domov. M. Feretová a B. Koremová (Amavet 957)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prírodovedná exkurzia Jasov-Medzev.

     • Trnky brnky v akcii

      16. 6. 2023

      Divadelný súbor TRNKY BRNKY žiakov 4.B pod vedením p. učiteľky Zitky Sedlákovej pripravil pre našich žiakov divadelné predstavenie CESTA ZA ŠTASTÍM. Spokojnosť a šťastie na tvárach hercov a divákov svedčí o mimoriadne vydarenej akcii, ktorá okrem zábavy priniesla aj známy odkaz, že tie najkrajšie veci sú viditeľné iba srdcom. Na divadelnom predstavení sa zúčastnili žiaci z prvého stupňa ZŠ a bývalí členovia súboru TRNKY BRNKY z tried tercia A a septima B. Na záver nám zatancovali žiaci z triedy 4.A (misijné zrnko sv. Filomény z triedy p.u. Judity Kmecovej) ako poďakovanie za podporu zbierky na misie. O tejto aktivite budeme informovať na budúci týždeň.

    • Festival 4 živlov (alebo našich 16 živlov)
     • Festival 4 živlov (alebo našich 16 živlov)

      12. 6. 2023

      V dňoch 8. - 9. 6. 2023 sa už po šiestykrát v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo vedátorskej súťaže Festival 4 živlov. Organizátorom súťaže je AMAVET. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 16 študentov so 7 projektami z prímy A, sekundy A a 7.A triedy. Z Prešova sme vyštartovali plní elánu vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Cesta vlakom skombinovaná so zájazdom seniorov ubehla relatívne rýchlo. V Bratislave presun niekoľkými MHD na hotel, výber vhodného spolubývajúceho, diaľkového ovládača a kľúča od izby zakončil prvú štvrtinu našej misie. Netušili sme aký zaujímavý program nás čaká: prehliadka mesta vláčikom Prešporáčikom, Bratislavský hrad, Národná rada a stretnutie s J. Šeligom, historické centrum, najlepšia zmrzlina v Bratislave, foto s D.Cibulkovou prípadne s P. O. Hviezdoslavovom a predstavenie Off-line Bieleho divadla. Na vlastnej koži sme zažili bratislavský živel, silný dážď a nestíhajúcu kanalizáciu. Miestami sme mali pocit, že čakáme na loď, nie na električku. Po inštalácii posterov nás čakala večera a zaslúžený odpočinok. Aspoň sme si to mysleli….. .A nastalo ráno, deň D. Zobudili sme sa do daždivého dňa. Náladu nám vylepšili raňajky, stres odišiel s nájdením stratených antistresových loptičiek a súťaž sa mohla začať. Slávnostné otvorenie, príhovor štátneho tajomníka M Fedáka, riaditeľky AMAVETU G. Kukolovej v zaujímavom prostredí AURÉLIA - zážitkového centra vedy, moderoval skúsený moderátor. 18- člennú hodnotiacu porotu predstavila predsedkyňa poroty Majka Babinčáková - mimochodom absolventka nášho Gymnázia sv. Mikuláša. Celoštátnej prehliadky sa zúčastnilo 63 projektov a 132 súťažiacich z celého Slovenska. Počas porady poroty pravidelným bodom programu je Science talk s inšpiratívnymimladými ľuďmi. V tomto ročníku sa počas nej predstavil Matej Kmec zo sexty A, ktorý súťažiacich oboznámil so svojou výskumnou prácou a úspechmi. Druhým hosťom bol Samuel Smoter,absolvent nášho gymnázia. Samo prezentoval svoje dosiahnuté výsledky, ale aj projekty, na ktorých pracuje už ako študent medicíny v Brne. Posledná fáza našej misie bolo vyhlásenie výsledkov, ktoré nás veľmi potešilo a prekvapilo:Špeciálnu cenu získali Matúš Sabol a Krištof Franko za projekt venovaný vermikompostovaniu a jeho produktom. 3. miesto Marko Balčák, Matúš Berko a Dominik Korečko s projektom eutrofizácie a vplyvu pracích práškov. 2. miesto Juliána Lichvarová a Viktoria Onuferová za skúmanie spánku u študentov nášho gymnázia.1. miesto Klára Bauerová a Viktória Hasarová za výskum vplyvu stresu a jeho zvládanie. Za reprezentáciu ďakujeme aj Kataríne Tkáčovej, Zuzane Lívii Kopčíkovej, Bianke Bačovej, Lei Jurušovej, Klaudii Krištofovej, Teodorovi Bauerovi a Tristanovi Mihókovi. Niekoľko postrehov žiakov na záver:….ďakujeme porotcom za skvelé rady pre ďalšie smerovanie nášho projektu…ďakujeme za spoznanie Bratislavy….ďakujeme starším žiakom zo sexty za pomoc s tvorbou posterov…ďakujeme za trpezlivosť a pomoc p.učiteľkám Mirke Feretovej a Janke Tkáčovej…ďakujeme reštaurácii Aurélia za neuveriteľnú pohostinnosť....ďakujeme za tento zážitok.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival 4 (16) živlov.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje