• Putovný ruženec

      15. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Putovný ruženec.

      Mesiac október sa už tradične niesol v duchu modlitby k našej orodovnici Panne Márii. Začali sme spoločne Radostným ružencom vo vonkajšej učebni, obetovaným za Afriku. Ruženec potom putoval od druhákov (III. a IV. oddelenie), ktorí sa modlili Ruženec svetla za Ameriku a potom k tretiakom (V. a VI. odd.). Tí sa modlili Bolestný ruženec za Európu. Tak ho odovzdali štvrtákom (VII. a VIII. odd.), ktorí Slávnostný ruženec obetovali za Oceániu. Nakoniec ruženec doputoval k prváčikom (I. a II. odd.), ktorí putovnú modlitbu ukončili v kaplnke zopakovaním Radostného ruženca, tentoraz za Áziu.

      Modlitba detí má v sebe veľkú moc, preto sa z nej tešme.

     • Šarkaniáda ŠKD

      15. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda ŠKD.

      V školskom klube v areáli školy prednedávnom lietali farebné šarkany. Niektoré vyššie, iné nižšie, poniektoré sa v letku zaplietli, ale v každom prípade, zábava bola výborná. Každá vychovávateľka si dobre všímala svoje detičky a ich šarkanov a vyhodnotila, ktorý vyletel najvyššie. A tu sú výsledky:

      I.oddelenie: Richard Dzugas

      II. oddelenie: Damián Bobák

      III. oddelenie: Teo Justiňák

      IV. oddelenie: Soňa Dudová

      V. oddelenie: Dávid Reich

      VI. oddelenie: Jakub Baran

      VII. oddelenie: Katarína Mrázová

      VIII. oddelenie: Martina Bobáková

      Šarkaniáda pokračovala 2. časťou, kde mohli deti naplno prejaviť svoj talent a fantáziu pri tvorení zaujímavého a netradičného šarkana. Konečné výtvory doteraz zdobia vestibul školy. A sú ozaj originálne. Deti hlasovali za svojho favorita vhodením lístka s číslom šarkana do hlasovacej škatule a dospelí prideľovali svoj bod priamo do zoznamu šarkanov. Všetkých prihlásených šarkanov bolo 13. Deti pracovali v skupinách.

      Hlasovanie detí určilo najzaujímavejšieho šarkana Raketu, ktorú vytvárala skupina detí z V. oddelenia (1. miesto). Tesne za nimi skončila Lentilka (2. miesto), ktorú lepili deti z VIII. oddelenia a na 3. mieste skončil šarkan Líška od detí z VI. oddelenia.

      Hlasovanie dospelých vyhodnotilo dvoch najzaujímavejších šarkanov:                                                  

      Lentilka- VIII. oddelenie a Gaštanko- III. oddelenie

      Deti boli odmenené cukríkom a malou pozornosťou.

     • Ocenenie pre 330. misijné zrnko z 1. B

      15. 11. 2023

      Chceme sa s Vami podeliť o radosť z balíka a listu, ktorý nám poslali z Pápežských misijných diel. Naše misijné zrnko bolo ocenené v súťaži Farebný mesiac – misijný október za  jeden z najlepších programov.

      Počas misijných dní vládla v našej škole zvláštna atmosféra. Každý deň iná farba oblečenia naznačovala, za ktorý svetadiel sa v ten deň budeme modliť desiatok ruženca.

      V 1. B okrem farebného oblečenia deti farebne prispôsobili i svoju desiatu. Napríklad ak sme sa modlili za Afriku, doniesli všetko zelené – hrozno, hrušky, jabĺčka, kivi, uhorky, papriku... Ak sme boli oblečení na bielo, tak uvarené vajíčka, mlieko, jogurt, burizóny, uvarenú ryžu, biele marshmallow... Žltú farbu predstavoval väčšinou banán alebo žltá hruška, modrú tmavé hrozno, červenú napr. mrkva, paradajka, jablko...každý doniesol niečo podľa svojej chuti a možností.

      Tvorivý ruženec a záložky s modlitbami z Pápežských misijných diel nám okrem modlitby poslúžili aj na vyhľadávanie písmen, ktoré sa prváci práve učili.

      Na slovenčine deti v tajničkách hľadali názvy svetadielov, na matematike porovnávali počty písmen v ich názvoch, na hudobnej výchove sme sa učili misijnú pieseň o somárikovi, misijnú hymnu, tancovali sme misijný tanec. Vo výtvarných dielkach vládli misijné farby, z prírodných materiálov vytvárali začiatočné písmená názvov svetadielov. Na telesnej výchove cvičilo 6 družstiev, ktoré boli pomenované podľa písmen tvoriace slovo EURÓPA. Jednou z úloh bolo vytvoriť zo svojich tenisiek jeho názov.

      Podarilo sa nám natočiť aj pozdrav pre deti v Afrike, ktorý sme poslali do Etiópie  Na oplátku nám poslali fotografie z ich školy a krátke video. Streda okrem nosenia oblečenia v žltej farbe priniesla aj spoločnú modlitbu sv. ruženca v priestoroch našej školy v rámci celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Celý týždeň sme sa každý deň dotýkali misií rôznym spôsobom, rôznymi tvorivými aktivitami ale predovšetkým modlitbou. Vďaka Bohu za tento požehnaný čas.

      Za 330. misijné zrnko v 1. B

      Zita Sedláková

      Odkaz na video

      https://youtu.be/4l6FikZgBpk

     • Na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky rekordný počet ocenených

      15. 11. 2023

      V dňoch 8.-10. 11. 2023 sa 18 žiaci z nášho gymnázia zúčastnili na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky v Bratislave, ktorý je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky. Po štyroch rokoch sa táto súťaž opäť konala v Incheba Expo aréne a zúčastnilo sa jej 73 projektov (97 žiakov), ktorí sem postúpili z krajských kôl FVAT. Spoločne so svojimi sprevádzajúcimi učiteľmi, členmi odbornej hodnotiacej komisie, zástupcami významných spoločností, akademickej obce a organizátormi to bolo podujatie veľkého významu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov. Program bol naozaj bohatý a okrem prezentácie si každý, či už účastník alebo návštevník mohol užiť prednášky na rôzne témy, ako napríklad umelá inteligencia, cestovanie časom, alebo kúzla hravej fyziky. Nechýbali ani prezentačné stánky a zastúpenie tu mali: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, CERN, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, NIVAM, Oz NextStep Science a Lab café. Počas voľných chvíľ si súťažiaci mohli pozrieť veľtrh Bibliotéka a Pedagogika a aj výstavu Minerály, ktoré v Inchebe prebiehali. Súťažiacich účastníkov obohatil aj sprievodný program, pričom sa mohli dozvedieť z prvej ruky od profesorky Márie Bielikovej zo špičkového slovenského pracoviska, Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, Prečo sa (ne)báť umelej inteligencie. Čas na mladých vedcov si našiel aj generálny riaditeľ ESET-u Richard Marko, ktorý v motivačnom rozhovore inšpiroval mladých ľudí na cestu za úspechom a predstavil aj úžasný festival vedy a umenia STARMUS, ktorého 7. ročník bude práve vďaka ESET-u v máji 2024 na Slovensku! Nechýbali ani ďalší prezentátori vedy ako Michal Figura so svojou Kúzelnou fyzikou, slovenský vedátor Samuel Kováčik „si pocestoval“ v čase, Michal Zajaček predstavil najväčší vesmírny ďalekohľad a významné  bolo aj zastúpenie CERN-u, Európskej organizácie pre jadrový výskum. Po ukončení prvého dňa súťaže si žiaci vyskúšali ako chutia ázijské jedlá, ale u mnohých to zachránila pizza. Nasledujúce ráno sme vycestovali opäť do Incheba Expo arény, kde prebiehala celý deň prezentácií a obhajob projektov pred odbornou hodnotiacou komisiou z radov vysokoškolských pedagógov, vedcov SAV... Večer sme sa prešli historickým centrom hlavného mesta a za odmenu sme boli pozvaní do čokoládovne, kde sme si osladili život horúcou čokoládou a čajom a po vyrozprávaní si všetkých zážitkov vyrazili na hotel, aby sme sa pripravili na nasledujúci deň a dopriali si zaslúžený spánok. Doobeda ešte prebiehala neformálne obhajoby pred verejnosťou, žiakmi bratislavských škôl, návštevníkmi veľtrhov ako aj Science Talk s finalistami minuloročného ročníka festivalu. Moderátor Adam v uvoľnenej atmosfére vyspovedal Alexa Kanderku, Jozefa Jabczuna a Mateja Kmeca z ich zážitkov a skúsenosti, ktoré získali tento rok na súťažiach v zahraničí. Na slávnostnom otvorení FVAT sa zúčastnil osobne aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker, podpredseda SAV Martin Venhart, ale aj ďalší významní hostia, ktorí si ctia vytváranie priestoru pre rozvoj mozgového trustu na Slovensku. Organizátorov mimoriadne potešila aj účasť zástupcu inštitúcie, ktorej členovia sú rozhodujúcimi zriaďovateľmi základných škôl na Slovensku – Združenie miest a obcí Slovenska. Na FVAT prišiel osobne aj predseda ZMOS-u Jozef Božík.

      A potom to prišlo, vyhlasovanie výsledkov festivalu…

      Naši žiaci opäť získali zaujímavé ceny a neodišli naprázdno. Spoločne sa môžeme tešiť spolu s nimi z týchto úspechov:

      Postup na konferenciu SAV: Mladá nádej slovenskej vedy, ktorá sa uskutoční na Smolenickom zámku získali hneď 7 súťažiaci z našej školy z tried:

      02A - Juliána Lichvárová a Viktória Onuferová

      04A - Ema Polčová a Natália Mišenková

      07A - Štefan Hudačko, Dorota Reguliová a Jozef Jabczun

      Špeciálna cena odbornej hodnotiacej komisie:

      01A - Zuzana Feretová a Tereza Molnárová

      02A - Marko Balčák a Krištof Franko, Juliána Lichvárová a Viktória Onuferová

      04A - Ema Polčová a Natália Mišenková

      07A - Alžbeta Pekľanská

      Postup na Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubiciach získali:

      02A - Viktória Onuferová a Juliana Lichvárová 

      Postup na Science-Expo 2024 v Bruseli

      07A - Štefan Hudačko 

      Postup na Expo Sciences Europe 2024 v Sarajeve

      07A - Richard Barilla a Sárka Kucková 

      Hneď 3 ocenenia, a to postup na najprestížnejšiu svetovú vedeckú súťaž Regeneron ISEF 2024 v 

      Los Angeles, cenu Vedecký talent SAV a hlavnú Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského si odniesli Alex Kanderka a Jozef Jabczun. 

      Na záver chceme poďakovať pani učiteľke a koordinátorke RNDr. Miriam Feretovej, Mgr. Jane Tkáčovej, Mgr. J. Bujdoósovej za pomoc pri tvorbe projektov. Veľká vďaka patrí všetkým vedeckým 

      inštitúciám a vedeckým ústavom, ktoré spolupracovali s našimi študentami.

      Dojmy niektorých z nich: 

      Pamätám si, keď sme sa ako terciáni zúčastnili FVAT a hovorili sme si aké "cool" by bolo ak by sme postúpili ako starší žiaci z našej školy na svetové súťaže. Ako by sme si to chceli vyskúšať. Dnes sme "tí starší žiaci" my a žijeme naše sny. (Richard)

      Postup do Pardubíc! Vôbec sme to nečakali, je to pre nás veľká česť. Sme strašne šťastné že sme mohli postúpiť na takúto úžasnú súťaž a reprezentovať našu školu. Veľmi sa tešíme a s rešpektom k tomu pristúpime. Tešíme sa na výlet do Pardubíc s pani učiteľkou Feretovou. (Juliána Lichvárová a Viktória Onuferová)

      Počas práce na výskume sme sa s Rišom nezamýšľali nad postupom na medzinárodnú súťaž. Veľmi nás bavilo navštevovať laboratórium LF UPJŠ a pracovať na projekte. Keď zazneli naše mená pri vyhodnocovaní, prekvapenie sa nedalo skryť, naplnila nás obrovská radosť, ktorá bola sprevádzaná rýchlymi krokmi. Sme veľmi vďační pani učiteľke Feretovej, za jej čas, povzbudzovanie a za odporúčanie na spoluprácu s Ing. D. Harvanovou PhD. Zo Združenej tkanivovej banky. Ďakujeme aj celému tímu ZTB, že boli ochotní zastaviť sa a sprevádzať nás počas výskumu. (Sára)

      Na celoštátne kolo som šla už s menším stresom, no predsa s rešpektom. Viac projektov, iná komisia, väčšia konkurencia… ale bolo to úplne v poriadku. Tak ako na krajskom kole aj v Bratislave boli všetci milí, ochotní, našla som si nových kamarátov a veľmi sa mi páčilo, že aj keď sme si navzájom konkurovali, držali sme si palce a tešili sa z úspech tých druhých. (Betka)

      Amavet je pre mňa skvelá skúsenosť a príležitosť skamarátiť sa s rovesníkmi. Taktiež som rada za pozvanie na Smolenický zámok na konferenciu SAV. (Dorota)

      Pred vyše tromi rokmi som mal možnosť stať sa členom Amavet klubu č. 957 a spoznať Joža, s ktorým už nejaký ten piatok spolupracujem na našom projekte o PCB. Festival vedy a techniky je pre nás oboch akcia, ktorú si nenechávame ujsť. Tento ročník bol však pre nás špeciálny, keďže sa nám splnil sen - nie je ním iba postup na Regeneron ISEF, ale hlavne pocit, že výskum, na ktorom pracujeme tak dlho, má zmysel. Pri pohľade náš poster si spomeniem na tie minuloročné a vidím, ako sme sa spolu posunuli míľovými krokmi vpred vedeckému výskumu. A nemienime skončiť! Za neustálu podporu a mentoring ďakujeme pani učiteľke Miriam Feretovej, OZ AMAVET, Gymnáziu sv. Mikuláša za podporu a umožnenie spolupráce a v neposlednom rade aj celej Katedre mikrobiológie na UPJŠ, pánovi doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc. a úžasným vedkyniam RNDr. Lei Nosáľovej, PhD. a Mgr. Soni Brestovičovej. Jožo and I are ready for Los Angeles, but is Los Angeles ready for us? (Alex)

      Postup na ISEF ma dosť prekvapil, nikdy by som netypoval, že by sme niekedy šli do Ameriky, no po dlhej dobe a veľkom množstve ťažkej práce sa nemožné stalo skutočnosťou. Dúfam, že sa nám, podobne ako na EUCYSe tento rok, podarí na ISEFe uspieť a teším sa na to čo nás tam čaká. (Jozef)

      Všetci žiaci sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole.

     • MILSET ESI v Mexiku a spoznávanie mexickej kultúry

      15. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MILSET ESI v Mexiku a spoznávanie mexickej kultúry.

      V dňoch 21. 10 až 27. 10. 2023 sa v mexickom meste Puebla konala prehliadka 198 výskumných projektov študentov z celého sveta. ESI je nesúťažná multikulturálna výstava, v ktorej sa prezentujú projekty v oblasti STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) vyvinuté deťmi a mládežou z celého sveta, súčasťou výstavy sú aj interaktívne výstavy partnerských inštitúcií, workshopy a konferencie. Našu školu tam reprezentoval Matej Kmec s projektom: Čo odkryla mikroanalýza medu a medovej peny. Na MILSET ESI postúpil z celoslovenského finále 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT). Vedúcou delegátkou bola bývala žiačka našej školy a tiež úspešná reprezentantka na svetových súťažiach Janka Čorňáková.

      Ako to celé prebiehalo?

      Po dlhej a náročnej 27 hodinovej ceste, sme prišli do Puebly, mali sme len pár hodín oddych, pretože hneď ráno bolo potrebné pripraviť si výstavný stánok. Už za pár minút sme sa spriatelili s účastníkmi z rôznych krajín, započuli sme aj nám dobre známy “bratský” český dialekt. Česi tvorili veľkú 30- člennú delegáciu. Prešli sme si centrum mesta Puebla aj s tradičným mexickým trhoviskom, kde sme si kúpili suveníry. Nasledujúce 3 dni mali podobnú štruktúru, doobedie som strávil pri svojom projekte. Keďže sa jednalo o prehliadku a nepohybovali sa pri projektoch porotcovia, to znamenalo oveľa menší stres. Projekty si medzi sebou zdieľali hlavne študenti a vedúci delegáti, zaujímavým spestrením programu bola stickers activity. Počas poobedí bol pre nás organizátormi pripravení program: Výlet na Cholulu - mestečko s pozostatkami pyramíd a s krásnym výhľadom na Popokatepetl. Prehliadka pekárne BIMBO - ktorá distribuuje svoje produkty do celej Strednej Ameriky a na záver prehliadka Puebly so sprievodcom - ktorý nám ukázal zákutia mesta a dokreslil celkový obraz kultúry Mexičanov. Večere boli ochutnávkou Tastodas, Mole a tradičných jedál v mexických farbách Chilles en nogada, ktoré stoja za ochutnanie. Záverečný deň prehliadky bol program venovaný spoznávaniu národných kultúr súťažiacich. Niektorí tancovali, iní spievali a ďalší sa pýtali otázky na rôzne krajiny. Večer prišiel čas na záverečný ceremoniál, kde som bol ocenený medailou, nasledovala rozlúčková mexická párty s typickou hudbou a tancami. Aj posledný deň v Mexiku, sme využili naplno. Presunuli sme sa do Mexiko city a zakúpili si lístky na turistické autobusy, vďaka ktorým sme toho mohli v krátkom čase veľa vidieť. Najzaujímavejšou zastávkou bola návšteva pútnického miesta Guadalupe, ale aj ďalších historických pamiatok v centre Mexiko City.

      Krajina akou je Mexiko stojí za spoznanie. ¡Viva de México!

      V závere by som sa poďakoval RNDr. Miriam Feretovej za koordináciu projektu a asociácii AMAVET za to, že mi dali možnosť zúčastniť sa na svetovej prehliadke a spoznávať svet. Osobitne chcem vyjadriť vďaku pánovi Ing. Jurajovi Majtánovi, DrSc. a Mgr. Marcele Bucekovej, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave za umožnenie výskumu v priestoroch ich laboratórií ako aj cenné rady a odbornú pomoc. Ďakujem aj Nadácii ESET za grantovú podporu projektu.

       Matej Kmec (07A)

     • Misijný týždeň 2023

      9. 11. 2023

      Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj tento rok sme prežili úžasný Misijný týždeň. Podpora Pápežských misijných diel na území afrického Beninu bola tento rok mimoriadne veľká. Vďaka štedrosti našich žiakov a ich rodičov a vďaka podpore a štedrosti našich zamestnancov sa tento rok vyzbierala rekordná suma 2350€ - viď priložený ďakovný list. Tento rok nás navštívil aj misionár z Bolívie, františkán Vavrinec Vadkerti. Počas záujimavej prednášky mohli žiaci získať aj zaujímavé darčeky a ceny, ktoré so sebou priniesol. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu. Do zvyšných dní roku 2023 vyprosujeme hojné Božie požehnanie. Atmosféru Misijného týždňa si môžete pozrieť na fotografiách v priloženom albume TU.

     • Exkurzia v Združenej tkanivovej banke LF UPJŠ v Košiciach

      8. 11. 2023

      V pondelok 6.11.2022 sa na prehliadke Združenej tkanivovej banky  zúčastnili vybraní žiaci septimy A:  Sára Kucková, Alžbeta Pekľanská, Dorota Reguliová, Jozef Jabczun a Anna Penzešová organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. Hneď pri vstupe do laboratórií nás ohúrili moderné priestory a technológie. Počas celej akcie sme sa pohybovali v ochranných pomôckach. Boli sme oboznámení s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickom využití buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach. Počas celej prehliadky nás doprevádzal veľmi milý personál, ktorý nám dal aj príležitosť vyskúšať si pipetovanie, konzistenciu chrupky, synoviálnej membrány a tuku v laminárnom boxe a veľa ďalších vecí. 

      Naše dojmy z exkurzie:

      „Návšteva ZTB bol nesmiemy zážitok. Pozorovať  ako prebieha  reálny výskum, kde všade sa dajú jeho výsledky použiť  bolo veľmi zaujímavé a interaktívne.“ (Alžbeta Pekľanská)

      „Som vďačná, že máme na Slovensku ľudí, ktorí sú ochotní vyjsť zo svojho denného stereotypu, aby mohli obohatiť mladých ľudí. A o to viac, keď sme vo veku kedy “hľadáme”, kde naše kroky budú pokračovať.“ (Sára Kucková) 

      „Som veľmi rada, že som sa mohla exkurzie zúčastniť. Dozvedela som sa veľa nových informácií o bunke a rôznych spôsoboch, ako sa pracuje s tkanivami. Najviac sa mi páčili časti kolena, ktoré sme si mohli detailne poprezerať a uchopiť.“ (Anna Penzešová)

      Ďakujeme pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za sprostredkovanie a  možnosť zúčastniť sa tohto podujatia a RNDr. Lucii Slovinskej za sprievod pri prehliadke. 

      Žiaci 07A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Združenej tkanivovej banke LF UPJŠ v Košiciach.

     • Každý pár sa počíta

      6. 11. 2023

      Toto cestou vás chceme požiadať o pomoc a podporu pre deti utečencov, ktorí sú ubytovaní v záchytnom tábore v Sečovciach. V tomto zariadení sú ubytované iba rodiny s deťmi, ktoré často po dlhej ceste nemajú žiadnu obuv alebo majú poškodenú a nevhodnú obuv. Ak máte doma staršiu obuv, ktorú nepoužívate no ešte by sa dala použiť, nevyhadzujte ju a doneste ju k nám do školy. Súrne potrebujeme obuv pre deti od 1 do 12 rokov - prezuvky, kroksy, papuče, obuv na zimu...Každý pár sa počíta.

      Zbierka trvá od utorka do piatka 10.11.2023. Prinesenú obuv môžete odovzdať do krabice vo vestibule školy alebo na 2. poschodí pri kabinete cudzích jazykov (p.u.J. Sukovská).

      Vopred ďakujeme za každú pomoc.

     • Edukačné vzdelávanie v divadle Viola

      3. 11. 2023

      V mesiaci október sa triedy 05A, 07A, 08A, 08B zúčastnili  edukačného vzdelávania v divadle Viola formou divadelnej inscenácie HOMO-LIBERTAS-LEX (JA,NOVINÁR) a následného workshopu s lektorkami zážitkového vzdelávania. Študenti mali možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie s právničkou, prípadne participovali na kreatívnych aktivitách. Zažili netradičné vzdelávanie, ktoré bolo zábavné, súčasne aj edukačné. Odniesli si podnetné dopoludnie a príjemnú formu výuky.

     • Nové športoviská s podporou PSK

      2. 11. 2023

      V roku 2023 sa naša škola uchádzala o podporu v rámci Výzvy predsedu PSK projektom "O skok ďalej", ktorý riešil opravu nefunkčného doskočiska a rozbežiska na skok do diaľky. Projekt bol podporený sumou 3.000€ z rozpočtu PSK a v posledných dňoch sme finišovali s jeho realizáciou. Partnerom projektu bola aj atletická akadémia RUN is FUN, ktorá sa stala úspešnou v rámci Výzvy poslancov PSK. Ich projekt "Bezpečne na športovisku" bol podporený sumou 1600€ a prostredníctvom tejto sumy sme spoločne ako partneri revitalizovali staré ihrisko osadené novými hracími prvkami a to zlepšením bezpečnosti dopadovej plochy a  úpravou okolia ihriska. Finančná spoluúčať obidvoch subjektov na spomínaných projektoch bola vo výške 20%. Veríme, že aj s vašou podporou budeme naďalej úspešne pokračovať vo zveľaďovaní školského prostredia našej školy.  

     • Košický Matboj

      2. 11. 2023

      Aj tento rok sa naši starší študenti zúčastnili matematickej súťaže Košický Matboj.

      V konkurencii 48 družstiev z celého Slovenska sa tím v zložení J.Verčimák 05A , M. Babinčák a J. Balčák, obaja z 06A, umiestnili na 36.mieste.

      Druhý tím v zložení M.Bombara, K.Klimovičová, S.Moravčík a E.Szantová., všetci z 06A, sa umiestnili v prvej dvadsiatke, a to na peknom 19.mieste.

      Obom tímom blahoželáme a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.

     • Krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj

      24. 10. 2023

      V piatok 20.10.2023 sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach krajské kolo AMAVET  Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj. Celkový počet prezentovaných projektov bol 63 (z mnohých stredných škôl oboch krajov),  z čoho našu školu reprezentovalo rekordných 15 projektov (z iných škôl to boli 1-2 projekty). Z nich až 10 projektov postúpilo na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční 8.11.-10.11.2023 v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky. Sme veľmi vďační všetkým žiakom za účasťa reprezentáciu školy. A taktiež našej pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za jej úsilie a trpezlivosť pri príprave toľkého počtu projektov (11), Mgr. J. Tkáčovej (1) a Mgr. J. Bujdoósovej (3). Na celoštátnom finále FVAT, ktoré sa uskutoční od 8.11.-10.11.2023 v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave nás budú reprezentovať títo žiaci: O1A - Z. Feretová, T. Molnárová, O2A- J. Lichvárová, V. Onuferová, L. Jurušová, K. Krištofová, M. Balčák, F. Franko, V. Hasarová, K. Bauerová, O4A - N. Mišenková, E. Polčová, T. Kucko, J. Berko, O6A - M. Babinčák, S. Moravčík, O7A - R. Barilla, S. Kucková, Š. Hudačko, J. Jabczun, A. Pekľanská, D.Reguliová, A. Pénzešová. Alex Kanderka a Jozef Jabczun získali hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty. Dojmy súťažiacich, ktorí sa zúčastnili súťaže prvýkrát:

      „Pred obhajobou som mala trému, ale vďaka tejto skúsenosti som ju prekonala. Prekvapil ma aj celkový záujem ostatných súťažiacich, ktorí sa pri mojom posteri zastavili. Bolo super spoznať mladých ľudí s podobnými záujmami a vypočuť si aj ich prezentácie.“ D. Reguliová

      „Bola som trochu v strese, keďže išlo o moju prvú väčšiu súťaž. Bála som sa toho ako to bude prebiehať, akí tam budú ľudia,… no naozaj zbytočne. Všetci tam boli veľmi milí, mali pochopenie a bolo to naozaj super. Viacerí mi môj projekt pochválili a zaujalo ich to, na čom som pracovala. Modlila som sa o to, aby som mohla postúpiť,a keď vyhlásili moje meno, tak to bol úžasný pocit.“ A. Pekľanská

      „Teším sa, že z našej školy išlo toľko projektov. Úroveň súťaže sa neustále zvyšuje. A som hrdý na našich najmenších, ktorým sa podarilo postúpiť na celoštátne kolo.Vidím v nich veľký potenciál.“ Š. Hudačko

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj.

     • Na „návšteve“ v Poľsku

      20. 10. 2023

      Asi všetci poznáme legendárny príbeh o meste Trója a jeho dobytí. Podobne opevnené mestá  sa však stavali aj v severnej časti Karpatskej kotliny na území Slovenska, Maďarska aj Poľska. My sme sa na jedno z takýchto stredísk, praveké a zároveň aj včasnostredoveké, rozhodli navštíviť a neľutujeme. Skoršie vstávanie ráno v deň exkurzie sa ako problém  prestalo javiť už v autobuse, kde sme sa zišli skupina super ľudí z viacerých tried nášho gymnázia, aj keď cesta k cieľu bola viachodinová, prebiehala v radosti a bezprostredne.

      „Karpatská Trója“, účel našej cesty, bola k nám štedrá. Do témy nás voviedol  videodokument. Po ňom sme sa rozdelili do dvoch skupín a nasledovalo viac ako hodinové vdychovanie atmosféry osady z doby bronzovej a slovanského hradiska, priamo v autentických uličkách archeoparku. Exteriéry aj interiéry nám hodnoverne priblížili spôsob života našich predkov, aj vďaka lektorovi to bol audiovizuálny i mentálny návrat v čase do minulosti. Rovnako nás obohatili aj pôvodné artefakty z miestnej archeologickej lokality či verné repliky nachádzajúce sa vo vnútornej muzeálnej expozícii, ktoré nám boli odprezentované na záver exkurzie.

      Piatkový deň v Archeologickom parku v Trzcinici sme obohatili o návštevu mesta Krosno a cestou domov sme navštívili i národnú kultúrnu pamiatku na slovensko-poľskom pohraničí - pamätník na Dukle. Študentom sme teda urobili exkurz aj do novodobých dejín. Vskutku vydarený deň...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na „návšteve“ v Poľsku.

     • Stromy európskeho priateľstva „The trees of European friendship“

      19. 10. 2023

      Spolupráca 3 európskych škôl: Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove (SLOVENSKO),  IC Piero Gobetti v Caltagirone (TALIANSKO) a Ceip Sebastian de Cordoba v Ubede (ŠPANIELSKO) sa tvorivo premietla do zrealizovaného projektu. Prezentoval sa strom typický pre danú krajinu a jeho využitie pre spoločnosť. Lipa malolistá za Slovensko, „Karob“ svätojánsky chlieb za Taliansko a olivovník za Španielsko.

      „V našej triede 5. A sme robili super projekt. Volal sa „Stromy európskeho priateľstva“. Na tento projekt sme sa pripravovali spolu s p. učiteľkou Zlackou a p. učiteľkou Čičvákovou. Zúčastnili sa na ňom  talianski, španielski žiaci a my zo školy sv. Mikuláša v Prešove. V stredu 11.10. 2023 sme sa všetky tri krajiny pripojili cez internet a rozprávali sa spolu po anglicky. Striedali sme sa pri počítači. Navzájom sme sa predstavovali, rozprávali o lipe a púšťali sme zaujímavé video, ktoré sme pripravili. Video si môžete pozrieť TU. Komunikácia s Talianmi a Španielmi sa nám veľmi páčila. Zaspievali nám aj piesne vo svojom jazyku, ktoré boli veľmi zaujímavé. Na konci nášho spojenia sme so spolužiakmi išli pred školu a symbolicky sme zasadili malý strom lipy. Bol to pekný zážitok vidieť žiakov z iných krajín a rozprávať sa s nimi po anglicky. Vyrábať projekt a všetky prípravy boli zábavné.“  (Zuzka Krajčiová a Zojka Sedláková , 5.A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stromy európskeho priateľstva „The trees of European friendship“.

       

     • Pasovanie prvákov – klubkáčikov.

      18. 10. 2023

      V piatok  13.10.2023 boli prváci pasovaní za naozajstných klubkáčikov. Ich prvou úlohou bolo naučiť sa hymnu ŠKD pod vedením tretiakov. Následne sa deti zabavili pri pohybových aktivitách a názornej ukážke ako kultúrne stolovať. Deti si vzájomne pomáhali a podporovali sa. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh zložili sľub a veľkou ceruzou boli pasovaní za klubkáčikov. Odmenou za usilovnosť  im bol malý darček - čelenka, ktorú pre nich vyrobili deti z 3.A, 3B a 3.C. Tí sa zhostili úlohy organizátora akcie naozaj výborne a aj vďaka nim mali prváci peknú a veselú pasovačku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie prvákov –klubkáčikov..

     • Milión detí sa modlí ruženec.

      18. 10. 2023

      Dnešný deň okrem nosenia oblečenia v žltej farbe (prežívame misijný týždeň a v dnešný deň sme modlitby obetovali za obyvateľov Ázie) priniesol aj spoločnú modlitbu sv. ruženca v priestoroch našej školy v rámci celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. K tejto iniciatíve sa pridávame každý rok, no tento rok bol špecifický v tom, že z celej akcie pripravila TV LUX krátku reportáž, ktorá bude odvysielaná vo večernom spravodajstve tejto televízie vo štvrtok 19.10. od 20,00 hod

     • Múzeum židovskej kultúry

      12. 10. 2023

      V utorok sme s triedou sexta A navštívili priestory Slovenského národného múzea, konkrétne stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry v Prešove. Pani Mihoková, lektorka múzea, nás voviedla do sveta, ktorý funguje tak blízko nás,  no predsa je odľahlý. Život zo  „susednej ulice“, avšak vzdialený od našich tradícií či kultúry.

      V prvej časti našej návštevy nám bola predstavená zaujímavou formou minulosť Prešovskej židovskej náboženskej obce, participácia občanov tejto komunity na fungovaní spoločnosti ako v Rakúsko-Uhorskej monarchii, tak v Československej republike. Ako intro k výstave predmetov každodenného života, dokumentov i artefaktov výtvarného umenia to zapôsobilo motivujúco. Samotná výstava nám o to viac ukázala, že čas strávený v priestoroch ortodoxnej synagógy bol veľmi dobre využitý. S radosťou som to vybadal na tvárach žiakov našej školy. Že sa tejto dimenzii otvárali, lebo nás nové poznanie obohacuje. Aktuálnejšie v časoch, keď je Izrael vo vojenskom konflikte.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum židovskej kultúry.

     • Európsky deň jazykov

      3. 10. 2023

      „26.9. 2023 sme sa ako škola pridali k oslave Európskeho dňa jazykov. Deň sme začali svätou omšou a pokračovali aktivitami na vyučovacích hodinách. Celá svätá omša prebiehala v rôznych cudzích jazykoch – angličtina, nemčina, taliančina, francúzština a ruština. Po omši sme ochutnali turecký chlieb a tradičné čokoládové muffiny, ktoré sme priniesli ako obetné dary. Mali sme možnosť vziať si aj záložky s vlajkami rôznych krajín a s citátmi. Na vyučovacích hodinách sme mali rôzne aktivity: hľadali sme slová v troch cudzích jazykoch, priraďovali sme pozdravy ku krajinám, robili cudzojazyčný kvíz, zisťovali sme význam učenia sa cudzích jazykov, spoznávali sme základné frázy v cudzích jazykoch susedných štátoch a tiež pátrali, koľkými jazykmi hovoria niektorí slávni herci, športovci, či speváci. Európsky deň jazykov sa nám veľmi páčil. Radi si ho zopakujeme. „ (Noemi Čižmáriková, Miriam Goboňová a Chiara Kehl, 5.B) 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

     • AMORIS program pre manželov

      2. 10. 2023

      V sobotu a nedeľu 14. a 15. októbra sa v priestoroch našej školy uskutoční skvelý program (seminár) AMORIS určený pre manželov. Viac o obsahu a témach seminára nájdete na priloženom plagáte. Celým programom vás prevedie uznávaný odborník a manželský poradca Ján Zajíček z Česka. Počas trvania programu je zabezpečený animačný program pre deti. Nezabudnite sa registrovať na www.amoris.sk do nedele 8.10.2023.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje