• Dotkni sa vedy: Festival 4 živlov 2024 v Bratislave v znamení mladých talentov

      19. 6. 2024

      Celoslovenská súťaž, ktorá svojím jedinečným charakterom podporuje vedátorskú aktivitu žiakov. Festival 4 živlov slúži ako motivačný nástroj pre ďalšie vzdelávanie a budúce uplatnenie žiakov na trhu práce. Hlavným princípom festivalu je prostredníctvom tvorby vedeckých projektov podnietiť záujem žiakov o bádanie vo všetkých oblastiach života a vedy. Žiaci sa učia klásť si otázky typu „PREČO“ a hľadať odpovede na otázku „AKO“, čím si prebúdzajú prirodzenú túžbu po poznaní. V dňoch 13.-14. 6. 2024 sa 12 žiaci z našej školy zúčastnili tejto vedeckej projektovej súťaže: Zuzana Feretová a Tereza Molnárová (O1A), Teodor Bauer a Klára Bauerová (O2A), Krištof Franko (O2A), Juliana Lichvárová a Viktória Onuferová (O2A), Lea Jurušová (O2A) a Danka Blaščaková (P7B), Natália Mišenková a Ema Polčová (O4A), Timotej Kucko (O4A).

      Súťaž sa konala v Auréliu (zážitkovom centre vedy) a zúčastnilo sa jej 42 projektov. Pobyt v Bratislave nebol len o súťaži, ale hneď v prvý deň sme vláčikom Prešporáčikom s pútavým výkladom spoznávali krásy historickej Bratislavy. Navštívili sme vonkajšie priestory Bratislavského hradu a Národnej rady SR. Večer sme ešte navštívili obchodné centrum. Program druhého dňa bol taktiež zaujímavý; okrem prezentácií sme mali možnosť prejsť si výstavu prírodovedných expozícií, kde sme sa dozvedeli o Pytagorovej vete v praxi, lome svetla, zrakových klamoch a ďalších vedeckých javoch. Naše projekty sme prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá nám poskytla podnetné rady. V poobedňajších hodinách sa počas Science talk naše štyri dievčatá - Ema, Natália, Juliana a Viktória podelili o zážitky z vedeckej konferencie SAV v Smoleniciach a Festivalu vedy a techniky v Pardubiciach s ostatnými súťažiacimi.

      Vyvrcholením festivalu bolo vyhlasovanie výsledkov, kde víťazom sa stal Krištof Franko (O2A) s projektom "Zdravie na zápästí", ktorý získal 1. miesto.

      Tu sú dojmy súťažiacich:

      Zuzka Feretová a Terka Molnárová (O1A): Príjemná atmosféra, milí porotcovia, krásne počasie a nové priateľstvá nás sprevádzali počas pobytu v Bratislave. Nebojte sa zapojiť do vedeckých projektov, prináša to veľa bonusov.

      Lea Jurušová (O2A) a Danka Blaščáková (P7B): Najviac sa nám páčil vláčik Prešporáčik, vďaka ktorému sme spoznali pamiatky Bratislavy. Opäť to bola super skúsenosť, za ktorú ďakujeme.

      Teo Bauer (O2A): Som veľmi rád, že som si opäť vyskúšal byť na tejto súťaži. Výborne som sa najedol, objavil nový štýl obliekania a spoznal nových kamarátov.

      Krištof Franko (O2A): Poučujúce, inšpirujúce a obohacujúce, priateľská atmosféra, skvelé zážitky a pekné dievčatá. Som vďačný, že som vyhral a dostal užitočné rady, ktoré ma posunú vpred.

      Klára Bauerová (O2A): Som vďačná, že som bola opäť v Bratislave, spoznala nových ľudí, zažila kopec zážitkov a nabrala veľa inšpirácie. Jednoducho bolo tam naozaj super.

      Julka Lichvárová a Viki Onuferová (O2A): Veľmi sa nám to páčilo. Získali sme množstvo nových skúseností, veľa nových rád a chutilo nám v reštaurácii. Určite by sme tam chceli ísť aj na budúci rok.

      Ema Polčová a Naťa Mišenková (O4A): Teší nás, že sme mohli odprezentovať náš projekt aj na tomto festivale. Opäť nás to posunulo ďalej. Sme vďačné aj za možnosť prednášky Science talk. Spoznali sme nových ľudí, miesta, naučili sme sa množstvo zaujímavých vecí a zažili veľa krásnych zážitkov.

      Timotej Kucko (O4A): Chcel by som sa úprimne poďakovať za skvelú príležitosť zúčastniť sa tejto súťaže. Organizácia a príprava podujatia bola na vysokej úrovni, čo vytvorilo úžasnú atmosféru pre všetkých zúčastnených. Vďaka porotcom za objektívne hodnotenie a cenné spätné väzby, ktoré nám pomohli zlepšiť sa a inšpirovali nás k ďalšiemu rozvoju. Účasť na F4Ž bola pre mňa nesmierne obohacujúca a motivujúca skúsenosť. Získal som množstvo nových priateľov, rozšíril kritické myslenie, spoznal som Bratislavu a spravil niečo navyše pre svoj osobný rast aj pre spoločnosť.

      Veľké ďakujem patrí našim učiteľkám RNDr. Miriam Feretovej, Mgr. Jane Tkáčovej a Mgr. Judite Bujdosoóvej, ktoré nám pomáhali s našimi projektmi. Ďakujeme Amavet klubu 957, ktorý nám umožnil byť na tejto súťaži, a Matejovi Kmecovi za jeho organizáciu a sprevádzanie.  (Ema a Naťa 04A)

    • Týždeň čítania deťom v 1. B
     • Týždeň čítania deťom v 1. B

      19. 6. 2024

      „Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie“.– Milan Rúfus

      V 1. B  sme nadviazali na našu úspešnú Noc s Andersenom a ďalej sme pokračovali v čítaní rozprávok aj v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Počas dvoch týždňov deti oceňovali nezvyčajnú prítomnosť nezvyčajných hostí na vyučovaní. V knihochvíľke sa pri čítaní krásnych príbehov vystriedalo 6 rodičov, pán riaditeľ, pán kaplán, pani upratovačka i starší súrodenec.

      Úprimne ďakujeme za ich ochotu obetovať svoj čas a čítať deťom. Je nesmierne cenná a prispieva k ich rozvoju. Čítanie rozprávok umožňuje deťom lepšie pochopiť svet okolo seba, rozvíja fantáziu, jazykové schopnosti, podporuje empatiu a morálne hodnoty. V atmosfére rodiny spoločné čítanie rozširuje a prehlbuje komunikáciu medzi dospelým a dieťaťom, vytvára pocit bezpečia.

      Azda sa nám spoločne podarilo zasiať semienko presvedčenia do detskej mysle, že čítanie je niečo tak nádherné a že si bez čítania možno život ťažko predstaviť.

      Zita Sedláková

      Video ku týždňu čítania si môžete pozrieť TU.

     • Misijný koláč

      19. 6. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Misijný koláč.

      Pápežské misijné diela pozvali malých aj veľkých zapojiť sa do akcie Misijný koláč. Misijný koláč je zábavná a atraktívna pomoc chudobným v misijných krajinách. 

      Misijné zrnká našej školy a žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s radosťou vyrábali k predaju cukríkové muffiny. Misijné zrnko sv. Filomény z 1.A, 330. misijné zrnko z 1. B , misijné zrnko sv. Jána Pavla II. z 2.A a misijné zrnko bl. Carla Acutisa z 3.A predávali sladké misijné koláčiky s úsmevom na tvári.

      K dobrému dielu pridali svoje šikovné ruky nielen prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci ZŠ ale aj  piataci, šiestaci, siedmaci či žiaci prímy. Veľké poďakovanie patrí triednym učiteľkám a vychovávateľkám za čas a pomoc pri príprave koláčikov.

      Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom, ktorí finančne podporili misijnú výzvu zakúpením si misijného koláčika. Celková vyzbieraná suma pre hladujúce deti v Afrike je 523 eur.

      Dobrý skutok malých aj veľkých, ich odhodlanie pomáhať núdznym je vyjadrením dobroty a štedrosti sŕdc našich žiakov i učiteľov podľa vzoru patróna školy sv. Mikuláša.

      Veríme, že aj týmto spôsobom uskutočňujeme Ježišovu výzvu: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (SK 20,35)

      Koordinátorka   Judita Kmecová

     • Regeneron ISEF 2024 v slnečnej Kalifornii aj s našou účasťou

      17. 6. 2024

      Regeneron ISEF 2024, tentokrát priamo v „meste anjelov“ v srdci slnečnej Kalifornie, Los Angeles, nezostal tento rok bez účasti našej školy a Amavet klubu č. 957. Na tejto najprestížnejšej medzinárodnej vedeckej súťaži, na ktorej sa stretlo takmer 2000 účastníkov zo 70 krajín sveta, nás reprezentovala už známa dvojica: Jozef Jabczun (septima) a Alex Kanderka. V kategórii Environmental Engineering (ENEV) predstavili svoj projekt MARS-PCB: Mikrobiálne asistovaná remediácia stabilizovaných polychlórovaných bifenylov, v ktorom vytvorili nielen efektívnu, ale hlavne regeneratívnu a cenovo dostupnú metódu na ozdravenie životného prostredia, a to využitím kombinácie rastlín, baktérií a aktívneho uhlia. Zo súťaže si chlapci odniesli množstvo zážitkov a kamarátstiev na celý život. Čo na tohtoročný ISEF hovoria?„ISEF bol fakt skvelý. Stretol som veľké množstvo veľmi milých a kompetentných ľudí. Tiež som získal dôležitý feedback na moju prácu. Zaujímavý bol výlet do Universal Studios. Prešli sme tam všetky atrakcie a dokonca sa mohli aj najesť zadarmo. Určite by som išiel znova!“ – Jozef Jabczun„Bolo by náročné vybrať iba jednu vec, pretože za týždeň obklopený takmer 1 700 účastníkmi zo 67 krajín človek zažije naozaj veľa! Účasť na ISEF-e ma presvedčila o jednom dôležitom bode – venovať sa vede má hlboký význam. Veda nepozná hranice, spája ľudí, vedcov z rozličných prostredí, národností a kultúr, dokonca aj tých s úplne odlišnými názormi a postojmi, ktorí by si možno inak nikdy nenašli cestu k vzájomnému porozumeniu. Vedecké poznanie však vytvára priestor, kde táto rozmanitosť nevedie k sporom, ale naopak, pomáha nájsť jedinečné riešenia problémov, ktoré trápia ľudstvo, a prispieva k udržateľnej budúcnosti. Najlepším zážitkom bolo pre mňa asi to, keď sme v stredu po náročnom hodnotení opustili halu a čakal na nás zástup stoviek učiteľov, rodičov, dobrovoľníkov a iných účastníkov, ktorí nám darovali obrovský potlesk. Bol poďakovaním nielen za podaný výkon v ten deň, ale hlavne za niekoľkoročnú snahu posunúť vedecké poznanie v našich odboroch vpred. Los Angeles Convention Center sme teda opustili ako skutočné hollywoodske hviezdy a presunuli sa do zábavného parku Universal Studios, kde už na nás čakal pestrý program.“ – Alex Kanderka„Hovorí sa, že za každým úspešným mužom stojí žena. V závere by sme preto veľmi radi vyzdvihli pani učiteľku RNDr. Miriam Feretovú, ako aj celú Katedru mikrobiológie na UPJŠ, konkrétne doc. RNDr. Petra Pristaša, CSc., Mgr. Soňu Brestovičovú a RNDr. Leu Nosáľovú, PhD. a poďakovali za všetok čas, energiu a podporu v labákoch i mimo nich, ktoré nám už niekoľko rokov venujú. To vy stetie skutočné holywoodske hviezdy!“ – Alex a JozefChlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia na ich budúcich cestách za vedou!

     • Víťazi v celoštátnej súťaži Zelený andel 2024

      4. 6. 2024

      Výsledky 7. ročníka celoslovenskej súťaže „Zelený andel“ 2024 za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia sú známe. Podľa podmienok Fakulty prírodných vied UCM v Trnave sa zapojili na základe spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), metodickým a odborným gestorom SOČ do súťaže žiaci, ktorí predložili projekt súvisiaci s Ochranou a obnovou životného prostredia. Tento rok oddelenie environmentálnych vied FPV, UCM v Trnave rozhodlo, že 1. miesto a smartfón získavali Jozef Jabczun (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove) so spoluautorom Alexom Kanderkom so SOČ projektom s názvom Mikrobiálna remediácia stabilizovaných polychlórovaných bifenylov. Získali tak ocenenie za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Súťaž bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ.

      Žiaci sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole. Blahoželáme. 

     • Hviezdy Prešov

      3. 6. 2024

          V krásnom prostredí Záhrady umenia sa vo štvrtok 30.mája 2024 už po šestnástykrát konalo oceňovanie  mladých ľudí, ktorí robia niečo pre seba, pre školu a pre mesto Prešov. Dané podujatie je organizované z príležitosti Medzinárodného dňa detí pod záštitou Mestského úradu Prešov.

      Zámerom tohto projektu je odmeniť tých žiakov prešovských škôl, ktorí robia radosť nielen rodičom, ale vďaka mimoriadnym schopnostiam a talentu reprezentujú svoju školu a mesto Prešov. Doručené      nominácie boli posudzované v troch kategóriách: šport, vedomosti a umenie.

      A práve v kategórii športu si z rúk Mgr. Petra Krajňáka, druhého zástupcu primátora mesta Prešov,      odniesla ocenenie naša siedmačka Noemi Daňová. Noemi reprezentuje mesto Prešov v plávaní. V minulom roku sa stala dvojnásobnou  majsterkou Slovenska starších žiakov v kategórii 100 a 200 m prsia. Od mája 2024 je reprezentantkou SR v plávaní. Je členkou plaveckého klubu DSCP Prešov,

      Okrem toho, že dosahuje vynikajúce výsledky v športe na celoslovenskej úrovni, má výborné výsledky v prospechu vo všetkých predmetoch. Ťažkosti a neúspechy prekonáva pevnou vôľou, hodnotami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jej života.

      Ocenenie je zdôraznením toho, že mestu nie sú nadaní mladí ľudia ľahostajní a že má záujem, aby v Prešove vyrastali talentovaní a vzdelaní ľudia.

         Noemi srdečne blahoželíme, prajeme jej pevné zdravie a naďalej krásne úspechy v škole a v plávaní.

     • Výhra v celoštátnej súťaži SPP Greenfluenceri a energia

      31. 5. 2024

      Nezisková organizácia Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť v školskom roku 2023/2024 vyhlásila 2.ročník súťaže Greenfluenceri a energia.  Cieľom súťaže bola aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Ambíciou súťaže je inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí. Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré zabojovali o vzdelávacie predstavenie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a koordinátora projektu. Žiaci septimy A pod vedením RNDr. Miriam Feretovej sa stali jej výhercami s projektom Nové riešenia a šetrenie energie pri nakladaní s ťažkorozložiteľnými odpadmi, ktorí hľadali spoločne s ďalšími organizáciami nové spôsoby eliminácie ťažko rozložiteľného odpadu (PCB, ťažké kovy, polystyrén...), ktorý inak končí na skládkach a v spaľovniach, resp. ako nerozložiteľný odpad v ekosystéme. Kontaminácia životného prostredia syntetickými kontaminantmi patrí v súčasnosti k najzávažnejším environmentálnym hrozbám. Blahoželáme. 

     • Dôležité!!!

      30. 5. 2024

      Týmto vám oznamujeme, že možnosť vyhlásenia sa z obedov je v závere školského roka 2023/2024 možná:

      1. v prípade hromadného odhlasovania (zabezpečujú triedni učitelia) pre celé triedy, ktoré idú na exkurzie, resp. školské výlety len do 11.6.2024 (utorok).

      2. v prípade individuálneho vyhlasovania (zebezpečujú rodičia) len do 18.6.2024 (utorok).

      Odhlasovanie je časovo limitované z dôvodu koncoročnej uzávierky.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Exkurzia Vlkolínec

      29. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Vlkolínec.

      V krásnom počasí sme sa tentokrát vybrali do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, do Vlkolínca. Dvojhodinová cesta autobusmi smerom k cieľu našej exkurzie prešla v družných rozhovoroch rýchlo, čoskoro sme už vyšľapávali z parkoviska do podhorskej osady zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Nádherná prírodná scenéria bez betónov či asfaltu navyše na nás pôsobila relaxačne až liečebne.

      Po prechádzke pomedzi zrubové objekty, typické pre našu stredoeurópsku oblasť, sme rozdelení do skupín navštívili domácu farmu s milými zvieratkami aj miestnu galériu. V budove bývalej školy sme si spolu s lektorom prešli dejinami obce, vypočuli od legiend očistenú verziu udalostí spájajúcich osadu s udalosťami druhej svetovej vojny. Z mnohých kuriozít spomeniem fakt, že Vlkolínec je dnes, napriek desiatky rokov trvajúcej snahe miestnych obyvateľov o osamostatnenie, len ulicou mesta Ružomberok, respektíve, že po spomínanej „ulici“ aj dnes môžeme vidieť miestnych obyvateľov zocelených ťažkými životnými podmienkami na bicykli aj vo veku po deväťdesiatke...

      Vlkolínec má svoje genius loci, je to miesto, kam sa chcete vrátiť.

     • Májové kvetinky

      28. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Májové kvetinky.

      Malí misionári 1. A- misijné zrnko sv. Filomény z Misijného diela detí spojilo v mesiaci máj svoje drobné ruky k modlitbe Loretánskych litánií. Vrúcne ďakovali Panne Márii za jej materinskú ochranu. Pre Nebeskú Matku s radosťou tvorili nádherné kvety k jej úcte. Spolu s Božou Matkou a sv. Jozefom sa modlia aj modlitbu piatich prstov: za najbližších, učiteľov a vychovávateľov, za pápeža Františka, biskupov, kňazov, za choré a trpiace deti i za deti, ktoré sú obeťami vojny a násilia.

      Od septembra sa prváci pod vedením triednej učiteľky Judity Kmecovej zapojili do mnohých misijných aktivít: Farebný putovný ruženec, Dušičky, 3 výzvy sv. Mikuláša, Trojkráľová súťaž, Deti prajú deťom, Krížová cesta za deti v Afrike, Modlitba pred a po jedle, Ruky modlitby i Májové kvetinky. Za všetkymisijné súťaže a videá získali až tri misijné somáriky a dve ovečky. Patria k najaktívnejším z vyše 500 zrniek na Slovensku. Boli zverejnení aj v Katolíckych novinách.

      Zároveň boli zapojení do misijnej aktivity: Duchovná kytica za všetky deti sveta.Modlitby boli z posolstva pápeža Františka na prvý Svetový deň detí v Ríme, ktorý sa konal 25. a 26. mája 2024.

      „Drahé dieťa, si vzácne v Božích očiach. Chceme obnoviť seba a svet. Ježiš nám dáva k tomu silu, odvahua je nám stále nablízku. Začať môžeme jednoduchými krokmi – pozdravením iných, požiadaním o dovolenie, ospravedlnením sa či poďakovaním.Svet sa najprv premieňa pomocou malých vecí.

      „Zverujem Vám dôležité tajomstvo: aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom.

      Drahé deti, kráčajme vpred a majme radosť. Radosť je zdravím pre dušu.“Pápež František

     • Vzdelávacia exkurzia v Martine

      28. 5. 2024

      Spolu so štyridsiatkou  terciánov a sextánov absolvovali v piatok 24. 5. 2024  vzdelávaciu exkurziu v Martine aj p. uč. Kohutová a Lazorová. 

      Dejiny literatúry od veľkomoravských čias až po našich realistov spolu s návštevou 1. budovy Matice slovenskej boli napriek vážnosti témy plné humoru a smiechu. Pani lektorka kládla našim žiakom mnoho viac či menej náročných otázok, no nenašla sa  ani jedna, na ktorú by nikto nevedel odpovedať. Počas  komentovanej  prehliadky Národného cintorína nás síce zastihla búrka, ale  náladu  nikomu nepokazila. Poslednou oficiálnou  zastávkou bola 3. budova Matice slovenskej na Hostihore, wokshop a prehliadka priestorov Slovenskej národnej knižnice.

      Posledná hodinka patrila neoficiálnemu spoznávaniu centra Martina. Mimoriadne rýchlo a veselo ubehli aj obe cesty vlakom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník literárnej exkurzie.....

      Fotoalbum: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (edupage.org)

     • eTwinning spolupráca

      27. 5. 2024

      Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EU sme v apríli začali eTwinningovú  spoluprácu na projekte The European Union as seen by teenagers from inside and outside s 3 partnerskými školami v Turecku (Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu, Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi a  Eyüp Aygar Fen Lisesi). Žiaci si na platforme eTwinning zdieľajú a porovnávajú svoje názory o EU, testujú  vedomosti o EU cez zábavné online hry a IKT nástroje. Veríme, že zapojenie sa do tejto aktivity bude začiatkom budúcej spolupráce na nových medzinárodných projektoch.

     • ŠKOLA rodine, RODINA škole

      22. 5. 2024

      Blíži sa koniec mesiaca máj a s ním aj termín nášho tradičného podujatia ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE. Tradičný formát podujatia chceme zachovať aj tento rok s nádejou, že počasie bude o čosi lepšie ako minulý rok. Príďte si pozrieť vystúpenie žiakov ŠKD a stráviť príjemný čas pri neformálnych stretnutiach. Tešíme sa na vašu hojnú účasť a srdečne pozývame.

     • Majáles

      21. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Majáles.

      Tak ako po jarnom daždi rozkvitne lúka kvetov, rozkvitla aj naša jedáleň usmievavými a veselými tvárami študentov gymnázia a základnej školy sv. Mikuláša. Tohtoročná kvinta sa zhostila nápadu a úspešne zorganizovala prvý Majáles, ktorý sa konal siedmeho mája. Stoly nezdobili len vázy pestrých tulipánov, ale tiež chutné občerstvenie a čokoládová fontána s ovocím, ktorá prilákala mnoho maškrtníkov. DJ Johnny opäť nesklamal a rozpútal zábavu v plnom prúde. Pomedzi tanečné kolá tento večer spestrili zábavné vsuvky programu, ako napríklad spev s héliom, súťaž v pukaní balónov, slávny stoličkový tanec oktavánov a svoje vedomosti si mohli študenti overiť v zaujímavom kvíze, ktorý ako aj celý večer humorne moderovalo trio kvintánskych moderátorov. Po tomto večere plnom radosti a elánu mladých ľudí nám neostáva nič iné ako dúfať, že z Majálesu sa stane každoročná tradícia a na ďalší rok nás v máji svojimi kreatívnymi nápadmi vo dverách školy privíta budúcoročná kvinta.

     • Noc s Andersenom

      20. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

      Dňa 10. apríla 2024 sa uskutočnila očakávaná školská akcia "Noc s Andersenom", na ktorej sa zúčastnili žiaci 1. B triedy. Pred samotným podujatím sa niekoľko týždňov postupne zoznamovali so životom H. CH. Andersena a krásou jeho rozprávok. Celý večer prebiehal v priestoroch školy, ktorá sa zahalila do tajomnej tmy, čím sa vytvorila magická atmosféra plná záhad a dobrodružstva.

      Po prvej rozprávke a rozhovore s Andersenom, sa žiaci rozhodli zachrániť vyschýnajúci strom Rozprávkovník čítaním rozprávok a plnením rozprávkových úloh. Vybavení baterkami, prechádzali temnými chodbami a triedami, kde ich čakali úlohy. Tieto úlohy boli inšpirované známymi Andersenovými rozprávkami, čo prispelo k ich zábavnému a poučnému charakteru. Každá úspešne splnená úloha približovala deti stále bližšie a bližšie k očakávanému hľadaniu pokladu. Na tejto ceste bolo mnoho prekvapení, ktoré deti udržiavali v napätí a nadšení.

      Deti našli nielen poklad – rozprávkové knihy, sladkosti a strateného prváckeho Mima, ale preukázali aj svoje zručnosti, tímovú spoluprácu, kreatívne myslenie a popritom zažili množstvo zábavy a nezabudnuteľné chvíle.

      Na záver podujatia všetci spoločne vypustili lampióny šťastia, čo bol vrchol celého večera a krásna symbolická bodka za úspešnou akciou. Unavené, ale šťastné sa uložili na svoje lôžka a po rozprávke (niektoré i počas) zaspali.

      "Noc s Andersenom" sa ukázala ako mimoriadne úspešná a obľúbená aktivita aj medzi malými prvákmi. Odniesli si domov nielen knižný darček, nové vedomosti, ale aj množstvo pekných spomienok na dobrodružstvo s rozprávkami. K tomu prispela aj značná pomoc 5 rodičov, ktorí sa do priebehu akcie aktívne zapojili, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Vďaka patrí aj nášmu školskému kaplánovi o. Petrovi za duchovné sprevádzanie a pomoc počas rozprávkového večera.

      Zita Sedláková

     • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

      20. 5. 2024

      V 2. polroku školského roka 2023/2024 žiaci 6.A, 7.A a 8.B čítali knihy v anglickom jazyku. O niekoľko týždňov neskôr sa na našej škole v daných triedach uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Súčasťou olympiády bol test, ktorý overil čitateľské kompetencie žiakov. Potom nasledovala ústna časť. Tá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy. Organizátorkou súťaže bola p. učiteľka Martina Bartková.

      Sme hrdí na našich žiakov plných entuziazmu, ktorí neváhajú investovať svoj voľný čas do niečoho užitočného a zmysluplného, napríklad čítania kníh v anglickom jazyku.

      Umiestnenie:

      6.A - 1.miesto: Semanová Ester, 2.miesto: Medvecová Kamila, 3.miesto: Fekete Milan

      7.A – 1.miesto: Figurová Faustína, 2.miesto: Lukačková Anna, 3.miesto Kičurová Eliška, Tinka Artur

      8.B – 1.miesto: Lešová Katarína, 2.miesto: Žipaj Mathias, 3.miesto: Boris Ivan

     • Výsledky prijímacích skúšok na 8 ročné gymnázium

      17. 5. 2024

      V zmysle metodického usmernenia MŠVVaM zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025. Žiaci, ktorí sú prijatí majú prostredníctvom Edupage a rodičovského konta potvrdiť nástup do 3 pracovných dní a následne im bude zaslané rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí. Žiaci, ktorí sú neprijatí a vyhoveli podmienkam prijímacieho konania môžu prostredníctvom Edupage podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí (rodičom bude doručované ešte dnes) do 5 pracovných dní. Odvolacie konanie prebehne u zriaďovateľa Košická arcidiecéza v Košiciach po uplynutí 5 dňovej lehoty.

      Výsledky prijímacich skúšok na Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove TU.

     • Výberové konanie

      9. 5. 2024

      Začiatkom mesiaca jún 2024 sa uskutoční na našej škole výberové konanie na pracovné pozície:

      • výchvávateľ v školskom klube detí - info TU
      • pomocná sila v školskej kuchyni - info TU,
      • upratovačka - info TU.

      Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch. Prihlášku do výberového konania s ostatnými náležitosťami  je potrebné zaslať, resp. podať osobne do 23.5.2024. 

     • Velehrad, Uherské Hradiště, Staré Město, Luhačovice...

      9. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Velehrad, Uherské Hradiště, Staré Město, Luhačovice....

      V tomto krásnom jarnom období sme sa so žiakmi nášho gymnázia vybrali po stopách Veľkej Moravy a Cyrila s Metodom. Navštívili sme archeoskanzen Modrá, kde sme sa atmosférou a replikami slovanského osídlenia doslova vrátili v čase. Večer prvého dňa sme následne strávili prechádzkami a večerou v historickom centre mesta Uherské Hradiště. Aj sme si tam zaspievali na pódiu na námestí a akú inú pieseň, ak nie „A od Prešóva“.

      Na druhý deň ráno nás už očakávali pred Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a Sv. Cyrila a Metoda na Velehrade, kde pre nás bola pripravená exkurzia s lektorom v interiéri baziliky aj v jej podzemí. Svätyňa je majestátna a ukrýva zaujímavú históriu a artefakty.  

      Cestou z Velehradu sme sa zastavili v pravdepodobnom centre Veľkej Moravy Starom Měste a poslednou zastávkou na Morave boli kúpeľné Luhačovice so svojou kolonádou a liečebnými prameňmi.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje