• Burza detského oblečenia, školských potrieb a hračiek

      4. 7. 2023

      V poslednom týždni školského roka 2022/2023 prebehla v areáli školy počas dvoch dní Burza detského oblečenia a školských potrieb. Ďakujeme všetkým za podporu sa a veríme, že sme aspoň malou troškou prispeli k šetreniu našej planéty a podpore núdznych. Výťažok z dobrovoľných finančných príspevkov putoval na Pápežské misijné diela s cieľom pre deti v Kongu a zvyšné oblečenie, knihy a hračky sme odovzdali OZ Podaj ďalej. Veríme, že táto ušľachtilá myšlienka nájde podporu u detí a rodičov aj v budúcich rokoch.

    • OCHUTNAJ A POMÔŽ!
     • OCHUTNAJ A POMÔŽ!

      27. 6. 2023

      V rámci Dňa rodiny sme odštartovali misijnú výzvu pre malých i veľkých. „Misionári“ sa s radosťou zapojili do júnovej akcie s heslom „ Misia nás všetkých spája“. Zábavným a atraktívnym spôsobom žiaci 1. stupňa ZŠ pod vedením ich triednych učiteliek aktivizovali pomoc chudobným nevinným deťom v Kongu. Misijné zrnká sv. Filomény- 4.A, sv. Finy-4.B, sv. Jána Paula II. - 1.A , sv. Carla Acutisa - 2.A, žiaci 2.C, 3.A, 3.B, 6.A svojou šikovnosťou prispeli k lepšiemu životu detí v Afrike. Tvorili, kreslili, pripravovali a ponúkali cukríkové mafinky, ktoré predávali za dobrovoľný príspevok na pomoc misiám. Spoločne vyzbierali sumu 550 eur. Pán Boh zaplať za každý milodar!  Všetkým rodičom, žiakom, kolegom, ktorí finančne prispeli k záchrane detí zo srdca ďakujeme.  Misia štedrosti nádherne spojila celú našu komunitu: školu, rodičov a spoločenstvo. „Rozdávame motiváciu a Boh rozmnožuje ďalej. Radostne a tvorivo meníme svet k lepšiemu.“ Koordinátorka p.uč. Judita Kmecová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album OCHUTNAJ A POMÔŽ!.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      26. 6. 2023

      Z organizačných dôvodov vyhlasujem na deň 29.6.2023 (štvrtok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej školy. Posledný deň školského vyučovania v tomto školskom roku je piatok 30.6.2023. Žiaci ZŠ sv. Mikuláša a tried prima-kvarta Gymnázia sv. Mikuláša odchádzajú na slávnostnú sv. omšu TE DEUM v Konkatedrále sv. Mikuláša o 8,00 hod. zo školy. Ostatní žiaci sa stretnú pred začiatkom sv. omše priamo na mieste cca o 8,20 hod. Slávnostná sv. omša TE DEUM začína o 8,30 hod. Po jej skončení odchádzajú žiaci a učitelia do školy, kde dostanú vysvedčenia a po naobedovaní sa cca o 12,00 hod. odchádzajú zo školy domov na prázdniny. Žiaci, ktorí sa prihlásili na letný MIKItábor 2023 sa do školy vracajú 3.7.2023 (pondelok) a postupujú podľa pokynov organizátorov.

    • Cena Sophista pro regione (Učiteľ múdrosti) a Lux mentium (Svetlo poznania)
     • Cena Sophista pro regione (Učiteľ múdrosti) a Lux mentium (Svetlo poznania)

      22. 6. 2023

      20.6.2023 sa v priestoroch Divadla J. Záborského v Prešove pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja M. Majerského konalo ocenenie pre najlepších učiteľov a žiakov kraja. Cena Sophista pro regione - ocenenie pre najúspešnejších pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Návrhy na ocenenie posielajú  riaditelia škôl a o ocenení rozhodujú členovia Územnej školskej rady. Pamätným listom bola ocenená RNDr. M. Feretová.

      Cena Lux mentium - ocenenie pre najúspešnejších žiakov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Plaketu získal J. Jabczun a pamätným listom boli ocenení jeho ďalší dvaja spolužiaci A. Penzéšová a M. Kmec.

      Blahoželáme.

    • Genius olympiad USA opäť aj s našou účasťou
     • Genius olympiad USA opäť aj s našou účasťou

      22. 6. 2023

      V dňoch 12.-17. júna 2023 sa v štáte New York v meste Rochester konalo finále Genius olympiad. Genius Olympiad organizuje nezisková organizácia Terra Science & Education so sídlom v Syracuse, USA. Hostiteľom olympiády, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2011 na pôde State University of New York v Oswegu, štát New York, je od roku 2023 práve RIT. Finalisti boli zo 60 krajín z celého sveta. Do Genius Olympiad 2023  bolo nominovaných 1453 projektov, z čoho do medzinárodného finále postúpilo 726 projektov. Projekty boli hodnotené odbornou komisiou. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 1100 študentov.  Študenti súťažili v odboroch: Veda, Kreatívne písanie, Business, Robotika, Umenie, Hudba a Krátky film. Našu školu a zároveň Slovensko reprezentovala Anna Pénzešová, ktorá sa olympiády zúčastnila ako postupujúca z celoštátneho kola Biologickej olympiády.

      Cesta sa začala v sobotu, kedy som s veľkým kufrom a posterom vystúpila na stanici v Bratislave, odkiaľ som sa ubytovala v zariadení Iuventy. V nedeľu ráno som sa stretla so svojím doprovodom- Blankou Lehotskou a Marcelou Adamcovou. Čakalnás presun na letisko do Viedne, odtlačky prstov na letisku v New Yorku a presun lietadlom doRochesteru. Napriek tomu, že na Slovensku bola približne polnoc, u nás bol stále deň, a tak sme mali možnosť spoznať okolie hotela. Pondelkové doobedie sme venovali hľadaniu kešiek na miestnom cintoríne, kde sme zároveň spoznávali aj miestnu faunu a flóru (biológovia sa nezaprú ;) Poobede nás čakal presun do campusu RIT (Rochester Institute of Technology) a spoznávačka so spolubývajúcou zo Švajčiarska. V utorok ráno sme inštalovali poster na zimnom štadióne (v meste má každá škola vlastný, RIT má dokonca dva). Poobede nás čakali outdoorové aktivity, ako napríklad skákacie hrady. Odtiaľ naše kroky smerovali priamo do priestorov, kde som v kroji niesla slovenskú vlajku. Pozreli sme si úžasné vystúpenia talentovaných tanečníkov a spevákov z rôznych krajín a išli sme priblížiť naše projekty verejnosti. V stredu sme sa snažili počas prezentácie projektu čo najviac komisiu zaujaťa presvedčiť našimi inovatívnymi riešeniami. Stres, bolesti nôh a príšerný chlad nás opustil až  pri hrnčeku teplého čaju, ktorý po tých pár hodinách v ICE-arene prišiel naozaj vhod. Po odinštalovaní posterov sme sa vybrali na prechádzku po campuse, kde sme sa mali možnosť porozprávať s milými miestnymi na stretnutí geocasherov. Večer nás čakala prezentácia Slovenska, keď sa stretli súťažiaci zo všetkých krajín v krojoch a každý ku rozprávaniu o svojej krajine pridal aj nejaké typické suveníry. Po štvrtkových raňajkách nás čakal výlet na Niagarské vodopády. Naša loď Nikola Tesla spoločnosti Maid of the Mist nás v modrých pršiplášťoch zaviezla až úplne blízko k vodopádom, takže sme si mohli naplno vychutnať ich silu v kombinácii so silou vetra, ktorý nám vodu fŕkal priamo do tváre. Po vystúpení z lode sa mi podarilo suchšiu z mokrých členiek môjho doprovodu presvedčiť, aby so mnou išla po schodíkoch do bezprostrednej blízkosti vodopádu, čo bol úžasný zážitok. Keď sme trochu obschli po prechádzke v národnom parku okolo Niagarských vodopádov, vybrali sme sa do Cave of the Winds (jaskyňa Vetrov). Prešli sme cez kolóniu čajok až ku vodopádu. Sila vody bola úplne úžasná (nehovoriac o tom, ako sme potom vyzerali a že ani tri pršiplášte by situáciu nezachránili). Vďaka mokrým vlasom som si našla kamarátky z Utahu po tom, čo somod nich dostala fén a ony naše keksíky, ktoré im veľmi chutili. V piatok ráno nám predstavili univerzitu, jej fakulty a študijné programy. Potom nastalo dlho očakávané vyhodnotenie. Získala som špeciálnu cenu - 4.miesto v kategórii veda. Sobotňajší pobyt na letisku aj lety boli veľký zážitok, hlavne turbulencie. Po asi dvoch hodinách spánku, presune z Viedne a nastúpení do vlaku smerom domov som cítila poriadnu únavu, ale aj radosť z výnimočného týždňa, nových priateľstiev a zážitkov, na ktoré sa nedá tak ľahko zabudnúť. Ďakujem všetkým, ktoríma podporovali či už neustálym tlačením materiálov (p. uč. Melegová), zháňaním molekuly vody (p. uč. Tkáčová) alebo aj akokoľvek inak. Predovšetkým chcem poďakovať pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za neustále konzultácie a pomoc pri realizácii celého projektu a tiež Branislavovi Peťkovi, doc. MVDr., DrSc. za výborné nápady a odborné vedenie.

      Anna Penzéšová

    • Prírodovedná exkurzia Jasov-Medzev
     • Prírodovedná exkurzia Jasov-Medzev

      20. 6. 2023

      13.6.2023 sa žiaci prímy A zúčastnili prírodovednej exkurzie. Začali sme prehliadkou Jasovskej jaskyne v najvýchodnejšom výbežku Slovenského krasu. Počas výkladu sme sa dozvedeli, že je najstaršou sprístupnenou jaskyňou Slovenska, je súčasťou svetového prírodného bohatstva UNESCO. Okrem krásnej sintrovej výzdoby nás prekvapili aj pozostatky prehistorických zvierat (jaskynné medvede, hyeny...), zimujúce netopiere, množstvo schodov ako aj nízka celoročná teplota (8-9°C). Prehliadka trvala takmer hodinu. Pokračovali sme takmer 2-hodinovou komentovanou prehliadkou rozľahlého Jasovského opátstva, ktorá zahŕňala výklad o histórii rádu premonštrátov na Slovensku, prehliadku Kostola sv. Jána Krstiteľa, priestorov opátstva, vzácnej knižnice ako aj okolitých záhrad a parku. Nasledovalo blízke banské mestečko Medzev, známe ako mesto hámrov, rodisko bývalého prezidenta R. Schustera, s dominantou- Kostolom narodenia Panny Márie a priľahlým Mariánskym námestím. Ďakujeme duchovnému otcovi Petrovi za veľkorysé prichýlenie vo farských  priestoroch. Hladní sme si vychutnali pizzu a malé pohostenie, zašportovali, vyjedli jahody a spokojní sme sa vrátili domov. M. Feretová a B. Koremová (Amavet 957)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prírodovedná exkurzia Jasov-Medzev.

     • Trnky brnky v akcii

      16. 6. 2023

      Divadelný súbor TRNKY BRNKY žiakov 4.B pod vedením p. učiteľky Zitky Sedlákovej pripravil pre našich žiakov divadelné predstavenie CESTA ZA ŠTASTÍM. Spokojnosť a šťastie na tvárach hercov a divákov svedčí o mimoriadne vydarenej akcii, ktorá okrem zábavy priniesla aj známy odkaz, že tie najkrajšie veci sú viditeľné iba srdcom. Na divadelnom predstavení sa zúčastnili žiaci z prvého stupňa ZŠ a bývalí členovia súboru TRNKY BRNKY z tried tercia A a septima B. Na záver nám zatancovali žiaci z triedy 4.A (misijné zrnko sv. Filomény z triedy p.u. Judity Kmecovej) ako poďakovanie za podporu zbierky na misie. O tejto aktivite budeme informovať na budúci týždeň.

    • Festival 4 živlov (alebo našich 16 živlov)
     • Festival 4 živlov (alebo našich 16 živlov)

      12. 6. 2023

      V dňoch 8. - 9. 6. 2023 sa už po šiestykrát v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo vedátorskej súťaže Festival 4 živlov. Organizátorom súťaže je AMAVET. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 16 študentov so 7 projektami z prímy A, sekundy A a 7.A triedy. Z Prešova sme vyštartovali plní elánu vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Cesta vlakom skombinovaná so zájazdom seniorov ubehla relatívne rýchlo. V Bratislave presun niekoľkými MHD na hotel, výber vhodného spolubývajúceho, diaľkového ovládača a kľúča od izby zakončil prvú štvrtinu našej misie. Netušili sme aký zaujímavý program nás čaká: prehliadka mesta vláčikom Prešporáčikom, Bratislavský hrad, Národná rada a stretnutie s J. Šeligom, historické centrum, najlepšia zmrzlina v Bratislave, foto s D.Cibulkovou prípadne s P. O. Hviezdoslavovom a predstavenie Off-line Bieleho divadla. Na vlastnej koži sme zažili bratislavský živel, silný dážď a nestíhajúcu kanalizáciu. Miestami sme mali pocit, že čakáme na loď, nie na električku. Po inštalácii posterov nás čakala večera a zaslúžený odpočinok. Aspoň sme si to mysleli….. .A nastalo ráno, deň D. Zobudili sme sa do daždivého dňa. Náladu nám vylepšili raňajky, stres odišiel s nájdením stratených antistresových loptičiek a súťaž sa mohla začať. Slávnostné otvorenie, príhovor štátneho tajomníka M Fedáka, riaditeľky AMAVETU G. Kukolovej v zaujímavom prostredí AURÉLIA - zážitkového centra vedy, moderoval skúsený moderátor. 18- člennú hodnotiacu porotu predstavila predsedkyňa poroty Majka Babinčáková - mimochodom absolventka nášho Gymnázia sv. Mikuláša. Celoštátnej prehliadky sa zúčastnilo 63 projektov a 132 súťažiacich z celého Slovenska. Počas porady poroty pravidelným bodom programu je Science talk s inšpiratívnymimladými ľuďmi. V tomto ročníku sa počas nej predstavil Matej Kmec zo sexty A, ktorý súťažiacich oboznámil so svojou výskumnou prácou a úspechmi. Druhým hosťom bol Samuel Smoter,absolvent nášho gymnázia. Samo prezentoval svoje dosiahnuté výsledky, ale aj projekty, na ktorých pracuje už ako študent medicíny v Brne. Posledná fáza našej misie bolo vyhlásenie výsledkov, ktoré nás veľmi potešilo a prekvapilo:Špeciálnu cenu získali Matúš Sabol a Krištof Franko za projekt venovaný vermikompostovaniu a jeho produktom. 3. miesto Marko Balčák, Matúš Berko a Dominik Korečko s projektom eutrofizácie a vplyvu pracích práškov. 2. miesto Juliána Lichvarová a Viktoria Onuferová za skúmanie spánku u študentov nášho gymnázia.1. miesto Klára Bauerová a Viktória Hasarová za výskum vplyvu stresu a jeho zvládanie. Za reprezentáciu ďakujeme aj Kataríne Tkáčovej, Zuzane Lívii Kopčíkovej, Bianke Bačovej, Lei Jurušovej, Klaudii Krištofovej, Teodorovi Bauerovi a Tristanovi Mihókovi. Niekoľko postrehov žiakov na záver:….ďakujeme porotcom za skvelé rady pre ďalšie smerovanie nášho projektu…ďakujeme za spoznanie Bratislavy….ďakujeme starším žiakom zo sexty za pomoc s tvorbou posterov…ďakujeme za trpezlivosť a pomoc p.učiteľkám Mirke Feretovej a Janke Tkáčovej…ďakujeme reštaurácii Aurélia za neuveriteľnú pohostinnosť....ďakujeme za tento zážitok.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival 4 (16) živlov.

    • MILK-AGRO súťaž Recykluj a vyhraj.
     • MILK-AGRO súťaž Recykluj a vyhraj.

      12. 6. 2023

      Koniec mesiaca apríl priniesol so sebou finále 20. ročníka súťaže Recykluj a vyhraj, ktorú organizuje spoločnosť MILK-AGRO, s.r.o.  a do ktorej sa každý rok zapája aj naša základná škola.

      Zverejnenie výsledkov celoročného úsilia žiakov nás veľmi potešilo, keďže v kategórii A4 – zber viečok aj B4 – zber tetrapakov sme obsadili 1. miesta s množstvom 83 kg viečok /cca 400 000 kusov!/  a 620 kg tetrapakov /vyše 20 000 kusov/.

      Vďaka patrí najmä žiakom 1. stupňa ZŠ a ich triednym učiteľkám, ktorí neúnavne tieto obaly počas celého roka zbierali, ako aj p.uč. Vargovčíkovi, ktorý spolu so svojimi študentmi následne viečka aj tetapaky balil, počítal a vážil.

      Veríme, že sa žiaci potešia aj z cien, ktoré im za túto enviromentálnu aktivitu právom patria a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ!

     • Matematická súťaž MAMUT

      6. 6. 2023

      Aj v tomto školskom roku žiaci prímy A (D. Sárossyová, M. Berko, T.E. Mihok, M. Vaščák, D. Vaško) nadviazali na netradičnú kolektívnu matematickú súťaž MAMUT. V Košiciach 2.6.2023 z 50 zúčastnených päťčlenných družstiev obsadili 18. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Splav Hornádu

      5. 6. 2023

      Počas maturitných skúšok sme mali možnosť vďaka slovenskému skautingu cez projekt Študentská vodná akadémia s podporou Karpatskej nadácie a deutsche Telekom IT solutions zažiť nezabudnuteľný zážitok splavu Hornádu.  Naše nadšenie bolo neopísateľné a táto aktivita ho jednoznačne naplnila. Pred samotným skrotením Hornádu sme podstúpili prednášku o bezpečnom splave a o tom, ako sa máme vyhýbať prekážkam, aby všetko prebehlo ako po masle. Niektorým z nás nebolo všetko jedno, keď sme po prvýkrát nasadli do kanoe. No aj napriek počiatočným problémom sme to nevzdali a pokračovali ďalej. Pri prvej prekážke sa nedopatrením prevrátil jeden z kajakov. Inštruktori však pohotovo zakročili a ani nie po 30 minútach sme pokračovali v splave. Vďaka priaznivému počasiu a nedávnym dažďom bola rieka dostatočne zásobená vodou a preto sme nemali problém chytiť prúd. Ďalej už splav pokračoval bez problémov a nám sa naskytol pohľad na druhú, neprebádanú stranu hôr. Príroda navôkol nám vyrážala dych meter čo meter. Ďakujeme za tento neopísateľný zážitok a nevieme sa dočkať ďalšieho splavu.

      P.s. naša rada do budúcna- natrieť sa opaľovacím krémom treba aj keď sa slnko skrýva za mrakmi😊

    • Prosba o pomoc
     • Prosba o pomoc

      2. 6. 2023

      PETÍCIA

      Zatiaľ sme našom webe nezdiaľali žiadnu petíciu, ale táto petícia je výnimkou. Jedná sa o petíciu proti povinnému zavedeniu 3 vyučovacích hodín TSV do všetkých škôl s odkladom 2 roky pre školy, ktoré nemajú telocvične. Nespochybňujeme snahu predkladateľov týmto krokom zlepšiť pohybové schopnosti žiakov, no spôsob akým to chcú urobiť, je pre školy nezrealizovateľný - našu nevynímajúc. Nebránime sa ani 5 hodinám TSV na základných školách, teda aby TSV bola každý deň, len nech sa to nežiada 3 mesiace pred začiatkom nového školského roka a bez potrebného materiálneho a personáloneho zabezpečenia. Navyše :

      1. znižuje to dostupnosť iných zavedených disponibilných hodín, ktoré si školy roky tvorili a budovali v rámci profilácie - teda pribudne nám v škole 20 hodín TSV, ale zároveň budeme musieť niekomu zo súčasných učiteľov tých 20 hodín zobrať...jedine, že 3. hodinu TSV budú učiť neodborne učitelia MAT, SJL, ANJ, KNB....

      2. kapacitné dôvody telocvične nám umožňujú využitie telocvične v plnom režime od 0-tej hdiny po 7-mu hodinu už pri 2 povinných hodinách TSV. Kde budeme učiť 3. hodinu TSV? Buď ako teóriu v triede alebo ako hru "kráľu, kráľu daj vojáčka" v popoludňajších hodinách na školskom dvore...

      3. všetky doterajšie zákony týkajúce sa škôl prešli cez ministerstvo školstva a odborné diskusie zainteresovaných. Prijímanie zákonov zasahujúcich do štátneho vzdelávacieho programu cez parlament sú nesystémovým krokom.

      Systémové prvky vyžadujú kvalitnú prípravu a nie opatrenia, ktoré sa nedajú v dnešných podmienkach škôl zrealizovať. Aby sme nemuseli tieto problémy riešiť v auguste, pripájame sa k petícii adresovanej poslancom NR SR, ktorí sa budú hlasovaním snažiť prelomiť veto p. prezidnetky, ktorá tento návrh nepodpísala. Ďakujeme za každý podpis pod touto petíciou.

      Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove

      Odkaz na petíciu: 

      https://www.peticie.com/peticia_proti_povinnemu_zavedeniu_3_hodiny_telesnej_a_portovej_vychovy_v_kolach 

     • Hviezdy Prešova sú z našej školy

      2. 6. 2023

      Od roku 2008 mesto Prešov realizuje projekt Hviezdy Prešova. Zámerom projektu je odmeniť tých žiakov prešovských škôl, ktorí robia radosť nielen svojim rodičom, ale vďaka mimoriadnym schopnostiam, talentu a výsledkom  v súťažiach reprezentujú aj svoju školu a šíria dobré meno mesta Prešov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

      V tohtoročnom 15. ročníku zvíťazili v kategórii vedomosti dvaja žiaci našej školy. Počas osláv Medzinárodného dňa detí v Záhrade umenia, 1.6. 2023, prevzali z rúk primátora mesta Ing. Františka Oľhu a vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Ing. Igora Hodžiu cenu Marko Balčák a Krištof Franko, žiaci primy A. Boli vybraní z mnohých návrhov žiakov zaslaných zo všetkých prešovských škôl. Vyhodnotenie uskutočnila  11-členná odborná komisia dňa 19. 5.2023. 

      Viac informácii na: http://www.skolskyurad.presov.sk/oznamy/hviezdy-presova--ocenovanie-presovskych-skolakov.html

      Blahoželáme.

     • Chlapci našej školy bronzoví medailisti

      2. 6. 2023

      Posledný májový víkend sa v Trenčíne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mladšej prípravky vo florbale. Na spomínanej udalosti napísali krásny príbeh s bronzovým zavŕšením chlapci reprezentujúci FCB Mikuláš Prešov, ktorého kostru tvoria žiaci z našej školy. Pod tento výnimočný úspech, ktorý bude chlapcov motivovať do ďalšej nielen športovej kariéry, sa rozhodujúcou mierou podpísali z triedy 2.A Marek Biath, Peter Kollár, Richard Lipták, Matej Mikluš, Dávid Reich a z 1.B Michal Ondrej.

      To, že naša škola je na bronzových chlapcov hrdá, prezentoval aj pán riaditeľ, ktorý sa s medailistami stretol v priateľskom rozhovore...

     • Po 3 rokoch je tu opäť skvelá akcia.

      26. 5. 2023

      ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE.

      Po 3 ročnej pauze si chceme opäť pripomenúť krásne chvíle, ktoré sme spolu zažívali na podujatí ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE. Už budúci piatok 2.6.2023 sa od 15,00 hod. stretneme na vystúpení žiakov ŠKD a žiakov CZUŠ sv. Mikuláša v priestoroch areálu školy. Po skončení vystúpenia cca o 16,00 hod. sú pre žiakov pripravené súťaže a ukážky práce záchranných zložiek (záchranari, dobrovoľní hasiči). Pre súťažiacich je pripravená sladká odmena, pre rodičov malé občerstvenie (koláčik, kávička...). Samozrejme nebude chýbať ani skákací hrad. Srdečne pozývame rodičov a starých rodičov na spoločné neformálne stretnutie, ktorým si chceme pripomenú dôležité postavenie rodiny v našej spoločnosti ako aj Deň detí, Deň rodiny, Deň matiek a blížiaci sa Deň otcov. Tešíme sa vás. 

     • Rozlúčkové obrady

      25. 5. 2023

      V utorok 23.5.2023 vo veku 89 rokov zomrel  košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Posledná rozlúčka so zosnulým arcibiskupom Tkáčom bude v utorok 30. mája o 10:30 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Pochovaný bude pri kardinálovi Jozefovi Tomkovi v krypte Dómu pod oltárom.

      Kondolenčná kniha bude v košickej katedrále od stredy 24. mája. Rakva s pozostatkami bude k poslednej úcte vystavená v pondelok 29. mája od 10:00 do 20:00. V deň pohrebu sa v Košiciach rozozvučia všetky zvony. Na obradoch sa môže zúčastniť aj verejnosť, pred dómom bude obrazovka so živým prenosom.

      Mons. Alojz Tkáč plne podporoval aktivistov a podporovateľov vzniku prvej prešovskej cirkevnej školy, ktorá po veľkom boji a úsili všetkých zainteresovaných otvorila svoje brány 1.9.1991 ako Základná škola sv. Mikuláša. Aj v nasledujúcich rokoch bol dynamizujúcim prvkom jej rozvoja a modernizácie a svoje skúsenosti potom pretavil do budovania ďaľších cirkevných škôl v Košickej arcidiecéze. 

      Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

     • Pozvánka

      25. 5. 2023

      Naplnení radosťou a vďačnosťou za nového pastiera v našej Cirkvi vám oznamujeme a zároveň pozývame na kňazské svätenie 17.6.2023 (sobota) v Košiciach so začiatkom o 10,00 hod. Medzi tohtoročnými novokňazmi bude aj náš absolvent Šimon Škvarko (Jarovnice 3, 08263 Jarovnice). Zároveň všetkých pozýva na primičnú svätú omšu, ktorú bude sláviť dňa 25.6.2023 v kostole Povýšenia sv. kríža v Jarovniciach, časť Močidlany so začiatkom o 10,00 hod. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť darov Ducha svätého v náročnej, no tak potrebnej službe sviatostného kňazstva. 

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje